Tepe: Yüksekliği 500 metreyi geçmeyen yer kabartılarıdır. Ova
Indir 141.67 Kb.
TitleTepe: Yüksekliği 500 metreyi geçmeyen yer kabartılarıdır. Ova
Page2/3
Date conversion03.04.2013
Size141.67 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://gokmemet.com/sinif5/guncel/5S_Bolgemizi_Taniyalim Konu Anlatimi.doc
1   2   3

BÖLGELERİMİZ VE ÖZELLİKLERİ

Yurdumuz büyük bir ülkedir. Yeryüzü şekilleri, iklimi, bitki örtüsü, nüfusu ve ekonomik özellikleri her yerde aynı değildir. Bu özellikler göz önünde bulundurularak benzerlik görülen yerler coğrafi bölgeleri oluşturmuştur.

Coğrafyacılar,1941 yılında yapılan “Birinci Türk Coğrafya Kongresi”nde ülkemizi yedi bölgeye ayırmıştır.


Sayfa: 5

  1. KARADENİZ BÖLGESİ

Konumu:Karadeniz’in güney kıyısında yer

alan dar bir kıyı şerididir.Adını kuzeyindeki Karadeniz’den alır. Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Marmara Bölgesi ile komşudur.

Yer Şekilleri ve Ulaşım:Engebeli bir arazi

yapısı vardır. Bölgenin büyük bir kısmını dağlık alanlar oluşturur.

Dağlar denize paralel uzandığı için kıyılar

fazla girintili ve çıkıntılı değildir. Bu durum kıyı kesimlerden iç kesimlere geçişi zorlaştırmakta, ulaşımın daha çok kıyı şeridinde yoğunlaşmasına neden olmaktadır.

Karadeniz Bölgesi’ndeki dağ sıralarını Küre, Bolu, Ilgaz ve Köroğlu dağları oluşturur.

En yüksek yeri Kaçkar Doruğu’dur.


Bölgedeki Bafra, Çarşamba ovaları delta ovalarıdır.

Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya ve Çoruh nehri en önemli akarsulardır.

Nüfusu: Kırsal nüfusun en fazla olduğu

bölgemizdir.

Şehirlerde genelde kıyılara yakın yerlerde kurulmuştur. Köylerde arazi yapısından dolayı evler dağınıktır.İklimi ve Bitki Örtüsü: Her mevsim yağışlı ılıman bir iklimi vardır. Ülkemizin en fazla yağış alan bölgesidir.

Türkiye’nin %25’ini kaplayan ormanlarıyla, ormanlık alanın en fazla olduğu bölgedir.

En fazla heyelan olan bölgedir. Bunun en temel nedeni yağışların fazla, bölgenin dağlık olmasıdır.


Temel Geçim Kaynakları:

Temel geçim kaynağı tarımdır. Bölge çay, fındık ve kenevir üretiminde Türkiye’de 1. sıradadır. Bunun yanında madencilik(taş kömürü, bakır, demir…) hayvancılık, balıkçılık, arıcılık, ormancılık da diğer önemli geçim kaynaklarındandır.

Ülkemizde balıkçılığın en yaygın olduğu bölgedir.

Ülkemizde taş kömürünün tamamı, bakırın yarısı bu bölgeden sağlanır.


  1. MARMARA BÖLGESİ:

Konumu: Adını Marmara Denizi’nden almıştır.

Marmara Bölgesi; İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı tarafından ikiye bölünmüştür. Batıdaki toprakları Avrupa Kıtası’na, doğudaki toprakları Asya kıtası’na aittir.
Yer Şekilleri ve Ulaşım:

Ortalama yükseltisi en az olan bölgemizdir. Bu

durum ulaşımı kolaylaştırmış, geniş tarım alanlarının oluşmasında etkili olmuştur.

Asya’yı Avrupa’ya bağlayan konumu ve yer şekillerinin sade olması bölgede ulaşımın gelişmesinde olanak sağlamıştır. Ulaşımın gelişmiş olması, diğer ekonomik faaliyetleri de olumlu etkilemiş ve geliştirmiştir.

