Akarsuyun kolları ile birlikte sularını topladığı bölgeye havza denir ( )
Indir 35.48 Kb.
TitleAkarsuyun kolları ile birlikte sularını topladığı bölgeye havza denir ( )
Date conversion27.03.2013
Size35.48 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.cografyabilgisi.com/FileUpload/op382895/File/1.donem_10.sinif_1.yazili_calisma_sorula

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 10.SINIF 1.DÖNEM YAZILI ÇALIŞMA SORULARI

 1. Aşağıdaki ifadelerin doğru yada yanlış olduklarını karşılarına yazınız.

    • Kıtaların kayması teorisini ilk defa A.Wegener ortaya artmıştır.( )

    • Kıtaların sınırları aynı zamanda levhaların da sınırlarıdır.( )

    • Yeraltı sularının yeryüzüne çıktığı yere göl denir.( )

    • Akarsuyun kolları ile birlikte sularını topladığı bölgeye havza denir..( )

    • Ülkemizde Tuz, İznik, Sapanca, Manyas gölleri set göllerine örnektir. .()

    • En büyük baraj göllerimiz Atatürk, Keban, Karakaya’dır.()

 • Yerkabuğunun zayıf ve hareketli alanlarında sık sık deprem yaşanır.( )

 • Kuzey yarımkürede karaların alanı okyanusların alanından fazladır.( )

 • Fay kaynaklarının bulunduğu alanlarda kireçtaşları yaygın olarak bulunur.( )

 • Bazalt ve andezit iç püskürük kayalara örnek verilebilir.( )

 • Fosiller üzerinde araştırma yapan kişinin en çok başkalaşım kayaçları üzerinde( )

fosil bulma olasılığı fazladır.

 • Yerkabuğunun ana maddesi olan ve minerallerden oluşan maddelere kayaç denir. ( )

 • Tortul kayaçlar oluştukları devrelerin ortam şartları hakkında bilgi edinmemizi sağlar. ( )

 • Kanada’da sık sık deprem yaşanmaktadır.( )

 • Kömürün metamorfizmaya uğraması ile elmas oluşur.( )

 • Püskürük kayaçların bulunduğu arazilerde mağaralar oluşur.( )

 • Bir kaynak suyunun suları ne kadar derinden geliyorsa o kadar sıcaktır.( )

 • Kireçtaşının yaygın olarak görüldüğü yerlerde peribacaları oluşur.( )

 • Doğu Afrika’da bulunan göller volkanik kökenli göllere örnektir.( )

 • Taşları inceleyen bilime petrografi denir.( )

 • Bazalt, gnaysın başkalaşmamış halidir.()

 • Peribacalarının oluşumunda kayaçların direnç farkı etkili olmuştur.()

 1. TOR TOPOĞRAFYASI nedir?Açıklayınız.

TOR TOPOĞRAFYASI: 1. Levha Tektoniği nedir? Açıklayınız.

Levha Tektoniği:


 1. Tatlı suları oranlarına göre yazınız.

 • %

 • %

 • %
 1. Yüzey suları oranlarına göre yazınız.

 • %

 • %

 • %

 1. Aşağıdaki kayaçların karşısına hangi gruba ait olduklarını yazınız.

  KAYAÇ ADI

  KAYAÇ GURUBU

  KALKER
  TAŞKÖMÜRÜ
  ÇAKILTAŞI
  ANDEZİT
  GRANİT
  MERMER
  ELMAS
  KONGLOMERA
  TRAVERTEN
  LİNYİT
 2. Dünyadaki 5 okyanusun ismini yazınız. 1. Büyük okyanus hangi kıtalar arasındadır yazınız.
 1. Levha Hareketlerinin isimlerini yazınız.

 • -

 • -

 • -

 1. Yakınlaşan-çarpışan levhaların hareketleri kaç şekilde gerçekleşir? Birer tane örnek vererek açıklayınız.

 • -

 • -

 • -

 1. Aşağıdaki terimlerin tanımını yapınız.

Taş veya kayaç:

Ateş Halkası:

Masif Arazi:

Rejim:

Gideğen:

 1. Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.

 • Tüf ve obsidyen………………………….kayaçlardır.

 • Yaşı en genç olan kömür türü……………………dır.

 • Yeryüzündeki taşlar sıcaklık ve basınçla, bazı aşınmalarla değişime uğrarlar.Hatta bazı taşlar, magmaya karışarak erimeye maruz kalırlar.Zaman içindeki bu hadiselere ……………………….döngüsü denir.

 • Yeraltında suların biriktiği boşluklara…………………….denir.

 • Gölün fazla suları gölün bir kenarından dışarıya bir dere vasıtasıyla boşaltılırsa buna …………..

 • Kıyı oklarının bir koy veya körfezin önünü kapatması sonucu………………. gölü oluşur.

