FRUIT AND VINE PESTS TECHNICAIL RECOMMENDATIONS
Indir 0.53 Mb.
TitleFRUIT AND VINE PESTS TECHNICAIL RECOMMENDATIONS
Page3/11
Date conversion20.03.2013
Size0.53 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://bahcesel.net/doc/Ruhsatli_Zirai_mucadele_ilaclari/bitkilere_gore_tavsiyeler.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ELMALARDA DEMİR NOKSANLIĞI

Metalik Fe (chelate) %5-6 WG/SP 50/300 g

FeSO4 (Karaboya) %90-95 KR 1/3 kg


CEVİZ ANTRAKNOZU HASTALIĞI (Gnomonia leptostyla)

Maneb %80 WP 300 g


KAYISI AĞAÇLARINDA SÜRGÜN VE DAL YANIKLIĞI (Pseudomonas syringae)

Bordo bulamacı SIVI 1500 + 3000 g (1.ilaçlama)

500 + 1000 g ( 2.ilaçlama)


MEYVE AĞAÇLARINDA ROSELLINIA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ (Rosellinia necatrix) ve ARMILLARIA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ (Armillaria mellea)

Karaboya % 5 lik m2 ye 10 l ilaçlı su

Göztaşı % 2 lik m2 ye 120 l ilaçlı su


BAĞ THRİPSLERİ (Anophothrips vitis,Drepanothrips reuteri,Haplothrips globiceps) – Vine thrips

Carbaryl %50 WP 200 g

Carbaryl %85 WP 120 g

Endosulfan %5 TOZ 2 kg – dekar

Fenitrothion 550 g/l EC 100 ml

Malathion 550 g/l EC 100 ml


BAĞ ÇAYIR TIRTILI (Arctia spp) –Vine tiger month

Carbaryl %5 TOZ 2,5 kg / dekar

Carbaryl %50 WP 200 g


BAĞ GÖZ KURDU (Theresimima ampelophaga) – Vine bud month

Carbaryl %50 WP 200 g

Carbaryl %85 WP 120 g

Endosulfan %32,9 WP 150 g


BAĞ MAYMUNCUKLARI (Otiorrynchus spp) – Black vine weevils

Alphacypermethrin 100 g/l EC 30 ml

Carbaryl %50 WP 200 g

Carbaryl %85 WP 120 g

Monocrotophos 400 g/l EC 125 ml

Lambda-Cyhalothrin %50 25 ml/da.

BAĞDA İKİ NOKTALI KIRMIZI ÖRÜMCEK (Tetranychus urticae) – Two spotted spider mite

Fenazaquin 200 g/l SC 50 ml

Acrinathrin 150 g/l EC 25 ml

Bromopropylate 500 g/l EC 100 ml

Clofentezine 500 g/l SC 25 ml

Cyhexatin % 25 WP 100 g

Fenpyroximate 50 g/l SC 75 ml

Hexythiazox 50 g/l EC 50 ml

Propargite %30 WP 200 g

Propargite 570 g/l EW 100 ml

Propargite 588 g/l EC 100 ml

Propargite 790 g/l EC 75 ml

Quinomethionate %25 WP 40 g

Chlorfenapyr 360 g/l SC 60 ml


BAĞDA UNLU BİTİ (Pseudococcus – Planococcus/citri) – Grape mealybug

Diazinon 185 g/l * EC 200 ml

Diazinon 630 g/l * EC 75 ml

Dichlorvos 550 g/l * EC 200 ml

Malathion 190 g/l * EC 500 ml

Malathion 650 g/l * EC 150 ml

Malathion 500 g/l * EC 200 ml

Parathion Methyl 360 g/l* EC 100 ml

Yazlık Yağlar 700 – 850 g/l * SIVI 1 l

Omethoate 565 g/l * SL 100 ml


*Her iki devrede de ilaçlar yazlık yağ ile karıştırılarak kullanılmalıdır. Ancak yazlık yağların kükürt ile karışması halinde yakma yapabileceği göz önünde bulundurularak bağlarda külleme mücadelesi ile unlu bit mücadelesi en az 15/20 gün ara ile uygulanmalıdır.Mecbur kalınırsa, ilaçlar yazlık yağ ile karıştırılmadan kullanılmalıdır.


BAĞ YAPRAK UYUZU (Eriophyes vitis) – Grape erineum mite

Endosulfan 360 g/l EC 150 ml

Kükürt %73 WP 500 g

Kükürt %80 WP 400 g

Kükürt %92 TOZ 3/5 kg/dekar


BAĞ PİRALİ ‘DÜRMECE’ (Sparganothis pilleriana)

Carbaryl %5 TOZ 2,5 kg / dekar

Carbaryl %50 WP 200 g

Deltamethrin 25 g/l EC 50 ml

Endosulfan + Parathion Methyl 300 + 128 g/l EC 200 ml

Parathion Methyl 360 g/l EC 100 ml

Trichlorfon %5 TOZ 3 kg/dekar


BAĞDA HAZİRAN BÖCEKLERİ (Polyphylla fullo)

Endosulfan %32,9 WP 75 g (dikim çukuruna,omca dibine)

Parathion Methyl 360 g/l EC 100 ml (dikim çukuruna,omca dibine)

Ethoprophos %10 GR 7.5 g – (omca başına)


BAĞLARDA (Noctua comes)

