İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu Hava Tahminleri
Indir 83.81 Kb.
Titleİç Anadolu Bölgesi Hava Durumu Hava Tahminleri
Date conversion27.03.2013
Size83.81 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://yazarlikyazilimi.meb.gov.tr/Materyal/kastamonu/kasim2008/grup1/bolgelerimiz/bölgelerimiz/İç Anadolu Bölgesi...İç Anadolu Bölgesi - Hava Durumu - Hava Tahminleri...

İç Anadolu Bölgesi' nin İlleri...

Aksaray

Kayseri

Niğde

Ankara

Kırıkkale

Sivas

Çankırı

Kırşehir

Yozgat

Eskişehir

Konya

Karaman

Nevşehir

İç Anadolu Bölgesi...

     Bölge, Anadolu' nun orta kısmında yer alır. Bu konumu sebebiyle "Orta Anadolu" da denir. İç Anadolu Bölgesi' nin yüz ölçümü 151.000 km² olup, bu alan Türkiye topraklarının %20' sini kaplar. Doğu Anadolu' dan sonra ikinci büyük bölgemizdir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında diğer bölgelerin hepsiyle komşudur.

     İç Anadolu Bölgesi, etrafı dağlarla çevrili büyük bir çanak görünümündedir. Ortalama yükseltisi 1000 m. dir. Bölümün en alçak yeri olan Sakarya ve Kızılırmak vadilerinde yükselti 700 metreye kadar iner.


     Bölge ekonomisinin temeli tarıma dayanır. Ekili,dikili alanların oranı bakımından Marmara Bölgesi' nden sonra ikinci sırada yer alır. Çalışan nüfusun büyük bir kısmı tarımla uğraşır.

     İklimin yarı kurak karakterine rağmen, çok geniş alanlar tarıma ayrılır. Bölgenin tarımı iklim şartlarına bağlıdır. Özellikle ilkbahar yağışlarının yetersizliği veya gecikmesi, tahıl üretiminde önemli dalgalanmalar meydana getirir, iklim yarı kurak olduğu için nadas ihtiyacı duyulur.

Araştırma: www.internethatti.com

www.internethatti.com

Konya Bölümü:

     Bölgenin ortasında geniş bir kapalı havza vardır. Burada büyük ovalar, plato düzlükleri, Tuz Gölü, Akşehir ve Eber gölleri ile Karacadağ ve Karadağ volkanik dağları bulunur. Türkiye' nin en kurak bölümüdür. Nüfus bakımından bölgenin en tenha bölümüdür. Halk tarım ve hayvancılıkla uğraşır.

     Ülkenin en önemli tahıl alanlarından birisidir. Konya, Aksaray ve Karaman bölümde yer alan illerdir. Tuz gölü burada bulunmaktadır. Derinliği az olup yazları kurak olduğu için daha da azalmaktadır. Ülkenin tuz ihtiyacının önemli kısmı buradan karşılanır.

Yukarı Sakarya Bölümü:

     Bölgenin kuzeybatı kısmını meydana getirir. Orta Kızılırmak boylarından İçbatı Anadolu' ya kadar uzanır. Yer şekilleri daha engebeli, iklimi biraz daha nemlidir.

     Yıllık yağışlar 400 mm civarındadır. İklim ve ulaşım koşullarının elverişli olması nedeniyle, bölgenin en yoğun nüfuslu bölümüdür. Bölge nüfusunun yarıya yakını bu bölümdedir.

     Batı Anadolu' yu iç bölgelere bağlayan yolların geçtiği önemli bir yerdedir. Bölümde Eskişehir ve Ankara illeri yer alır.

     Bölümde Köroğlu, Sivrihisar, Elmadağ, Sündiken ve İdrisdağı yer alır.Ankara yakınlarında Eymir ve Mogan gölleri vardır.

     Bölümde karasal iklim görülür. Kışları çok soğuk yazları ise sıcak ve kurak geçer. Bölümde yetiştirilen ürünler; şeker pancarı, arpa, buğday, baklagiller, sebze ve meyve yetiştirilir. Yeraltı zenginliği ise linyit ve bor mineralleridir.

     Bölümde küçükbaş hayvancılık yaygın olarak yapılır. Bölümün turizm değerleri, Çankaya Köşkü, Yunus Emre Türbesi, Eski TBMM Binası, Anıtkabir, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Gordion.

