Buna göre Türkiye’nin matematik konumunun sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
Indir 148.51 Kb.
TitleBuna göre Türkiye’nin matematik konumunun sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
Date conversion31.03.2013
Size148.51 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://sosyaldunyasi.files.wordpress.com/2011/11/2-maraton-yerel-saat-hesaplama.doc


 1. Aşağıdaki şekilde Türkiye’nin matematik konumu gösterilmiştir.
0 ˚ Greenwich


Ekvator 0˚


Buna göre Türkiye’nin matematik konumunun sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?


A) Ekvatorun kuzeyinde yer alması

B) Doğuya gidildikçe yükseltisinin artması
C) Asya ve Avrupa kıtalarının arasında yer alması
D) Üç tarafının denizlerle çevrili olması


A) Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki hareketi
B) Dünya’nın batıdan doğuya doğru dönmesi
C) Aynı yönde dönüş hızında azalması.
D) Eksen eğikliğinin 23˚ - 27’ olması 1. Greenwich ’de saat 11.00 iken saatin 12.00 olduğu yerin boylamı nedir?


Greenwich


Ekvator 0˚


0 ˚


A) 15˚ D B) 30 ˚ B C) 15˚B D) 30˚ D


 1. Türkiye’nin;

 • başlangıç meridyeniyle en doğusu arasındaki yerel saat farkını,

 • Ekvator ile en kuzeyi arasındaki kuş uçuşu uzaklığını,

 • Hangi yarımkürede yer aldığını,


Bulabilmek için aşağıdakilerden hangisini bilmesek de olur?


A) Hangi meridyenler arasında yer aldığını

B) Hangi paraleller arasında yer aldığını

C) Ekvator’a göre konumunu

D) Ortalama yükseltisini

29° Doğu boylamında yer alan İstanbul’da güneş saat 06.16’da doğmuştur. Aynı gün 43° Doğu boylamında yer alan Erzurum’da güneş saat kaçta doğar?


A) 7.12 B)5.04 C)06.16 D) 07.16


 1. Türkiye’de yaz saati uygulanan 45° Doğu meridyenindeki Iğdır’da gece-gündüz eşitliği yaşandığı gün güneş saat 05.00’da doğmuştur.


Aynı gün 30 ° Doğu meridyenindeki Kocaeli‘de kaçta doğar?

A) 05.00 B)6.00 C)05.15 D) 04.45


A) Ticaret yollarına göre konumu

B) Hangi kıtalar arasında yer aldığı
C) Denizlere göre konumu
D) Hangi enlem ve boylamlar arsında yer aldığı 1. Türkiye’nin 36° - 42° Kuzey enlemleri ile 26°- 45° Doğu boylamları arasında yer alması aşağıdaki özelliklerin hangisini etkilemez?


A)Tarım ürünleri çeşidini B)Hayvan türlerini
C)Yer şekillerini D)Yerel saat farkını 1. Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özelliklerinden biri değildir?


A)Aralarındaki uzaklık 111 km’dir

B) Kutuplarda birleşir
C) Aralarında 4 dakika zaman farkı vardır
D)Boyları birbirine eşittir.
Açık denizde yolunu kaybeden balıkçı teknesi 30° doğu boylamı üzerindedir. Eğer yerel saati 30° doğu boylamından 60 dakika ileri olan X adasına giderse yolunu bulacaktır.


Şimdi yerel saati 30° doğu boylamından 60 dakika ileri olan X adasının boylamını bulmak sana düşüyor.


Sence aşağıdakilerden hangisi X adasının boylamıdır?


A)15°Doğu B)45°Doğu C)30°Doğu D)45°Batı


 1. Herhangi bir yerde yetişen tarım ürünlerini çeşidinin fazla olması o yerin aşağıdaki özelliklerin hangisine bağlıdır?


A)Yer şekillilerinin sade oluşuna

B)Deniz etkisine açık oluşuna
C)Kuzey-Güney yönünde geniş oluşuna
D)Başlangıç meridyenine yakın olması 1. Yapılan bilgi yarışmasında sunucu yarışmacılara:

-“Paralel ve meridyenlerden yararlanarak hangisine ulaşılamaz?” sorusunu sormuştur.
Peki, sence bu sorunun cevabı nedir?


A) Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın yerine

B) Yer şekillerinin yükseltisine

C) Türkiye’nin Ekvator’a olan uzaklığına

D) Bir ülkenin hangi yarımkürede olduğuna


 1. Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden değildir?


A) Ekvator en büyük paralel dairesidir.
B) Ekvatorun 23° 27’ kuzeyindeki paralelin adı Yengeç Dönencesidir.
C) Ardışık iki paralel arasındaki mesafe aynıdır ve her yerde yaklaşık 111 km dir.
D) Paralellerin boyları birbirlerine eşittir.


 1. 30º doğu meridyeninde yerel saat 18.30 ise,

15º batı meridyeninde saat kaçtır?


A) 15:30 B) 17:30


C)21:30 D) 19:30


 1. Ardışık iki paralel arasındaki uzaklık yaklaşık 111 km’dir.
Buna göre Türkiye’nin en kuzeyi ile en güneyi arasındaki mesafe yaklaşık olarak kaç km’dir?


A) 111 km B) 66 km C) 666 km D) 366 km


 1. Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareketinin sonuçlarından değildir?


A)Yerel rüzgârların oluşması.
B) Yerel saat farklarının meydana gelmesi.
C) Sürekli rüzgârların yönlerinde sapmalar olması.
D) Okyanus akıntılarının halkalar oluşturması.

 1. Bir şehrin bölgenin ya da ülkenin Dünya üzerindeki yerine “Coğrafi Konum” denir. Coğrafi Konum Matematik Konum ve Özel Konum olarak iki şekilde ifade edilir.


Aşağıdakilerden  hangisi Türkiye’nin Matematik Konumu’nun sonuçlarından değildir?


A) Akdeniz’in Karadeniz’den daha tuzlu bir deniz
olması
B) Samsun’da yıllık sıcaklık farklarının Mardin’den düşük olması.
C) Türkiye’de dört farklı mevsimin yaşanması
D) Türkiye’de kuzeyden esen rüzgârların sıcaklığı düşürmesi

 1. Ekvator Dünyayı Kuzey ve Güney Yarımküre olarak ikiye ayırır.


Aşağıdakilerden hangisi bu yarımküreler hakkında doğru bilgi değildir?


A) Avustralya kıtasının tamamı Güney Yarımküre’de bulunmaktadır.
B) Kuzey Yarımküre’de bulunan ülkeler daha gelişmiştir
C)21 Haziranda Güney Yarımküre’de en uzun gece yaşanır.
D)Yıllık sıcaklık farkları kuzey Yarımküre’de daha azdır


 1. Ekvatorun 23 27 kuzeyinden ve güneyinden geçen paralel dairelerine ne ad verilir?A)Dönence B)Meridyen

C)Paralel D)Eksen
Mustafa Kemal’in yukarıdaki ifadeleri ile tarih biliminin aşağıdaki özelliklerinden hangisi örtüşmez?


A)Belgelere dayanması

B)Objektif olması

C)Tarihin günümüzün koşullarına göre değerlendirilmesi.

D)Bilimsel olguları incelemesi


 1. 40 Kuzey paraleli üzerindeki Ankara ile Ekvator arasına çekilen dik çizginin uzunluğu kaç km’dir?


A)2220 B)3330
C)4440 D)5550

 1. Bir bölge doğu –batı yönünde ne kadar geniş olursa yerel saat farkı o kadar çoktur.Buna göre aşağıdaki bölgelerimizin hangisinin doğusu ile batısı arasında saat farkı en fazladır?


A)Karadeniz Bölgesi

B)Marmara Bölgesi
C)Güneydoğu Anadolu Bölgesi

D) Ege Bölgesi 1. 23 Doğu meridyeni üzerinde bulunan A şehrinde güneş 06.21 de doğuyor. 36 Doğu meridyeni üzerinde bulunan B şehrinde saat kaçta doğar?