Azinphos Methyl 230 g/l– %25 EC/WP 150 ml – 200 g

Chlorpyrifos Ethyl %25 WP 300 g+1/2 şeker + 10 kg kepek

Endosulfan %32,9 WP 150 g+1/2 şeker + 10 kg kepek

Ethoprophos %10 GR 7.5 g – (omca başına)


BAĞ YAPRAK PİRESİ – ÜVEZİ ( Erythroneura adanae) –Grape leafhopper

Carbaryl %5 TOZ 2,5 kg / dekar

Carbaryl %50 WP 200 g

Fenthion %3 TOZ 3 kg/dekar

Fenthion 525 g/l EC 150 ml

Malathion %5 TOZ 3 kg/ dekar

Malathion %25 WP 300 g

Trichlorfon %5 TOZ 3.5 kg – dekar


BAĞDA SALKIM GÜVESİ (Lobesia botrana) – Grape berry month

Azinphos Methyl %25 WP 200 g

Azinphos Methyl 230 g/l EC 200 ml

Bromophos 360 g/l EC 125 ml

Carbaryl %5 TOZ 2,5 kg/ dekar (üst üste kullanmaktan sakınılmalı)

Bacillus thuringiensis 32.000 IU/ mg *** WG 75 g

Chlorpyrifos Ethyl 480 g/l EC 100 ml

Chlorpyrifos Methyl 227 g/l EC 200 ml

Methomyl 200 g/l EC 20 ml

Triazophos 420 g/l EC 100 ml

Quinalphos 250 g/l EC 1.255 ml

Ethion 500 g/l EC 150 ml

Endosulfan 360 g/l EC 150 ml (Orta Anadolu ve Ege’de etkisizdir)

Fenitrothion %3 TOZ 2,5 kg /dekar

Fenitrothion 550 g/l EC 100 ml

Parathion Methyl 360 g/l EC 100 ml

Tebufenozide 240 g/l FL 40 ml

Lambda/Cyhalothrin 50 g/l EC 20 ml

Phosalone %30 WP 200 g

Phosalone 350 g/l EC 200 ml

Trichlorfon 600 g/l EC 250 ml

Carbaryl %50 WP 200 g (üst üste kullanmaktan sakınılmalı)

Carbaryl %85 WP 120 g (üst üste kullanmaktan sakınılmalı)

Deltamethrin 25 g/l EC 30 ml (Ege bölgesinde tavsiye edilmemektedir.)

Methidathion %40 WP 75 g

Bifenthrin 100 g/l EC 20 ml

Bacillus thuringiensis 16.000 IU/ mg* WP 150 g + 1 kg şeker

Bacillus thuringiensis 10.000 IU/ mg** WP 300 g + 1 kg şeker

Zetaccypermethrin 100 g/l EW 20 ml

Methomyl %90 SP 60 g

Indoxacarb 150 g/l SC 25 ml

Cypermethrin 250 g/l**** EC 20 ml

Cypermethrin 200 g/l**** EC 25 ml

* Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tavsiye edilmiştir.

** Ege bölgesinde tavsiye edilmiştir.

*** Orta Anadolu bölgesinde zararlı populasyonun fazla olmadığı parazitlenmenin olduğu bağlarda

önerilmektedir.

****Yapılan araştırmalarda bu preparatların tek uygulamada dahi kırmızı örümcek populasyonlarını aşırı derecede artırdığının tespiti sebebi ile Ege bölgesinde kullanılması sakıncalıdır.


BAĞ ANTRAKNOZU (Elsinoe ampelina) – Grape antracnose

Bakır oksiklorid %50 WP 300 /500 g

Bakır oksit %50 WP 300–500 g

Bordo bulamacı SIVI 250+500 g (1.ilaçlama)

500+100 g (2.ilaçlama)

750+150 g (3.ilaçlama)

Bordo bulamacı SIVI 1.5+3 kg (kış mücadelesi)

Demir sülfat+sülfirik asit KR + SIVI 35 kg+ 1l (kış mücadelesi)


