ATATÜRK İLKELERİ İNKILAP TARİHİ ANA BİLİM DALI
Indir 0.53 Mb.
TitleATATÜRK İLKELERİ İNKILAP TARİHİ ANA BİLİM DALI
Page14/32
Date conversion13.12.2012
Size0.53 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://xa.yimg.com/kq/groups/23106968/1148142847/name/EGE_SORUNLARI_YUK.LISANS_TEZI_(2001).doc
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   32
B. PARİS ANLAŞMASI -10 ŞUBAT 1947

kinci Dünya Savaşı sonunda, savaşı kazanan İtalya,Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Finlandiya gibi devletler arasında barış anlaşmaları imzalandı. Tarihe Beş Barış Anlaşması olarak da geçen bu anlaşmalar; savaş suçlarının cezalandırılması, Naziliğin kaldırılması, demokratik rejim kurulması, silahlı kuvvetlerin azaltılması, zarar görmüş devletlere tazminat ödenmesi gibi maddeleri kapsamaktadır.

Yunan Başbakanı Venizelos, Paris Barış Konferansı’nda verdiği demeçte "Akdeniz'de, Meis Adası’ndan başlamak üzere, Bandırma’ya çizilecek hattın batısında kalan arazi ile bu hattın kuzeye doğru uzantısının batısında kalan Trakya topraklarının Yunanlılara bırakılmasını…." istemiştir. Venizelos bununla da yetinmeyerek :" Şayet İstanbul uluslar arası bir statükoya tabii tutulacaksa Yunanistan'ın açık hakları karşısında İstanbul'da dahil, Trakya'nın tamamı Yunanistan'a verilmelidir" şeklinde garip bir istekte bulunmuştur'57.

Yunanistan, Oniki Ada'nın silahsızlandırılması statüsü mevcut olmakla birlikte bu statüyü tayin eden Paris Anlaşması'na Türkiye taraf olmadığından Türkiye, Yunanistan’ın muhatabı değildir görüşündedir. Türkiye ise bu anlaşmanın objektif statü yarattığını düşünmektedir. Bu nedenle taraf olma diye bir şey söz konusu değildir. Ayrıca Lozan Antlaşması'nın 16. Madde bu adaların geleceğinin 6 büyük devletin yapacağı anlaşmalarla belirleneceğini ifade etmektedir. Paris Anlaşması'ndaki gibi gelecekte yapılacak bir anlaşmaya atıf yapılmıştır. Dolayısıyla Türkiye'nin Paris Anlaşması'nın uygulanmasında söz hakkı mevcuttur.

Anlaşmanın 14. Maddesi Oniki Adalarla ilgilidir.

Madde 14 :1. İtalya işbu anlaşma ile aşağıda belirtilen Oniki Ada'yı tüm egemenliği ile Yunanistan'a terk eder: Stanpalia (Astropalia), Rodos (Rhodes), Kalki (Kharki), Scarpanto, Kazos Piskopis (Tilos), Misiros (Nisyros), Kalimnos (Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos (Lipso), Simi (Symi), Kos ve Meis (Castellorizo ) ve de bitişik adacıklar.

2. Bu adalar, silahsızlandırılacak ve öyle kalacaklardır.

3. Bu adaların Yunanistan'a devriyle ilgili usul ve şartlar, Birleşik Krallık Hükümeti ile Yunanistan arasında, anlaşma ile tespit edilecektir ve bu anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 90 gün içinde yabancı birliklerin çekilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.58

Bu anlaşma bakımından "silahsızlandırma " ve " silahsızlandırılmış" kelimelerinin, ilgili ülkede ve kara sularında, bütün deniz, kara ve askeri hava tesislerini, tahkimleri ve silahlarını, suni kara deniz ve hava engellerini; kara, deniz ve hava birliklerinin üslendirilmesi, daimi veya geçici olarak konaklamalarını; herhangi bir biçimde askeri eğitimi ve harp malzemelerinin üretimini, yasakladığı kabul edecektir. Bu (terimler), sayı bakımından dahili görevleri yapmayla sınırlandırılmış ve bir kişi tarafından taşınabilen ve işletilebilen silahlarla mücehhez dahili güvenlik personelini ve bu personelin gerekli askeri eğitimi yasaklanamaz.

1947 Paris Barış Anlaşması’nda “ silahsızlandırma “ve “silahlandırılmış “ terimlerinin tarifi şöyle yapılmıştır. Bu terimlerin, ilgili ülkede ve kara sularında, bütün deniz, kara ve askeri hava tesislerini, talimlerini ve silahlarını, suni kara, deniz ve hava engellerini; kara, deniz ve hava birliklerinin üslendirilmesi, daimi veya geçici olarak konaklamalarını; herhangi bir biçimde askeri eğitimi ve harp malzemelerinin üretimin, yasaklandığı kabul edilecektir. Bu (terimler) sayı bakımından, dahili görevleri yapmayla sınırlandırılmış ve bir kişi tarafından taşınabilen silahlarla mücehhez dahili güvenlik personelini ve bu personelini ve bu personelin gerekli askeri eğitimini yasaklamaz.

Lozan Antlaşması ile 1947 Paris Anlaşması uyarınca Yunanistan, Çanakkale Boğazı girişindeki adaları Orta Ege Adaları ve Oniki Adalar da sadece güvenlik kuvvetleri bulunduracak, silahlı kuvvetler değil. Ama Yunanistan 1964’den sonra adaları silahlandırmaya başladı. Bunlardan en azından biri Limni’yi, NATO plan ve tatbikatlarına katmaya çalıştı. Amacı bu askeri statüyü adalar üzerinden kaldırmaktır. Çanakkale Boğazı girişinde yer alan adaların Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile silahtan arındırılmış statülerini kaldırmıştır.

