DÖNEM III KLİNİĞE HAZIRLIK PROGRAMI
Indir 17.36 Kb.
TitleDÖNEM III KLİNİĞE HAZIRLIK PROGRAMI
Date conversion14.03.2013
Size17.36 Kb.
TypeProgrami
Sourcehttp://tip.kocaeli.edu.tr/docs/karin.docKOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

DÖNEM III KLİNİĞE HAZIRLIK PROGRAMI


KARIN FİZİK İNCELEME BECERİSİ

ÖĞRENME REHBERİ


Amaç: Karını fizik muayene ile değerlendirme becerisi kazanmak


Öğrenim hedefleri:

  1. Karının değerlendirilmesinde kullanılan fizik inceleme basamaklarının (inspeksiyon, oskültasyon, perküsyon, palpasyon) öğrenilmesi

  2. İşlem basamaklarının doğru ve sırasıyla uygulanması


Araç Gereç:

SteteskopBASAMAKLAR

1

Elleri yıkama

2

Elleri ve steteskopu ısıtma

3

Hastaya işlem hakkında bilgi verme

4

Hastanın yatırılması, göğüs ve genital bölgenin örtüyle örtülmesinin sağlanması, hastanın sağ tarafında durarak muayeneye başlanması

5

Batını gözle muayene etme (inspeksiyon);

Amaç: Yerel ya da yaygın abdominal bozuklukları saptama (Renk değişimleri, anormal girinti ve çıkıntılar, distansiyon, herni, peristaltizm, pulsasyon, geçirilmiş ameliyat skarlarının tespiti)

6

Batını dinleyerek muayene etme (oskültasyon); steteskopu batın duvarına sıkıca yerleştirme, en az 2 dakika batının 4 kadranında barsak seslerinin dinlenmesi.

Amaç: Barsak motilitesi, vasküler akış ve peritonun solunum ile ilişkili hareketlerinden kaynaklanan normal ve anormal seslerin varlığını belirlemek (ileus, damar anevrizmalarının tespiti)

7

Batını vurma sesini dinleyerek muayene etme (perküsyon); Sol elin 3. parmağını interkostal aralığa yerleştirme, sağ dirseği sabit tutarak, eli fleksiyona getirme ve sağ el 3. parmak ucunu el bileği hareketi ile sol elin 3. parmak ucuna kısa darbeler ile vurma, ışınsal tarzda kaudal yönde muayene etme

Amaç: Katı ve içi boş viseral organların pozisyon ve boyutlarını belirlemek ve kütlelerini değerlendirmek (Karaciğer sınırlarının belirlenmesi, karnı dolduran içi gaz dolu ve rezonan boş organların değerlendirilmesi)

8

Perküsyon ile karaciğer matitesinin belirlenmesi; sağda midklaviküler hatta 4. interkostal aralıktan başlanarak kaudal yönde perküsyon ile karaciğer üst sınırının belirlenmesi, barsak timpanizmi duyulduktan sonra kranyal yönde ilerlenerek karaciğer alt sınırının belirlenmesi

9

Traube alanının perküsyonu, ksifoidden geçen yatay çizgi, ön aksiler hat ile kosta alt sınırı arasındaki alanın perküsyonu

10

Batını dokunarak muayene etme (Palpasyon);

Yüzeyel palpasyon Amaç: Yüzeye yakın yapılar ve duyarlılığın değerlendirilmesi,

Derin palpasyon Amaç: Organların boyutları ile kütleler gibi anormallikler bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi ve özelliklerine ilişkin bilgiler edinmek.

11

Hastaya karnın derin bölgelerinin muayene edileceğinin bildirilmesi ve ağrı olduğunda söylemesinin istenmesi, kalça ve diz eklemine hafif fleksiyon yaptırılması, parmaklar yapışık durumda 1 veya 2 elin palmar yüzeyi ile 1 – 4 cm derinliğinde aşağı bastırılması, palpasyona alt kadranlardan başlanması, gereğinde hastanın öksürtülmesi

12

Karaciğer kenarının hissedilmesi için parmakların birleştirilerek elin hastanın karnının sağ üst kadranına, perküsyon ile tespit edilen kenarın 2 cm kaudaline konulması ve hastaya nefes aldırılarak karaciğer alt sınırının tespit edilmesi

13

Dalak kenarının hissedilmesi için hastanın sağ yanına yatırılması, sol el ile sol böğürün arkadan öne çekilmesi, sağ elin göğüs kafesinden yaklaştırılması, derin nefes alan hastada dalak kavsinin hissedilmesi

14

Böbreklerin ve üreter noktalarının palpasyonu için sol el böğrü yukarıya kaldırırken sağ ile kaburga kemiklerinin altından mediale ve yukarıya doğru palpe edilmesi, üreter noktalarının kaudale doğru derin palpasyonu

15

Hastaya muayene bulguları ile ilgili bilgi verme

16

Elleri yıkama

Add document to your blog or website

Similar:

DÖNEM III KLİNİĞE HAZIRLIK PROGRAMI iconDÖNEM III KLİNİĞE HAZIRLIK PROGRAMI

DÖNEM III KLİNİĞE HAZIRLIK PROGRAMI iconDönem 1-6 Dönem-I Eğitim, Hekimliğe Hazırlık ve Uyum Programı

DÖNEM III KLİNİĞE HAZIRLIK PROGRAMI iconBAÜ 2011 – 2015 II. DÖNEM STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI

DÖNEM III KLİNİĞE HAZIRLIK PROGRAMI iconHazırlık Programı : Arapça Zorunlu Hazırlık Sınıfı

DÖNEM III KLİNİĞE HAZIRLIK PROGRAMI icon2010-2011 DÖNEM MÜZİK DERSİ YAZILISI HAZIRLIK SORULARI

DÖNEM III KLİNİĞE HAZIRLIK PROGRAMI icon2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL BALKANLAR AKŞAM LİSESİ DÖNEM SOSYOLOJİ DERSİ HAZIRLIK SORULARI

DÖNEM III KLİNİĞE HAZIRLIK PROGRAMI icon2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL BALKANLAR AKŞAM LİSESİ DÖNEM PSİKOLOJİ DERSİ HAZIRLIK SORULARI

DÖNEM III KLİNİĞE HAZIRLIK PROGRAMI iconHazırlık Programı : Yok (*)

DÖNEM III KLİNİĞE HAZIRLIK PROGRAMI iconHazırlık Programı : Var (Almanca)

DÖNEM III KLİNİĞE HAZIRLIK PROGRAMI iconBilimsel Hazırlık Programı

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page