*İletişimi, olumlu, olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve
Indir 170.06 Kb.
Title*İletişimi, olumlu, olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve
Page1/4
Date conversion02.04.2013
Size170.06 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.enversadic.net/FileUpload/ks45640/File/iletisim_unitesi.doc
  1   2   3   4
A ÜNİTE-1

İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ


Konu Başlığı:

İLETİŞİM BENİMLE BAŞLAR


KAZANIMLAR*İletişimi, olumlu, olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve

davranışlarıyla karşılaştırır.


*İnsanlar arasında kurulan olumlu ilişkilerde iletişimin önemini fark eder


Verilen bilgiler


İletişim: Duygu,düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır.


Her canlı değişik yöntemlerle iletişim kurar, Örneğin hayvanlar kimi zaman birbirlerini koklayarak kimi zaman da çeşitli sesler çıkartarak iletişim kurarlar.


Diğer canlılardan farklı olarak insanlar konuşma ve dinleme yeteneğine sahip olduğundan iletişimi geliştirme şansına sahiptir.


İletişim tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanın var olması ile ortaya çıkan iletişimin temelinde, pay­laşma ihtiyacının giderilmesi gerçeği yatmaktadır.

İlk Çağ insanının bir av öyküsünü başkalarına anlatmak için mağara duvarlarına çizdiği resimler, başarılı geçen bir avdan sonra ateşin çevresinde yapılan danslar, ressamın tuvaline yansıttığı renkler ve çizgiler, bestecinin notalarla kurduğu ortaklığın sonucunda doğan besteler, sinemacının fikrini bel­geleyen filmleri, balerinin duygularını yansıttığı hareketleri, paylaşma ihtiyacının giderilmesi için başvurulan iletişim yollarıdır.

Yaşam da başlı başına iletişim faaliyetlerini kap­sayan bir olgudur. Doğduğumuz andan itibaren çevremizle sürekli bir iletişim içerisine gireriz. Yaşadığımız sürece zekâmızı, kültür ve birikimimizi, kişiliğimizi, iletişim çabalarımızla ortaya koyarız. Duygu ve düşüncele­rimizi başkalarıyla yine iletişim yoluyla paylaşabiliriz. Anlamak, anlatmak, öğrenmek, başkalarına ulaşa­bilmek için de iletişime başvururuz. Diyebiliriz ki iletişim, beşikten mezara kadar hep bizimledir ve bizim için bir ihtiyaçtır.
Başlıca İletişim Yolları:


1-Sözlü İletişim: Karşılıklı konuşmaya dayalı iletişimdir.


2-Yazılı İletişim: Yazı yoluyla sağlanan iletişimdir. Not, mektup, gazete, dergi ve kitaplardaki

yazılar veya yazılı işaretler aracılığı ile yapılan iletişimdir.


3-Hareketlerle İletişim: Jest, mimik ve çeşitli hareketlerle sağlanan iletişimdir. Sözsüz veya Beden dili ile iletişim de denilebilir. Hareketlerle iletişim sağlarken insanlarla aynı kültürden olmamız gerekir.Aksi takdirde yapacağımız hareketlerin yanlış anlaşılması kaçınılmazdır.Bu tür iletişim yolunu genellikle işitme engelli insanlarımız kullandığı gibi işitme problemi olmayan insanlarımız da kullanabilmektedir.Selam veren bir insana başımızı sallamamız gibi .


Etkili bir iletişimde dikkat edilmesi gerekenler


1-Bireyin Kendini Tanıması: Kendisini tanıyan ve sahip olduğu özelliklerin farkında olan bir kişi çevresindeki insanları daha kolay algılar ve tanır, onlarla daha kolay ve uyumlu bir iletişim sağlar.


2-Etkili Anlatım: Karşımızdaki insanlarla konuşurken;

- Konuşurken doğal olmalıyız, yapmacık konuşma ve hareketlerden kaçınmalıyız,

- Dinleyici ile göz teması kurarak onun zihnine ve gönlüne girmeye çalışmalıyız, ona pozitif enerji vermeye çalışmalıyız,

- Ses tonumuzu sürekli olarak konuşmamızın içeriğine göre ayarlamalıyız, tek düze bir konuşma insanın dikkatini çekmez.

- Kullandığımız kelime ve cümlelerin karşımızdaki insanların anlayabileceği düzeyde olmasına dikkat etmeliyiz,

- Jest ve mimiklerimizi, bedenimizi konuşmamızın içeriğine uygun olarak kullanmalıyız,

- Konuşma süresini uzun tutarak dinleyenleri sıkmamalıyız.