A) 05.29 B)06.08

C)06.34 D)07.13 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir olgu cümlesidir?


A) Su en sevilen içecektir.

B) İnsanlar hafta sonu spor yapmayı çok sever.

C)Türkiye’nin sanayisi en gelişmiş bölgesi Marmara’dır.

D) Onunla konuşmak beni rahatlatıyor. 1. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın şeklinin sonuçlarındandır?


A) Belli bir yerde dört farklı mevsim görülür.

B) Yıllık sıcaklık farkları oluşur.

C) Güneş ışınları yere aynı açılarla düşer.

D) Gece-gündüz oluşur. 1. Meridyenlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


A)Meridyenlerin uzunluklarına göre değişir.

B)Tüm meridyenler ekvatoru dik keser.
C)Başlangıç meridyeni Greenwich gözlem evinden geçer.
D)Meridyenler kutuplarda birleşen yarım dairelerdir.


 1. Türkiye, 36o – 42o Kuzey Paralelleri ile 26o – 45o Doğu Meridyenleri arasında yer alır.


Buna göre Türkiye’nin matematik konumuyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


A) Yer şekilleri engebelidir.

B) Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alır.

C) Sınırlarından 19 meridyen ile 6 paralel geçer.

D) Ekvator’un kuzeyinde yer alır. 1. Kutup noktalarından eşit uzaklıkta olduğu ve yer küreyi iki eşit parçaya böldüğü varsayılan daireye ne ad verilir?


A)Kutup dairesi

B)Başlangıç meridyeni
C)Ekvator
D)Eksen 1. 40° Batı Meridyeninde saat 12:00 iken 70° Batı Meridyeninde saat kaçtır?


70° B 40° 0°
? 12.00


A) 10:00 B) 14:00 C) 13:00 D) 09:00 1. Dünya üzerinde kaç tane meridyen yayı bulunmaktadır?


A)180 B)220 C)320 D)360 1. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın günlük hareketinin bir sonucudur?


A) Mevsimlerin oluşumu

B) Yağmur yağması

C) Gece-Gündüz oluşumu

D) Deprem oluşumu

 1. Aşağıdaki arkadaşlar bilgilerini bizimle paylaşmışlar.
Soykan Nur
Sena Seval


Hangisinin söylediği bilgi doğru değildir?


A) Seval B) Soykan

C)Nur D) Sena 1. 21 Mart tarihinde güney yarımkürede hangi mevsim yaşanır?

A)Yaz B) Sonbahar C)Kış D)İlkbahar 1. 22° Batı meridyeni üzerinde saat 22.00 ise 15°Doğu meridyeni üzerinde saat kaçtır?


A)19.32 B)23.30 C)22.28 D)24.28


 1. Aşağıda Türkiye'nin Coğrafi koordinatları gösterilmiştir.
Sadece şekildeki bilgilere göre aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?


A) Türkiye Kuzey Yarımküre'de yer alır.

B) Dürt mevsim belirgin olarak yaşanır.

C) Yerel saati Başlangıç Meridyeni'nden ileridir.

D) Kuzey kıyılan daha fazla yağış alır. 1. Türkiye’nin Coğrafi konumu aşağıdakilerden hangisinin gelişmesinde etkili olmamıştır?


A-Turizm B-Ulaşım

C-Madenler D-Tarım faaliyetleri 1. Sosyal Bilgiler dersi, toplumu oluşturan insanların etkin ve üretken bir vatandaş olmasında en önemli derstir.


Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin bireylere sağladığı faydalardan biri olamaz?


  1. Çevre bilincini kazandırmak

  2. Dinsel inanç farklılıklarını azaltmak

  3. Ülkenin geçmişini öğrenmeye istek uyandırmak

  4. Vatandaşlık hak ve sorumluluklarını kavratmak
 1. Ülkemizin en doğusu ile en batısı arasındaki boylam farkı, Ekvator üzerinde bulunan iki merkez arasında olsaydı, bu iki merkez arasında kaç km uzaklık olurdu?


