1. Yukarıdaki örnekler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?
Indir 293.69 Kb.
Title1. Yukarıdaki örnekler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?
Page1/6
Date conversion12.12.2012
Size293.69 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://mabasar.com/ods.doc
  1   2   3   4   5   6
ÖLÇME DEĞERLENDİRME-Çalışma Soruları


Bir ildeki YGS öğrencileri

Bir ülkedeki lise öğrencileri

Bir semtte çalışan insan sayısı

1. Yukarıdaki örnekler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

A) Parametre B) Örneklem C) Evren

D) Betimsel istatistik E) Değişken


2. Bir araştırmada etkisi incelenen yani olayın sebebi durumunda olan değişken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bağımlı değişken B) Bağımsız değişken

C) Nicel değişken D) Nitel değişken

E) Sürekli değişken


3. Bir araştırmada olayın sonucu durumunda olan değişken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bağımlı değişken B) Nötr değişken

C) Bağımsız değişken D) Nicel değişken

E) Nitel değişken


4. "Sigara içenler kansere yakalanır." örneğinde sigara aşağıdaki değişken türlerinden hangisiyle açıklanır?

A) Bağımlı değişken B) Nicel değişken

C) Nitel değişken D) Sürekli değişken

E) Bağımsız değişken


Türkiye'deki Edebiyat öğretmenlerinin öğretim yöntem ve teknikleri kullanma becerisi araştırılıyor olsun. Bu öğretmenlerin hepsine ulaşmak mümkün değildir. Bu nedenle Türkiye'deki Edebiyat öğretmenleri arasından bir grup oluşturularak bu grup üzerinde bir araştırma yapılır ve bu grubun tüm evreni temsil ettiği düşünülür.

5. Yukarıdaki açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

A) Veri B) Parametre C) Evren

D) Örneklem E) Betimsel istatistik


6. Türkiye'deki KPSS öğrencileri üzerinde, yaşadıkları problemlerle ilgili olarak yapılan bir araştırmada, öğrenciler arasından belli örnekleme yöntemiyle öğrenciler seçilerek bu gruba yöneltilen sorulardan elde edilen istatistiksel sonuçlar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

A) Betimsel istatistik B) Parametre C) Evren

D) Örneklem E) Değişken


7. Gözlenen özellik kalite, tür, yapı bakımından farklı kategorilere ayrılıyorsa bu tür değişkenler aşağıdaki değişken türlerinden hangisiyle açıklanır?

A) Bağımsız değişken B) Bağımlı değişken

C) Nicel değişken D) Sürekli değişken

E) Nitel değişken


8. "Sigara içen insanlar kansere yakalanır." örneğinde bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hastalık B) Kanser ve sigara C) Kanser

D) İnsan E) Sigara


Bir grup öğrenci alınarak bu öğrencilerden deney grubu ve kontrol grubu oluşturulmuştur. Deney grubuna her ders çalışmanın sonunda ödül verilmiş, kontrol grubuna ise hiçbir şey verilmemiştir. Araştırma sonunda yapılan değerlendirmede ödül verilen deney grubunun ödül verilmeyen kontrol grubundan daha başarılı olduğu tespit edilmiştir.

9. Yukarıdaki örnek olayda bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Başarı B) Ödül C) Ders çalışma

D) Kontrol grubu E) Öğrenci


10. İletkenin boyunun, ampul parlaklığına etkisi örneğinde bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir?

A) İletkenin boyu B) Ampul C) Ampulün parlaklığı

D) Elektrik E) Ampulün wattı


11. Aşağıdakilerden hangisi "sürekli değişken" örneğidir?

A) Göz rengi B) Saç rengi C) Ağırlık

D) Erkek E) Bayan


12. Aşağıdakilerden hangisi süreksiz değişkene örnek gösterilemez?

A) Kız B) Siyah C) Pekiyi

D) Büyük E) Başarı puanı


13. Aşağıdakilerden hangisi sürekli değişkene örnek gösterilebilir?

A) 21 yaş B) Kız-Erkek C) Pekiyi-orta-zayıf

D) 90 puan= pekiyi E) 185 cm'lik bOY= uzun boylu


1. Çarpıklık ölçüsü pozitif olan bir testin güçlük düzeyi için aşağıdaki yorumlardan hangisi söylenebilir?