3-Etkili Dinleme: Etkili bir dinleme yapabilme için;

- Konuşmacı ile göz teması sağlamalıyız,

- Kendimizi rahat ve hafif tutmalıyız,

- Karşımızdaki insan konuşurken “evet”,”demek öyle”,”gerçekten mi?”gibi tepkiler vererek onu

dinleme isteğimizin olduğunu ona hissettirmeliyiz,

- Konuşmacıyı dinlerken empati kurmalı, kendimizi onun yerine koymalıyız,

- Asla konuşmacının sözlerini kesmemeliyiz, sorularımızı ve eleştirilerimizi sona saklamalıyız,

- Dikkat dağıtacak davranışlardan kaçınmalıyız, dikkat dağıtacak unsurları da ortadan kaldırmalıyız.


4-Empati Kurma:Dış dünyayı karşımızdaki insanın penceresinden,yani onun penceresinden görmeye çalışmak demektir.Bir başka deyişle kendimizi onun yerine koymak demektir.Empati kurmak başka insanlarla iletişimimizin gücünü artırır.


İletişimi Zorlaştıran Davranışlar:


1- Karşımızdaki insanı yönlendirmeye çalışmak.

2- Karşımızdaki insanı eleştirmek, suçlayıcı davranmak ve yargılamak.

3- Çok veya alakasız sorular sormak.

4- Teselli etmek, konuyu değiştirmeye çalışmak.

5- Teşhis, tanı koymak.

6- Konuştuğumuz kişinin adını öğrenmeye çalışmamak veya adını hiç kullanmamak.

7- Karşımızdaki insanlara takma isimleriyle hitap etmek,

8- Argo(Düşük seviyeli sokak ağzı) ve hakaret içerikli konuşmalar yapmak.

9- Kendi düşünce ve fikirlerimizi tek doğru olarak kabul etmek, başkalarının duygu ve düşüncelerini önemsememek ve saygı göstermemek.

10- Ön yargılı davranmak. İnsanları oldukları gibi kabul etmemek.

11- Sözünden dönmek, alay etmek, oyalayıcı davranmak.


ÇATIŞMA NEDİR, UZLAŞMA NASIL SAĞLANIR?


Çatışma, bir ya da birden çok kişinin herhangi bir konu üzerinde anlaşamadığı zaman ortaya çıkar. İnsanların gereksinimleri, istekleri birbirleriyle ters düştüğü zaman çatışma yaşanır. Bazı çatışma durumlarında çatışma içerisinde yer alan kişilerin söylemleri ve davranışları birbirinden farklıdır ve bireyler bunu farklı algılarlar. Bu farklı bakış açıları algılamalarda çatışmaya yol açar. Hepimiz zaman zaman farklı düşündüğümüz için çatışma yaşarız. Aslında bu insan olmanın özelliğidir aynı zamanda. empati yaparak, karşımızdakileri anlayabilir ve kurduğumuz etkili bir iletişimle çatışmalarımızı uzlaşma zeminine kaydırabiliriz.

Siyaset, Futbol, Kültürel farklılıklar, Kuşak çatışması, İnanç ayrılıkları en çok çatışma yaratan konulardır.


GÜNLÜK YAŞAMDA BAZI BEDENSEL HAREKETLERİN ANLAMALARI:


Ellerinsürtünmesi………………………………………………………Beklenti

Ayak bileklerinin kenetlenmesi………………………………………Endişe

Gözlerin ovuşturulması…………………………………………………Şüphe

Elin yanakta

olması…………………………………………………………….Düşünme

Omuzlar kambur halde,eller cepte yürümek………………………Üzüntü

Ellerin kafa arkasında kenetlenmesi,bacakların çapraz durması………………........ Güven,üstünlük

Kolların göğüste kenetlenmiş halde

durması………………………………………..Savunma

Çabuk,aktif ve dik durulması…………………………………………Güven

İLETİŞİMDE RENKLERİN VERDİĞİ MESAJLAR:


Günlük yaşamda farkında olmadan kullandığımız renklerin de çeşitli anlamlar taşıdığını, karşımızdaki insanlarda farklı izlenimler bıraktığını biliyor muydunuz? Şimdi bazı renklerin iletişimde ne gibi anlamlar taşıdığına bakalım;

Sarı: İnsanların birlikte olmaktan hoşlandığı, sempatik, mutlu bir kişiliği ifade eder.