A)666 B) 1560 C) 2109 D) 1900

A)12.12

B)12.48
C)11.12
D)11.48 1. 200 - 350 Batı Meridyenleri

300 - 500 Güney paralelleri


Yukarıda matematik konumu verilen ülkenin dünya üzerindeki yeri hangisinde doğru olarak verilmiştir?

00 00

A) B)
00 00


00 00

C) D)

00 00 1. Aşağıdakilerden hangisi “Görüş”ün özelliklerinden biri değildir?


A) Kişiden kişiye değişmesi

B) Öznel olması

C)Bireysel düşünceyi yansıtması

D) Kanıtlanabilir olması 1. 10° Kuzey paralelinden kalkan bir uçak 15° Kuzey paraleline uğradıktan sonra 2° Güney paraleline varıyor.


Uçağın toplam aldığı yol kaç kilometredir?


A)2997 B)2442 C)1998 D)2553


 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin matematik konumunun sonuçları arasında yer almaz?


A) Türkiye,26°-45° Doğu Boylamları arasında yer almaktadır,

B)Türkiye,36°-42° Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır,

C)Türkiye’nin en batısı ile en doğusu arasında 76 dakikalık zaman farkı vardır,

D) Türkiye, boğazlar yolu ile Karadeniz’i Akdeniz’e bağlamaktadır,


 1. Kutup noktalarından eşit uzaklıkta olduğu ve yer küreyi iki eşit parçaya böldüğü varsayılan daireye ne ad verilir?


A-Kutup Dairesi B-Başlangıç meridyeni

C-Ekvator D-Eksen


 1. İzmit 30° Doğu boylamında. Newyork ise 75° Batı boylamında yer almaktadır.


Buna göre İzmit'te yerel saat 10.00 iken Newyork'ta yerel saat kaçtır?


A) 03.00 B) 05.30 C) 17.00 D) 21.00


 1. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe gece ve gündüz süreleri arasındaki fark artmaktadır.Buna göre, haritada işaretlenen alanlardan hangisinde gece ile gündüz süreleri arasındaki fark daha azdır?

A) I B) II C)III D) IV 1. Dünyanın yıllık hareketi sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşur?


A)Gece-gündüz B)Eksen eğikliği

C)Mevsimler D)Gün 1. Aşağıdakilerden hangisi coğrafya’nın tanımı değildir?


A) Dünyanın doğal ortamını ve bu ortamla insan arasındaki ilişkileri inceler.

B) Geçmiş insanların olaylarını, yer-zaman ilişkisi içinde inceler.

C) Ülkelerin doğal-beşeri-ekonomik özelliklerini inceler.

D) Türkiye’nin doğal-beşeri-ekonomik özelliklerini inceler.


 1. Güneş ışınlarının geliş açışı Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe küçülür.


Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A) Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki hareketi

B) Dünya'nın şeklinin geoid olması

C) Yörünge düzlemi ile yer ekseni arasındaki açı

D) Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi


 1. Bir yerin enlemi aşağıdakilerden hangisinin üzerinde etkili değildir?


A)Güneşlenme süresi

B)Cisimlerin gölge boyu
C)Gece ve gündüz uzunluğu
D)Yerel saat farkı


 1. Aşağıdaki yer profilinde verilen X-Y noktalan arasındaki uzaklık ile Y-Z noktalan arasındaki yerel saat farkı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?X-Y Y-Z

A) 1110 km 80'

B) 2220 km 80'

C) 222 km 100'

D) 888 km 60' 1. Ülkemiz 26° -45° doğu meridyenleri arasında yer aldığına göre doğusu ile batısı arasında kaç dakikalık bir zaman farkı vardır?


