4. DERS KURULU: DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ KOMİTESİ
Indir 223.59 Kb.
Title4. DERS KURULU: DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ KOMİTESİ
Page1/4
Date conversion19.03.2013
Size223.59 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://comu.artipark.com/file/2/180315.doc
  1   2   3   4

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Dönem III

DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ KOMİTESİ

Ders Kurulu Eğitim Programı


Genel Bilgiler:

Ders kurulu eğitim süresi 5 haftadır. Akademik takvimdeki yeri ve eğitim sorumluları aşağıdadır.

4. DERS KURULU: DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ KOMİTESİ

03 Aralık 2012 - 04 Ocak 2013 : (5 hafta)

Pratik sınav : 04 Ocak 2013

Teorik sınav : 03 Ocak 2013

DERS KURULU BAŞKANI : Yrd. Doç. Dr. Emine GAZİ

BAŞKAN YARDIMCISI : Yrd. Doç. Dr. Bahadır KIRILMAZ


Öğrencilerin tüm ders etkinliklerine aktif katılımı beklenmektedir. Derslerde devam zorunluluğu mevcuttur. Komitede dersleri olan öğretim üyeleri:


Prof. Dr. A. MİRİCİ

Prof. Dr. H.E. AKSULU

Doç. Dr. A. AĞARTAN

Doç. Dr. C. SILAN

Doç. Dr. S. SAÇAR

Doç. Dr. S. SAYGI

Doç. Dr. U. GÖNLÜGÜR

Yrd. Doç. Dr. A. MURATLI

Yrd. Doç. Dr. B. KIRILMAZ

Yrd. Doç. Dr. D. ÖMÜR

Yrd. Doç. Dr. D.Ü. ÇAKIR

Yrd. Doç. Dr. H.F. AŞGÜN

Yrd. Doç. Dr. N. TOPALOĞLU

Yrd. Doç. Dr. S.ÖZDEMİR

Yrd. Doç. Dr. Ş. KOŞAR

Yrd. Doç. Dr. T. KURT
DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ KOMİTESİ

ENTEGRE DERS-4

8 ECTS kredisi

3.yıl-1. Yarıyıl

Lisans

Zorunlu

Toplam 126 saat

Teorik 109saat

Klinik uygulama 17 saat

Toplam 5 hafta

Teorik: 109 saat

Klinik uygulama: 17 saat / 5 hafta

Türkçe olarak


Ders Kurulunun Öğrenim Hedefleri (ya da program çıktıları):

Bu kurulun amacı öğrencilerimize kalp-dolaşım ve solunum sistemi ile ilgili hastalıkların patofizyolojisi, klinik bulguları, fizik muayene bulguları, laboratuvar bulguları ve farmakolojik tedavilerini öğretmektir.


Kurul içeriği

 • Ateroskleroz: etiyoloji, risk faktörleri, patoloji ve biyokimyasal belirteçleri.

 • Aterosklerotik kalp hastalığı: koroner arter hastalığının klinik değerlendirmesi, Akut koroner sendrom, Miyokard infarktüsü, İskemik kalp hastalığı patolojisi.

 • Antihiperlipidemik ilaçlar.

 • Konjestif Kalp Yetersizliği: klinik ve laboratuvar bulgular, tedavi

 • Hipertansiyon: Hipertansif hastanın klinik değerlendirmesi, Antihipertansif ilaçlar.

 • Aritmiler: Aritmogenez, Kardiyak aritmilerin mekanizmaları, sık görülen kardiyak aitmilerin klinik ve elektrokardiyografik bulguları.

 • Bradikardi-Taşikardi.

 • Kalp hastalıklarının semptom ve bulguları.

 • Kalp kapak hastalıkları: Patofizyoloji, romatizmal ateşin klinik ve laboratuvar bulguları, kalp kapak hastalıkları ve tedavisi.

 • Miyokard, endokard ve perikard hastalıkları: Kardiyomiyopatilerin patofizyolojisi ve klinik bulguları, endokardit ve perikarditler.

 • Konjenital kalp hastalıkları (Siyanotik ve siyanotik olmayan): çocukluk ve erişkin yaş döneminde sık görülen konjenital kalp hastalıkları ve tedavi yöntemleri.

 • Solunum sistemi hastalıkları: çocukluk ve erişkin yaş döneminde görülen infeksiyöz/noninfeksiyöz solunum sistemi hastalıklarının klinik ve laboratuvar bulguları, tedavide kullanılan ilaçlar.

 • Tuberküloz, laboratuvar bulguları ve tedavisi.

 • Astım broşiale bulguları ve tedavisi.

 • İnterstisyel akciğer hastalığı.

 • Kronik obstrüktif akciğer hastalığı.

 • Bronşiektazi.

 • Torasik çıkış sendromu.

 • Toraks deformiteleri.

 • Pulmoner emboli tanı ve tedavisi.

 • Plevra hastalıkları: Patofizyoloji, klinik bulgular ve tedavi.