BAĞLARDA KURŞUNİ KÜF (Botryotinia fuckeliana)/Grape gray mold

Cyprodini l+ Fludioxonil 37,5+%25 WG 50 g

Dichlofluanid %50 WP 200 g

Imazalil 500 g/l EC 30 ml

Iprodione %50 WP 75 g

Procymidone %50 WP 75 g

Procymidone 500 g/l SC 65 ml

Pyrimethanil 300 g/l SC 100 ml

Tolyfluanid %50 WP 200 g

Trichoderma harizianum izolatı No %25 WP 200 g

Vinclozolin % 50 WP/DF 75 g


BAĞ KÜLLEMESİ (uncinula necator) – Grape powdery mildew

Azoxystrobin 250 g/l SC 75 ml

Bupirimate 250 g/l SC 40 ml

Carbendazim %50 WP 60 g

Cyproconazole 50 g/l EC 20 ml

Cyproconazole +Kükürt 0.8+%80 WP 100 g

Diniconazole 50 g/l EC 30 ml

Dinocap 475 g/l EC 40 ml

Fenarimol 120 g/l EC 15 ml

Fenarimol + Quinoxyfen 60+200 g/l EC 20 ml

Fenbuconazole 50 g/l EC 40 ml

Flusilazol 400 g/l EC 3 ml

Hexaconazole 50 g/l SC 30 ml

Kükürt %73 WP 500 g

Kükürt %80 WP 400 g

Myclobutanil 125 g/l EC 15 ml

Myclobutanil 245 g/l EC 7.5 ml

Myclobutanil + Dinocap 75+325 g/l EC 30 ml

Nuarimol 90 g/l EC 10 ml

Penconazole 100 g/l EC 25 ml

Tridemorf 225 g/l + Nuarimol 26 g/l EC 60 ml

Triflumizole %30 WP 20 g

Kükürt %80/92/98,5 TOZ 2 kg/da

Imınoctadine trialbesilate %40 WP 75 g

Triadimefon %5 WP 100 g

Triadimenol 50 g/l EW 100 ml

Tebuconazole 250 g/l EC 40 ml

Quinomethionate 500 g/l SC 25 ml

Bakır tuzları + Folpet 1.5 + %70 WP 200 g

Bromuconazole 100 g/l SC 30 ml

Penconazole 200 g/l EW 10 ml

Pyrazophos 300 g/l EC 50 ml

Triforine 190 g/l EC 125 ml

Triadimenol + Folpet 1.5 + %70 WP 200 g

Trifloxystrobin % 50 WG 10 g

Kresoxim – methyl WG 20ml/100 litre suya tavsiye.


BAĞ MİLDİYÖSÜ (Plasmopora viticola)/ Grape downy mildew

Azoxystrobin 250 g/l SC 75 ml

Bakır sülfat %20 WP 750 g

Basic Copper Sulphate 193 g/l SC 500 ml

Bakır kalsiyum oksiklorid %16 WP 700 g (1.ilaçlama)

1.000 g (2.ilaçlama)

1.300 g (3.ilaçlama)

Bakır oksit %50 WP 500 g

Benalaxyl+Mancozeb 8+%65 WP 250 g

Bakır oksiklorid %50 WP 400 g

Bakır oksiklorid 700 g/l SC 200 ml

Bakır hidroksit %53,8 DF 175 g

Bakır hidroksit %40 DF 250 g

Bakır hidroksit %50 WP 250 g

Bakır tuzları + Mancozeb %21+21 WP 300 g

Bordo bulamacı SIVI 250+500 g (1.ilaçlama)

500+100 g (2.ilaçlama)

750+150 g (3.ilaçlama)

Cymoxanil + Propineb 6+%70 WP 200 g

Cymoxanil + Bakır 3+2%2,5 WP 300 g

Cymoxanil + Mancozeb %5+45 WP 300 g

Cymoxanil + Bakır %4,20+39,7 WP 200 g

Captan 500 g/l FL 300 ml

Captan %50 WP 200 g

Chlorothalonil + Bakıroksiklorid 25+%25 WP 300 g

Cymoxanil + Bakır %4,2 + 39,7 WP 200 g

Cymoxanil + Mancozeb %5 + 45 WP 300 g

Dimethomorph + Mancozeb %9+60 WP 200 gr

Dichlofluanid %50 WP 200 g

Dimethomorp + Bakıroksiklorid %4+60 WP 300 g

Dithianon %70 WG 40 g

Famaxadone + Cymoxanil 22,5 + %30 DF 40 g

Famaxadone + Mancozeb %6,25 + 62,5 DF 120 g

Folpet %50 WP 200 g

Fosetyl/Al + Mancozeb %35 + 35 WG 300 g

Mancozeb %72 WP 200 g

Metalaxyl + Mancozeb %8+64 WP 250

Mancozeb %80 WP 200 g

Oxadixyl + Propineb %10+56 WP 200 g

Oxadixyl + Mancozeb %10+56 WP 200 g

Metiram Complex %80 DF 200 g

Propineb %70 WP 200 g


BAĞLARDA ÖLÜ KOL (Cryptosporella/Phomopsis/viticola)/Dead/arm disease of grapes

Bordo bulamacı SIVI 2/4 kg (Kış uygulamasında)

Captan %50 WP 250 g (Yaz uygulamasında)

Cymoxanil + Mancozeb %5 + 45 WP 250 g

Mancozeb %80 WP 200 g (Yaz uygulamasında)

Maneb %80 WP 200 g (Yaz uygulamasında)
Petrol yağı+DNOC 650+15 g/l EC 600 ml (Kış uygulamasında)

Metiram Complex %80 DF 200 g (Yaz uygulamasında)

Propineb %70 WP 200 g (Yaz uygulamasında)

Folpet %80 WG 150 g (Yaz uygulamasında)

Folpet 500 g/l FL 150 ml (Yaz uygulamasında)


SEBZE VE YEM BİTKİLERİ ZARARLILARI TEKNİK TALİMATLARI

KİMYASAL MÜCADELE BÖLÜMÜ

VEGETABLE CROPS PESTS TECHNİCAL RECOMMENDATIONS


Etkili madde adı ve miktarı Formülasyon 100 l suya preparat

(Common name and ai content) (Formulation) (Product for 100 l water)


SEBZELERDE BOZKURT (Agrotis spp./Scotia spp.)/ Vegetable cutworm

Chlorpyrifos Ethyl %25 WP 300 g+500 g şeker/10 kg kepeğe

Chlorpyrifos Ethyl %25 WP 12 kg/1kg tohuma

Chlorpyrifos Ethyl %25 WP 500 g/1 kg killi toprakta hazırlanan

bulamaca bandırılıp dikilir

Chlorpyrifos Ethyl %25 WP 1200 g/ da

Cypermethirin 250 g/l EC 40 ml (yeşil aksam ilaçlaması)

Deltamethrin 25 g/l EC 50 ml (yeşil aksam ilaçlaması)

