ONAM FORMU
Indir 25.1 Kb.
TitleONAM FORMU
Date conversion13.03.2013
Size25.1 Kb.
TypeFormu
Sourcehttp://www.kirikhandevlet.gov.tr/kalite/files/24112011232201.doc


Doküman Adı

Doküman No

FR-089

DIŞ GEBELİK AMELİYATI

ONAM FORMU


Yayın Tarihi

01.08.2006

Revizyon Tarihi

-

Revizyon No

00

Sayfa No


/

 • Hasta olarak size uygulanacak olan işlem hakkında karar verebilmeniz için, işlem öncesinde, durumunuz

ve önerilen cerrahi, tibbi ya da tanısal işlem ve diğer tedavi seçenekleri hakkında bilgi alma hakkına

sahipsiniz.

* Bu belge ve açıklayıcı konuşma ile size önerilen cerrahi girişimin tanımı, gerekliliği, riskleri, tedavi seçenekleri,

tedavi uygulanmazsa karşılaşabileceğiniz sonuçlar hakkında bilgi verilmektedir. Girişim hakkında

bilgilendirildikten sonra girişimi kendi isteğiniz ile kabul ya da reddedebilirsiniz.

* Size sunulan bilgilerden herhangi birini anlamakta güçlük çekerseniz hekiminize açıklaması için lütfen

danışınız.

Tanı ve işlem: Dış gebelik normalde rahim içine yerleşmesi gereken gebeliğin yumurtalık yollarında nadiren rahim ağzı ve yumurtalıklara yerleşmesi olayıdır. Yumurtalık yollarına yerleşen gebelik ürünü bir süre sonra bu bölgenin hasarlanmasına ve ciddi karın içine kanamaya yol açabilir. Tanıda gebelik hormonu olan beta-HCG ve ultrasonografi yol göstericidir. Dış gebelik ameliyatı karından kesi (laparotomi) ve kapalı yöntem (laparoskopi) cerrahi yöntemleri ile yapılabilir.

Önerilen cerrahi girişim :

 • Açık cerrahi (laparotomi)

 • Kapalı yöntem (laparoskopi) Yumurtalık yolları alınması : G Sağ taraf tamamen alınacak

 • Sol taraf tamamen alınacak

Cerrahi işlem riskleri : Tedavisiz durumumun devam etmesi durumunda riskler ve zararlar olabileceği gibi, benim için planlanan cerrahi, medikal ve/veya tanısal işlemlerle ilgili de riskler vardır. Cerrahi, medikal, ve/veya tanısal işlemlerin tümüne özgü olan enfeksiyon, damarlarda ve akciğerde kan pıhtısı oluşumu, kanama, alerjik reaksiyon, kalp krizi, akciğerlerde havalanma azlığı (atelektazi) ve hatta ölümün olabileceğinin farkındayım. Bana uygulanacak olan girişimle ilgili ayrıca aşağıdaki risklerin de bulunduğu bana ayrıntılı olarak anlatıldı.

Bana anlatılan bu risklerden bazıları oldukça enderdir. Yumurtalık hastalıkları cerrahi girişimleri özellikle daha önceden ameliyat geçirmiş kişiler (sezaryen ameliyatı) ya da mevcut bir hastalığı olanlar (kalp hastalığı, şeker hastalığı, yüksek kan basıncı, böbrek hastalığı, böbrek ya da karaciğer nakli geçirmiş hastalar, pıhtılaşma bozukluğu ve damar hastalığı olanlar), endometrioz hastalığı ve buna bağlı karın içinde yapışıklıkları olan hastalar ve sigara içenler daha fazla risk altındadırlar. Yukarıda belirtilen riskler dışında dış gebelik ameliyatı için özel olan riskler şu şekilde sıralanabilir:

 • Ameliyat kesi yerinde, karın içinde, idrar yollarında, bulantı-kusma, ağrı ve ateşle seyreden iltihab (enfeksiyon) gelişebilir.

- İdrar torbası (mesane) zedelenmesi

 • Üreter (böbrekten idrar torbasına uzanan tüp) zedelenme riski

 • İnce ve kalın bağırsak hasar görmesi, buna bağlı olarak barsağın karına ağızlaştırılması (kolostomi)

 • Ameliyat sırasında ve sonrasında durdurulamayan kanama ya da kan toplanması (hematom) bağlı o
  bölgeyi besleyen ana damarların (arteria interna iliaka) bağlanması

 • Karın içindeki büyük damarlarda zedelenme ve kanamanın ortaya çıkması

 • Ameliyat sonrası gelişen yapışıklıklara bağlı karın ağrısı ve barsak tıkanıklığı

- Kapalı yöntem (laparoskopi) ile karın içine girilemeyip açık cerrahi (laparatomi) yapılması

 • Kapalı yöntem (laparoskopi) ile karına girildikten sonra karın içi kanamanın fazla olması ya da dış
  gebeliğin normalin dışında yerleşimi nedeniyle açık cerrahiye (laparotomi) geçilmesi

 • Durdurulamayan kanama da ya da nadiren olsada yumurtalık üzerine yerleşen dış gebelikte
  yumurtalığın alınması gerekebilr.

