1-)Şiirin ana duygusu(teması) nedir?
Indir 58.02 Kb.
Title1-)Şiirin ana duygusu(teması) nedir?
Date conversion14.03.2013
Size58.02 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.latifbati.com/sorular/edebiyatsorulari/siirbilgisi/siirbilgisi_1.doc
ŞİİR BİLGİSİ-1


“Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere;

Şimdi dağlarında mor sümbül vardır.

Ormanlar koynunda bir serin dere

Dikenler içinde sarı gül vardır.


Orda geçti benim günlerim;

O demleri anıp bugün inlerim;

Destan-ı ömrümü okur, dinlerim,

İçimde oralı bir bülbül vardır.”


1-)Şiirin ana duygusu(teması) nedir?

A)Tabiat ve kuş sevgisi B)Memleket sevgisi C)Yaşama isteği D) Sıla özlemi


2-)Şair için hangisi söylenebilir?

A)Karamsar B)Endişeli C)Üzgün D)Şaşkın


3-)Hangisi bu şiirin özelliği olamaz?

A)Türü lirik şiirdir

B)Uyak şeması abab-cccb’ dir

C) “Vardır” kelimeleri rediftir

D)Serbest şiirdir


4-) Dağlara, vadilere, ovalara

Tesbihler gibi saçılmış köyler

Rüzgara karşı bir bayrak

Sevinçle türküsünü söyler

Mısraları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. Benzetme ve kişileştirme sanatları vardır.

 2. İkinci ve dördüncü mısralar kafiyelidir.

 3. Yüklemlerin her ikisi de geniş zamanlıdır.

 4. Şiirin ölçüsü serbesttir.5-) Hangi seçenekte tam uyak(kafiye) vardır?

A) ...bilir / ...gelir B) ...kazdı / ...yazdı

C) ...aktı / ...yıktı D) ...alkış / ...nakış


6-) Bilginin ocağı okul

Annenin kucağı okul

Askerin sancağı okul

Okul yaptırmaya koş...

Yukarıdaki dörtlüğün uyak çeşidi nedir?

A) Yarım B) Tam C) Zengin D) Cinaslı


7-) Mert dayanır, namert kaçar

Meydan gümbür gümbürlenir

Şahlar şahı divan açar

Divan gümbür gümbürlenir

Dörtlük konusuna göre hangi şiir çeşidine girer?

A) Epik B) Didaktik C) Pastoral D) Lirik


8-) Karlı dağların başında,

Salkım salkım olan bulut...

Saçın çözüp benim için,

Yaşın yaşın ağlar mısın?

Dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. 8’li hece ölçüsü ile yazılmıştır.

 2. Kişileştirme vardır.

 3. Sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

 4. Şair buluttan şikayetçidir.9-) İlim, kula açılmış bir kucaktır;

Aydınlıktır, meş’aledir, ocaktır.

İlmin yüzü samimidir, sıcaktır;

Cehaletin yüzü soğuk, buz oğul...

Dörtlük, konusuna göre hangi şiir türüne girer?

A) Pastoral B) Didaktik C) Lirik D) Epik


10) Köpük olsam sularında

Karışıp gitsem dalgana

Rüyamı katsam rüyana

Kaybolsam maviliğinde

Dörtlüğe göre, aşağıdakilerden hangisi kişileştirilmiştir?

A) Rüya B) Dalga C) Deniz D) Gökyüzü


11) Senin yanındayken avuçlarımda

Suda sabun gibi eriyor zaman.

Mısralarında geçen aşağıdaki hangi kelimeler arasında benzetme yapılmıştır?

A) Avuç-sabun B) Su-zaman

C) Sabun-zaman D) Sabun-su


12) Yarınım dağ ayazında

Dünüme ahlar çekerim

Kaldım aklın çıkmazında

Gül eker, diken biçerim.

Konusuna göre şiirin çeşidi nedir?

A) Pastoral B) Epik C) Didaktik D) Lirik


13) Yıldızlar çamlara değer de geçer

Gün buradan başını eğer de geçer

Sular dizlerini döğer de geçer

Bir Ilgaz, er Ilgaz, Ilgaz, yar Ilgaz.

Şiirde hangi varlıkta kişileştirme yoktur?

