K ASLAR: İskeletimizin üzerini saran vücudumuza şekil veren iskeletimizle birlikte hareket etmemizi sağlayan yapıya kas
Indir 24.43 Kb.
TitleK ASLAR: İskeletimizin üzerini saran vücudumuza şekil veren iskeletimizle birlikte hareket etmemizi sağlayan yapıya kas
Date conversion14.03.2013
Size24.43 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.okangumulcine.com.tr/dosyalar/4fen26.docKASLAR: İskeletimizin üzerini saran vücudumuza şekil veren iskeletimizle birlikte hareket etmemizi sağlayan yapıya kas denir.


KASLARIN YAPISI: Kaslar, lifli bir yapıdan oluşur. Lifler bir araya gelerek kas demetini oluşturur.


KASLARIN ÇALIŞMASI: Kolumuzun iç ve dışındaki kaslar aynı zamanda fakat birbirlerine zıt yönde çalışırlar. Yani biri kasılırken diğeri gevşer. ( Pazılarımızı düşünün.)
Kasılan Kas: Boyu kısalır, kalınlaşır ve sertleşir. Bol enerji harcar.

Gevşeyen Kas: Boyu uzar ve yumuşar. Kalınlığı azalır. Dinlenme halinde daha az enerji tüketir.


Kasların Görevi:

1) Kasılıp gevşeyerek harekete yardımcı olurlar.

2) Vücuda destek görevi yaparlar.

3) Vücudun dik durmasını ve şekil almasını sağlarlar.


 En fazla kas yüzümüzdedir.

 En kuvvetli kas çene kasımızdır.

 En hareketli kas göz kasımızdır.


İskelet ve Kas Sağlığımız

İskelet ve kas sağlığının korunması için

þunlara özen göstermeliyiz:

• Dengeli beslenmeli, her tür besinden

yeterli miktarda almalıyız.

• Ağır yük kaldırmamalıyız.

• Otururken ve yürürken dik durmalıyız.

• Yaşımıza uygun spor yapmalıyız.

• Çok fazla kilo almaktan kaçınmalıyız.


TEST ÇALIŞMASI

1. Vücudumuzu dik tutan ve kemiklerden oluşan sisteme ne denir?

A) kas B) iskelet

C) eklem D) kemik


2. Kalça kemiklerimiz ne tür bir kemiktir?

A) uzun B) yassı

C) kısa D) yuvarlak


3. Kas ve kemik gelişimimizin sağlıklı olması için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

A) Bol bol kitap okumalıyız

B) Televizyonu yakından izlememeliyiz

C) Düzenli egzersiz yapmalıyız

D) Terli iken su içmemeliyiz


4. Kemikleri birbirine bağlayan yapıya ne denir?

A) kas B) eklem C) damar D) lif


5. Aşağıdakilerden hangisi iskeletimizin görevlerinden değildir?

A) İç organları dış etkenlerden korur

B) Vücudumuzun dik durmasını sağlar

C) İç organlarımızın çalışmasını sağlar

D) Kaslarla birlikte, hareket etmemizi sağlar


6. Kafatasımızı oluşturan kemikler ne tür kemiklerdir?

A) uzun B) yassı C) kısa D) yuvarlak


7. Eklemlerimiz olmasaydı aşağıdaki durumlardan hangisi meydan gelirdi?

A) dik duramazdık

B) solunum yapamazdık

C) kalbimiz çalışmazdı

D) hareket edemezdik


8. Omurgamız vücudumuzdaki hangi sistemin bir bölümüdür?

A) kas sisteminin

B) iskelet sisteminin

C) kalp sisteminin

D) solunum sisteminin


9 Vücudumuzdaki kemikler şekillerine göre nasıl gruplandırılabilir?

A) ince – kalın – yassı

B) tombul – sivri – uzun

C) uzun – kısa – yassı

D) kısa – yumuşak – sert


10. ”Vücudumuzda kemiklerden oluşan ve hareket edebilmemizi sağlayan ……………. bulunur.” cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime yazılmalıdır?

A) solunum sistemi B) kafatası

C) iskelet D) göğüs kafesi


11. İskeletimizde yaklaşık olarak kaç kemik bulunur?