 • Ek olarak yapılan rahim küretajı komplikasyonları ortaya çıkabilir.
 • Rahim köşesine (kornual) ve rahim ağzına yerleşmiş dış gebeliklerde durdurulamayan kanama
  nedeniyle rahimin alınması ve rahimi besleyen büyük damarların bağlanması gerekebilir.

 • Girişim sonucu batın içinde ve yumurtalık yollarında dış gebelik bulguları izlenemeyebilir.

Yukarıda belirtilen komplikasyonlar nedeniyle hastanın yeniden ameliyat edilmesi gerekebilr. Ameliyattan sonra uzun vadede karındaki kesi yerinde sertleşme (skar-keloid), karın duvarında fıtık gellişimi gibi komplikasyonlar görülebilir.

İşleme alternatifler: Aşağıdaki tedavi seçenekleri benimle tartışılmıştır

 • Kan hormon (beta-HCG değerleri ölçümü ile takip

 • İlaç kullanımı (metotreksat)

 • Rahim ağzına yerleşmiş dış gebelik için küretaj ve angiografik olarak damarların embolizasyonu

Tedavi kabul edilmezse karşılaşılacak sonuçlar: Benim için uygun görülen cerrahi girişim

yapılmazsa hastalığım ile ilgili oluşabilecek aşağıdaki durumlar bana anlatıldı :

Dış gebelik kesesinin ve beraberinde yumurtalık yollarının yırtılması ile hayati tehlike oluşturabilecek karın içi kanama ortaya çıkabilir. Benim özel durumumdan kaynaklanan aşağıdaki sonuçlarla da karşılaşabileceğim bana anlatıldı.

Anestezi: Anestezinin ek riskler getirdiğini biliyorum ama ağrıdan korunmak için ve ağrının geçmesi için planlanan işlem ve ek işlemler için anestezinin kullanılmasını istiyorum. Bana sorulmadan anestezi yönteminin değiştirilebileceğinin farkındayım. İşlem esnasındaki ağrı hissinin, anestezi hekimiyle konuşup seçebileceğim bölgesel (spinal ve epidural) veya genel anestezi ile giderileceği söylendi. Anestezinin benim ameliyatımı yapacak olan hekimin kontrolünde olmadığını, ve her bir anestetik maddenin riskleri olabileceğini anladım. Herhangi bir anestezi yönteminin kullanılması sonucunda solunum problemleri, ilaç reaksiyonları, sinir zedelenmeleri, beyin hasarı ve hatta ölüm gibi komplikasyonların olabileceğini anlıyorum. Genel anesteziden kaynaklanabilecek diğer risk ve hasarlar ses telleri, soluk borusu, dişler ve gözlerde zedelenmedir. Bölgesel (spinal ve epidural) anesteziden kaynaklanabilecek başağrısı ve uzun süreli bel ağrısı dahil olmak üzere diğer riskleri anlıyorum.

Anestezinin ……………………………………………………………………………………………………… (ünvan ve kişi) tarafından veya onun gözetiminde verilmesine izin veriyorum.


Kan ürünleri: Gerekli olduğunda kan ürünlerinin kullanılmasını kabul ediyorum.

Önceden tahmin edilemeyen durumların tedavisine onay: Hekimimin durumumun gerektirdiği planlanmış işlemden başka ek veya değişik işlemleri gerektirecek farklı durumları girişim esnasında açığa çıkartabileceğini anlıyorum. Bu durumda hekimimin durumun ve sağlığımın gerektirdiği uygun ek girişimi yapmasını kabul ediyorum.


Hasta ya da hukuksal olarak sorumlu kişi

Adı-soyadı :

İmza :

Tanık

Adı-soyadı :


İmza : Hastaya yakınlığı :

HASTANEMİZ BELGESİNE SAHİBDİR

Add document to your blog or website

Similar:

ONAM FORMU iconONAM FORMU

ONAM FORMU iconONAM FORMU

ONAM FORMU iconONAM FORMU

ONAM FORMU iconONAM FORMU

ONAM FORMU iconONAM FORMU

ONAM FORMU iconBİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

ONAM FORMU iconAYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

ONAM FORMU iconHASTA ONAM FORMU

ONAM FORMU iconAydınlatılmış Onam Formu

ONAM FORMU iconAydınlatılmış Onam Formu

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page