1. Şekildeki akarsu enkesitinde kalibrasyon eğrisi n
Indir 153.18 Kb.
Title1. Şekildeki akarsu enkesitinde kalibrasyon eğrisi n
Date conversion20.03.2013
Size153.18 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://web.itu.edu.tr/~onoz/uyg7.doc
Hidroloji Uygulaması –7

1. Şekildeki akarsu enkesitinde kalibrasyon eğrisi n<10 dev/sn için V=0.08n+0.25 (m/sn), n>30 dev/sn için V=0.11n-0.25 (m/sn), 10A

B

C

D

E

F

G

H

n (dev/sn )

4

9

5

19

13

31

12

11

2. Bir akım gözlem istasyonunda anahtar eğrisinin bulunması için aşağıda verilmiş olan ölçümler yapılmıştır: Anahtar eğrisini çiziniz

Su seviyesi (cm)

20

30

40

50

60

80

100

150

200

250

Debi (m3/sn)

6.9

9.9

15.2

22.5

32

66

116

279

486

7203. Aşağıdeki tabloda Esençay üzerindeki Kemer istasyonunda yapılan 1970 ve 1971 yıllarına ait ortalama akış değerleri m3/sn cinsinden verilmektedir.
Ekim

K

A

O

Ş

M

N

M

H

T

A

E

1970

600

588

1493

1057

1477

1901

1213

884

669

613

519

502

1971

584

630

635

659

742

1193

1030

743

576

473

451

444

 1. Debi süreklilik çizgisini çiziniz.

 2. Zamanın yüzde ellisinde akarsuda mevcut debi ne kadardır?

 3. Sözkonusu akarsu için toplam debi çizgisini çiziniz.

 4. Yıl boyumca akarsuyun ortalama debisine eşit bir ihtiyacı karşılayabilmek için akarsu üzerinde yapılacak bir haznenin hacmi ne olmalıdır.Hidroloji Uygulaması-7 (Çözümler)


1-) Bir akım gözlem istasyonunda anahtar eğrisinin bulunması için aşağıda verilmiş olan ölçümler yapılmıştır: Anahtar eğrisini çiziniz

Su seviyesi (cm)

20

30

40

50

60

80

100

150

200

250

Debi (m3/sn)

6.9

9.9

15.2

22.5

32

66

116

279

486

720Bir akarsu kesitinde debi ile seviye arasındaki bağıntıyı gösteren eğriye anahtar eğrisi denir.Anahtar eğrisinin çıkarıldığı keside kontrol kesidi denir. Kontrol eğrisinde ölçümler yapılırken ölçüm yapılan ardışık noktalar arasındaki seviye farkının akarsudaki en büyük seviye değişiminin %10'undan fazla olmaması gerekir.2-)Şekildeki akarsu enkesitinde kalibrasyon eğrisi n<10 dev/sn için V=0.08n+0.25 (m/sn), n>30 dev/sn için V=0.11n-0.25 (m/sn), 10
 • Pervanenin dönme hızı akımın hızı ile bağıntılıdır. Bu bağıntının şekli, mulineyi bir kanaldaki hareketsiz su içinde belli hızlarda çekerken ya da dairesel bir havuzda belli hızlarda döndürürken pevanenin dönme hızlarını okuyarak belirlenir. Böylece mulinenin kalibrasyonu yapılmış olur.

 • Muline ile hız ölçerken bir düşey üzerindeki ortalama hızı bulmak için genellikle su yüzünden derinliğin 0,6'sı kadar aşağıda bir okuma yapmak yeterli olur. Derinlik 0,5 m.'den fazla ise, su yüzünden derinliğin 0,2'si ve 0,8'i kadar aşağıda iki okuma yapılıp ölçülen hızların ortalaması alınır.Enkesit Alanları:


AA=5*0.75*(1/2)=1.875m2

ABC=[(0.75+1.5)/2*]*5=5.625m2

ADE=10*1.5=15m2

AFG=10*1.5=15m2

AH=5*0.5=2.5m2
Ölçüm Yapılan Noktalardaki Hız Değerleri:VA=0.08*4+0.25=0.57m/s

VB=0.08*9+0.25=0.97m/s

VC=0.08*5+0.25=0.65m/s

VD=0.10*19+0.05=1.95m/s

VE=0.10*13+0.05=1.35m/s

VF=0.11*31-0.25=3.16m/s

VG=0.10*12+0.05=1.25m/s

VH=0.10*11+0.05=1.15m/s


Şekilde Verilen Herbir Kesitteki Hız Değerlerinin Hesaplanması :