 • Kanada,Finlandiya,Norveç ve Danimarka gibi ülkelerde en fazla …………………. gölleri görülür.

 • Kara içindeki irili ufaklı durgun su alanlarına ……………..denir.

 • İki kıtasal levhanın birbirinden uzaklaştığı alanda ………………………………………..oluşur.

 • Günlük sıcaklık farklarının fazla olduğu yerlerde taşlarda ……………………….parçalanma olur.

 • Yer kabuğu hareketleri sonucunda meydana gelen çukurlarda biriken su kütlelerine……………göl denir.

 • Dünyadaki suların ancak % 3 Ü……………. sudur.

 • Göllerin tatlı, tuzlu ve acı olması,………………………………………. olup olmamasına bağlıdır.

 1. Aktif volkanların bulunduğu yerlerin isimlerini yazınız. 1. Tortul taşların özelliklerini maddeler halinde yazınız. 1. Püskürük taşların özelliklerini maddeler halinde yazınız. 1. Kayaç çeşitlerini yazınız. 1. Türkiye’nin oluşumunda etkili olan levhalar hangileridir?

 1. Sıcak su kaynaklarından nasıl yararlanılmaktadır? Maddeler halinde yazınız.

 1. Göllerin sularının tatlı, acı ve tuzlu olması hangi özelliklere bağlıdır? Maddeler halinde yazınız. 1. Doğal Göl çeşitlerini açıklayınız.

 1. Beslenme kaynaklarına göre akarsular kaça ayrılır? İsimlerini yazınız.

 1. Kaynak çeşitlerini maddeler halinde yazınız.


 1. Set göllerinin çeşitlerini yazınız? 1. Aşağıdaki haritada gösterilen levhaların isimlerini kutucuklara yazınız.
 1. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

 • Dünyanın en derin okyanus çukuru hangisidir? • Dünyanın en derin gölü hangisidir? • And dağları hangi levhaların yakınlaşmasıyla oluşmuştur? • Amerika ile Asya’yı birbirinden ayıran boğaz hangisidir? • Soğuk savaş boyunca İngiliz Donanmasının başarı kazandığı denizin adı nedir? • Çin ve G.Kore arasında anlaşmazlığa neden olan hangi kayalıklardır? • Mississippi nehri hangi körfeze dökülür? • Nil nehrinin rejimi nedir? • İnsanlar tarafından oluşturulan kaynak hangisidir? • Dünyada en fazla hangi su kaynağına rastlanır?
 1. Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz. 1. Aşağıdaki dünya haritasında akarsuların isimlerini ilgili yerlere yazınız. 1. Aşağıdaki dünya haritasında deniz ve körfezlerin isimlerini ilgili yerlere yazınız.
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları çözünüz.www.egitimportali.com


Add document to your blog or website

Similar:

Akarsuyun kolları ile birlikte sularını topladığı bölgeye havza denir ( ) iconHEP BİRLİKTE Kamu hizmetlerini yürütmek için devlet tarafından kurulun kurumlara ne denir?

Akarsuyun kolları ile birlikte sularını topladığı bölgeye havza denir ( ) icon7 YERDE TOPLADIĞI YAĞIŞ ÖRNEKLERİNİN ANALİZİ İLE

Akarsuyun kolları ile birlikte sularını topladığı bölgeye havza denir ( ) iconBir kelimenin en küçük anlamlı parçasına kök denir. Kökler tek başına manalı en küçük birimlerdir. Kökler tek başlarına ya da eklerle birlikte kullanılırlar

Akarsuyun kolları ile birlikte sularını topladığı bölgeye havza denir ( ) icon4. Aşık Veysel, Kızılırmak gibi sularını yayladan, köyden, çeşmeden, çaydan toplar. Bu cümleye altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde

Akarsuyun kolları ile birlikte sularını topladığı bölgeye havza denir ( ) iconT. C. HAVZA KAYMAKAMLIĞI

Akarsuyun kolları ile birlikte sularını topladığı bölgeye havza denir ( ) iconHAVZA YÖNETİMİ PROGRAMI TANITIM DOSYASI

Akarsuyun kolları ile birlikte sularını topladığı bölgeye havza denir ( ) iconHAVZA ÖLÇEĞİNDE STRATEJİK PLANLAMA VE KALKINMA

Akarsuyun kolları ile birlikte sularını topladığı bölgeye havza denir ( ) iconYEŞİLIRMAK HAVZA GELİŞİM PROJESİ MODELİ

Akarsuyun kolları ile birlikte sularını topladığı bölgeye havza denir ( ) iconKuzey Anadolu Fay Sistemi’nin Tosya-Havza Bölümü

Akarsuyun kolları ile birlikte sularını topladığı bölgeye havza denir ( ) icon“Her bölgeye özerk renk ve sembol”

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page