3. Hali (Past Participle)
Indir 98.34 Kb.
Title3. Hali (Past Participle)
Date conversion19.03.2013
Size98.34 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.miniders.com/wp-content/uploads/ingiliz-fiil2.rtf

1.Hali (VERB)

2. Hali (Past Simple)

3. Hali  (Past Participle)

Türkçe Anlamı

arise

arose

arisen

kalkmak

awake

awoke

awoken

uyanmak

be

was, were

been

olmak

bear

bore

borne

taşımak

beat

beat

beaten

vurmak

become

became

become

olmak

begin

began

begun

başlamak

bend

bent

bent

bükmek

bet

bet

bet, betted

bahse girmek

bid

bid

bid

emretmek

bind

bound

bound

bağlamak

bite

bit

bitten, bit

ısırmak

bleed

bled

bled

kanamak

blow

blew

blown

esmek

break

broke

broken

kırmak

breed

bred

bred

doğurmak

bring

brought

brought

getirmek

broadcast

broadcast

broadcast

yayımlamak

build

built

built

inşa etmek

burn

burned, burnt

burned, burnt

yakmak

burst

burst

burst

patlamak

buy

bought

bought

satın almak

catch

caught

caught

yakalamak

choose

chose

chosen

seçmek

come

came

come

gelmek

cost

cost

cost

değer biçmek

creep

crept

crept

emeklemek

cut

cut

cut

kesmek

deal

dealt

dealt

anlaşmak

dig

dug

dug

kazmak

dive

dived

dived

(suya) dalmak

do

did

done

yapmak

draw

drew

drawn

çekmek

dream

dreamed, dreamt

dreamed, dreamt

rüya görmek

drink

drank

drunk

içmek

drive

drove

driven

sürmek

eat

ate

eaten

yemek yemek

fall

fell

fallen

düşmek

feed

fed

fed

beslemek

feel

felt

felt

hissetmek

fight

fought

fought

dövüşmek

find

found

found

bulmak

flee

fled

fled

firar etmek

fly

flew

flown

uçmak

forbid

forbade

forbidden

yasaklamak

forget

forgot

forgotten

unutmak

forgive

forgave

forgiven

affetmek

freeze

froze

frozen

donmak

get

got

gotten

elde etmek

give

gave

given

vermek

go

went

gone

gitmek

grind

ground

ground

öğütmek

grow

grew

grown

büyümek

hang

hung

hung

asmak

have

had

had

sahip olmak

hear

heard

heard

duymak

hide

hid

hidden

saklamak

hit

hit

hit

vurmak

hold

held

held

tutmak

hurt

hurt

hurt

yaralanmak

keep

kept

kept

saklamak

kneel

knelt

knelt

diz çökmek

know

knew

known

bilmek

lay

laid

laid

yaymak

lead

led

led

rehberlik etmek

lean

leant, leaned

leant, leaned

yana yatmak

leap

leapt, leaped

leapt, leaped

sıçramak

learn

learned, learnt

learned, learnt

öğretmek

leave

left

left

ayrılmak

lend

lent

lent

ödünç vermek

let

let

let

izin vermek

lie

lay

lain

yalan söylemek

lose

lost

lost

kaybetmek

make

made

made

yapmak

mean

meant

meant

anlamına gelmek

meet

met

met

buluşmak

pay

paid

paid

ödemek

put

put

put

koymak

read

read

read

okumak

ride

rode

ridden

binmek

ring

rang

rung

çalmak

rise

rose

risen

yükselmek

run

ran

run

koşmak

say

said

said

söylemek

see

saw

seen

görmek

sell

sold

sold

satmak

send

sent

sent

göndermek

show

showed

showed/shown

göstermek

shut

shut

shut

kapamak

sing

sang

sung

şarkı söylemek

sit

sat

sat

oturmak

sleep

slept

slept

uyumak

speak

spoke

spoken

konuşmak

spend

spent

spent

harcamak

stand

stood

stood

ayakta durmak

swim

swam

swum

yüzmek

take

took

taken

almak

teach

taught

taught

öğretmek

tear

tore

torn

yırtmak

tell

told

told

anlatmak

think

thought

thought

düşünmek

throw

threw

thrown

fırlatmak

understand

understood

understood

anlamak

wake

woke

woken

uyanmak

wear

wore

worn

giymek

win

won

won

kazanmak

write

wrote

written

yazmak

Add document to your blog or website

Similar:

3. Hali (Past Participle) iconBase form(Verb1) Past Simple (Verb2) Past Participle (Verb3)

3. Hali (Past Participle) iconIRREGULAR VERBS INFINITIVE MEANING PAST PAST PARTICIPLE

3. Hali (Past Participle) iconPast Participle

3. Hali (Past Participle) iconGeçmişte, belirli bir zamanda, olmuş bitmiş eylemleri ifade etmek için bu tens kullanılır. Bu tensde fiilerin "past" hali) kullanılır. Fiiller "Düzenli"

3. Hali (Past Participle) iconBir halı fabrikasının desen tasarım bölümünde çalışıyorsunuz. Simetrik desenli bir halı tasarlamanız gerekiyor

3. Hali (Past Participle) icon24. 08. 2012 Dünya Halı Kongresi 2012: ‘Elyaftan Apreye: TANATEX’ten halı üretim pazarına bütünsel yaklaşım’

3. Hali (Past Participle) iconİRAN’DA HALI VE HALI DOKUMACILIĞI

3. Hali (Past Participle) iconPAST PAST PATICIPLE

3. Hali (Past Participle) iconSimple Past Tense and Past Continuous Tense

3. Hali (Past Participle) iconPast Perfect-Past Perfect Continuous

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page