Bölgenin en yüksek dağı Uludağ’dır.

İstanbul ve Çanakkale boğazları bu bölgede yer alır.Gökçeada ve Bozcaada da bu bölgede yer alır.


Sayfa:6
Sakarya, Susurluk, Meriç ve Ergene en önemli akarsularıdır.Ulubat, İznik, Sapanca gölleri bu bölgede bulunur.


İklimi :

Bölgenin kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Akdeniz, iç kesimlerinde ise karasal iklim görülür.

Nüfusu:Nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgedir.nüfus yoğunluğunun temel sebepleri iklim, yer şekilleri ve bölgenim coğrafik konumudur.


Temel Geçim Kaynakları:

Sanayi çok gelişmiştir. Türkiye’deki endüstri kuruluşlarının %25’i bu bölgededir. Bu nedenle en fazla iç göç alan bölgedir.
İç ve dış ticaretin en fazla geliştiği bölgedir. Enerji üretiminin en az, buna karşın tüketiminin en fazla olduğu bölgedir.

Marmara Bölgesi, bölge yüzölçümüne göre tarım alanları en fazla olduğu bölgemizdir.Bölge, Türkiye ayçiçeği, şeftali, keten, kestane ve pirinç üretiminde ilk sıradadır. Zeytin, tütün, şekerpancarı, üzüm, mısır ve buğday tarımı yapılan diğer ürünlerdir

Bölge, kümes hayvancılığı, ipek böcekçiliği ve ahır hayvancılığında ilk sırada yer alır.

Sanayi kuruluşlarının önemli bir bölümü İstanbul’da yer alır.

Tarihi ve doğal güzelliklerinden dolayı en fazla turist çeken ve turizm gelirleri en fazla olan bölgemizdir.

Eğitim, sağlık, ulaşım ve haberleşme olanaklarının en fazla olduğu bölgedir.


  1. EGE BÖLGESİ:

Konumu: Adını batısındaki Ege Denizi’nden

alır. Bölgenin şekli, batıdan doğuya doğru daralan bir üçgeni andırır.

Yer Şekilleri ve Ulaşım:

Ege Bölgesi’nde dağlar denize dik uzanır.

Bu nedenle Ege kıyılarımız çok girintili ve çıkıntılıdır. Sahil boyunca çok sayıda ada, yarım ada, koy ve körfez bulunur.Kıyıdan iç kesimlere gidildikçe yükselti artar.Bölgede, dağların denize dik uzanmasından dolayı, aşırı derecede girintili-çıkıntılıdır. Koy, körfez, burun, yarımada, ada gibi yer şekillerinin sayısı oldukça fazladır.

Bölge, kıyı boyu kısa görünmesine rağmen

girintili çıkıntılı yapısından dolayı kıyı uzunluğu en fazla olan bölgedir. Dağlar kıyıya dik uzandığından doğal olarak iç kesimlere ulaşım, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerine kıyasla daha kolay olmaktadır.

Emir, Murat, Boz, Yunt, Aydın ve Madra dağları bu bölgemizde yer almaktadır.
Bölgenin en önemli akarsuları Bakırçay,

Gediz, Büyük Menderes ve Küçük Menderes’tir.

İklimi ve Bitki Örtüsü:

Kıyılarda Akdeniz, iç kesimlerde karasal iklim görülür.Ancak, dağların uzanış yönü sayesinde kıyıdaki Akdeniz iklimi iç kesimlere kadar sokulabilmektedir. Orman bakımından fazla zengin değildir.

Temel Geçim Kaynakları:

Ekonomisi tarıma dayalıdır. Zeytin, üzüm, incir, haşhaş ve tütün üretiminde birinci sıradadır. Seracılıkta Akdeniz’den sonra ikinci sıradadır.Ülkemiz de, Dünya kuru incir üretiminde ilk, zeytin üretiminde dördüncü sıradadır.Bununla beraber pamuk ve turunçgil üretiminde de önde gelen bölgelerdendir. İç kesimlerde ise şekerpancarı ve tahıl tarımı yaygındır.Zeytin İncir


Çiniciliğin ve halıcılığın merkezi konumundadır.