A) Testin güçlük düzeyi zordur.

B) Testin güçlük düzeyi kolaydır.

C) Hafif zordur. D) Orta güçlük düzeyindedir.

E) Çok zordur.


2. Bir testin güvenilir ve ayırt edici olabilmesi için testin ortalama güçlüğünün hangi düzeyde olması gerekir?

A) 0,70 B) 0,60 C) 0,50 D) 0,40 E) 0,30


3. Alınabilecek en yüksek puanın 80, aritmetik ortalamasının 60 olduğu bir testin ortalama güçlük düzeyi kaçtır?

A) 0,35 B) 0,45 C) 0,55 D) 0,65 E) 0,75


4. Bir testin orta güçlük düzeyinde olması için çarpıklık katsayısının hangi değerler arasında olması gerekir?

A) 5-10 B) 10-15 C) 10-25 D) 15-25 E) 25-50


5. 6. 7. 8. soruları aşağıdaki tabloya göre cevaplandırınız.

2. madde

A

B

C

D

E

Toplam

Üst Grup

16

15

14

20

35

100

Alt Grup

14

16

35

15

20

100


5. Yukarıda verilen maddenin madde güçlük indeksi kaçtır?

A) 0,15 B) 0,24 C) 0,31 D) 0,44 E) -0,01


6. Yukarıda verilen maddenin madde ayırıcılık indeksi kaçtır?

A) -0,01 B) 0,01 C) 0,05 D) 0,15 E) 0,25


7. Bulunan güçlük indeksi değerine göre, maddenin güçlük düzeyi için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A) Orta güçlükte bir madde. B) Kolay bir madde.

C) Çok kolay bir madde. D) Zor bir madde.

E) Testten çıkartılması gereken bir madde.


9. Üst ve alt grupta hiçbir öğrencinin doğru cevaplandıramadığı bir maddenin güçlük indeksi kaçtır?

A) 0 B) 0,29 C) 0,49 D) 0,55 E) 0,69


8. Bulunan ayırt edicilik indeksi değerine göre, maddenin ayırt edicilik düzeyi için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A) Oldukça iyi bir madde. B) Çok iyi çalışan bir madde.

C) Çok zayıf bir madde testten çıkartılması gerekir.

D) Düzeltilmesi veya geliştirilmesi gerekir.

E) iyi ama düzeltilebilir.


10. ve 11. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Bir testteki maddelere ilişkin aşağıdaki değerler elde edilmiştir.

Maddeler

i

ii

iii

iv

v

Madde güçlüğü

0,10

0,25

0,50

0,60

0,90

Madde ayırıcılık gücü

0,05

-0,25

0,50

0,28

0,33


10. Tabloda verilen bilgilere göre hangi maddenin güvenirliğe katkısı en yüksektir?

A) i B) ii C) iii D) iv E) v


11. Yapılandırılacak bir testte bu maddeleri kullanma zorunluluğu olsaydı, en köklü değişikliğin hangi maddede yapılması gerekirdi?

A) i B) ii C) iii D) iv E) v


50 kişinin katıldığı, 20 maddelik bir istatistik sınavında 20. madde 40 kişi tarafından doğru cevaplandırılırken, 10 kişi cevaplama zamanının yetersizliğinden dolayı 20.maddeye erişememiştir.

12. Bu maddenin güçlük indeksi kaçtır?

A) 0,50 B) 0,70 C) 0,80 D) 0,90 E) 1


13. 14. 15. 16. soruları aşağıdaki tabloya göre cevaplandırınız.