Yeşil: Taze, umut dolu bir kişiliğin dışında, tembellik eğilimli, gayri resmi, sıkıcı ve kıskanç bir kişiliği ifade eder.

Siyah: Duyguları bastırıcı, hapsedici, çevreye ve topluma kapalılığı ifade eder.

Beyaz: Şeffaflığı, doğruluğu, aydınlığı, açıklığı ifade eder.

Kırmızı: Tutkulu, haklı çıkmak isteyen, yönlendirici, önder bir kişiliği ifade eder. Tonu arttıkça ciddi, problemli;açıldıkça mutluluğu ifade eder.

Mavi: Bütünleştirici ve uyumlu bir kişiliği ifade eder.

Kahverengi: Hüzünlü ve düşüncelere sürükleyicidir.

Konu Başlığı:


MERAKLI GÖZLER TRT’DE


KAZANIM

-İnsanlar arası etkileşimde kitle iletişim araçlarının rolünü tartışır


TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMUNUN KURULMASI6 Mayıs 1927 yurdumuzda ilk radyo yayınları başladı.

18 Ocak 1937’de Atatürk’ün emri ile Ankara radyosu yayınına başladı.

1 MAYIS 1964 TRT kuruldu. İlk genel müdürü Ayhan ÖZTRAK oldu.

31 Ocak 1968‘de TRT Ankara televizyonu deneme yayınlarına başladı.

1 Temmuz 1984‘te TRT televizyonu programlarının tümü renkli ve stereo olarak yapılmaya başladı.

TRT 1 radyoları 24 saat kesintisiz yayına başladı.

1986’da TRT 2 yayına başladı.

1989’da TRT 3(TRT GAP) yayına başladı.

1190’da Telegün ismiyle teleteks yayınları devreye girdi.Aynı yıl TRT + yayına başladı.

1992’de TRT İNT ve TRT AVRASYA yayına girdi.

12 Nisan 1999 TRT İnternet sitesi trt.net yayına başladı

TRT 1,TRT 2, TRT 3, TRT 4, TRT INT, TRT AVRASYA televizyon kanalları ve radyo kanalları TÜRKSAT uyduları üzerinden ve İnternet bağlantısı sayesinde tüm dünyaya yayın yapmaktadır.

TRT, Türkçenin doğru kullanılmasına özen göstermekte ve diğer radyo ve televizyon kanallarına örnek olmaktadır.

TRT’ye bağlı televizyon kanalları hala yurdumuzda diğer özel kanallardan daha yüksek bir izlenme oranına sahiptir.

Ülkemizin geneli göz önüne alındığında ülkemizde en etkili kitle iletişim aracının televizyon olduğu söylenebilir.Çünkü televizyon diğer kitle iletişim araçlarından farklı olarak herkesin evinde yaygın olarak kullanılmaktadır.


Kitle iletişim araçları bilgi, görüş ve düşüncelerin paylaşılmasını sağlayan, kamuoyu oluşturan, insanın anlama, anlatma öğrenme ve eğitim görme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan , insan ilişkilerini değiştirip geliştiren, yeni davranış ve tutum kalıplarını görüş ve düşünce akımlarını yaygınlaştıran en etkili iletişim araçlarıdır.


Kitle iletişim araçları bugün dünyanın hemen her yerinde cereyan eden olayları en kısa sürede kitlelere ileten çağdaş ve etkin bir organizasyondur.

  • Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte kitle iletişim araçları bireyleri, grupları, toplumları ve kültürleri etkilemekte ve vazgeçilmez bir konuma gelmektedir.

  • Artık kitle iletişim araçları toplum yaşantısının önemli bir parçası olmuştur.

  • Hayatın her kesiminde yer almaktadır.KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VE GÖREVLERİ:


Televizyon, radyo, faks, gazete, dergi, bilgisayar(İnternet), telgraf, telefon ve telsiz gibi araçlar başlıca iletişim araçlarımızdır. Bunlardan gazete, dergi, internet, radyo ve televizyon gibi yazılı, basılı, görsel ve işitsel yollardan birçok insana kısa sürede duygu, düşünce ve bilgi aktarımını sağlayan araç-gereçlere basın-yayın araç-gereçleri denir.