A)19 dk B)45 dk C)71 dk D)76 dk


 1. Farklı yarımkürede bulunan iki noktanın çizgisel hızlarının eşit olması, hangi özelliklerinin de aynı olduğunu gösterir?


A) İklimleri

B) Yükseltileri

C) Boylamları

D) Ekvator’a uzaklıkları 1. Ekvatorun 23 27 kuzeyinden ve güneyinden geçen paralel dairelerine ne ad verilir?


A)Dönence B)Meridyen C)Paralel D)Eksen 1. 21 Mart ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Güneş ışınları yengeç dönencesine dik gelir.

B) Kuzey yarımkürede sonbahar başlangıcıdır.

C) Güney yarımkürede yaz başlangıcıdır.

D)Dünyanın her yerinde gece-gündüz eşitliği görülür. 1. Kutup noktalarından eşit uzaklıkta olduğu ve yer küreyi iki eşit parçaya böldüğü varsayılan daireye ne ad verilir?


A-Kutup Dairesi B-Başlangıç meridyeni

C-Ekvator D-Eksen 1. Aşağıdakilerden hangisi “empati”ye örnek olabilir?


A) Burcu koşarak odadan çıktı.

B) Elif, Selin’in kızgınlığını yüreğinde hissediyordu

C) Ahmet, Can’a çok sinirlendi.

D) Cezmi, kardeşi Doğukan’ı sevdiğini her zaman söylüyordu


 1. Aşağıdaki şekilde Ankara'da herhangi bir tarihte güneşin konumu gösterilmiştir.Batı ANKARA Doğu


Buna göre şekille ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


A) Ankara'da yerel saat 12.00’dır.

B) Ankara da gün içindeki en kısa gölge boyu yaşanmaktadır.

C) Ankara'nın doğusundaki merkezlerde yerel saat daha ileridir.

D) Ankara'nın batısındaki merkezlerde güneş daha erken doğar. 1. İnsanların herhangi bir konu ile ilgili düşündüklerini söylemesine ve o konu ile ilgili yorum yapmasına ……………….. denir.


Yukarıda boş bırakılan yere hangi kavram getirilir?


A) Olay

B) Görüş

C)Kavram

D) Genelleme


 1. Dünya üzerinde birbirinden farklı konumlara sahip A ve B noktalarının yerel saatlerinin aynı olduğu gözlenmiştir.


Buna göre A ve B noktaları için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?


A) Aynı enlem üzerinde yer aldıkları

B) Aynı boylam üzerinde yer aldıkları

C) Farklı yarım kürede bulundukları

D) Aynı yükseltiye sahip oldukları 1. 20 doğu meridyenindeki A kentinde yerel saat 13.30 ise, 40 batı meridyenindeki B kentinde yerel saat kaç olur?


A) 17 : 30 B) 13 :20 C) 9 : 30 D) 7 : 20

 1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumunu belirleyen faktörler arasında yer almaz ?


A)Denizlere göre durumu

B)Hangi kıtalar arasında yer aldığı

C)Hangi enlem ve boylamlar arasında olduğu

D)Ticaret yollarına göre durumu 1. 40° Kuzey paraleli üzerindeki Ankara ile Ekvator arasına çekilen dik çizginin uzunluğu kaç km’dir?


A)2220 B)3330 C)4440 D)5550


 1. 30° ve 60° Kuzey ve Güney enlemlerinde dinamik kökenli basınç merkezlerinin oluşum nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A) Dünyanın şekli

B) Eksen hareketi

C) Yörüngenin şekli

D) Eksen eğikliği


 1. Aşağıdaki Türkiye haritasında, İstanbul ve Denizli il merkezlerinin yakınında geçen meridyen verilmiştir,Haritada verilen bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi İstanbul ve Denizli'de aynıdır?

A) Yerel saat

B) Bitki örtüşü

C) Kış sıcaklık ortalamaları

D) Greenwich'e göre uzaklıkları 1. Güneşin doğuda erken doğup erken battığını göz önüne alırsak aşağıdaki merkezlerin hangisinin yerel saati ileridir?