Böylece İtalya; Menteşe Adaları, Rodos ve Meis'i Yunanistan'a vermiş oldu. Bu sayede de Kıbrıs dışındaki Yunan talepleri kabul edilmiş oldu. Böylece Yunanistan'ın yeni yüzölçümü 132.562 km2 oldu. Balkan Savaşları’ndan sonra %2 oranında yayılmış oldu.

14. maddede “ bitişik adacıklar” terimi kullanılmaktadır. Bu terimle ifade edilen aslı 14 olan büyük adalar ve bunlara bitişik adaların tümü kastedilmektedir. Paris Konferansı tutanakları incelendiğinde, Oniki Adalardan ve askerden arındırma konusundan bahsederken adalar ve adacıklar arasında herhangi bir terim ayrımına gidilmeyip yalnızca bir bütün olarak Oniki Adalar terimi kullanıldığı görülmektedir. Oysa her ne kadar elde edilebilecek deniz alanlarına etkileri bakımından adaların boyutlarının bir ölçüt olarak kullanılması ve dolayısıyla ada ve adacık hatta kaya gibi ayrımlar söz konusu ise de genel bir biçimde ada tanımı yapıldığında her boydan ada ve adacıkların bu tanım içine girdiği görülmektedir. Bu durumda , mademki genel olarak adalar kastedildiği zaman ada, adacık vb. ayrımların belirtilmemesi gerekmektedir.59

Ama Oniki Ada ve İtalya’nın durumu farklılık göstermektedir. En başta İtalya ve Bulgaristan, Macaristan gibi devletlerin ülkelerinin 1947 Paris Barı Anlaşmaları ile askerden arındırılmalarının nedeni bu eski düşman devletleri cezalandırma ve savaştan sonra daha iyi denetleyebilme amacından kaynaklanmaktadır. Buna karşılık Oniki Ada Yunanistan’a bırakılırken askerden arındırılmasının nedeni Türkiye’nin güvenliğinin sağlanmasıydı.60

1947'de adı geçen adaları Yunanistan'a verilmesi Türkiye'de geniş yankı uyandırdı. Türk kıyılarına 1 mil uzaklıktaki Meis Adası'nın verilmesi yayılmanın boyutları konusunda ciddi bir endişe uyandırdı.

Siyasal coğrafyacılar ve diplomatlara göre, 1947'de Oniki Ada'nın Yunanlılara verilmesi Türkiye için büyük haksızlık olarak görülmüştür. Adalar, Rum çoğunluğu esası üzerine Yunanistan'a verildi. Lozan'da ezici çoğunluğu Türk olan Batı Trakya, sırf Yunanistan'ın Venizelos tarafından ısrarla ileri sürülen askeri ve stratejik ihtiyaçları nedeniyle, Yunanistan'a bırakılmıştır. Türkiye adaların kendi sınırına yakınlığı, dolayısıyla güvenliği ve adaların eski sahibi olması dolayısıyla hak iddia edebilirdi. Ama Lozan Antlaşması’yla adalar üzerindeki hakkından feragat etmişti. Türkiye, Paris Barış Konferansı toplandığında kendini bir "yalnızlık" içinde bulmuştur. Tarihten yeni bir ders alınmıştır. Türkiye ile Yunanistan arasında bir seçim söz konusu olduğunda Amerika ve Avrupa daima Yunanistan'ı tercih etmiştir.

Yunanistan, İtalya'nın 1951 yılından sonra silahlanmaya başladığını ve daha sonrada NATO üyesi olduğunu ileri sürmüştür. Dolayısıyla Oniki Adalarla ilgili silahsızlandırma maddesinin kendiliğinden düşmesi gerektiğini beyan etmiştir. Türkiye ise buna karşılık; Oniki Ada'nın durumu ile İtalya'nın durumu farklıdır İtalya'nın silahsızlandırılmasının nedeni bir yenik devlete verilen ceza ile ilgilidir. Buna karşılık Paris Anlaşması'nda Oniki Ada Yunanistan'a bırakılırken silahsızlandırma maddesi tamamen Türkiye'nin güvenliğine yöneliktir, görüşünü savunmuştur.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   32

Similar:

ATATÜRK İLKELERİ İNKILAP TARİHİ ANA BİLİM DALI iconATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (GÜZ YARIYILI) DERS KONULARI I-ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ DERSİNİN AMACI

ATATÜRK İLKELERİ İNKILAP TARİHİ ANA BİLİM DALI iconSalı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 26 Kasım 2008

ATATÜRK İLKELERİ İNKILAP TARİHİ ANA BİLİM DALI iconATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -I

ATATÜRK İLKELERİ İNKILAP TARİHİ ANA BİLİM DALI iconATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

ATATÜRK İLKELERİ İNKILAP TARİHİ ANA BİLİM DALI iconAtatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

ATATÜRK İLKELERİ İNKILAP TARİHİ ANA BİLİM DALI iconAtatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II

ATATÜRK İLKELERİ İNKILAP TARİHİ ANA BİLİM DALI iconATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

ATATÜRK İLKELERİ İNKILAP TARİHİ ANA BİLİM DALI iconAtatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

ATATÜRK İLKELERİ İNKILAP TARİHİ ANA BİLİM DALI iconATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 7

ATATÜRK İLKELERİ İNKILAP TARİHİ ANA BİLİM DALI iconAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page