Endosulfan 360 g/l EC 350 ml/fideler 1 kg killi toprakla hazırlanan

bulamaca bandırılıp dikilir

Endosulfan % 32,9 WP 150 g+ 500 g şeker /10 kg kepeğe

Endosulfan % 32,9 WP 15 g/1 kg tohuma

Trichlorfon % 80 SP 250 g+500 g şeker /10 kg kepeğe

Trichlorfon 600 g/l EC 320 ml+500 g şeker /10 kg kepeğe

Trichlorfon % 80 SP 12 g/1 kg tohuma

Trichlorfon % 80 SP 200 g/fideler 1 kg killi toprakla hazırlanan

bulamaca bandırılır dikilir

Trichlorfon 600 g/l EC 320 ml/fideler 1 kg killi toprakla hazırlanan

bulamaca bandırılır dikilir


SEBZELERDE KIRMIZI ÖRÜMCEK (Tetranychus spp.) –Vegetable spider mites

Azocyclotin %25* WP 100 g (fasülyede/patlıcanda)

Abamectin 18 g/l*** EC 25 ml –da

Bromophos 360 g/l*** EC 150 ml

Bromopropylate 500 g/l* EC 100 ml

Bifenthrin + Amitraz 25+200 g/l EC 250 ml (patlıcanda)

Bifenthrin 100 g/l*** EC 70 ml

Chlorfenpayr 360 g/l SC 35 ml

Chlorfenpayr %50 WG 40 g/da (Biberde)

Clofentezine 500 g/l SC 30 ml

Cyhexatin %25 WP 150 g

Dicafol 195 g/l *** EC 150 ml

Dichlorvos 550 g/l EC 200 ml

Dinobuton 300 g/l* EC 100 ml

Fenpyroximate 50 g/l* SC 75 ml

Fenazaquin 200 g/l* SC 50 ml

Hexythiazox 50 g/l* EC 50 ml (patlıcanda)

Malathion 190 g/l*** EC 300 ml

Malathion 500 g/l*** EC 100 ml

Malathion 650 g/l*** EC 90 ml

Propargite 588 g/l* EC 175 ml/da

Propargite %30 * WP 100 g (fasulyede)

Propargite 790 g/l* EC 75 ml

Quinomethionate %25 ** WP 50 g

Tetradifon 75,2 g/l * EC 150 ml

Tetrasul %18 * WP 200 g

Triazophos 420 g/l*** EC 25 ml – da

Tebufenpyrad %20 WP 75 g

Pyrimidafen 104 g/l SC 30 ml (domateste)

* Spesifik akarisit olup, sadece akar sorunu olan yerlerde kullanılır.

** Akarisit + Fungisit olup, Kırmızı örümceklerle birlikte külleme sonu olan yerlerde kullanılır.

***İnsektisit + Akarisit olup, aynı anda Kırmızı örümcek ve böcek zararı olan yerlerde kullanılır.

SEBZELERDE TEL KURDU (Ariotes spp.)/ Vegetable wireworms

Chlorpyrifos Ethyl %25 WP 1.2kg/da/1 kg tohuma

Diazinon 185 g/l EC 1 l/da

Imidacloprid 600 g/l FS 35 ml/100 kg tohuma (patateste)

Endosulfan %32,9 WP 1.5 kg/da /15 g/1 kg tohuma

Endosulfan %5 TOZ 4 kg –da

Imidacloprid %70 WS 30 g/100 kg tohuma (patateste)

Imidacloprid 350 g/l SC 100 ml/da (domateste)

Thimethoxam 350 g/l FS 35 ml/1oo kg tohuma (Patateste)


SEBZE TOHUM SİNEĞİ (Hylemia cilicrura/Delia platura)/Vegetable seed fly

Diazinon 185 g/l EC 1 ml/1kg tohuma

Diazinon 185 g/l EC 200 ml

Endosulfan 360 g/l – %32,9 EC/WP 100 ml/g

Trichlorfon %80 SP 300 g


SEBZELERDE YAPRAK BİTLERİ/YAPRAK PİRELERİ VE THRİPSLER (Aphididae,Cicadellidae,Thtipidae)/Vegetable aphids

Beta Cyfluthrin 25 g/l EC 50 ml (domateste)

Bromophos 360 g/l EC 150 ml/da

Chlorfenpayr 360 g/l SC 60 ml (biberde çiçek thripsi)

Chlorpyrifos Methyl 227 g/l EC 375 ml/da

Cyfluthrin 50 g/l EC 50 ml (domateste yaprak biti)

Carbaryl %50 WP 250 g/da

Deltamethrin 25 g/l EC 50 ml/da

Diazinon 185 g/l EC 200 ml/da

Dichlorvors 550 g/l EC 200 ml/da

Endosulfan %32,9 WP 200ml/da

Fenitrothion 550 g/l EC 200 ml/da

Fenitrothion %40 WP 200 g/da

Fenitrothion %3 TOZ 3 kg/da

Heptenophos 550 g/l EC 100 ml

Imidacloprid 350 g/l SC 20 ml

Malathion 190 g/l EC 400 ml/da

Malathion 500 g/l EC 150 ml/ da

Pirimicarb %50 WP 50 g

Pirimiphos Methyl 500 g/l EC 100 ml

Pirimicarb %25 WG 100 g (domateste)

Pymetrozine %25 WP 40 g

Pymetrozine %50 WG 30 g/da (Domateste) Pamuk yaprak biti.

