6. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROJE GÖREVLERİ LİSTESİ
Indir 37.07 Kb.
Title6. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROJE GÖREVLERİ LİSTESİ
Date conversion14.03.2013
Size37.07 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://fenveteknoloji.fevziozbey.k12.tr/FileUpload/op6679/File/projegorevlerilistesi.doc
6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROJE GÖREVLERİ LİSTESİ

 • Hücrenin kısımlarını gösteren 3 boyutlu model hazırlama

 • Embriyonun anne karnında sağlıklı gelişebilmesini etkileyen faktörleri belirten poster hazırlanması

 • Seçinle bir kişinin fotoğrafı kullanılarak o kişinin gelişim dönemlerini gösteren poster hazırlanması

 • Dinamometre yapımı

 • Günlük hayatta karşılaşılan olaylarda yer çekimi kuvvetinin rolünü açıklayan poster hazırlanması

 • Çeşitli malzemelerle molekül modelleri yapımı

 • Basit bir reosta modeli yapımı

 • Zıt çalışan kasların çalışma prensibini anlatan model tasarımı

 • Virüs ve bakterilerin neden olduğu hastalıkları gösteren poster yapımı

 • Soluk alıp verme mekanizmasını gösteren model yapımı

 • Günlük hayatta kullanılabilecek bir termos modeli yapımı

 • Kapalı mekanlarda yankı oluşumunu engelleyebilecek proje geliştirilmesi

 • Fosil yapımı

 • Kayaç döngüsünün oluşumunu gösteren poster hazırlanması

 • Tortul kayaçların oluşumunu gösteren model tasarımı

 • İskelet modelini çeşitli malzemeler kullanarak oluşturma.

 • 3’lü seri bağlanmış üreteç ve 2 paralel bağlanmış ampulden oluşan elektrik devresi yapma.

 • 3’lü paralel bağlanmış ampul ve 2 seri bağlanmış üreteçten oluşan elektrik devresi yapma.

 • Elektroskop yapalım.

 • Sınıfında bulunan erkek ve kızların boy ve kütle grafiklerini çizme.

 • İskelet sistemini hakkında araştırma yapma ve poster hazırlama

 • Dolaşım sistemini hakkında araştırma yapma ve poster

 • Hormon sistemini hakkında araştırma yapma ve poster

 • Solunum sistemini hakkında araştırma yapma ve poster

 • Sindirim sistemini hakkında araştırma yapma ve poster

 • Duyu organları hakkında araştırma yapma ve poster

 • Suyun molekül yapısını gösteren bir maket tasarlayınız.7.SINIFLAR FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROJE GÖREVLERİ LİSTESİ

 • Yenen bir yemeğin sindirim kanalından geçişini açıklayan kavram şeması hazırlama

 • Koyun böbreğinin incelenerek kısımlarının çizilmesi

 • Görme olayı ile ilgili model yapımı

 • Kinetik ve potansiyel enerji ile ilgili deney düzeneği hazırlamak

 • Sigarının akciğerimize etkisini gösteren maket yapımı

 • Element ve bileşiklere model yapma

 • Güneş sistemi maketi

 • Tubitak ile ilgili poster hazırlama

 • Periyodik cetvel yapımı

 • Pascal prensibi ile çalışan araçlar

 • Çevre bozulmasının sonuçları

 • Enerji tasarrufunun önemi8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROJE GÖREVLERİ LİSTESİ

 • Yaşantımızdaki enerji dönüşümlerine örnekler.

 • Kendi beslenme şeklinin tespiti ve beslenmede yapılan hataların tespit edilerek düzeltilmesi.

 • Kendi ailelerinin fotoğraflı soy ağacının oluşturulması.

 • Kanser nedir? Nasıl oluşur? (Kontrolsüz hücre bölünmesi)

 • Klonlama nedir? Nasıl yapılır? Bir doktorla röportaj yapma

 • Elektromotor yapalım.

 • Elektromıknatıs yapalım.

 • DNA modeli yapalım.

 • Modifikasyon, Seleksiyon, Adaptasyon ve Mutasyon kavramlarını kullanarak bir film senaryosu oluşturun.

 • Yer değiştirme tepkimesi deneyi tasarlayın.

 • Analiz(ayrışma) tepkimesi deneyi tasarlayın.

 • Sentez(birleşme) tepkimesi deneyi tasarlayın.

 • Kalıtsal hastalıklarla ilgili doktorla röportaj ve poster hazırlama.