Orta Kızılırmak Bölümü:

     İç Anadolu' nun, Çankırı' dan Toroslar' a kadar uzanan, içine Kızılırmak yayını alan kısmıdır. Alan bakımından bölgenin en büyük bölümüdür.

     Kuzey kesimi daha engebelidir. Güney kesiminde plato ve ova düzlükleri yaygındır. Ortada ise geniş Kızılırmak platosu bulunur. Erciyes volkanik dağı bu bölümde yer alır.

     Tarım alanlarının oranı verimli volkanik topraklarla kaplı güney kesimden daha yüksektir. İç Anadolu' da kırsal nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölümdür. Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale bölüm içinde yer alan illerdir.

     Bölüm İç Anadolu Bölgesinin orta kesiminde yer alır. Güneyinde Hasan, Erciyes, Merlendiz sönmüş volkanlar bulunur. Bölümde kuzey daha engebelidir.

     Bölümde Bozok platosu geniş yer tutar. Bu bölümde nüfus yoğundur. Orta Kızılırmak bölümünde karasal iklim etkilidir. Yazlar sıcak ve kurak kışlar ise soğuk ve kar yağışlıdır. Genellikle bu bölüm bozkırlarla kaplıdır. Kızılırmak bölümün en önemli akarsuyudur.

     Bu bölümde Kayseri en büyük yerleşim birimidir. Ayrıca bu bölümde halı, şeker, meyve suyu, sucuk ve pastırma fabrikaları bulunur. En önemli ekonomik gelir tarımdır. Tiftik keçisi ve koyun besiciliği de yaygındır.

Yukarı Kızılırmak Bölümü:

     Bu bölüm Kızılırmak' ın, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu arasına sokulan yukarı çığırını kaplar. İç Anadolu' nun en küçük, en engebeli bölümüdür. Ortalama yükselti 1300-1650 metre arasındadır.

     Dağlarla kuşatılmış bir havza görünümündedir. Engebeli olduğu için tarım alanlarının oranı daha düşüktür. Nüfusu sık, kentleşme oranı yüksektir. Bölgenin kışın en soğuk bölümü burasıdır. Bölümde Sivas ili bulunmaktadır.

     Bölge, yeryüzü şekilleri bakımından sade bir görünüme sahiptir. Yer şekilleri çeşitlilik göstermez. Engebeli araziler fazla olmadığı için, kara ve demiryolu ulaşımına oldukça elverişlidir. Bölgenin çoğu yerinde genellikle 1000 m yükseltiye sahip düzlükler bulunur. En alçak yerleri olan Sakarya ve Kızılırmak vadilerindeki yükselti 700 m civarındadır.

     Bölgenin güneyinde Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan dağlar volkanik kökenlidir. Başlıcaları; Hasandağı, Karacadağ, Karadağ, Erciyes Dağı ve Melendiz Dağları' dır. Bölgedeki kıvrım dağları ise doğuda geniş bir alan kaplar. En önemlileri, Ak dağlar, Hınzır Dağı, Tecer Dağı ve Yıldız Dağları' dır.

     Platolar en fazla bu bölgemizde yer alır. Batıda Haymana ve Cihanbeyli, güneyde Obruk, doğuda da Bozok (Kızılırmak) platolarıyla, Ege Bölgesi sınırı boyunca Yazılıkaya (Bayat) ve Doğu Anadolu Bölgesi sınırı boyunca da Uzunyayla gibi platolara sahiptir. Tuz Gölü çevresi Türkiye' nin en büyük kapalı havzasıdır.

     İç Anadolu' nun bazı ovaları oldukça geniştir. Konya ovası, Türkiye' nin en büyük ovasıdır. Eski bir göl tabanıdır. Geniş ovalardan diğeri Tuz Gölü' nün güneyindeki Aksaray Ovası' dır.

     Haymana platosunun batısındaki Yukarı Sakarya Ovası da geniş alan kaplar. Küçük ovalar olan Eskişehir, Ankara, Kayseri ve Develi ovaları, platolar arasındaki çukurluklarda yer almaktadır.

     İç Anadolu Bölgesi' nin Orta Kızılırmak bölümü geniş çaplıdır. Bu bölgedeki dağlar sönmüş yanar dağlardandır. Kışın yağışlı yazın ise sıcaktır. Doğal bitki örtüsü bozkırdır. Buğday, arpa ve şeker pancarı yetiştirilir. Kırıkkale' de Orta Doğu Petrol Rafinerisi bulunmaktadır.