A)Iğdır B)Edirne C)Van D)İzmir 1. Ankara’da oturan bir kişi 21 Aralık’ta başka ülkedeki bir kente gidiyor. Gittiği yerde gündüz süresinin Ankara’dakinden daha uzun olduğunu görüyor.Bu kişinin gittiği yer Ankara’ya göre nerede olabilir?


A)Kuzeydoğuda B) Kuzeyde

C) Güneyde D) Doğuda 1. Aşağıdaki tabloda bazı paralellerin uzunlukları verilmiştir.

Paralel

Uzunluk (km)

90°

0

60°

20.000

30°

34.00040.000


Buna göre, tabloda verilenlerden faydalanılarak hangisine ulaşılamaz?


A)Paralel dereceleriyle paralel uzunlukları arasında ters orantı vardır.

B) 0° paraleli en uzun paraleldir.

C) Paralel derecesi büyük olan, en uzun paraleldir.

D) 60° paralelinin uzunluğu 30° paralelinin uzunluğundan azdır. 1. 45° Doğu boylamında yerel saat 15:00 iken 45° Batı boylamında yerel saat koç olur?


A)09:00 B)09:30

C)21:00 D)13:30


 1. Çizgisel hız enleme göre değişir.


Buna göre, yandaki haritada numaralanmış yerlerin hangisinde çizgisel hız X noktasına göre sırasıyla en az ve en fazladır?


A) I-II B) II-III

C) I-III D) III-IV


 1. Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın şeklinin sonuçlarından biri değildir?


A) Dönencelerin sınırları

B) Dünya'nın yarısının aydınlık, yarısının karanlık olması

C) Harita çiziminde hatalar meydana gelmesi

D) Yer çekiminin kutuplarda fazla, Ekvatorda az olması 1. Dünya kutuplardan basık, Ekvator'dan şişkindir. Dünya'nın bu şekline "Geoid" denir.
Aşağıda verilenlerden hangisi Dünya'nın şeklinin geoid olmasının bir sonucudur?


A) Ekvator yarıçapının kutuplar yarıçapından fazla olması

B) Paralel sayısının 180 tane olması

C) Dünya'nın batıdan doğuya doğru dönmesi

D) Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlaması


 1. Aşağıdakilerden hangisinde bilimsel araştırma basamakları doğru sıralanmıştır?
 1. Konunun belirlenmesi - konunun sınırlandırılması - bilgi toplanması

 2. Konunun sınırlandırılması - konunun belirlenmesi - bilgi toplanması

 3. Konunun belirlenmesi - bilgi toplanması – konunun sınırlandırılması

 4. Bilgi toplanması – konunun belirlenmesi – konunun sınırlandırılması
Yukarıdaki şekilde Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe kalıcı kar alt sınırında meydana gelen değişiklik gösterilmiştir.


Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A) Yörüngenin elips şeklinde olması

B) Ekvator ile Ekliptik arasındaki açı

C) Dünya'nın şekli

D) Yıllık hareket


 1. 23 Eylül tarihinde 33º Doğu boylamında yer alan Anakarada 06: 05 te doğan güneş,aynı gün 43ºD. Boylamında yer alan Kars ta kaçta batar?


A)18: 45 B)05 : 45

C)17 : 25 D) 15 : 25 1. Güneş ışınlarının büyük açılarla düştüğü yerlerde tutulma azalır, sıcaklık artar.Buna göre, 21 Haziran'da tutulmanın en az olduğu yer işaretli noktalardan hangisidir?


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 1. 26 Derece doğu boylamında bulunan Gökçeada’da Güneş saat 06.04 ‘de doğarsa aynı gün 42 Derece Doğu boylamında bulunan Erzurum’da kaçta doğar ?


A)07.08

B)05.00

C)06.00

D)05.50 1. Meridyenlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


A)Meridyenlerin uzunluklarına göre değişir.

