MÜZECİLİK Müzenin Tanımı
Indir 18.06 Kb.
TitleMÜZECİLİK Müzenin Tanımı
Date conversion13.12.2012
Size18.06 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://smyo.karabuk.edu.tr/akademik_personel/Ders_icerikleri/SRS_206_ KAZI_TEKNIKLERI.doc
SRS 206 KAZI TEKNİKLERİ VE MÜZECİLİK DERS NOTLARI


MÜZECİLİK


Müzenin Tanımı : Kültürel değeri olan unsurlardan oluşan bütünü çeşitli yöntemlerle korumak, incelemek, değerlendirmek ve özellikle halkın estetik zevkinin yükselmesi ve eğitimi için sergilemek amacıyla herkesin yararlanabileceği devamlı bir kuruluştur.


Müzeoloji – Müzebilim ( Müze Pedagojisi) : Müzelerin düzenlenmesi, içerdikleri nesnelerin korunması ve sergilenmesi konularıyla ilgilenen bilim.


Müzeografi : Müze kurma ve işletmesinin yapılması.


Müze Çeşitleri

Arkeoloji Müzeleri

Etnografya Müzeleri

Bilim ve Teknoloji Müzeleri

İhtisas Müzeleri

Modern Sanat Müzesi ...


Müze Tarihçesi

Doğal nesnelerin ve sanat yapıtlarının bir araya getirilmesi ilk kez paleolitik dönem mezarlarında görülmüştür. Eski Mısır ile Mezapotamya’da değerli eşyalar tapınaklarda, mezarlarda, kutsal alanlarda ya da saraylarda bir arada sergilenmiştir. Dinsel amacın ön plana çıktığı bu sergilemenin yanı sıra savaşlarda galip gelen hükümdarlar ele geçirdikleri ganimetleri kuvvet ve kudret göstergesi olarak halkın görebileceği yerlere koymuşlardır. Sanatsal ağırlıklı objeler ilk defa Antik Yunan’da bilinçli olarak toplanmıştır...

Ortaçağ Avrupa’sında bugünkü anlamda bir müze kurma ve eser sergileme düşüncesi bulunmuyordu. Yalnızca kilise ve manastırlarda dinsel eşyalardan oluşmuş, gün geçtikce çoğalan koleksiyonlardan söz etmek mümkündü ...

İtalyan hekim Ulisse Aldrovandi ( 1522-1605), doğadan seçtiği örneklerle ilk kez ciddi ve bilimsel sergileme girişiminde bulunmuştur...


Müzenin Fonksiyonları :

Araştırma, Toplama, Tasnif, Sergileme, Bakım, Yayın, Eğitim ve Halkla İlişkiler.


Müzecinin Görevleri :

Müze içi ve Müze dışı görevleri olmak üzere ikiye ayrılır.


Eserlerin Müzeye Geliş Yolları

Kazı, Satın Alma, Bağış, Zoralım (Müsadere), Devir (Ödünç Alma)


Envanter Nedir ?

Eserin o müzeye ait olduğunu gösteren, eserle ilgili bilgilerin yer aldığı kayıttır.


 • Envanter Çeşitleri

 • Envanter Kayıtlarında Bulunması Gereken Bilgiler

 • Katalog Fişlerinde Bulunması Gereken Bilgiler

 • Sikkeler İçin Katalog Fişi

Sergileme

 • Sergileme Yolları

 • Eserlerin Sunuluşu

 • Sergi Salonlarında Işıklandırma

Müze Mimarisi

Depo

 • Depoda Eser Saklama Koşulları Ve Nem Oranları


Müzelerde Koruma Ve Çevresel Koşulların Denetimi

 • Nem

 • Işık

 • Hava Kirliliği

 • Biyolojik EtkenlerKAZI TEKNİKLERİ

Arkeoloji, kısaca kazı bilimidir. Eski uygarlıkları, yazılı belgelerle birlikte, anıtlara ve maddi kalıntılara bakarak inceleyen bilim dalıdır.

Arkeoloji, Yunanca Archaios = Eski

Logos = Bilim (söz) anlamındadır.


