İnsani Tüketim Amaçlı Sulardan Numune Alımı
Indir 312.96 Kb.
Titleİnsani Tüketim Amaçlı Sulardan Numune Alımı
Page2/11
Date conversion18.03.2013
Size312.96 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.rshm.gov.tr/kitapciklar/insani_tuketim_amacli_sular/insani_tuketim_amacli_sulartr-3.d
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2. 22°C ve 37°C’de üreyebilen mikroorganizmaların sayımı; Agarlı Besiyerine Ekimle Koloni Sayımı (TS EN ISO 6222)

2.1. Amaç


Yapıları ne olursa olsun sular, çok miktarda topraktan ve bitkilerden, genel olarak çevreden gelen mikroorganizmaları ihtiva etmektedir.

Bu mikroorganizmaların sayımı suyun kalitesinin değerlendirilmesi ve gözlemi için faydalı bilgiler sağlamaktadır.

Kolonilerin sayılması yeraltı su kaynaklarının bütünlüğünün ve su işleme yöntemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi için faydalıdır. Dağıtım sistemlerinin temizliğine ilişkin bilgi vermektedir.

2.2. Kapsam


Koloni sayımının başlıca önemi, sık ve uzun vadeli bir gözetim ile beklenen sayılara kıyasla ortaya çıkan sapmaların tespiti’ne dayanmaktadır.

Elde edilen sayıdaki her türlü ani artış ciddi bir kirlenmenin bir ilk uyarısını oluşturabilmekte ve ileri araştırmaların yapılmasını gerektirebilmektedir.

2.3. Standartlar


22°C ve 37°C’de üreyebilen mikroorganizmaların sayımı;

Agarlı Besiyerine Ekimle Koloni Sayımı (TS EN ISO 6222)

2.4. Prensip


- Sulandırılmamış bir numune veya bu numunenin çeşitli seyreltmeleri, Petri kutusunda seçici olmayan agarlı besiyeri ile karıştırılarak ekilir;

 • Ekimi yapılan petriler 68saat ± 4saat boyunca 22°C ± 2°C sıcaklıkta veya 22±2 saat boyunca 36°C ± 2°C sıcaklıkta inkübe edilir

2.5. Kalite Uygulaması: Yöntemin İşleyişi

0 Değişiklikler


Değişiklik: Basitleştirilmiş yazılım.

1 Yöntem


Uygulama alanı

Her çeşit su

Referans Standart

TS EN ISO 6222 (Şubat 2002)

Muhafaza

Steril cam veya polietilen numune şişeleri (dezenfekte edilmiş su için Na tiosülfatlı)

Analizden önce muhafaza süresi

24 saat

Şişelenmiş sular için 12 saat

Muhafaza sıcaklığı

Taşıma esnasında : £ 10°C sıcaklıkta buzdolabı veya buz akülü izoterm kap

İlk 6 saat tolerans: ortam sıcaklığı (<25°C)

Laboratuvara getirilmesinden analize kadar: soğuk oda 5°C ± 3°C

Tespit Sınırı

1 CFU

Sonuçların ifade edilmesi

CFU/mL

2 Güvenlik


GÜVENLİK VE ÖNLEMLER

İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARINA UYULMASI

ATIKLAR

BU KULLANIMA AYRILMIŞ ATIK KUTULARINA ATILMALARI

3 Prensip (yukarıya bkz.)

4 Materyal, kültür ortamı


Materyal

 • Mikrobiyoloji laboratuvarında sıklıkla kullanılan malzeme (steril pipetler, Petri kutuları, inkübatörler…)

Seyreltici

 • Tuzlu peptonlu su: TPS

Sayım için Agar

 • Maya Ekstraktlı Agar

5 İşlem şekli


Agarın dökülmesi esnasında zaman kaybetmemek için, agar gündüz erkenden kaynar su banyosunda eritilir ve daha sonra yaklaşık 30 dakika boyunca ortam sıcaklığında soğutulur. Kullanıma kadar 45°C ± 1°C’de ki su banyosunda bekletilir.

Eğer seyreltmelerin yapılması gerekli ise, bu işlem hazırlanan talimata uygun şekilde hiç beklemeksizin steril tuzlu peptonlu su içerisinde yapılır.

Ekim

 • Analiz edilecek numune çalkalanarak homojenleştirilir;

 • Numunenin veya seyreltmelerin 1’er mL’si 90 mm çaplı Petri kaplarına konulur;

 • Maya Ekstraktlı Agar’dan yaklaşık 15-20 mL her Petri kabına eklenir (numunenin veya seyreltmelerin petrilere konulmasından agarın dökülmesine kadar geçen zaman 15 dakikayı aşmamalıdır)

 • Petri kapları dikkatli bir şekilde sağa-sola ve aşağı-yukarı hareketlerle çalkalanır ve soğumaya bırakılır.