Bölge, yer altı kaynakları yönünden de zengindir.Türkiye’de linyitin en çok çıkarıldığı bölgedir.


Sayfa: 7

Marmara’dan sonra, sanayinin en çok geliştiği bölgedir. Bunun sebebi, bölgede ulaşım, sermaye, hammadde ve işgücü gibi imkânların fazla olmasıdır.

Ege bölgesi iç ve dış ticaretin en fazla geliştiği bölgelerimizden birisidir. Her yıl düzenlenen Uluslararası İzmir Fuarı ülkemizin dış ticareti açısından önemli bir yere sahiptir.

Tarihi ve doğal güzelliklerinden dolayı çok fazla turist çeken bölgemizdir. Turizm gelirleri bakımından Marmara Bölgesi’nden sonra ikinci sıradadır.  1. AKDENİZ BÖLGESİ:

Konumu:

Bölge Türkiye’nin güneybatısındadır ve ismini güneyindeki Akdeniz’den alır.


Yer Şekilleri ve Ulaşım:

Bölge genel olarak engebeli ve dağlıktır.

Kıyıdan hemen sonra, bir duvar gibi yükselen Toslar, kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşımı güçleştirir. Ulaşım yolları Çubuk, Sertavul, Gülek ve Belen gibi geçitlerle sağlanır.

Geniş ve verimli ovaların yanında dağlık

alanlarında geniş yer kapladığı bir bölgedir.Çukurova, Amik Ovası, Silifke Ovası, Antalya Ovası en önemli ovalardandır.

Toros Dağları bölgenin batısından

başlayıp Doğu Anadolu’ya kadar uzanan ülkemizin en uzun sıradağlarıdır.

Taşeli ve Teke plâtoları da Akdeniz

Bölgesi’ndedir.

Ceyhan, Seyhan ve Aksu en önemli

akarsulardır. Burdur, Isparta, Eğirdir göllerinin bulunduğu Göller Yöresi olarak bilinen bölümde bu bölgemizde yer alır.


Nüfusu:

Nüfusu genellikle kıyılarda ve ovalarda

toplanmıştır Çukurova üzerinde kurulan Adana, nüfus bakımından ülkemizin beşinci büyük kentidir.Adana, Osmaniye; Hatay, Kahramanmaraş,

Antalya, Burdur, Mersin bu bölgedeki illerimizdir.

İklimi ve Bitki Örtüsü:

Kıyı şeridi boyunca tipik Akdeniz iklimi

görülür. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır.Bu iklim tarım üretimi ve ürün çeşitliliği açısından çok elverişli bir ortam oluşturmuştur.

Akdeniz Bölgesi’nin doğal bitki örtüsü

makilerdir. Doğal bitki örtüsü yaz kış yaprağını dökmeyen makiler (defne, taflan, kocayemiş, mersin, zakkum vb.) dir.

Akdeniz bölgesi, orman bakımından

Karadeniz’den sonra gelir.Ormanlar 700-800 metreden itibaren başlar.Bu ormanlarda ladin, kızılçam, sarıçam ve sedirçamı vardır.Akdeniz bölgesindeki ormanlar ülkemizdeki ormanların %24’ünü oluşturur.

Bölgede taş evler yaygın olarak görülür.

Temel Geçim Kaynakları:

Ekonomisi daha çok tarıma dayalıdır.

Türkiye’de muz üretimi sadece Akdeniz bölgesi’nde yapılır. Bölge yerfıstığı, muz, gül, mısır, soya fasulyesi, turunçgiller ve sebze üretiminde birinci sıradadır. Pamuk ve tahıl da yoğun olarak üretilir.

Kış mevsiminin sıcaklık değerlerinin yüksek

olması nedeniyle seracılık ve turunçgillerin üretimi önem kazanmıştır.