 • Akraba evliliğinin sakıncaları nelerdir? Doktorla röportaj ve poster hazırlama.

 • Çevre etkenlerinin kalıtımdaki rolleri nelerdir? Doktorla röportaj ve poster hazırlama.

 • Klonlama nedir? Nasıl yapılır? Araştır gazete ve dergilerden haber topla.

 • Kanser nedir? Çeşitleri nelerdir? Doktorla röportaj yapın.

 • Sınıftaki tüm öğrencilerin fenotiplerini (kalıtsal) listeleyip analiz edin.

 • Mitoz ve Mayoz bölünmeyi açıklayan bir poster hazırlayın.

 • Manyetik alan kuvvet çizgilerini gösteren bir deney tasarlayın.

 • İndikatör nedir? Kırmızı lahanadan nasıl bir indikatör yaparız.

 • Termometre yapımı.

 • Elektrik enerjisi üreten santral modeli.

 • Elektromıknatıs yapımı.

 • Deprem ile ilgili araştırma yaparak, depremin zararlarını azaltmak konusunda neler yapılabilir?PROJE DEĞERLENDİRME FORMU


ÖĞRETMENİN

ADI VE SOYADI : DEĞERLENDİRME SONUCU

BRANŞI : FEN ve TEKNOLOJİ a)-PUAN : ....................ÖĞRENCİNİN

ADI VE SOYADI : ...............................................

SINIFI : ...............................................

NUMARASI : .......................................... ÖĞRETMENİN İMZASI : ..................

PROJENİN VERİLDİĞİ

TARİH : ....................................

PROJENİN TESLİM

TARİHİ : ........................................

ÖĞRENCİNİN İMZASI : ............................................
DERS

FEN VE TEKNOLOJİ

PROJENİN

KONUSU


DEĞERLENDİRİLECEK HUSUSLAR

PUAN

DÜŞÜNCELER

01

Proje hazırlama planı yapması ve uygulama başarısı02

Proje için gerekli bilgi, döküman, araç-gereç toplaması ve kullanabilmesi03

Kendisini geliştirmek amacıyla projeyi bizzat yapması ve gösterdiği çaba04

Proje hazırlama sırasında ders öğretmeni ile diyalog kurması ve bilgi sunması05

Kaynak kişilerle ve varsa grupla iletişim kurabilme, işbirliği yapabilme yeteneği06

Projenin doğruluk ve kullanılabilirlik derecesi07

Projenin yazım kurallarına ve dersin özel kurallarına uygunluğu08

Düzgün ifade kullanma ve anlaşılabilir olması
09

Projenin özenle yapılması, tertip, temizlik ve estetik görünümü10

Projenin zamanında teslim edilmesiToplam

Not: 1. Proje konusu, öğrenciye imza karşılığı bildirilmelidir.

2. Öğrencinin ders öğretmeni ile görüşmesinde, öğretmen tarafından not alınacaktır.

3. Her öğretmen verdiği proje ilgili formları dosyalayacaktır.

4. Öğrencinin çalışma planı, bilgi, döküman ve araç gereç ile iletişim kurduğu kaynakların ve kişilerin listesi, ödevin sonundaki yararlanılan kaynaklar bölümünde belirtilecektir.

Add document to your blog or website

Similar:

6. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROJE GÖREVLERİ LİSTESİ iconÖrnek Fen ve Teknoloji Dersi Proje Görevleri

6. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROJE GÖREVLERİ LİSTESİ icon2009-2010 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROJE TASLAĞI

6. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROJE GÖREVLERİ LİSTESİ iconPROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMİ İLKELERİ AÇISINDAN İLKÖĞRETİM VE SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROGRAMININ İNCELENMESİ

6. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROJE GÖREVLERİ LİSTESİ iconPROJECT WORKS LIST – PROJE GÖREVLERİ LİSTESİ

6. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROJE GÖREVLERİ LİSTESİ iconMATEMATİK DERSİ SINIF PERFORMANS GÖREVLERİ

6. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROJE GÖREVLERİ LİSTESİ iconF en ve Teknoloji Dersi Proje Konuları

6. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROJE GÖREVLERİ LİSTESİ icon4-A SINIFI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROJE GÖREVİ

6. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROJE GÖREVLERİ LİSTESİ icon6. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ

6. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROJE GÖREVLERİ LİSTESİ icon7. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ

6. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROJE GÖREVLERİ LİSTESİ icon6. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page