Açıklama: Şişelenmiş sular olduğunda, ekim için 2 petri kabı kullanılır.

İnkübasyon

 • Bu şekilde hazırlanan petriler ters çevrilir;

 • Petriler, 22°C ± 2°C’de 68saat± 4saat veya 36 °C ± 2°C sıcaklıkta 22±2 saat boyunca inkübe edilir.

Kolonilerin sayımı

İnkübasyondan sonra petriler incelenmektedir. İnceleme yapılmaması halinde en fazla 48 saat boyunca 5°C ± 3°C sıcaklıkta muhafaza edilmektedir.

6 Kontrol


Uygulanan kontroller konuyla ilgili hazırlanan talimatta açıklanmıştır.

7 Hesaplama


Her koloninin tek bir mikroorganizmadan oluştuğu kabul edilmektedir, dolayısıyla sonuç Koloni Üreten Ünitelerin veya Koloni Oluşturan Ünitelerin (CFU) sayısı olarak ifade edilebilmektedir.

Sonuç aşağıdaki şekilde yazılır.

22°C 72saatte veya 36°C 24 saatte üreyebilen n CFU/mL.

aerob mikroorganizmalar

Ø n = 0 0 CFU/mL

Ø 1 < n < 300 n CFU/mL

 • n > 300 300 CFU/mL

birleşmeyen koloniler

 • n > 1000 >1000 CFU /mL

birleşen koloniler

Eğer 2 petri ekilmiş ise (şişelenmiş sular için), 2 petri üzerinde bulunan koloni sayısının ortalaması alınmaktadır. Eğer seyreltmeler yapılmış ise, elde edilen n sayısının seyreltme oranının tersi ile çarpılmaktadır.

Sonuçlar (okumalar, seyreltmeler) laboratuvarda hazırlanan belgelerde belirtilmektedir.

8 Standarda kıyasla farklılık


Standardın talimatı

Laboratuvarda gerçekleştirilen

Doğrulama

36ºC’de 44±4 saat inkübasyon

36ºC’de 22±2 saat inkübasyon

İlgili yönetmelikte öngörülen şartları sağlamak için
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Similar:

İnsani Tüketim Amaçlı Sulardan Numune Alımı iconİnsani Tüketim Amaçlı Sulardan Numune Alımı

İnsani Tüketim Amaçlı Sulardan Numune Alımı iconİnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

İnsani Tüketim Amaçlı Sulardan Numune Alımı iconİnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

İnsani Tüketim Amaçlı Sulardan Numune Alımı iconDairenizin teslim alımı safhasında Elektrik, Su ve Doğalgaz sayaçlarını mutlaka görünüz ve tüketim değerlerini Konut Durum Tespit Teslim Formuna yazınız aksi halde aşağıda anılan kurumlardan gelecek geçmişe ait tüketim faturalarının ödemesinde malik sorumlu olacaktır

İnsani Tüketim Amaçlı Sulardan Numune Alımı icon2. BÖLÜM NUMUNE ALIMI

İnsani Tüketim Amaçlı Sulardan Numune Alımı iconBu ders ile numune harman hazırlama, açma ve temizleme yapma; numune tarak bandı elde etme; numune cer bandı elde etme; numune fitil elde etme; numune

İnsani Tüketim Amaçlı Sulardan Numune Alımı iconÇOK AMAÇLI, MASA TİPİ LOKOMOTİF/TREN SETİ SİMÜLATÖRLERİN ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İnsani Tüketim Amaçlı Sulardan Numune Alımı iconMAL ALIMI UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN MADDESİNİN (g) ALTBENDİNE GÖRE ÖZEL İMALAT SÜRECİ GEREKTİREN B TİPİ ÇOK AMAÇLI HİZMET TEKNESİ TEMİNİ

İnsani Tüketim Amaçlı Sulardan Numune Alımı iconMAL ALIMI UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN MADDESİNİN (g) ALTBENDİNE GÖRE ÖZEL İMALAT SÜRECİ GEREKTİREN B TİPİ ÇOK AMAÇLI HİZMET TEKNESİ TEMİNİ

İnsani Tüketim Amaçlı Sulardan Numune Alımı iconTIBBİ AMAÇLI KULLANIM, GENEL AMAÇLI KULLANIM, EVSEL KULLANIM ALKOLÜNÜN VE ANALİZ AMAÇLI ANALİTİK SAFLIKTA ETİL ALKOLÜN PİYASAYA ARZI HAKKINDA BİLGİLER

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page