Spinosad 480 g/l EC 20 ml/da (Sera bitkilerinde çiçek tripsine)

Thiamethoxam 240 g/l SC 15 ml/da (Domateste yaprak biti)


SEBZELERDE BEYAZ SİNEK (Bemisia tabaci)/White fly of vegetables

Amitraz 200 g/l EC 300 ml/da

Buprofezin 250 g/l SC 150 ml/da

Bifenthrin 100 g/l EC 70 ml/da

Cypermethrin 200 g/l EC 37,5/da

Cypermethrin 250 g/l EC 30 ml/da

Chlorpyrifos Ethyl 480 g/l EC 200 ml/da

Deltamethrin 25 g/l EC 100 ml/da

Dialifos 470 g/l EC 250ml/da

Endosulfan 360 g/l EC 150 ml/da

Fenpropathrin 185 g/l EC 100 ml/da(patlıcanda)

Formothion 336 g/l EC 150 ml/da

L.Cyhalothrin+Buprofezin 20+100 g/l EC 300 ml/da

Pirimiphos Methyl 500 g/l EC 200 ml/da

Permethrin 250 g/l EC 500 ml/da

Pyridaphenthion 400 g/l EC 300 ml/da

Pyriproxyfen 100 g/l EC 50 ml/da (patlıcanda)

Pymetrozine %25 WP 80 g/da (patlıcanda)

Thiamethoxam 240 g/l SC 30 g/da (Patlıcanda)

Thimethoxam 240 g/l. SC 100 ml/da dozunda serada biberlerde beyaz sinek için

Damla sulama yöntemi ile tavsiye.

Not:Kırmızı örümceğin de aynı anda bulunduğu tarlada Dialifos tercih edilmelidir.Sentetik piretroitli ilaçlar (Deltamethrin,Permethrin,Cypermethrin) bu gibi tarlalarda tavsiye edilmez.Akdeniz bölgesinde Deltamethrin, Cypermethrin,Primiphos/methyl, Permethrin ilaçları etkisiz olduğundan önerilmemektedir.


SEBZELERDE KARPUZ TELLİ BÖCEĞİ (Epilachna chrysomelina)/12 spotted melon betle on vegetables

Azinphos Methyl 230 g/l EC 200 ml

Azinphos Methyl %25 WP 200 g

Bromophos 360 g/l EC 100 ml/da

Carbaryl %50 WP 250 g/da

Carbaryl %5 TOZ 3 kg/da

Diazinon 185 g/l EC 200 ml/da

Fenthion 525 g/l EC 100/150 ml

Malathion %25 WP 400 g/da

Malathion 190 g/l EC 500 ml/da

Malathion %5 TOZ 3kg/da

Malathion 650 g/l EC 170 ml/da


Not: Hıyarlarda kısa sürede (3/4 gün) hasat edildiğinden Malathion, Bromophos gibi az zehirli ilaçlardan birisi kullanılmalıdır.


SEBZELERDE LAHANA KOKULU BÖCEĞİ (Eurydema ornatum)/Southern gren stinbug

Bromophos 360 g/l EC 60 ml

Carbaryl %50 WP 250 g

Carbaryl %5 TOZ 3 kg/da

Diazinon 185 g/l EC 200 ml

Malathion %25 WP 400 g

Malathion 190 g/l EC 500 ml

Malathion %5 TOZ 3kg/da

Malathion 650 g/l EC 170 ml


SEBZELERDE YEŞİL KURT (Heliothis armigera,H.viriplaca)/Vegetable bollworm

Alphacypermethrin 100 g/l EC 50 ml/da (domateste)

Bifenthrin 100 g/l EC 50 ml/da

Carbaryl %50 WP 350 g/da

Carbaryl %5 TOZ 3 kg/da

Carbaryl %85 SP 200 g/da

Chlorpyrifos Ethyl 480 g/l EC 180 ml/da (mercimek ve nohutta 150 ml/da)

Cyfluthrin 50 g/l EC 50 ml/da

Cypermethrin 250 g/l EC 30 ml/da (mercimek ve nohutta 150 ml/da)

Deltamethrin 25 g/l EC 50 ml/da

Endosulfan 360 g/l EC 150 ml/da

Endosulfan %32,9 WP 150ml/da

Endosulfan+Parathion M.300+128 g/l EC 200 ml/da

Esfenvalerate 200 g/l EC 60 ml/da (Tarla domatesi)

Malathion %25 WP 500 g/da

Malathion 190 g/l EC 600 ml/da

Malathion 650 g/l EC 200 ml/da

Methomyl %90 SP 80 g

Lambda Cyhalothrin 50 g/l EC 50 ml/da

Lambda Cyhalothrin % 3.75 WG 60 g/da

Zetacypermethrin 100 g/l EW 50 ml/da (Domates)

Carboryl(Sevin xlr) 350g/Da.Tarla domatesinde yeşil kurda tavsiyeli.

İndoxacorb 150g/l Domateste tarlada yeşil kurt’a karşa 40ml/da tavsiye.

SEBZELERDE PAMUK YAPRAK KURDU (Spodoptera littoralis)/Vegetable leafworm

Chlorpyrifos Ethyl 480 g/l EC 180 ml/da

Chlorfenapayr % 50 WG 40 g/da

Endosulfan 360 g/l EC 150 ml/da

Malathion 190 g/l EC 600 ml/da

Malathion 650 g/l EC 200 ml/da

Malathion %25 WP 480 g/da

Malathion 500 g/l EC 250 ml/ da

Methomyl 360 g/l EC 200 ml/da

Teflubenzuron 150 g/l SC 35 ml/da


BİBERDE PAMUK YAPRAK KURDU

Flufenoxuron DC 150 ml/da tavsiye.