Yüzey Şekilleri:

     İç Anadolu Bölgesi, etrafı dağlarla çevrili büyük bir çanak görünümündedir. Ortalama yükseltisi 1000 m. dir. Bölümün en alçak yeri olan Sakarya ve Kızılırmak vadilerinde yükselti 700 metreye kadar iner.

     Bölgenin güneydoğusunda, Erciyes, Hasandağı, Melendiz, Karacadağ ve Karadağ volkanik kütleleri uzanır.

     Bölgede yüksek plâtolar geniş alan kaplar. Bunlar, özellikle Kızılırmak ve Sakarya’ nın kollarıyla parçalanmış Obruk, Haymana, Cihanbeyli, Bozok ve Uzunyayla plâtolarıdır.

     İç Anadolu Bölgesi' nin en önemli akarsuları Kızılırmak, Sakarya Nehri, Porsuk ve Delice çaylarıdır. Bu bölge akarsuları kapalı havzada akan sel rejimli akarsulardır. İlkbahar yağışlarıyla taşar, yazın kuruyacak hale gelir. İç Anadolu Bölgesi' nin güney kesimleri sularını denizlere gönderemez. Bu nedenle kapalı havzalar geniş bir alan kaplar. Kapalı havzaların geniş olanları, Konya Ovası, Tuz Gölü ve Akşehir, Eber gölleri çevresinde yer alır.

     Seyfe Gölü, Sultan Sazlığı (Yaygölü) gibi küçük kapalı havzalar da bulunmaktadır. İç Anadolu Bölgesi' nin büyük bir bölümü sularını Kızılırmak, Sakarya ve Yeşilırmak' ın kolu olan Çekerek suyu sayesinde Karadeniz'e gönderir. Güneydoğusundaki Uzunyayla yöresi, sularını Seyhan' ın kolu olan Zamantı suyu sayesinde Akdeniz' e gönderir. Sel rejimli akarsuların en fazla bulunduğu bölgedir.

     Bölgenin en büyük gölü Tuz Gölü' dür. Bu göl buharlaşmanın etkisiyle yazın büyük ölçüde kurumaktadır. Tuz Gölü, tektonik oluşumludur. Derinliği fazla değildir.

     Gölün alanı kışın ve ilkbaharda fazla alan kapladığı halde, yazın buharlaşma ve beslenme yetersizliğinden dolayı kapladığı alan azalır. Tuz ihtiyacımızın %30' unu karşılar.

     Diğer önemli gölleri ise Akşehir, Eber, Ilgın (Çavuşçu), Tuzla, Seyfe, Mogan ve Sultanısalak-i Mekip gölleridir. Sakarya nehri üzerinde ise Sarıyar ve Gökçekaya barajları bulunur.

İklim ve bitki örtüsü:

     Bölgenin çevresi yüksek dağlarla çevrili olduğundan, denizlerin nemli ılıman havası bölgeye sokulamaz. Bu nedenle bölgede, yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı karasal iklim hakimdir.

     Bölgede, doğuya doğru gidildikçe yüksekliğin artmasına bağlı olarak karasallık derecesi artar ve kış sıcaklıkları çok düşük değerlere ulaşır.

     İç Anadolu, ülkemizin en az yağış alan bölgesidir. Ortalama yağış 400 mm civarındadır. Bölge, en fazla yağışı ilkbahar aylarında sağanak halinde alır. En kurak mevsim yazdır. Yazların kurak olması ve yaz kuraklığının erken başlaması sebze türü bitkiler üzerinde olumsuz etki yapar. Bölgenin ve ülkemizin en az yağışlı yeri Tuz Gölü çevresidir (320 mm).

     Yağışların azlığı bölgenin deniz etkisine kapalı olmasından kaynaklanmaktadır. Denizden gelen nemli hava kütlesi, nemini, dağların denize bakan yamaçlarında yağış halinde bırakır. İç Anadolu Bölgesi' ne doğru eserken artık kurudur.

     Bölgede görülen yağışlar konveksiyonel ve cephesel kökenlidir. Kırkikindi adı da verilen konveksiyonel yağışlar İlkbaharda yaygındır.