Arkeolojik Kazıların Tarihçesi

İlk kazılar define, hazine, veya tarihi eser bulmak amacıyla yapılmış, bilimsel olmayan kazılardır. 19. yüzyılın sonuna doğru daha bilimsel, sistemli kazılar gerçekleşmeye başlamıştır..................Kazı Öncesi Yapılacak Çalışmalar

 • Kazı Öncesinde Yapılacak Çalışmalar

 • Yüzey Araştırmaları

 • Kazı Araç Gereçleri

Yüzey Araştırması İçin Uygulanan Yöntemler:

Kazı Teknikleri

 • Plankare Sistemi

 • Açık Alan Sistemi

 • Çapraz Açma ( Satranç Tahtası ) Sistemi

 • Tabaka İçermeyen Yerleşmelerin Kazısı

 • Höyük Gibi Çok Tabakası Olan Yerlerin Kazısı

 • Mezar Kazıları

 • Kurtarma Kazıları

Belgeleme

Görsel ve yazılı belgelemenin yanı sıra kazı alanı ve ele geçen buluntularla ilgili gerekli çizimlerin yapılması.


Anadolu’da Arkeolojik Kazılar:

19. yüzyılın ilk yarından itibaren Anadolu’da arkeolojik kazılara başlanmıştır. C.Texier,( Hattuşaş) Boğazköy ‘de, T. Wiegand, Milet’de, B. Horozny, Kültepe’de (Kaniş) Schliemann Troya’da............ kazılar gerçekleştirdiler...........Daha sonra Türk arkeologlar Hamit Zübeyir Koşay Ahlatlıbel (1933), H. Zübeyir Koşay ve Remzi Oğuz Arık Alacahöyük (1935-1949), Tahsin Özgüç Kültepe (1948)..................kazı çalışmalarını gerçekleştirmiştir.


Sualtı Arkeolojisi :

Sualtı arkeoloji çalışmaları Bodrum Müzesi tarafından yapılmaktadır.

Add document to your blog or website

Similar:

MÜZECİLİK Müzenin Tanımı iconMÜZECİLİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MÜZECİLİK Müzenin Tanımı iconSANAT VE TASARIM ANA SANAT DALI MÜZECİLİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MÜZECİLİK Müzenin Tanımı iconEğitim çağdaş bir müzenin en önemli görevidir. Müzeler örgün eğitim kurumları olan okullara alternatif oluşturan yaygın eğitim kurumlarıdır. Müzeye gelecek olan

MÜZECİLİK Müzenin Tanımı iconÖğrenme Amaçları: Bu bölümün sonunda: Dilin tanımı. Kültürün tanımı. Dil ve kültür arasındaki bağlantı. Dil Nedir?

MÜZECİLİK Müzenin Tanımı iconProje Tanımı Özet Tablosu Projenin Tanımı

MÜZECİLİK Müzenin Tanımı iconTurizmin tanımı, turistin tanımı ve diğer kavramlar

MÜZECİLİK Müzenin Tanımı icon1. Suç kavramı, a. Suçun şekli tanımı, b. Suçun maddi tanımı, Suç ve hukuka aykırı diğer fiiller, Cürüm ve kabahat, Suçu ayrıştırmak, Suçun unsurlarına

MÜZECİLİK Müzenin Tanımı iconBÖLÜM I Toplum Mühendisliğinin Tanımı Teknokrasinin Tanımı BÖLÜM II

MÜZECİLİK Müzenin Tanımı iconMakro ekonomi: tanımı, genel kavramlar; paranın tanımı, çeşitleri, işlevleri, paranın yaratılması, para sistemleri, para arz ve talebi, para miktarı ve fiyatlar

MÜZECİLİK Müzenin Tanımı iconI. ÜRÜNÜN GENEL TANIMI II. MONTAJ TALİMATI III. MONTAJ SONRASI TESTLER IV. SORUMLULUK,GARANTİ BAKIM KONTROL ONARIMI I. ÜRÜNÜN GENEL TANIMI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page