VA=0.57 m/s

VBC=

VDE=

VFG=

Kesidin Tamamından Geçen Debi Değerinin Hesaplanması:Q=1.875*0.57 + 5.625*0.81 + 15*1.65 + 15*2.205 + 2.5*1.15=66.325m3/s


3. Aşağıdeki tabloda Esençay üzerindeki Kemer istasyonunda yapılan 1970 ve 1971 yıllarına ait ortalama akış değerleri m3/sn cinsinden verilmektedir.
Ekim

K

A

O

Ş

M

N

M

H

T

A

E

1970

600

588

1493

1057

1477

1901

1213

884

669

613

519

502

1971

584

630

635

659

742

1193

1030

743

576

473

451

444

 1. Debi süreklilik çizgisini çiziniz.

 2. Zamanın yüzde ellisinde akarsuda mevcut debi ne kadardır?

 3. Sözkonusu akarsu için toplam debi çizgisini çiziniz.

 4. İki yıl boyunca akarsuyun ortalama debisine eşit bir ihtiyacı karşılayabilmek için akarsu üzerinde yapılacak bir haznenin hacmi ne olmalıdır.

Günlük Debi Hesabı: Günde bir gözlem yapılan istasyonlarda a,b,c sırasıyla bir gün önceki, o günkü ve bir gün sonraki seviyeleri gösterdiğine göre o günkü ortalama seviye aşağıdaki ağırlıklı ortalama ile hesaplanır:Günde iki okuma yapılırsa a bir gün önce saat 16’daki okumayı, b ve c o günkü okumaları, d bir gün sonra saat 8’deki okumayı gösterdiğine göre günlük ortalama seviye:Bu şekilde günlük seviye bulunduktan sonra anahtar eğrisinden günlük debi değeri okunur.

Debi Süreklilik Çizgisi: Eldeki bir debi gidiş çizgisinden faydalanarak debinin belli bir değere eşit, ya da ondan büyük olduğu zaman yüzdesi hesaplanıp düşey eksene debiler, yatay eksene zaman yüzdeleri taşınırsa debi süreklilik çizgisi denir.

Toplam Debi Çizgisi: Bir başlangıç anından t anına kadar akarsudan geçen toplam akış hacmi:şeklinde hesaplanabilir. Pratikte ti zaman aralığında ortalama debi Qi ise toplam akış hacmi :

şeklinde hesaplanır. • Toplam akışın zamana göre değişimini gösteren eğriye toplam debi çizgisi denir.

 • Eğrinin iki noktasının ordinatlarının farkı o zaman aralığında geçen toplam hacme eşittir. Eğri üzerindeki iki noktayı birleştiren doğrunun eğimi de o zaman aralığındaki ortalama debiyi verir.

 • Bu eğrinin herhangi bir noktasındaki teğetinin eğimi o anda akarsudaki debiye eşittir.

Çözüm3-)

a-)Aşağıdaki tabloda, sorudaki verilerden faydalanarak debinin belli bir değere eşit ya da ondan büyük olduğu zaman yüzdeleri hesaplanarak gösterilmiştir. Bu değerler aracılığı ile de debi süreklilik çizgisi çizilmiştir.

Debi (m3/s)

Görülen

Ay Sayısı

Debinin Belli Bir Değere Eşit

ya da Ondan Büyük Olduğu

QQt

Ay Sayısı

Zamanın

Yüzdesi

1901

1

1901

1

0,04

1493

1

1493

2

0,08

1477

1

1477

3

0,13

1213

1

1213

4

0,17

1193

1

1193

5

0,21

1057

1

1057

6

0,25

1030

1

1030

7

0,29

884

1

884

8

0,33

743

1

743

9

0,38

742

1

742

10

0,42

669

1

669

11

0,46

659

1

659

12

0,50

635

1

635

13

0,54

630

1

630

14

0,58

613

1

613

15

0,63

600

1

600

16

0,67

588

1

588

17

0,71

584

1

584

18

0,75

576

1

576

19

0,79

519

1

519

20

0,83

502

1

502

21

0,88

473

1

473

22

0,92

451

1

451

23

0,96

444

1

444

24

1,00

b-)Zamanın % 50'sinde akarsudaki debi 659 m3/s'dir. Zamanın % 50'sinde aylık akım ortalamaları bu değerden büyük, diğer %50'sinde ise bu değerden küçüktür.