     Bölgenin tabii bitki örtüsü bozkırdır. Bozkır, ilkbahar yağmurlarıyla yeşeren, birkaç ay yeşil kalan, yaz sıcaklığı ile sararan ot topluluğudur.

     İç Anadolu Bölgesi ülkemiz ormanlarının %7 sini kaplayarak bölgeler arasında 6. sırada yer alır. Ovaları şunlardır: Kayseri, Konya, Ereğli, Aksaray, Sakarya, Eskişehir, Ankara, Develi, Nevşehir, Kırşehir, Sivas.

Tarım ve hayvancılık:

     Bölge ekonomisinin temeli tarıma dayanır. Ekili, dikili alanların oranı bakımından Marmara Bölgesi' nden sonra ikinci sırada yer alır. Çalışan nüfusun büyük bir kısmı tarımla uğraşır.

     İklimin yarı kurak karakterine rağmen, çok geniş alanlar tarıma ayrılır. Bölgenin tarımı iklim şartlarına bağlıdır. Özellikle ilkbahar yağışlarının yetersizliği veya gecikmesi, tahıl üretiminde önemli dalgalanmalar meydana getirir, iklim yarı kurak olduğu için nadas ihtiyacı duyulur.

     Tarımın en önemli problemi sulamadır. Bu amaçla büyük sulama kanallarının (barajların) yapılması ve yeraltı suyundan yararlanılması gerekir. Ekonominin temeli tarım ve hayvancılığa dayanır. Türkiye' de ulusal gelirin %20' sini bu bölge sağlamaktadır.

     Tarım ürünleri içinde tahıllar başta gelir. Türkiye genelinde tahıla ayrılan toprakların yarıya yakını bu bölgededir. Yer şekilleri ve iklim koşulları tahıl tarımını öne çıkarır. Düzlüklerin geniş yer kaplaması makineli tarımı kolaylaştırmıştır.

     Bölgenin sulanabilen bölümlerinde şeker pancarı tarımı yapılır. Buğday, şeker pancarı ve elmanın en fazla üretildiği bölgedir. Şeker pancarının özellikle Konya, Ankara, Eskişehir, Kayseri ve Niğde gibi şeker fabrikalarının bulunduğu yerlerde ekimi yapılır.

     İlkbahar yağışı ve yaz kuraklığı tahıla uygun ortamı oluşturmuştur. Türkiye' nin tahıl ambarıdır. Sulanabilen arazinin azlığı buğday ekim alanlarının geniş olmasına yol açmıştır. Bölgede buğday nadas yöntemiyle yetiştirilir. Alan bakımından nadasa bırakılan toprakların en fazla olduğu bölgemizdir.

Yeraltı zenginlikleri:

     Bölgenin önemli yeraltı zenginlikleri, linyit, krom, lületaşı, tuz ve bor mineralleridir.

Krom : Sivas, Eskişehir ve Kayseri' de çıkarılır.
Kayatuzu : Kırşehir ve Çankırı dolaylarında çıkarılır.
Linyit : Sivas' ta çıkarılır.
Çinko ve Demir : Sivas ve Ereğli' de çıkarılır.

Civa: Konya Sarayönü' nde çıkarılır.
Tuz : Tuz Gölü' nden elde edilir. Ayrıca; Sivas ve Tunceli dolaylarında çıkarılır.
Lületaşı : Eskişehir' de çıkarılmaktadır. Hediyelik eşya yapımında kullanılır.
Bor mineralleri : Neredeyse bütün bölgede çıkartılmaktadır.

Sanayi:

Sivas' ta : Lokomotif, besin, motor, çimento ve inşaat malzemeleri sanayii ile devlet demir yollarının tren, vagon imalatı yapan Tüdemsaş  fabrikası vardır.

Ankara' da : Dokuma, besin, tarım araçları, çimento ve mobilya sanayii.

Konya' da : Tarım araçları, besin, motor, çimento, süt ürünleri ve inşaat malzemeleri sanayii, Çumra Şeker Fabrikası (tam teşekküllü).

Kayseri' de : Halıcılık, meyve suyu, pamuklu dokuma, pastırma ve sucuk üretim merkezleri.

Kırıkkale' de : Orta Anadolu petrol rafinerisi, silah fabrikası, demir-çelik endüstrisi.

Eskişehir' de : Besin, yem, çimento endüstrisi ile devlet demir yollarının bakım tesisleri bulunur.