SEBZELERDE PİS KOKULU YEŞİL BÖCEK (Nezara viridula)/Vegetable green plant bug

Carbaryl %5 TOZ 3 kg/da

Deltamethrin 25 g/l EC 50 ml/da

Diazinon 185 g/l EC 200 ml/da

Malathion % 5 TOZ 3 kg/da

Malathion 190 g/l EC 500 ml/da

Malathion 650 g/l EC 170 ml/da

Malathion %25 WP 400 g/da

Malathion 500 g/l EC 200 ml/ da


SEBZELERDE YAPRAK GALERİ SİNEĞİ (Liriomyza trifolli)/Vegetable leaf miner

Thiocyclam hydrogen oxalate %50 SP 50 g (domates/patlıcan)

Cyromazine %75 WP 20 g/da

Flufenoxuron 50 g/l DC 200 ml (hıyarda)

Chlorfenapyr 360 g/l SC 40 ml (hıyarda)

Spinosad 480 g/l EC 25 ml + 125 ml Triona (Serada)


Not:Zararlının erginlerinin yoğun olduğu dönemde sera içi ilaçlanmalıdır.İlaçlar münavebeli olarak kullanılmalıdır.İlaçlama gerektiğinde 7/10 ara ile tekrarlanmalıdır.


SEBZELERDE TOPRAK PİRELERİ (Phyllotreta spp.)/Flea betle

Bromophos 360 g/l EC 150 ml/da

Carbaryl %50 WP 350 g/da + 500 g şeker

Dichlorvos 550 g/l EC 200 ml/da

Malathion 500 g/l EC 200 ml/ da


SEBZE DANA BURNU (Gryllotalpa gryllotalpa) –Mole cricket

Chlorpyrifos Ethyl %25 WP 400 g/10 kg kepeğe

Endosulfan %32,9 WP 100 g/10 kg kepeğe

Endosulfan %5 TOZ 500 g/10 kg kepeğe

Parathion Methyl 360 g/l EC 100 ml/10 kg kepeğe

Trichlorfon %80 SP 250 g/10 kg kepeğe


SEBZEDE KAPSUL KURTLARI (Etiella zinckenella, Lampides boeticus)/ Lima bean pod borer

Carbaryl %5 TOZ 3 kg/da

Carbaryl %50* WP 300 g/da

Carbaryl %85 * SP 200 g/da

Cypermethrin 200 g/l EC 50 ml/da

Malathion 190 g/l* EC 500 ml/da

Malathion 650 g/l* EC 200 ml/da

Malathion %25* WP 400 g/da

Not: Sadece Fasulye kapsül kurdu (Etiella zinckenella)’ na karşı tavsiye edilir


BİBER GAL SİNEĞİ (Asphondylia capsici) – Pepper gall fly

Diazinon 185 g/l EC 300 ml/da

Malathion 190 g/l EC 600 ml/da


KAVUN KIZIL BÖCEĞİ (Rhaphidopalpa foveicollis)/ Red pumpkin betle

Bromophos 360 g/l EC 100 ml/da (ergin mücadelesinde)

Carbaryl %5 TOZ 3 kg/da (ergin mücadelesinde)

Carbaryl %50 WP 250 g/da (ergin mücadelesinde)

Diazinon 185 g/l EC 200 ml/da (ergin mücadelesinde)

Diazinon 630 g/l EC 70 ml/da (ergin mücadelesinde)

Endosulfan 360 g/l/%32,9 EC/WP 100 ml/da (larva mücadelesinde)

Malathion 190 g/l EC 500 ml/da (ergin mücadelesinde)

Malathion 650 g/l EC 170 ml/da (ergin mücadelesinde)

Malathion %25 WP 400 g/da (ergin mücadelesinde)

Malathion %5 TOZ 3 kg/da (ergin mücadelesinde)

Malathion 500 g/l EC 200 ml/da (Ergin mücadelesinde)


KAVUN SİNEĞİ (Myiopardalis pardalina) – Baluchistan melon fly

Carbaryl %5 TOZ 2,5 kg/da

Diazinon 185 g/l EC 300 ml/da

Endosulfan 360 g/l EC 300 ml/da

Fenthion 525 g/l EC 120/130 ml/da

Fenthion %3 TOZ 2.2 kg/da

Malathion 190 g/l EC 600 ml/da

Trichlorfon %80 SP 250 g/da


LAHANA YAPRAK GÜVESİ (Plutella xylostella/P.maculipennis) –Cabbage diamond back month