A) Çamlar B) Gün C) Sular D) Ilgaz


14) Gümüş bir dumanla kapandı her yer

Yer ve gök bu akşam yayla dumanı

Sürüler, çemenler, sarı çiçekler

Beyaz kar, yeşil çam, yayla dumanı

Konusuna göre dörtlüğün çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pastoral B) Lirik C) Epik D) Didaktik

15) Dağların bir yürüyüşü var,

Bulutların sevda kokan yağmurları

Rüzgarın sesi var kentlerde

Diz boyu yalnızlık, diz boyu acı!

Şiirde aşağıdakilerden hangisi kişileştirilmiştir?

A) Dağlar B) Kentler C) Yağmurlar D) Rüzgar


16) Ela gözlerine kurban olduğum,

Yüzüne bakmaya doymadım ben.

İbret için gelmiş derler cihana,

Noktadır benlerin sayamadım.

Dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. Güçlü bir sevgiyi ifade ettiği

 2. Abartma sanatından faydalandığı

 3. İnsanlara öğüt verildiği

 4. Betimlemelere yer verildiği17) Kirazın derisinin altında kiraz,

Narın içinde nar,

Benim yüreğimde boylu boyunca

Memleketim var.

Canıma, ciğerime dek işlemiş,

Canıma ciğerime...

Şiirin konusuna göre türü nedir?

A) Didaktik B) Pastoral C) Epik D) Lirik


18) Çal bağlamacı çal, eski türküler,

Dirilt nağmelerini ataların.

Dertli, Emrah, Ruhsati dile gelsinler

Duyur sesini eski ustaların.

Konusuna göre şiirin türü nedir?

A) Lirik B) Epik C) Didaktik D) Pastoral


19) Torosların yanağına konmuş bir kara çadır,

Çadırın içinde Akça kız yatar.

Bir üfleyip de güneşi söndürür,

Bir kirmeni, bir başını döndürür.

Dörtlükte aşağıdaki varlıklardan hangisi kişileştirilmiştir?

A) Toroslar B) Çadır C) Güneş D) Kirmen


20) Arzın akıncılara dar geldiği zamanda

Ovalar geçit verdi, boynunu eğdi dağlar...

Beyitte geçen aşağıdaki varlıkların hangisinde kişileştirme yapılmıştır?

A) Arz B) Ovalar C) Geçit D) Dağlar


21) Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın,

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.

Yukarıdaki beyitte kafiyeyi(uyağı) oluşturan sesler, hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) –ın / -ın B) –akın / -akın C) sakın / akın D) –ak / ak


22) Damlardaki kar, saçaklardaki buz,

Kanı kaynayan suya dar geliyor.

Haberin var mı oluklardan?

Akan su sesinde bahar geliyor.

Dörtlüğün uyak şeması hangisidir?

A) abcb B) abab C) abca D) aaab

23) Gurbet işledikçe şu uzun yıla

Gözünün yaşında ürperir sıla

Gönlüm dolaşırken yana yakıla

Ovada sabahlar, dağda akşamlar

Şair dörtlükte neyi anlatmaktadır?

 1. Gurbette olmanın hüznünü

 2. Yurdun güzelliklerini

 3. Vatan sevgisini

 4. Yalnızlığın verdiği ıstırabı24) Söz ola kese savaşı

Söz ola kurtara başı

Söz ola ağulu aşı

Bal ile yağ ede bir söz.

Dörtlükte söz ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir?

A) Anlaşmayı sağladığı B) Kısa olması gerektiği

C) Can kurtardığı D) Hayatı tatlandırdığı


25) Uyandım uykudan aradım seni

Sağıma soluma bakındım anne

Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık

Anne, anne, anneciğim.

Mısralarında dile getirilen duygular aşağıdakilerden hangisidir?

A) Korku-yalnızlık B) Korunma-fedakarlık

C) Sevgi-özlem D) Üzüntü-ayrılık


26) Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın!

Sesini duyan olur, sana göz koyan olur.

Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın

Anan bile okşasa bağrım kan olur.

Dörtlüğünde şaire hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıskanma B) Kırgınlık

C) İmrenme D) Şüphelenme


27) Boşuna koşma çocuk,

Sahil yolu balıklarını

Artık göremezsin!

Kalbi kırık dalgaların

Deniz küskün,

Balıklar yitik.

Balıklar meçhule sürgün!

İnsanlar umursamaz,

Deniz tükeniyor gün be gün!

Boşuna koşma çocuk!

Şair nasıl bir ruh hali içindedir?