Kırsal kesimde küçükbaş hayvancılık yaygındır.

Yaygın olarak kıl keçisi beslenir.

Bölgede turizm gelişmiştir. Akdeniz ikliminin

özellikleri nedeniyle yaz turizmi en erken başladığı ve en geç bittiği bölgedir.


  1. GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ:

Konumu:

Bölge, Türkiye’nin güneydoğu kesimini

oluşturur. İsmini de buradan alır.

Yurdumuzun yüzölçümü bakımından en küçük bölgesidir.

Yer Şekilleri ve Ulaşım:

Güneydoğu Anadolu Bölgesi; genel olarak plato ve ovalardan oluşur. Engebeli arazi azdır. Bu nedenle ulaşım da kolay sağlanır.
Sayfa: 8

Bölgenin ortasında sönmüş bir volkan olan Karacadağ bulunur.

Bölgede yer alan başlıca akarsular Fırat ve Dicle’dir.

Bölge ulaşımında yer şekilleri veya iklimin olumsuz bir etkisi yoktur.


Nüfusu:

Nüfus bakımından sonuncu olmasına rağmen alanı küçük olduğu için yoğunluk fazladır.Önceleri bölgede kırsal nüfus fazla iken, son yıllarda kırsal kesimden şehirlere olan göçler kent nüfuslarını artırmıştır.

Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Siirt illeri bu bölgede yer almaktadır.


İklimi ve Bitki Örtüsü:

İklim kısmen karasaldır.Bölgenin batısından, Fırat nehrine kadar olan sahalarda Akdeniz iklim koşulları etkilidir.Bir başka deyişle Gaziantep ve çevresinde Akdeniz ikliminin etkileri görülür.Bu nedenle bölgenin batı kesimlerinde zeytin yetiştirilir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin doğal bitki örtüsü bozkırdır. Yağış alan yüksek kesimlerde ise kümeler halinde ormanlar görülür. Ormanlık alanlar yok denecek kadar azdır. Bölgenin ancak %1’i ormanlarla kaplıdır.Kısacası orman oranı en az bölgemizdir.


Temel Geçim Kaynakları:

Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. Sulama imkanlarının sınırlı olduğu sahalarda, buğday, arpa, kırmızı mercimek, tütün ve üzüm tarımı yapılırken, sulamanın yeterli olduğu yerlerde pamuk yetiştirilir.

Antepfıstığı, mercimek ve karpuz üretiminde ilk sırada yer alır.

Ülkemizde çıkarılan petrolün tamamına yakını bu bölgeden sağlanır.Bu üretim, Türkiye petrol tüketiminin yaklaşık %15’ini karşılamaktadır.

Bölgede sınır ticareti de yaygındır. Sınır ticareti bölge ekonomisini olumlu yönde etkilemektedir.

GAP Projesi bölgede halen sürmektedir. Türkiye’nin en büyük ve önemli baraj gölleri bu bölgede yer alır. GAP sayesinde bölgenin büyük bir kısmı sulama imkanına kavuşmuştur. Bu durum bölgede tarım üretiminde büyük artışların olmasını sağlamıştır.Türkiye’de pamuğun yarısı bu bölgede üretilmektedir.
GAP projesinin bir parçası olarak yapılan Atatürk Barajı Türkiye’nin en büyük baraj gölüdür.
  1. DOĞU ANADOLU BÖLGESİ:

Konumu:

Yurdumuzun doğusunu oluşturan bölge,

doğudan batıya daralarak adeta bir üçgeni andırır. Yüzölçümü itibariyle en büyük bölgemizdir.

Yer Şekilleri ve Ulaşım:

Doğu Anadolu Bölgesi, 2000-2200 m

ortalama yükseltisiyle en yüksek bölgemizdir.

Nemrut, Tendürek, Süphan ve Ağrı

volkanik dağları bu bölgemizdedir.Aynı zamanda Ağrı Dağı (5137 m) Türkiye’nin en yüksek dağıdır.