Madde No

pj

rjx

1

0,50

0,70

2

0,50

-0,30

3

0,70

0,70

4

0,34

0,28

5

0,15

0,60


13. Yukarıdaki verilere göre hangi maddenin güçlük düzeyi orta güçlük düzeyindedir ve ayırt ediciliği yüksektir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5


14. Yukarıdaki maddelerden hangisi testten mutlaka çıkartılmalıdır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5


15. Yukarıdaki maddelerden hangisi düzeltilerek tekrar kullanılabilir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5


16. Yukarıdaki maddelerden hangisi hem kolay hem de ayırt edicilik gücü yüksek bir maddedir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5


17. Madde güçlük indeksinin 0,50 olması durumunda, madde varyansının alabileceği en büyük değer aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0,25 B) 0,35 C) 0,50 D) 0,70 E) 1


18. Madde güçlü indeksi 0,50 olan bir maddenin madde varyansı kaçtır?

A) 0,25 B) 0,35 C) 0,50 D) 0,70 E) 0,75


19. Madde varyansı 0,25 olan bir maddenin standart sapması kaçtır?

A) 0,25 B) 0,30 C) 0,40 D) 0,45 E) 0,50


20. Madde ayırt edicilik gücü indeksi 0,50 madde standart sapması 0,20 olan bir maddenin madde güvenirlik katsayısı kaçtır?

A) 0,1 B) 0,3 C) 0,5 D) 0,6 E) 0,7


21. 10 soruluk bir Gelişim testinin madde güçlük indeksleri toplamı 0,52 ise bu testin aritmetik ortalaması kaçtır?

A) 0,052 B) 0,10 C) 0,30 D) 0,52 E) 19,2


22. 25 sorudan oluşan bir Gelişim testinin aritmetik ortalaması 45 olarak bulunmuştur. Bu testin ortalama güçlüğü kaçtır?

A) 0,8 B) 1,5 C) 1,8 D) 2,2 E) 2,5


23.ve 24. soruları aşağıdaki tabloya göre cevaplandırınız.

5. 6. 7. 8. soruları aşağıdaki tabloya göre cevaplandırınız.

2. madde

A

B

C

D

E

Toplam

Üst Grup

15

28

33

8

16

100

Alt Grup

25

23

33

10

9

100


23. Yukarıda doğru cevabı verilen maddenin doğru cevabı hangi seçenekte olursa ayırt ediciliği en düşük olur?

A) A B) B C) C D) D E) E


24. Yukarıda analizi verilen maddenin doğru cevabı "E" ise maddenin güçlük indeksi kaçtır?

A) 0,07 B) 0,125 C) 0,20 D) 0,25 E) 0,50


25. Bir maddenin alabileceği en büyük standart sapma değeri kaçtır?

A) 0,20 B) 0,30 C) 0,40 D) 0,50 E) 0,70


50 maddeden oluşan bir tarih dersinin 25. maddesinin madde varyansı hesaplanmış ve hesaplanan değer için madde ile ölçülen özellik bakımından bireyler arasındaki farklılıkların en yüksek düzeyde görülebildiği sonucuna varılmıştır.

26. Buna göre 25. maddenin varyans değeri kaç olabilir?

A) 0,10 B) 0,15 C) 0,20 D) 0,25 E) 0,30


1. Aşağıdaki örneklerin hangisinde sözü edilen ölçme işleminde bağıl (keyfi, itibari) sıfır söz konusu değildir?

A) Püren Geçit'inin deniz seviyesinde yüksekliği 1630 metredir.

B) Öğrencilerin KPSS'ye karşı tutum puanları ortalaması 70’tir.

C) ÖSS de matematik -2 testinden en az 4 neti olamayanlar EA-2 ve SAY-2 puan türünde sıfır puan almıştır.

D) Bugün hava sıcaklığı 25 C°’dir.

E) Otobüsün ilk 8 koltuğunda bayanlar oturuyordu.