A) Hüzünlü B) Telaşlı

C) Şaşkın D) Heyecanlı

ŞİİR BİLGİSİ-1

28) Havada bir dost eli okşuyor derimizi,

Boynu bükük adalar tanıyor sanki bizi.

İçimize çevirip nemli gözlerimizi,

Geçtik yabancı gibi yakınından Rodos’un.

Dörtlüğe göre, şair için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Umursamaz B) Yılgın

C) Küskün D) Hüzünlü


29) Sevgi nedir?

Sevgi akan sudur,

Sevgi umuttur, mutluluktur.

Sevgide kin ve nefret olmaz.

Çünkü dünyayı döndüren sevgidir.

Şiirden, aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 1. Hayatın sevgiyle güzelleştiği

 2. İnsanların sevgiyi özlediği

 3. Sevginin kin ve nefreti yok ettiği

 4. Sevginin insanları hayata bağladığı30) Yorgun yüreğine kanat olurum,

Dizginden boşalan bir at olurum,

Sen Şirin, ben yine Ferhat olurum

Zaman denen ejderhanın içtiği

Gençliğimi yeter ki sen bul getir...

Şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Coşkulu söyleyişin hakim olduğu

B) Gençliğe özlem duyulduğu

C) Zamandan şikayet edildiği

D) Her çağın güzel yönlerinin bulunduğu


31) Bir dünya düşünürüm

İlk günden beri;

Açılmış da masallar gülü

Hırsın, kinin kapısı kapanmış.

Yüzlerdeki gülümseme çocuksu,

Gözlerde sevginin ışığı yanmış.

Aşağıdakilerden hangisi şiirin istediği bir dünya değildir?

 1. Kavganın ve düşmanlığın olmadığı

 2. Dostluk ve sevgiye ihtiyaç duyulduğu

 3. Huzur ve güven içinde yaşanılan

 4. İnsanların birbirlerine sevgi beslediği32) Bir kasabam vardı eskiden

Sarı sularına

Yeşil gölgeler düşen,

Sarı sularında

Beyaz ördekler yüzen

Bir ırmak geçerdi içinden

Şiire göre, şair için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 1. Eski günleri özlediği

 2. Kasabasının gelişmesini istediği

 3. Irmak kenarında gezmeyi sevdiği

 4. Kasabalıları mutlu etmek istediği

33) İnmiş yere göğün gizli ordusu.

Sarılmış her yanım, kurulmuş pusu.

Gecenin kabaran bu uğultusu

Evin çatısını sökecek gibi.

Dörtlükte aşağıdakilerden hangisi tasvir edilmiştir?

A) Savaş B) Karanlık

C) Deprem D) Fırtına


34) Selam Türkiye!

Acısını canımda

Sevincini kanımda duyduğum,

Kara ekmeğim, billur suyum,

Hasretim, özlemim, bereketim.

Selam, canımdan aziz bildiğim memleketim!

Şiire hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sevgi B) Sevinç

C) Özlem D) Ümit


35) Mevla’yı seversen gelme peşime

Arkada yavrum var kaçamam avcı.

Su başında susuz can vermekteyim,

Yavrularım susuz, içemem avcı.

Şiirin teması nedir?

A) Acıma duygusu B) Anne fedakarlığı

C) Avcılık tutkusu D) Suya özlem


36) Yaşamak güzel şey doğrusu.

Üstelik hava da güzelse

Hele gücün kuvvetin yerindeyse

Elin ekmek tutmuşsa bir de.

Hele tertemizse gönlün,

Hele akar gibiyse alnın

Yaşamak güzel şey doğrusu.

Şair yaşamanın güzelliğini aşağıdakilerden hangisine bağlamamıştır?

A) İş güç sahibi olmaya B) Sağlıklı olamaya

C) Şık ve temiz giyinmeye D) Kötü duygulardan uzak olmaya


37) Bilinmez dünya hali bu

Zamanla değişebilir insan

Belki dönersin bir akşam vakti

Bulutlarla o uzak diyarlardan.

Şiirde vurgulanan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hüzün B) Kırgınlık C) Endişe D) Ümit


38) Burda güneş

Orda yağmur

Güneşte de güzel dünya

Yağmurda da

Şükürler olsun Allah’ım

Şükürler olsun sana

Verdiğin hayat pırıl pırıl

Şiirin teması nedir?