Nüfus ve yerleşme:

     İç Anadolu Bölgesi, 1997 nüfus sayımına göre yaklaşık 10,5 milyon kişilik nüfus büyüklüğüyle Marmara Bölgesi' nden sonra ikinci sırayı alır. Bu bölgenin nüfus yoğunluğu 64 kişi/km² dir. (1997 yılına göre, Türkiye' nin ortalama nüfus yoğunluğu 81 kişi / km² İç nüfusu, bölgenin doğal koşullarının etkisine bağlı olarak, daha çok komşu bölgelere yakın yerlerdeki dağ eteklerinde yoğunlaşır. Bunun nedeni, sözü edilen kesimlerin daha yağışlı olması ve su kaynaklarının bol olmasıdır.

     Bölgedeki ovaların aldığı yağışın az olması, nüfuslanma ve yerleşmeyi engellemiştir. Düz ovalık kesimde nüfus yoğunluğu dağ eteklerine göre azdır. Toplu köy niteliğindeki kırsal yerleşme birimleri ile kentler dağ etekleri boyunca dizilidir.

     Bölge nüfusunun %62' si, nüfusu 10.000' den fazla olan ve kent sayılan yerleşme birimlerinde yaşamaktadır. Tarım alanları geniş olmasına karşın nüfusun %38,44' ü kırsal kesimde yaşar. Tarım alanlarının geniş olması, tarımsal nüfus yoğunluğunun düşük olmasına yol açar. Nüfusun dağılışı, yağış dağılışına benzerlik gösterir.

     Bölgede en fazla nüfuslanmış bölüm, Yukarı Sakarya' dır. Bu bölümün yoğun nüfuslanmasında, endüstri faaliyetleri ile Ankara' nın başkent olması önemli rol oynar. Konya ve Tuz Gölü civarları nüfus yoğunluğunun az olduğu yerlerdir. 

Ulaşım:

     Topoğrafyasının fazla engebeli olmaması nedeniyle kara ve demiryolu ağının en çok geliştiği bölgedir. Demiryolu ağı tüm bölgelerle bağlantıyı sağlayacak durumdadır.

     Ankara, Eskişehir, Kayseri ve Sivas önemli yolların kavşağı durumundadır. Ayrıca bölgede Ankara, Eskişehir, Konya ve Sivas’ta havaalanı bulunmaktadır.  

Tarihi Eserler ve Turizm:

     Bölgenin çok çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olması nedeniyle tarihi turizm açısından zengindir.

     Neolitik döneme ait yerleşmeler, Hititler’ den kalma çeşitli eserler önemli turizm çekicilikleridir.

     Kayseri, Nevşehir, Niğde arasındaki Kapadokya Yöresi’ nde peribacası oluşumları, yer altı kentleri ve kiliseler turizm bakımından önem taşıyan yerlerdir.

     Konya, Selçuklu eserleri ve Mevlana Müzesi ile turizmin geliştiği bir merkezdir. Ayrıca Eskişehir, Ankara, Konya, Niğde ve Kayseri’ de kaplıca turizmi önem taşımaktadır.

Add document to your blog or website

Similar:

İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu Hava Tahminleri iconDoğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu Hava Tahminleri

İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu Hava Tahminleri iconKaradeniz Bölgesi Hava Durumu Hava Tahminleri

İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu Hava Tahminleri iconMarmara Bölgesi Hava Durumu Hava Tahminleri

İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu Hava Tahminleri iconAkdeniz Bölgesi Hava Durumu Hava Tahminleri

İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu Hava Tahminleri iconHava durumu ne beklediğimiz, iklim ise ne elde ettiğimizdir. Hava durumu kısa bir zaman periyodundaki atmosfer koşullarıdır. Örneğin bugünün havası ya da bu

İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu Hava Tahminleri iconHAVA TAHMİNLERİ HAVA VE RÜZGÂR

İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu Hava Tahminleri iconDERS NOTLARI HAVA TAHMİNLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu Hava Tahminleri iconDERS NOTLARI HAVA TAHMİNLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu Hava Tahminleri iconEn yaygın metodtur. Bu sistemde bir hava kompresörü ile tabancaya basınçlı hava tedarik edilir. Bu basınçlı hava, boyayı atomize ederek uygulama yüzeyine

İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu Hava Tahminleri icon31. Etkinlik: Hava Durumu ve İklim

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page