c-)Toplam debi çizgisini çizmek için ilk olarak aylık ortalama akış hacimlerini belirlememiz gerekir. Bunun için aşağıdaki tabloda her ay için akarsuda beklenen oratalama akış hacmi değerleri hesaplanarak gösterilmiştir.

Ay

Aylık Ort.Debi(m3/s)

Aylık Ortalama Akış Hacmi(*106m3)

Toplam (Kümülatif) Akış Hacmi (*106m3)

Ekim(1970)

600

1607

1607

K

588

1524

3131

A

1493

3999

7130

O

1057

2831

9961

Ş

1477

3573

13534

M

1901

5092

18626

N

1213

3144

21770

M

884

2368

24138

H

669

1734

25872

T

613

1642

27514

A

519

1390

28904

E

502

1301

30205

Ekim(1971)

584

1564

31769

K

630

1633

33402

A

635

1701

35103

O

659

1765

36868

Ş

742

1795

38663

M

1193

3195

41858

N

1030

2670

44528

M

743

1990

46518

H

576

1493

48011

T

473

1267

49278

A

451

1208

50486

E

444

1151

51637


T
oplam Debi çizgisi üzerinde herhangi bir noktadaki teğetin eğimi, o noktanın absisine karşı gelen andaki debiyi verir. Toplam Debi çizgisi üzerinde iki uç nokta birleştirilirse elde edilen doğrunun eğimi gözönüne alınan zaman aralığındaki ortalama debiyi verir. Toplam debi çizgisinin en uç noktasının ordinat değeri tabloya bakıldığında 51637*106 m3, gözönüne alınan zaman 24 ay’dır dolayısı ile…
d) Yıl boyunca ortalama debiye eşit bir debi sağlayacak hazne hacmini hesaplamak için, ilk olarak toplam debi çizgisi üzerinde Qort doğrusuna paralel doğrular toplam debi çizgisine teğet olacak şekilde çizilerek (1) ve (2) doğruları elde edilir. (1) ve (2) doğruları arasındaki ordinat farkı gerekli hazne hacmini verir. Bu değer grafikten okunduğunda 8920*106m3’dür.

Add document to your blog or website

Similar:

1. Şekildeki akarsu enkesitinde kalibrasyon eğrisi n iconKALİBRASYON Tek Çatı Altında Kalibrasyon Ekipman ve Sistemleri

1. Şekildeki akarsu enkesitinde kalibrasyon eğrisi n iconKalibrasyon işlemlerinin daha planlı olarak yürütülebilmesi ve hizmetin zamanında tamamlanabilmesi için, Kalibrasyon taleplerinizin aşağıdaki gibi yapılması

1. Şekildeki akarsu enkesitinde kalibrasyon eğrisi n icon10 KALİBRASYON

1. Şekildeki akarsu enkesitinde kalibrasyon eğrisi n iconKALİBRASYON

1. Şekildeki akarsu enkesitinde kalibrasyon eğrisi n iconDENEY DC-1a: DC MAKİNALARIN MIKNATISLANMA EĞRİSİ

1. Şekildeki akarsu enkesitinde kalibrasyon eğrisi n iconKALİBRASYON TALEP FORMU

1. Şekildeki akarsu enkesitinde kalibrasyon eğrisi n icon"ŞEKER TÜKETİMİYLE HASTALIK ARTIŞ EĞRİSİ PARALEL"

1. Şekildeki akarsu enkesitinde kalibrasyon eğrisi n iconMETROLOJİ VE KALİBRASYON NEDİR ? NE İÇİN GEREKLİDİR?

1. Şekildeki akarsu enkesitinde kalibrasyon eğrisi n iconKONDANSATÖRÜN DOLMA VE BOŞALMA EĞRİSİ, ZAMAN SABİTİ KAVRAMI

1. Şekildeki akarsu enkesitinde kalibrasyon eğrisi n icon1. AKARSU

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page