Bacillus thuringiensis 16000 IU/mg WP 150 g/da

Bromophos 360 g/l EC 100 ml/da

Dichlorvos 550 g/l EC 200 ml/da

Diazinon 630 g/l EC 70 ml/da

Endosulfan 360 g/l/%32,9 EC/WP 200 ml/da

Malathion 500 g/l EC 200 ml/ da

Pirimiphos Methyl 500 g/l EC 150 ml/da

Lambda Cyhalothrin 50 g/l EC 25 ml/da

Diazinon 185 g/l EC 100 ml/da


LAHANA KELEBEĞİ (Pieris brassicae)/Cabbage buttertlly

Bacillus thuringiensis 16000 IU/mg WP 50 g/da

Carbaryl %5 TOZ 3 kg/da

Carbaryl %50 WP 200 g/da

Bromophos 360 g/l EC 100 ml

Chlorpyrifos Methyl 227 g/l EC 150 ml

Diazinon 185 g/l EC 200 ml/da

Dichlorvos 550 g/l EC 200 ml/da

Fenitrothion %3 TOZ 3 kg/da

Fenitrothion %40 WP 200 g

Malathion 190 g/l EC 500 ml/da

Malathion 650 g/l EC 170 ml/da

Malathion %25 WP 400 g/da

Malathion %5 TOZ 3 kg/da


LAHANA GÖBEK KURDU (Hellula undalis)

Bacillus thuringiensis 16000 IU/mg WP 75 g/da

Chlorpyrifos Ethyl 480 g/l EC 200 ml/da

Fenthion 525 g/l EC 150 ml/da

Pirimiphos Methyl 500 g/l EC 150 ml/da

Quinalphos 250 g/l EC 200 ml/da


LAHANA SİNEĞİ (Delia radicum)/Cabbage root curcilio of lentil

Diazinon 185 g/l EC 150 ml/da (toprak ilaçlaması)

(200 ml/100 l su fide bandırma)

Trichlorfon %80 SP 200 g/da (toprak ilaçlama)

(250 ml/100 l su fide bandırma)

MERCİMEK HORTUMLU BÖCEĞİ (Sitona crinitus)/Clover root curcilio of lentil

Azinphos Methyl %2,5 TOZ 3 kg/da

Fenitrothion %3 TOZ 3 kg/da

Malathion %5 TOZ 3 kg/da

Deltamethrin 25 g/l EC 80 ml/da


MERCİMEKTE APİON (Apion arrogans)/Lentil seed weevil

Deltamethrin 25 g/l EC 50 ml/da

Endosulfan 360 g/l EC 150 ml/da

Monocrotophos 400 g/l SC 200 ml/da


NOHUT YAPRAK SİNEĞİ (Liriomyza cicerina)/Chickpea leaf miner

Carbaryl %50 WP 200 g/da

Diazinon 185 g/l EC 200 ml/da

Endosulfan 360 g/l/ %32,9 EC/WP 150 ml/da

Fenthion %3 TOZ 2.2 kg/da

Malathion %2 TOZ 3 kg/da

Malathion %5 TOZ 1200 g/da

Malathion %25 WP 240 g/da

Malathion 190 g/l EC 300 ml/da


PATATES BÖCEĞİ (Leptinotarsa decemlineata)/Colorado patato betle

Acetamiprid % 20 SP 6 g/da

Azinphos Methyl 230 g/l EC 200 ml

Azinphos Methyl % 25 WP 160 g

Azinphos Methyl % 2,5 TOZ 3 kg/da

Benfuracarb 200 g/l EC 100 ml/da

Beta Cyfluthrin 25 g/l EC 50 ml/da

Chlorpyrifos Ethyl 480 g/l EC 180 ml/da

Chlorpyrifos Ethyl + Cypermethrin 500+50 g/l EC 50 ml/da

Chlorfenvinphos 240 g/l EC 125 ml/da

Cyfluthrin 50g/l EC 50 ml/da

Cypermethrin 200 g/l EC 20 ml

Deltamethrin 25 g/l EC 30 ml/da

Dialifos 470 g/l EC 150 ml

Endosulfan 360 g/l / % 32,9 EC/WP 300 ml/da

Fenppropathrin 185 g/l EC 20 ml

Fipronil % 80 WP 2 g/da

Lambda Cyhalothrin 50 g/l EC 40 ml/da

Lambda Cyhalothrin % 3,75 WG 50 g/da

Phosmet % 50 WP 200 g

Quinalphos 250 g/l EC 100 ml

Imidacloprid 350 g/l SC 15 ml/da

Imidacloprid % 70 WS 15 g/100 kg tohuma

Novaluron 100 g/l EC 25 ml/da

Spinosad 480 g/l EC 10 ml/da

Teflubenzuron + Alphacypermethrin 120+040 g/l EC 100 ml/ da

Thiomethoxam 350 g/l FS 10 ml/100 kg tohuma

Trichlorfon 600 g/l EC 200 ml

Trichlorfon % 80 SP 125 g

Triazophos 420 g/l EC 100 ml/da


PATATES GÜVESİ (Gnorimoschema “Phthorimaea”operculella)/Potatotuber month

Azinphos Methyl 230 g/l EC 200 ml

Azinphos Methyl %25 WP 160 g

Carbaryl %5 TOZ 4 kg/da

Carbaryl %50 WP 200 g

Carbaryl %85 SP 200 g

Endosulfan 360 g/l/%32,9 EC/WP 300 ml/g

Malathion %2 TOZ 2,5 kg/100 m2 ye (patates yığınları üzerine )

Malathion %5 TOZ 3 kg/da

Malathion %25 WP 500 g/100 m2 ye (boş ambar ilaçlaması)

Malathion 190 g/l EC 500 ml (boş ambar ilaçlaması)

Malathion 500 g/l EC 200 ml

Malathion 650 g/l EC 170 ml

Malathion 950 g/l ULV 10 ml

Pirimiphos methyl 500 g/l EC 300 ml/100 m2 ye (boş ambar ilaçlaması)