A) 300 B) 250 C) 206 D) 190


12. Göğüs, kafatası ve kaburga kemikleri hangi kemiklerden oluşmuştur?

A) uzun B) yassı C) kısa D) ince


13. Kısa kemikler iskeletimizin nerelerinde bulunur?

A) el ve ayak bilekleri ile omurgada

B) kol ve bacaklarımızda

C) kafatası ve kaburgada

D) hiçbiri


14. Kalp, akciğer gibi hayati organlarımızı dış etkilerden koruyan kısım hangisidir?

A) kafatası B) kol ve bacaklar

C) omurga D) göğüs kafesi


15. Aşağıdakilerden hangisi hareket etmeyen eklemlere örnektir?

A) omurgadaki eklemler

B) el ve ayak bileklerindeki eklemler

C) dirsekteki eklemler

D) kafatası kemiklerindeki eklemler


16. Kapı ve pencereler menteşe çevresinde dönerek açılıp kapanır. Vücudumuzdaki yapılardan hangisi menteşeye benzer?

A) kalp B) akciğer

C) kemik D) eklem


17. Aşağıdakilerden hangisi iskeletimizin güçlenmesini sağlar?

A) Her gün süt içmek

B) Düzenli olarak kola içmek

C) Sigara içmemek

D) Egzersiz yapmamak


18. Vücudumuzun en uzun kemikleri hangisidir?

A) bacak kemiği B) kaburga kemiği

C) kafa kemiği D) el ve ayak kemikleri


19. Eklemlerimiz olmasaydı aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelirdi?

A) Dik duramazdık

B) Solunum yapamazdık

C) Kalbimiz çalışmazdı

D) Hareket edemezdik


20. Yeni doğan bir bebeğin vücudunun yumuşak olmasının nedeni nedir?

A) Kaslarının gelişmemiş olması

B) Kemiklerinin henüz oluşmaması

C) Beyninin henüz gelişmemiş olması

D) Akciğerlerinin küçük olması


21. Aşağıdakilerden hangisi iskelet sağlığımızı olumsuz etkileyen davranışlardandır?

A) Sırada dik oturmamak

B) TV’yi yakından izlemek

C) Yüksek sesle müzik dinlemek

D) Düzenli spor yapmak


22. İskeletin temel kısımlarından olan omurga ile ilgili, verilin bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Omurgada 33 tane omur kemiği bulunur.

B) Omurga yassı kemiklerden oluşur

C) Vücudun dik durmasına yardımcı olur

D) Omurga kemiklerinin arasındaki boşlukta

“omurilik” bulunur.


23. Kaslar hakkında verilen bilgilerden hangisi yada hangileri doğrudur?

I. Vücudumuza asıl şeklini verir.

II. Kemikleri hareket ettirir.

III. Lifli bir yapıya sahiptir.

IV. Kasılıp gevşeyerek çalışırlar.


A) Yalnız I B) II ve III

C) I, II ve IV D) I,II,III ve IV


24. Aşağıdakilerden hangisi iskelet ve kasların ortak özelliklerindendir?

A) Lifli yapıya sahip olmaları.

B) Sert yapıya sahip olmaları.

C) Vücudumuza şekil vermeleri.

D) Kemikleri birbirine bağlayan yapıya sahip olmaları


25. Gevşeyen bir kasla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Bol enerji harcarlar B ) Boyu uzar C ) Kalınlığı azalır D ) YumuşarAdd document to your blog or website

Similar:

K ASLAR: İskeletimizin üzerini saran vücudumuza şekil veren iskeletimizle birlikte hareket etmemizi sağlayan yapıya kas iconKaslarla gerçekleştirir. Vücuda şekil veren, iç organları koruyan ve desteklik sağlayan yapıya iskelet

K ASLAR: İskeletimizin üzerini saran vücudumuza şekil veren iskeletimizle birlikte hareket etmemizi sağlayan yapıya kas iconKASLAR: İskeletin üzerine şekil veren kasılıp gevşeme özelliğiyle hareketi sağlayan yapıya KAS denir. Kaslar lifli yapılılardır. Kas lifleri kasılıp gevşeyebilmekte ve bu şekilde hareketi sağlayabilmektedir

K ASLAR: İskeletimizin üzerini saran vücudumuza şekil veren iskeletimizle birlikte hareket etmemizi sağlayan yapıya kas iconEtrafımızdaki cisimleri görmemizi, renkleri ayırt etmemizi sağlayan enerjiye ışık denir

K ASLAR: İskeletimizin üzerini saran vücudumuza şekil veren iskeletimizle birlikte hareket etmemizi sağlayan yapıya kas iconEtrafımızdaki cisimleri görmemizi, renkleri ayırt etmemizi sağlayan enerjiye ışık denir

K ASLAR: İskeletimizin üzerini saran vücudumuza şekil veren iskeletimizle birlikte hareket etmemizi sağlayan yapıya kas iconİNSANIN HAREKETİNİ SAĞLAYAN YAPILAR; İSKELETTE YER ALAN BAZI KEMİKLER, KEMİKLERİ SARAN

K ASLAR: İskeletimizin üzerini saran vücudumuza şekil veren iskeletimizle birlikte hareket etmemizi sağlayan yapıya kas iconVücudumuzun hareket etmesini sağlayan kaslar, kemikler, eklemler ve bu yapıları birleştiren bağlarda ön planda ağrı ve hareket kısıtlılığına bazen de şişlik ve

K ASLAR: İskeletimizin üzerini saran vücudumuza şekil veren iskeletimizle birlikte hareket etmemizi sağlayan yapıya kas iconAna getirdikleri N S kutupları şekil 5 deki 3, 4, 5 ve 6 nolu şekil-görülüyor. Şekil 4 de (6) anından sonra gelen (7) anı (1) anı-ynıdır ki

K ASLAR: İskeletimizin üzerini saran vücudumuza şekil veren iskeletimizle birlikte hareket etmemizi sağlayan yapıya kas iconAKŞAM Birlikte hareket edelim’ mesajı

K ASLAR: İskeletimizin üzerini saran vücudumuza şekil veren iskeletimizle birlikte hareket etmemizi sağlayan yapıya kas iconFındık alım döneminde tmo, fiskobirlik'le birlikte hareket etmeli

K ASLAR: İskeletimizin üzerini saran vücudumuza şekil veren iskeletimizle birlikte hareket etmemizi sağlayan yapıya kas iconÖğretim Stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmayı sağlayan yöntem, teknik ve araç gereçlerin belirlenmesine yön veren genel bir yaklaşımdır

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page