B)Tüm meridyenler ekvatoru dik keser.
C)Başlangıç meridyeni Greenwich gözlem evinden geçer.
D)Meridyenler kutuplarda birleşen yarım dairelerdir.


 1. 33°Doğu boylamı üzerinde yer alan Ankara’da yerel saat 9.00 iken 29°Doğu boylamında yer alan İstanbul’da yerel saat kaçtır?


A)8.44 B)9.16 C)9.32 D)10.44 1. İnsan haklarına saygıyı temel ilke edinen bir kişiden, aşağıdaki davranış şekillerinden hangisini göstermesi beklenemez?


A) Sahip olduğu hakların çiğnenmesine izin vermemesi.

B) Ulusal çıkarları, kişisel çıkarlarının üstünde tutması.

C) Toplumsal hakların korunmasına özen göstermesi

D) Devlet otoritesinin gerekliliğine inanmaması 1. 23°Doğu meridyeni üzerinde bulunan A şehrinde güneş 06.21 de doğuyor.36° Doğu meridyeni üzerinde bulunan B şehrinde saat kaçta doğar?


A)05.29 B)06.08 C)06.34 D)07.13 1. Aynı Meridyen üzerinde bulunan X ve Y noktaları arasındaki uzaklık 6438 km’dir.


X noktası Ekvator üzerinde olduğuna göre, Y noktası hangi paralel üzerinde yer alır?


A)26 B)32 C)58 D)65 1. Aşağıdaki enlem dairelerinden hangisi üzerinde 100km. doğuya gidilirse en büyük yerel saat farkı oluşur?


A)0°Ekvatıor B)20°Kuzey

C)80°Güney D)60°Kuzey 1. Yerel saati, başlangıç meridyenindeki yerel saatten 200 dakika ileri olan yerin boylamı aşağıdakilerden hangisidir?


A)15°doğu B)15°batı

C)50°Doğu D)50°Batı 1. 23 Eylül tarihinde 50°Doğu meridyeninde saat 05:00de güneş doğuyorsa 5 Batı meridyeninde güneş saat kaçta batar?


A)20:40 B)17:00

C)21:00 D)18:00 1. Afet İnan ve Burhan Toprak isimli öğrenciler Cumhuriyetin ilk yıllarında öğrenim görmeleri amacıyla devlet tarafından yurt dışına gönderildi.

Bu iki öğrencinin yurtdışına gönderilmelerindeki amaç aşağıdakilerden hangisidir?


A)Yurt dışı kültürü kazanmaları

B)Öğrenimlerini daha iyi tamamlamaları
C)Çağdaş uygarlık düzeyini yakalama

D)Zengin olmaları için


 1. 5° Güney enleminde bulunan bir çubuğun gölgesinin sıfır olduğu tarih yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A) 20 Temmuz B) 21 Mart

C) 15 Kasım D) 21 Aralık


 1. 2°Batı meridyeni üzerinde saat 22.00 ise 15°doğu meridyeni üzerinde saat kaçtır?


A)19. 32 B)23.30

C) 22.28 D)24.28 1. 2°Batı meridyeni üzerinde saat 22.00 ise 15°doğu meridyeni üzerinde saat kaçtır?


A)19. 32 B)23.30

C) 22.28 D)24.28Yukarıdaki haritada gösterilen illerimizden Hatay’a 21 Haziran’da Güneş ışınlarının daha dik gelmesi, aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?


 1. Güneş ışınlarını kesecek yükseltilere uzak olmasına.

 2. Yengeç dönencesine daha yakın olmasına.

 3. Kuzey Yarımkürede yaz mevsiminin yaşanmasına.

D)Diğer illere göre denize daha yakın olmasına.


 1. Aşağıdakilerden verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


A)Meridyenler arasındaki mesafe yalnızca Ekvator’da eşittir ve 111 km’dir.

B)Paraleller arası mesafe eşit değildir ve kutuplara gidildikçe bu mesafe kısalır.

C) 180 tane doğuda, 180 tane batıda olmak üzere toplam 360 meridyen vardır.