2. Aşağıdaki öğrenci özelliklerinden hangisi doğrudan ölçülebilir özelliklerden biridir?

A) Zekâ puanı B) Boy uzunluğu

C) Okula karşı tutum D) Yetenek E) Okul başarısı


Atatürk ilköğretim Okulu bahçesindeki öğrenciler

sayılarak 425 öğrenci olduğu belirlenmiştir.

3. Yukarıdaki örnekte kullanılan ölçme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mutlak ölçme B) Bağıl ölçme

C) Türetilmiş ölçme D) Dolaylı ölçme

E) Temel ölçme


4. Ölçme birimlerinde bulunması gereken özelliklerden;

i. Genellik ii. Geçerlilik iii. Eşitlik

iv. Kullanışlılık v. Güvenirlilik

ile ilgili olarak, yukarıdakilerden hangisi doğrudur?

A) i ve ii B) ii ve iii C) iv ve v

D) i, ii ve iii E) i, iii ve iv


Ölçmede yoğunluk değişkeni, kütle/hacim olarak; hız değişkeni ise yol/ zaman olarak: nüfus yoğunluğu değişkeni ise kişi sayısı alan şeklinde iki değişken ve bu değişkenler arasındaki aritmetik işlemlerle tanımlanmıştır. Bu tanımlardan hareketle bir cismin yoğunluğu ölçülmek istenirse, cismin kütlesi ve hacmi ayrı ayrı ölçülür ve birbirine bölünerek cismin yoğunluğunu ifade eden ölçme sonucuna ulaşılır.

5. Yukarıdaki açıklamada ifade edilen ölçme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mutlak ölçme B) Bağıl ölçme C) Türetilmiş ölçme

D) Dolaylı ölçme E) Temel ölçme


Geçme notunun 100 üzerinden 60 olarak belirlendiği bir ölçme değerlendirme sınavında Fatih 85 alarak sınıfını geçmiştir.

6. Bu sınavda ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geçme notunu 100 üzerinden olması

B) Geçme notunu 60 olması

C) Fatih'in 85 alması

D) Fatihin sınıfı geçmesi

E) Fatih'in aritmetik ortalamanın üzerinde puan alması


7. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde bir değerlendirme işlemi yapılmıştır?

A) Ölçme değerlendirme sınavında her sorunun değeri 10 puandır.

B) Bugün hava sıcaklığı 42°C’dir.

C) Aritmetik ortalamanın üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

D) Ahmet ölçme değerlendirme sınavından 45 almıştır.

E) Ahmet ölçme değerlendirme sınavından 45 alarak sınıfta kalmıştır.

  1   2   3   4   5   6

Add document to your blog or website

Similar:

1. Yukarıdaki örnekler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? icon1- Başarılı öğrencilere takdir ve teşekkür verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

1. Yukarıdaki örnekler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? icon1- Başarılı öğrencilere takdir ve teşekkür verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

1. Yukarıdaki örnekler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? iconOrta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

1. Yukarıdaki örnekler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? iconKendisinden böyle söz edilen bir sanatçı aşağıdaki deyimlerden hangisiyle nitelendirilebilir?

1. Yukarıdaki örnekler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? icon2. Türk karasularında yolcu ve yük taşıma hakkının sadece Türk gemilerine ait olması aşağıdaki inkılâplardan hangisiyle

1. Yukarıdaki örnekler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? iconAşağıdaki örnekler “ambalaj” olarak kabul edilirler

1. Yukarıdaki örnekler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? iconS-1 Aşağıdaki soruları yukarıdaki paragrafa göre cevaplandırınız

1. Yukarıdaki örnekler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? iconAşağıdaki 1, 2, 3, 4 ve soruları yukarıdaki parçaya göre yanıtlayınız

1. Yukarıdaki örnekler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? iconAşağıdaki ilk 4 soruyu yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız

1. Yukarıdaki örnekler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? iconAşağıdaki ilk 4 soruyu yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page