A) Doğa sevgisi B) Mutluluk özlemi

C) Allah sevgisi D) Yaşama sevinci

ŞİİR BİLGİSİ-1

39) Dokunur hatıra kendisin bilmez,

Asilzadelerden hiç kemlik gelmez,

Sen iyilik eyle o zayi olmaz,

Darılıp da başa kakıcı olma.

ağıdakilerden hangisi dörtlükte öğütlenen bir davranış değildir?

A) Kırıcı olmamak B) İyilik yapmak

C) İyiliği başa kalkmamak D) Hal hatır sormak


40) Alınız!

Alınız gözlerimin önünden

Bu yeşil yeşil olmayan yosunu

Ben kırmızı balık,

Al al kırmızı, turuncu turuncu

İstemiyorum hürriyetimin gömüldüğü

Bu kavanozu!...

Şiirde balıkla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılır?

A) Hiçbir yosunu sevmediği B) Kırmızı rengi sevdiği

C) Yalnızlıktan bunaldığı D) Doğal çevresini istediği


41) Kim bilir şimdi nerdesin,

Senindir yeni akşamlar,

Merdivende ayak sesin,

Rıhtım taşında gölgen var.

Bu dörtlükte aşağıdaki ana duygularda hangisi işlenmiştir?

A) Sitem B) Özlem

C) Yalnızlık D) Pişmanlık


42) Tertemiz bir defterim, yazılmamış,

Bir ırmağım, yolu çizilmemiş,

Bir dünyayım, keşfedilmemiş,

Sana emanetim, öğretmenim.

Şiire göre öğrenci(çocuk) için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. Yeni şeyler öğrenmeye hazır olduğu

 2. Eğitilmeye muhtaç olduğu

 3. Yeni şeyler keşfetmeyi istediği

 4. Özen gösterilmeyi beklediği43) Tutunduğum bir dalsın sen

Dudaklarımda balsın sen

Doyumsuz masalsın sen

Dinlerken coşarım Türkçem!

Şiirin teması nedir?

A) Türkçenin inceliği B) Türkçe sevgisi

C) Türkçenin zenginliği D) Türkçeye duyulan özlem


44) İnsan vardır fark edilmez süsünden,

Kimi farksızdır koyun sürüsünden.

Her gördüğün şekle aman kapılma

İnsan belli olmaz görüntüsünden.

Dörtlükte vurgulanan düşünceye uygun atasözü, aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Adam adamı bir defa aldatır.

 2. Adam arkadaşından belli olur.

 3. Adam kıymetini adam bilir.

 4. Adamın alacası içinde, hayvanın alacası dışındadır.


ŞİİR BİLGİSİ-1
Add document to your blog or website

Similar:

1-)Şiirin ana duygusu(teması) nedir? iconDin duygusu ilk insan Hz. Adem’den bu tarafa insanoğlun da varolagelmiştir. İnsanlardaki bu inanma duygusu çeşitli tapınma şekillerinde gerçekleşir. Hz. Adem’le

1-)Şiirin ana duygusu(teması) nedir? iconSİBERPUNK VE BEDEN TEMASI

1-)Şiirin ana duygusu(teması) nedir? icon5. ÖZÜRLÜLER ŞÛRASI ANA TEMASI “ENGELSİZ EĞİTİME DOĞRU”

1-)Şiirin ana duygusu(teması) nedir? iconToprağın yutulması ve deri teması yoluyla emilim

1-)Şiirin ana duygusu(teması) nedir? icon4. Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi Hareket Ve Kuvvet Teması Çalışma Soruları

1-)Şiirin ana duygusu(teması) nedir? icon‘ Kültür Nehri İstanbul ' Farklılıklara Saygı, Birlik ve Barış Teması

1-)Şiirin ana duygusu(teması) nedir? iconŞİİRİN DOĞUŞU VE EVRİMİ

1-)Şiirin ana duygusu(teması) nedir? iconKıbrıs’ta şiirin ilk örnekleri Divan Edebiyatı etkisinde verilmiştir

1-)Şiirin ana duygusu(teması) nedir? icon“karanlık kadın maiko” Adlı Şiirin Çokanlamlılık Açısından İncelenmesi*

1-)Şiirin ana duygusu(teması) nedir? icon1- )Yukarıdaki şiirin ikinci dörtlüğünde geçen söz sanatlarını bularak açıklayınız.(10p)

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page