 • Ortomiksovirüs, Paramiksovirüs, Herpes virüs, Hepatit virusler


Kurulun öğrenim hedefleri


Öğrenciler komite bitiminde ilgili konularda beceri, bilgi ve tutum sahibi olacaklardır. Kalp-damar ve solonum sisteminin fizyolojisini öğrenecek, ilgili hastalıkları tanımlayabilecek, hastalıkların fizyopatolojisi, semptomları ve fizik muayene bulgularını öğrenecek, ayırıcı tanı için detaylı sorgulama yapabilecek, tedavilerini öğreneceklerdir.


Ölçme değerlendirme:


Kurul tamamlanmasından sonra yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.


Önşart / Önerilen
Yok


En Önerilen Kitaplar / Ders Kitapları

 1. Braunwald E., “Heart Disease, A Textbook of Cardiovascular Medicine”, 6th edition, McGraw-Hill, (2001)

 2. Ravel R., “Clinical Laboratory Medicine”, 6th edition, Mosby Inc., (1995)

 3. Burtis C.A., Ashwood E.R., “Tietz Textbook of Clinical Chemistry”, 3rd edition, WB Saunders Company, (1999)

 4. Kaplan L.A., Pesce A.J., Kazmierczak S.C., “Clinical Chemistry: Theory, Analysis and Correlation”, 4th  edition, Mosby Inc., (2003)

 5. Henry J.B., “Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods”, 20th edition, WB Saunders Company, (2001)

 6. Anderson S.C., Cockayne S., “Clinical Chemistry: Concepts and Applications”, The McGraw Hill Companies, (2003)

 7. Murray C.F., Nadel J.A., “Textbook of Respiratory Medicine”, WB Saunders Company, (2000)

 8. Murray P.R., Rosenthal K.S., Kobayashi G.S., Pfaller M.A, “Medical Microbiology”, Mosby Inc, (2002)

 9. Park M.K., “Pediatric Cardiology for Practioners”, 4th edition, Mosby Co., (2002)

 10. Garson A., Bricker J.T., “The Science and Practice of Pediatric Cardiology”, 2nd edition, Williams and Wilkins Co., (1998)

 11. Fıshman’s,” Pulmonary disease and disorders” 2001

 


Haftalık ders programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ,   TIP FAKÜLTESİ

2012 – 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ DERS KURULU

03 ARALIK 2012– 04 OCAK 2013


Dersin Adı

Teorik

Pratik

TOPLAM

Soru sayısı

ANESTEZİ

4
4

3

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

6
6

6

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

1
1

1

FARMAKOLOJİ

23

5

28

25

GÖĞÜS HASTALIKLARI

13
13

12

KALP DAMAR CERRAHİSİ

5
5

4

KARDİYOLOJİ

24
24

21

KLİNİK BİYOKİMYA

4
4

3

NÜKLEER TIP

1
1

1

PATOLOJİ

24
24

21

RADYOLOJİ

3
3

3

KLİNİK UYGULAMA

-

12

12
Toplam

108

17

125

100
DERS KURULU BAŞKANI: Yrd. Doç. Dr. Emine GAZİ

DERS KURULU BAŞKAN Yrd: Yrd. Doç. Dr. Bahadır KIRILMAZ


ÖNEMLİ NOT!!! 3 Ocak 2013 Perşembe günü saat 10.00’ da Troya Kültür Merkezinde yapılacak olan ders kurulu sınavında sorulacak soru sayısı yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Belirtilen soruların ekte verilen soru formatına uygun olarak en geç 26 Aralık 2012 Çarşamba gününe kadar ders kurulu sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Emine GAZİ’ ye bilgisayar ortamında (USB ile) iletilmesi rica olunur.

Yapılacak olan sınavla ilgili başka herhangi bir yazı gönderilmeyecektir.
  1   2   3   4

Add document to your blog or website

Similar:

4. DERS KURULU: DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ KOMİTESİ iconDOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ KOMİTESİ

4. DERS KURULU: DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ KOMİTESİ iconDers/Staj Ana Başlığı: DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ

4. DERS KURULU: DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ KOMİTESİ iconSOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU

4. DERS KURULU: DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ KOMİTESİ iconDolaşım ve Solunum Sistemlerinin Düzenlenmesi

4. DERS KURULU: DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ KOMİTESİ iconEvre 4 Blok 1 Solunum, Dolaşım, Kan, Boşaltım

4. DERS KURULU: DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ KOMİTESİ iconA.İ. B.Ü. TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ

4. DERS KURULU: DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ KOMİTESİ icon1. Yediğimiz besinlerin kana karışmasını sağlayan sisteme ne ad verilir? a- sindirim b- başaltım c- solunum d- dolaşım 2

4. DERS KURULU: DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ KOMİTESİ iconOmurgasız ve omurgalı hayvanlarda hareket, sindirim, solunum, dolaşım, boşaltım ve sinir sisteminin karşılaştırmalı incelenmesi

4. DERS KURULU: DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ KOMİTESİ iconTAŞIMA VE DOLAŞIM SİSTEMLERİ

4. DERS KURULU: DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ KOMİTESİ iconİSKELET VE DOKU SİSTEMLERİ DERS KURULU PROGRAMI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page