ASİT VE BAZ TİTRASYONU DENEYİN AMACI: Derişimi belirli hidroklorik asit ( HCL ) çözeltisinden yararlanarak derişimi belli olmayan sodyum
Indir 10.75 Kb.
TitleASİT VE BAZ TİTRASYONU DENEYİN AMACI: Derişimi belirli hidroklorik asit ( HCL ) çözeltisinden yararlanarak derişimi belli olmayan sodyum
Date conversion13.12.2012
Size10.75 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://kimyalisesi.com/wp-content/uploads/asitbaztitrasyonu.doc

ASİT VE BAZ TİTRASYONU
DENEYİN AMACI: Derişimi belirli hidroklorik asit ( HCL ) çözeltisinden yararlanarak derişimi belli olmayan sodyum
hidroksit ( NaOH ) çözeltisinin derişimini bulmak
ARAÇ VE GEREÇLER

 • Bağlama parçası ( İkili, 1 Adet )

 • Bunzen kıskacı ( 1 Adet )

 • Bunzen mesnedi ( 1 Adet )

 • Büret ( 50 ml, 1 Adet )

 • Büret fırçası (1 Adet)

 • Erlenmayer ( 250 ml, 1 Adet)

 • Fenolftalein çözeltisi ( 3 damla )

 • Hidrojen klorür çözeltisi ( 60 ml )

 • Sodyum hidroksit ( 30 ml )

NOT: Asit ve Baz çözeltilerinin molar derişimi ambalaj üzerinde belirtilmiştir. Hesaplamalarda bu değerler kullanılacaktır.

DENEY DÜZENEĞİ

ÖN BİLGİLER


Asit ve bazların bir çözeltideki derişimlerini bulmak için titrasyon işleminden yararlanılır. Titrasyon işleminde derişimi bilinen asit ya da baz çözeltisine derişimi bilinmeyen asit ya da baz çözeltisinden nötralleşme tamamlanana kadar damlatılır. Nötralleşme’ nin tamamlandığını çözelti içerisine konulan indikatörün renk değişimiyle anlaşılır.

Nötralleşme, asit ve bazlar birbirleri ile reaksiyona girdiklerinde asitlik ve bazlık özellikleri tamamen kaybolur su ve tuz meydana gelir. Bu olaya nötralleşme denir.

DENEYİN YAPILIŞI

UYARI : Her deneyde olduğu gibi bu deneyde de cam malzemelerinin temiz ve kuru olmasına dikkat ediniz.
 1. Titrasyon düzeneğini hazırlayarak 250 ml’ lik erlenmayere size öğretmeniniz tarafından verilen derişimi belli olmayan 30 ml NaOH çözeltisini koyunuz. Üzerine 2 - 3 damla fenolftalein çözeltisinden damlatınız ( Çözelti pembe renk alır.).
 2. Öğretmeninizin vereceği 0,1 M HCl çözeltisini bürete dikkatlice doldurun. Büretteki çözelti seviyesini dikkatlice okuyunuz. Ölçüm değerini not ediniz.
NOT : Büretin havasını alarak sıfır seviye çizgisine ayarlayınız.
 1. Bir elinizle büretin musluğunu kullanarak HCl çözeltisini damla damla erlenmayerde bulunan NaOH çözeltisine ilave edin. Bu arada diğer elinizle erlenmayeri sık sık çalkalayınız. Titrasyon deneyinizde önce eflatun pembe renk oluşur nötralleşme tamamlanınca pembe renk kaybolur. 30 saniye bekledikten sonra pembe renk tekrar oluşmuyorsa titrasyon işlemine son veriniz.
 2. Büretteki çözelti seviyesini tekrar okuyun ve kullandığınız asit çözeltisinin hacmini belirleyerek, ölçüm değerini not ediniz.

DEĞERLENDİRME SORULARI


 1. Kullandığınız HCl çözeltisinde kaç mol HCl çözünmüştür?

 2. Elde ettiğiniz değerlerden faydalanılarak NaOH’ in derişimini bulunuz.

 3. NaOH mol sayısını hesaplayınız.

1


Add document to your blog or website

Similar:

ASİT VE BAZ TİTRASYONU DENEYİN AMACI: Derişimi belirli hidroklorik asit ( HCL ) çözeltisinden yararlanarak derişimi belli olmayan sodyum iconSirke (asetik asit), limon suyu (sitrik asit), tuz ruhu (hidroklorik asit), aspirin ( asetil salisilik asit), akü (sülfürik asit), kezzap (nitrik asit) gazoz

ASİT VE BAZ TİTRASYONU DENEYİN AMACI: Derişimi belirli hidroklorik asit ( HCL ) çözeltisinden yararlanarak derişimi belli olmayan sodyum iconDENEYİN AMACI: Okzalik asit ve gliserinden karboksilli asit ( Formik asit ) eldesi. ARAÇ VE GEREÇLER

ASİT VE BAZ TİTRASYONU DENEYİN AMACI: Derişimi belirli hidroklorik asit ( HCL ) çözeltisinden yararlanarak derişimi belli olmayan sodyum iconAsit Baz Titrasyonu

ASİT VE BAZ TİTRASYONU DENEYİN AMACI: Derişimi belirli hidroklorik asit ( HCL ) çözeltisinden yararlanarak derişimi belli olmayan sodyum iconDENEYİN AMACI: Asit ve bazların genel özelliklerinin kavratılması. ARAÇ VE GEREÇLER

ASİT VE BAZ TİTRASYONU DENEYİN AMACI: Derişimi belirli hidroklorik asit ( HCL ) çözeltisinden yararlanarak derişimi belli olmayan sodyum iconÇinkonun (Zn) üzerine tuzruhu (hidroklorik asit-HCl) dökersen, erir

ASİT VE BAZ TİTRASYONU DENEYİN AMACI: Derişimi belirli hidroklorik asit ( HCL ) çözeltisinden yararlanarak derişimi belli olmayan sodyum iconPH ve Titrasyon pH ve Hidrojen İyon Derişimi arasındaki İlişki

ASİT VE BAZ TİTRASYONU DENEYİN AMACI: Derişimi belirli hidroklorik asit ( HCL ) çözeltisinden yararlanarak derişimi belli olmayan sodyum iconDEĞİŞİK MOLEKÜL AĞIRLIKLI POLİ(VİNİLPİROLİDON)/ALJİNİK ASİT VE -N-VİNİL-2-PİROLİDON-AŞI-ALJİNİK ASİT MİKROKÜRELERDEN DİLTİAZEMİN KONTROLLÜ SALIMI

ASİT VE BAZ TİTRASYONU DENEYİN AMACI: Derişimi belirli hidroklorik asit ( HCL ) çözeltisinden yararlanarak derişimi belli olmayan sodyum iconDENEYİN AMACI: Reaksiyonda oluşan gazın mol sayısından yararlanarak hacmini hesaplamak. ARAÇ VE GEREÇLER

ASİT VE BAZ TİTRASYONU DENEYİN AMACI: Derişimi belirli hidroklorik asit ( HCL ) çözeltisinden yararlanarak derişimi belli olmayan sodyum iconDENEYİN AMACI: Metallerin aktifliklerinden yararlanarak kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüşümün kavratılması. ARAÇ VE GEREÇLER

ASİT VE BAZ TİTRASYONU DENEYİN AMACI: Derişimi belirli hidroklorik asit ( HCL ) çözeltisinden yararlanarak derişimi belli olmayan sodyum iconDENEYİN AMACI: Metan gazını sodyum asetattan elde ederek metanın özelliklerini incelenmek. ARAÇ VE GEREÇLER

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page