D) Dünya üzerinde çizgisel hız Ekvator’dan kutuplara gidildikçe azalır.


 1. Yaklaşık 36 derece doğu boylamında yer alan Sivas’ta saat 11:00 iken yaklaşık 33 derece boylamında yer alan Ankara’da yerel saat kaçtır?A) 10:48 B) 11:12 C) 11:22 D) 10:38


 1. 60 K paralelinde bulunan Norveç’in Oslo kentiyle, 40 K paralelinde bulunan İspanya’nın Madrid kentinin arasındaki mesafe kaç km’dir?  1. 3330

  2. 2220

  3. 2775

  4. 1665
 1. Aşağıdaki bilim dallarından hangisi sosyal bilimler içerisinde yer almaz?


A) Sosyoloji

B) Biyoloji

C)Coğrafya

D)Arkeoloji 1. Şekildeki taralı alanın matematik konumu tanımlanırken, aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
A) 40° Doğu Meridyeni

B) 10° Doğu Meridyeni

C) 10° Kuzey Paraleli

D) 30° Kuzey ParaleliYukarıda şekle göre A noktasından hare­ket eden bir uçak B noktasına varıyor. Bu uçak toplam kaç km yol almıştır?


A) 555 B) 1665 C) 2220 D) 3885 1. 5° doğu meridyeni üzerinde bulunan A şehrinde yerel saat 10:00 ise 5° batı meridyeni üzerinde B yerel saat kaç olur?


A)10:20 B)10:40 C)09:20 D)09:40
Şekilde verilen X ve Y noktaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Aralarında 6 saat zaman farkı vardır.

B) İkisi de Kuzey Yarımküre'dedir.

C) Aralarında 90° lik meridyen farkı vardır.

D) X'te Güneş doğduktan 6 saat sonra Y'de doğmaktadır. 1. 20° Doğu meridyeninde yerel saat 16:20 iken, saati 18:00 olan yer hangi meridyen üzerindedir?


A) 40° Doğu B) 45° Doğu

C) 60° Doğu D) 70° Doğu

 1. Küre üzerinde Ekvator'a kadar ok yönünde hareket eden bir kişi aşağıdakilerden hangisinin arttığını söyleyemez?


A) Çizgisel hız

B) Paralel dairelerinin çapları

C) Gurup ve Tan süreleri

D) Sıcaklık ortalamaları


TEST BİTTİ J


Add document to your blog or website

Similar:

Buna göre Türkiye’nin matematik konumunun sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? iconBuna göre İngiltere’nin Musul’u almak istemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Buna göre Türkiye’nin matematik konumunun sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? iconBuna göre, felsefi yetkinliğe sahip biri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Buna göre Türkiye’nin matematik konumunun sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? icon5- A SINIFI MATEMATİK SORULARI kesrinin virgülle yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

Buna göre Türkiye’nin matematik konumunun sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? icon1. Kisiye göre değişen ve insanların kendi düsüncelerini yansıtan bilgilere “görüş” denir. Buna göre asagıdakilerden hangisi bir görüş cümlesidir? A

Buna göre Türkiye’nin matematik konumunun sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? icon1. x+y=4 ve x-z=1 olduğuna göre; x2+xy-xz-yz ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? A 2 B 3 C 4 D 5 E 6 2

Buna göre Türkiye’nin matematik konumunun sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? iconBuna göre teokrasi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Buna göre Türkiye’nin matematik konumunun sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? iconBuna göre aşağıdakilerden hangisi uymamız gereken temizlik kurallarından

Buna göre Türkiye’nin matematik konumunun sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? iconY andaki şeklin verilen doğruya göre simetriği aşağıdakilerden hangisidir?

Buna göre Türkiye’nin matematik konumunun sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? icon1. Fren pedalına basıldığında, fren lambalarından biri yanmıyorsa, sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Buna göre Türkiye’nin matematik konumunun sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? iconAşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’na göre temel hak ve hürriyetlerin taşıdığı niteliklerden biri

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page