Erzurum-Kars Plâtosu bu plâtoların en

büyük olanıdır ve hayvancılığın gelişmesinde de en büyük etkendir.

Aras, Kura-, Fırat, Dicle ve Zap

bölgenin önemli akarsularıdır.Bölgedeki akarsuların hidroelektrik üretim

potansiyelleri fazladır. Bunun sebebi yükselti ve eğimin etkisiyle, akarsuların derin vadilerden akmasıdır. Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü bu bölgededir.

Yer şekillerinin engebeli olması ve kışın

aşırı kar yağışları bölge ulaşımında büyük aksaklıklara neden olmaktadır.

Nüfusu:

Bölgedeki kırsal nüfus, kent nüfusundan

f
Sayfa:9
azladır. Diğer bölgelere sürekli göç verir.
Elazığ, Erzurum, Kars, Van, Malatya,

Erzincan, Ağrı, Tunceli gibi iller bu bölgede yer alır.

İklimi ve Bitki Örtüsü:

Doğu Anadolu Bölgesi’nde karasal iklim

özellikleri görülür.Yazları kısa ve sıcak, kışları uzun ve soğuk geçen karasal bir iklime sahiptir. Doğu Anadolu Bölgesi’nin doğal bitki örtüsü bozkırdır. İklimin etkisiyle bölgede toprak ve taş evler yaygın olarak görülür.

1   2   3

Similar:

Tepe: Yüksekliği 500 metreyi geçmeyen yer kabartılarıdır. Ova iconVeya 500 gr triple süper fosfat, 500 gr potasyum sülfat ve 500 gr amonyum nitrat gübresi ilave edilmelidir

Tepe: Yüksekliği 500 metreyi geçmeyen yer kabartılarıdır. Ova iconSenirkent, Eğirdir Gölü'nün Hoyran Gölü adı verilen Kuzey kısmının batısında bir vadide yer alır. En geniş yeri 10 kilometreyi geçmeyen, 30 kilometre

Tepe: Yüksekliği 500 metreyi geçmeyen yer kabartılarıdır. Ova iconKoç Holding, bu yıl da Fortune 500’e giren tek Türk şirketi oldu ve 222. sırada yer aldı

Tepe: Yüksekliği 500 metreyi geçmeyen yer kabartılarıdır. Ova iconAmbalaj Şekli : 0,750 lt, 500 lt, 500 lt ve 15 lt. Renk

Tepe: Yüksekliği 500 metreyi geçmeyen yer kabartılarıdır. Ova iconOVA BOTANİK BAHÇE VE PEYZAJ

Tepe: Yüksekliği 500 metreyi geçmeyen yer kabartılarıdır. Ova icon“Ben de ahşabı severim hocam. Ama 15 metreyi nasıl geçerim ?”

Tepe: Yüksekliği 500 metreyi geçmeyen yer kabartılarıdır. Ova iconTürkiye’nin doğusunda yer alan bir ülkedir. Yönetim şekli Cumhuriyet olup başkenti Bakü’dür. Nüfusu 500. 000milyondur. (1992). Gence, Sumgait, Ağdam

Tepe: Yüksekliği 500 metreyi geçmeyen yer kabartılarıdır. Ova iconEski Yunan Uygarlığı’nı üç döneme ayırarak incelemek mümkündür: 1 Başlangıcından M.Ö. 500 yılına kadar olan dönemi içeren Başlangıç Dönemi 2 M.Ö. 500-M.Ö 336

Tepe: Yüksekliği 500 metreyi geçmeyen yer kabartılarıdır. Ova iconCefradur® 500 kapsül FORMÜLÜ Her kapsül, 500 mg sefadroksil baz aktivitesine eşdeğer miktarda sefadroksil monohidrat içerir

Tepe: Yüksekliği 500 metreyi geçmeyen yer kabartılarıdır. Ova iconGSYİH= 4000 Dış Alem Net Faktör Geliri =400 Gayri Safi Yatırım = 700 Net Yatırım =500 Dolaylı vergiler = 500 olan bir ekonomide Milli Gelir ne kadardır?

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page