Veri Analizi Dönem Ödevi
Indir 7.32 Kb.
TitleVeri Analizi Dönem Ödevi
Date conversion27.03.2013
Size7.32 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.yarbis.yildiz.edu.tr/web/userCourseMaterials/hbuyuklu_baf8c3a204ce8be7d1816a146279c5f

Veri Analizi Dönem Ödevi


Teslim Tarihi: 01.06.2011 Cuma. Saat 15’e kadar


1. Ele alınan serinin (değişken) betimsel (deskriptif) analizlerinin yapılıp yorumlanması,

(Ortalama, mod, medyan, standart sapma, varyans, eğiklik, değişim katsayısı, basıklık, histogram, poligon, nokta grafik(dot plot), çizgi grafikleri(zamana veya frekanslara göre)

YORUM GEREKLİ VE ÖNEMLİ


2. Dal yaprak (stem-and-leave) ve Kutu (Box-and-whisker) grafiği


3. Birleşik frekans dağılımlarının özet tablo ve grafik raporu (pivot table) kullanılarak gösterilmesi


4. Normal olasılık grafiği ve yorumu,


5. Veriniz hangi dağılıma uygundur? Sapan değer var mıdır?


6. Üçgen grafik çizilecek (Farklı veri gerektiriyor).


7.Yıldız grafik çizilecek (Farklı veri gerektiriyor).


8. Paralel koordinatlar ,


9. Kategorik veri görselleştirme, analiz ve yorumlama. Mozaik çizim,


10. Bir birleriyle bağlantılı dört değişken için serpilme diyagramının çizimi ve yorumu,


11. Veri dönüşümü neden gereklidir ve ne zaman yapılır.


10. Aşağıdaki önermelerden dört tanesini sayısal teknikler kullanarak doğruluğunu veya yanlış olduğunu gösteriniz.

a. Türkiye'nin tarımsal kişi başı üretimi düşmektedir. Bu tarıma açılmayan toprakların açılmasıyla giderilebilinir.

b. Yerli motorlu taşıt üretimi ve motorlu taşıt ithalatı karşılaştırıldığında devletin vergi gelirleri ithalat arttıkça artmaktadır.

c. Elektrikte kaçak bölgelere göre incelendiğinde bölgeler arası fark zaman içerisinde azalmaktadır.

d. Sağlık sektöründe doktor başına düşen hasta sayısında artış yaşandığı görülmektedir.

e.Dünya il bazında suçlar incelendiğinde İstanbul şehri 10000 kişi başına suç oranında altlarda kalmaktadır.

f.On yıllık bir periyotta fiyatı en çok artan getiri altın olmuştur.

g.Türkiye'de en çok yük taşımacılığı deniz yoluyla yapılmıştır.


Her soru mutlaka yorumlanmalı!

Başlık ve ödevi hazırlayanların isim ve numaralarını gösterir şekilde A4 kağıdına yazılmış başlık ile birlikte ekonometriders09@gmail.com adresine yollanacak.

Ödevi yapan kişilerin e-posta adreslerinin de verilmesi gereklidi.

Add document to your blog or website

Similar:

Veri Analizi Dönem Ödevi iconVeri Analizi Dönem Ödevi 2009

Veri Analizi Dönem Ödevi iconDERS 15: VERİ ANALİZİ Amaçlar: Verileri filtrelemek. Sıralama ve alt toplamlar almak. I. VERİ ANALİZİ

Veri Analizi Dönem Ödevi iconPORTFÖY SEÇİMİNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DİSKRİMİNANT ANALİZİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ETKİNLİĞİ

Veri Analizi Dönem Ödevi iconIMKB, Veri Madenciliği, Borsa, Hisse Senetleri, Kural Tabanlı Veri Madenciliği Analizi FINDING THE PRICE CHANGING PARALLESIM OF STOCK EXCHANGES USING DATA MINING TECHNOLOGY AND DECREASING RISK

Veri Analizi Dönem Ödevi iconORGANİZASYON VE VERİ ANALİZİ

Veri Analizi Dönem Ödevi iconPROGRAMI İLE VERİ ANALİZİ KURSU

Veri Analizi Dönem Ödevi iconBERNESE YAZILIMI İLE GPS VERİ ANALİZİ

Veri Analizi Dönem Ödevi iconVeri Zarflama Analizi ve Karar Verme

Veri Analizi Dönem Ödevi iconVERİ ZARFLAMA ANALİZİ’NİN MATEMATİKSEL MODELLEMESİ

Veri Analizi Dönem Ödevi iconMİNİTAB İLE GRAFİKSEL VERİ ANALİZİ SEMİNERİ (MODÜL 2)

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page