1-Doğru ve gerçek bilgi iletme

2-Doğru ve gerçek haber iletme

3-Tanıtım ve tarafsızlık

4-Eğlendirme, insanların boş zamanlarının değerlendirilmesini sağlama

5-Kültür seviyesini geliştirme ve karşılıklı etkileşim, kaynaştırma

6-Kültürel değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması

7-Kamuoyu oluşturma


Kitle iletişiminde yer alan haber iletmeyi meslek edinen kişiler şunlara dikkat etmelidirler;


  • Haberi doğru olarak aktarmak
  • Güvenilir ve tarafsız olmak
  • Kaliteli haber yapmak
  • Gazetecilik ilkelerine dikkat etmekKamuoyu Oluşumunda Kitle İletişim Araçlarının Önemi;


İnsanları ilgilendiren ortak konularda, genellikle sorunlarda yine insanlar tarafından üretilen ortak çözüm yoluna, ortak düşünceye kamuoyu denir. Herhangi bir sorunun çözümünde insanların geneline ulaşmak, onları bu konu hakkında yüz yüze bilgilendirmek oldukça zor ve hatta imkansızdır. Dolayısıyla bu şekilde kamuoyu oluşturmak da imkansızdır. Oysa kitle iletişim araçlarını kullanarak çok sayıda insana ulaşmak, bilgilendirmek, görüşlerini ve desteklerini almak daha kolaydır.(Örneğin Kurtuluş Savaşı sırasında kamuoyu oluşturmak için Mustafa Kemal’in Anadolu Ajansı, İrade-i Milliye ve Hakimiyet-i Milliye gazetelerini kurması ve kullanması, günümüzde ise dumansız hava sahası oluşturalım kampanyasında kitle iletişim araçlarının kullanılması gibi)Bu nedenle kamuoyu oluşumunda kitle iletişim araçlarının çok önemli bir yeri vardır. Bu durum aynı zamanda kitle iletişim araçlarının bir görevidir.

Kitle İletişim Araçlarının Olumsuz Yönleri;


*Kişiler arası ilişkilerde yüz yüze etkileşimi bir anlamda ortadan kaldırdığı için sosyalleşmeyi engeller.

*Uzun süre takip edildiği durumlarda sağlık sorunlarına yol açabilir.(göz bozukluğu gibi)

*Kontrolü sağlanmazsa zaman kaybına yol açan araçlar haline gelebilirler.

*Özellikle küçük yaştaki insanlarda şiddet, sihir, cinsellik gibi içerikli programlar ruhsal bozukluklara yol açabilir, normal dışı eğilimlere yol açabilir


GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HABERLEŞME VE İLETİŞİM ARAÇLARI:

  1   2   3   4

Add document to your blog or website

Similar:

*İletişimi, olumlu, olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve iconOkul Öncesi Eğitimde Uygulanan Program Ve Çocukların Demokratik Davranışları İle Öğretmenlerin Demokratik Tutum Ve Davranışları Arasındaki İlişkinin

*İletişimi, olumlu, olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve iconİlkokul Çağı Çocuklarında Görülen Kekemelik ve Ana-Baba İle Öğretmenin Kekemeliğe Karşı Tutum ve Davranışları

*İletişimi, olumlu, olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve iconELAZIĞ YENİMAHALLE SAĞLIK OCAĞINA BAĞLI İLKÖĞRETİM OKULLARININ BİRİNCİ VE BEŞİNCİ SINIFLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN HİJYEN VE BESLENME İLE İLGİLİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI

*İletişimi, olumlu, olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve icon0-3 Kısmen farkındadır; zaman zaman özellikle de kendi tutum ve davranışlarından öğrenme yetmezliği vardır. 4-7

*İletişimi, olumlu, olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve iconGöre bu belirtiler ya kısa sürer ya da kalıcı olurlar. İnsan yavrusunun güçsüzlüğü yanında bir de olumlu bir özelliği vardır: Kendi kendini onarma gücü ve uyum esnekliği. Çevre koşulları çok olumsuz, ana baba tutumları

*İletişimi, olumlu, olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve iconÖĞRENCİ TUTUM VE DAVRANIŞ YÖNERGESİ

*İletişimi, olumlu, olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve iconGENEL GÜVENLİK – TUTUM VE DAVRANIŞ?

*İletişimi, olumlu, olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve iconYAŞAM TUTUM PROFİLİ (TURKISH)

*İletişimi, olumlu, olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve iconToplumsal Kalite: Tutum ve Davranışlar

*İletişimi, olumlu, olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve iconBIRAKMAMIZ GEREKEN TUTUM VE DAVRANIŞLAR

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page