Malathion % 5 TOZ 1 kg/ 100 m2 ye (patates yığınları üzerine)

Malathion 190 g/l EC 625 ml/100 m2 ye (Boş ambar ilaçlaması)

Malathion % 25 WP 400 g


SOĞAN SİNEĞİ (Hylemia –Delia/Antiqua)/Onion maggot

Diazinon 185 g/l EC 200 ml/da (bitki ilaçlaması)

Diazinon 630 g/l EC 70 ml/da (bitki ilaçlaması)

Diazionon 185 g/l EC 225 ml (tohum ilaçlaması)

Malathion % 2 TOZ 5 kg/da (bitki ilaçlaması)

Malathion % 5 TOZ 2 kg/da (bitki ilaçlaması)

Malathion % 25 WP 400 g/da (bitki ilaçlaması)

Malathion 190 g/l EC 500 ml (bitki ilaçlaması)

Trichlorfon 600 g/l EC 400 ml (sulama suyuna)


SOĞAN PİSİLLİDİ (Bacteriocera tremblayi)

Chlorpyrifos Ethyl 480 g/l EC 150 ml/da

Malathion 500 g/l EC 200 ml/da


YONCA HORTUMLU BÖCEĞİ (Hypera variabilis)/Alfalfa weevil

Azinphos Methyl % 2,5 TOZ 3 kg/da

Carbaryl % 5 TOZ 3 kg/da

Carbaryl % 50 WP 250 g/da

Fenthion % 3 TOZ 3 kg –da

Malathion % 5 TOZ 3 kg/da

Malathion % 25 WP 400 g/da

Malathion 190 g/l EC 500 ml –da

Malathion 650 g/l EC 170 ml/da

Fenitrothion 550 g/l EC 200 ml/da


BAKLAGİL TOHUM BÖCEKLERİ (Bruchus spp.)/Broadbean weevil

Aluminium phosphide % 57 TB/P 6/9 g/1 ton ürün,3 g/1 m3 hacime

0.5 g/ 1çuval ürüne

Azinphos Methyl 230 g/l EC 200 ml

Bromophos 360 g/l EC 300 ml/100 m2 ye (ambar ilaçlaması)

Carbaryl % 5 TOZ 3 kg/da

Cypermethrin 200 g/l EC 50 ml/da

Cypermethrin 250 g/l EC 40 ml/da

Chlorpyrifos Methyl 225 g/l EC 425 ml/100 m2 ye (ambar ilaçlaması)

Diazinon 185 g/l EC 300 ml

Deltamethrin 25 g/l EC 40 ml/da

Fenvalerate 190 g/l EC 20 ml/da

Fenthion 525 g/l EC 200 ml

Fenthion % 3 TOZ 4.5 kg/da

Methacrifos 500 g/l EC 200 ml/100 m2 ye (ambar ilaçlaması)

Malathion % 25 WP 500 g/ 100 m2 ye (ambar ilaçlaması)

Malathion 190 g/l EC 625 ml – 100 m2 ye (ambar ilaçlaması)

Malathion 650 g/l EC 200 ml/100 m2 ye(ambar ilaçlaması)

Methyl Bromide % 98 GAZ 35 g/ 1 ton ürüne (ambar ilaçlaması)

Pirimiphos Methyl 500 g/l EC 300 ml/ 100 m2 ye (ambar ilaçlaması)

Triazophos 420 g/l EC 100 ml/da

Esfenvalerate 50 g/l EC 20 ml/da

Fenitrothion 550 g/l EC 150 ml/da


ENGİNAR KURDU (phragmacossia albida)

Phoshamidon 960 g/l EC 10 ml


SEBZE VE YEM BİTKİLERİ HASTALIKLARI TEKNİK TALİMATLARI
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Similar:

FRUIT AND VINE PESTS TECHNICAIL RECOMMENDATIONS iconTiffany De Vine wondered whether the ladies' dressing room in which she

FRUIT AND VINE PESTS TECHNICAIL RECOMMENDATIONS iconRecommendations

FRUIT AND VINE PESTS TECHNICAIL RECOMMENDATIONS iconMedieval fruits and fruit dishes. Recipes

FRUIT AND VINE PESTS TECHNICAIL RECOMMENDATIONS iconINVESTIGATION OF THE COMBUSTION BEHAVIOUR OF DIFFERENT FRUIT STONES

FRUIT AND VINE PESTS TECHNICAIL RECOMMENDATIONS iconS: Ne tür kitapLAR (countable) What kind of filmS: ne tür filmLER Fruit

FRUIT AND VINE PESTS TECHNICAIL RECOMMENDATIONS iconBiscuits w/Sausage Gravy or “Fruit Loops” Cereal Bowl

FRUIT AND VINE PESTS TECHNICAIL RECOMMENDATIONS iconExecutive Summary: General Principles and Recommendations for Reform

FRUIT AND VINE PESTS TECHNICAIL RECOMMENDATIONS iconA Study of student drop-out at open high school: reasons and recommendations

FRUIT AND VINE PESTS TECHNICAIL RECOMMENDATIONS iconTHE EUROPEAN COMMUNITY’S THE VISION OF MEDIA LITERACY EDUCATION WITHIN THE FRAME OF THE RECOMMENDATIONS

FRUIT AND VINE PESTS TECHNICAIL RECOMMENDATIONS iconPostsecondary Education and Individuals with Disabilities: Recommendations to New York State for Strategies to Increase Access and Opportunity

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page