Ey Allah’ın kulları Allah’tan gelen emirleri size tebliğ
Indir 1.06 Mb.
TitleEy Allah’ın kulları Allah’tan gelen emirleri size tebliğ
Page2/13
Date conversion03.04.2013
Size1.06 Mb.
TypeTebliğ
Sourcehttp://gonulincileri.com/doc/zor_gunler.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

EN SEVDİĞİN BİLE O GÜN SENİ DİNLEMEZ!

-En sevdiğin dostların, üstüne üstüne toprak örterler. İçlerinden kimse “bir durun” bile demez. “Bu kişi bu toprağın altında nefes alamaz, orada yalnız ne yapar, durun örtmeyin” diyen biri çıkmaz. Eline her küreği alan “bir kürek de benim toprağım nasip olsun” der ve seni kapatmaya devam ederler. İşte âkıbet bu. Neyine güvenip te kibirleneceksin dostum?


KABİR AHVALİ VE AZÂBI

-Halil bin Ahmed, ibn Muâz, Hüseyin mervezî, Ebû Muâviye Dârir, A’meş, Minhal, ibn Amr yolu ile Berrâ bin Azib rivayet ediyor:

-Peygamberimiz ile birlikte ensardan birinin cenaze törenine katılmıştık. Mezarlığa vardığımızda ölü henüz toprağa verilmişti. Peygamberimiz orada bir yerde oturdu. Biz de onun çevresinde yere çöküverdik. Sanki başlarımız üzerine kuş konmuştu.

-Peygamberimizin ellerinde bir çöp vardı, onunla toprağı eşiyordu. Birden başını kaldırarak “kabir azâbından Allah’a sığınınız” bu sözü iki veya üç kez tekrarladıktan sonra sözlerine şöyle devam etti:


MÜ’MİN KULUN CANI NASIL ALINIR?

- Mü’min bir kul dünyadan ayrılıp âhiret yolculuğuna çıkacağı sırada yanına güneş gibi parlak bir kaç melek iner. Bu meleklerin yanın da bir cennet kefeni ile bir cennet kokusu bulunur. Mü’min kulun karşısında görebileceği bir yere otururlar. Arkasından ölüm meleği gelir. O da mü’min kulun başucunda oturduktan sonra

-Ey tatmin olmuş nefis! Allahın mağfiret ve rızasına doğru yola çık” der.

Azrail böyle der demez mü’min kulun ruhu çıkıverir. Daha doğrusu su kırbaşından su damlar gibi sızıverir. Ruh çıkar çıkmaz melekler onu göz açıp yumasıya kadar bile Azrail’in avucunda bırakmaksızın onu hemen o hoş kokulu kefene yerleştirirler. Ruh çıkar çıkmaz o kefene konunca etrafa en keskin misk kokuları gibi hoş kokular yaymaya başlar.

--Sonra melekler o ruhu alıp yükseklere doğru yola çıkarırlar. Yolda rastladıkları her melek grubu “bu güzel ruh kimindir?” diye sorarlar. Ruhu taşıyan melekler o mümin kulun en güzel isimleri ile tanıtarak “bu ruh falan oğlu filancınındır” diye cevap verirler.

Böylece onu dünya semasına ulaştırırlar. Oraya varınca kapının açılmasını isterler. Derhal onlara kapı açılıverir. Göğün her katında bu ruhu o katın yakınlık melekleri karşılar ve bir sonraki kata kadar uğurlarlar. Nihayet onu yedinci kat göğe ulaştırdıklarında Ulu Allah şöyle buyurur: “Onun yazısını İlliyine kaydettikten sonra kendisini tekrar yeryüzüne götürürüz. Çünkü ben insanları en başta topraktan yaratmıştım. Onları yine oraya döndürürüm ve yine oradan çıkartarak tekrar diriltirim.”

Yüce Allah’ın bu emri uyarınca mümin kulun ruhu tekrar eski vücuduna konur.


KUL ÖLÜNCE ONA NE SORARLAR?

İki melek gelerek kendisine;

-Rabbin kimdir?” diye sorar. Mü’min kul “Rabbim Allah’tır” diye cevap verir. Melekler bu defa ona;

-Dinin nedir?” diye sorar. Mü’min kul onlara “dinim İslam” dır diye cevap verir. Aynı melekler daha sonra kendisine;

-Size elçi olarak gönderilen şu adam hakkında ne diyorsun?” Peygamberimiz Muhammed (s.a.v) diye cevap verir.

-Bu defa melekler ona “ öyle olduğunu nerden biliyorsun?” diye sorar. Mü’min kul da onlara “Allahın kitabı olan Kuran’ı Kerim-i okudum o kitaba inandım ve onun içindeki bilgileri onayladım” diye cevap verir. O sırada şöyle bir ses duyulur;

-Kulum doğru söyledi. Altına bir cennet yatağı serin, üzerine bir cennet elbisesi giydirin ve kabrine de cennete açılan bir kapı yapın ki, cennetin güzel kokularını koklayabilsin.”

Diğer bir rivayette ise;

"Cehennemdeki yerine bak! Allah orayı cennette bir mekâna tebdil etti" denilir. (Adam bakar) her ikisini de görür. Allah da ona, kabrinden cennete bakan bir pencere açar.

Eğer ölen kâfir ve münafık ise

-Meleklerin sorusuna: “Sorduğunuz zatı bilmiyorum. Ben de herkesin söylediğini söylüyordum!" diye cevap verir. Kendisine:

-"Anlamadın ve uymadın!" denilir. Sonra kulaklarının arasına demirden bir sopa ile vurulur. (Sopanın acısıyla) öyle bir çığlık atar ki, onu (insan ve cinlerden başka ona yakın olan bütün (kulak sahipleri) işitir."

(Buhârî, 68, 87; Müslim, 70, (2870); Ebu Davud, 78, (3231);
MÜ’MİNLERE MÜJDE VERİLİR

Mü’min kulun kabri gözünün alabildiği kadar genişler. Bu arada güzel yüzlü ve hoş kokulu bir adamın yanına gelerek kendisine “seni sevindirecek her şeye sahip olacağını sana müjdeledim! Bu gün sana dünyadayken karşılaşacağına söz verilen gündür” der. -Mü’min kul ona “sen kimsin?” diye sorunca güzel yüzlü adam ona “ben senin Salih amelinim” diye cevap verir. Bunları gören mümin kul “Ya Rabbi kıyâmet gününü bir an önce meydana getir ki, aileme ve dostlarıma kavuşayım” diye duâ eder.


KABİR AZABI VAR OLDUGUNA ŞU AYET İSBAT

Kur'an-ı Kerim'de kabir azâbının olduğunu açık bir şekilde bahseden başka ayetler de mevcuttur. Bunlardan biri;

. . . النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَونَ أشَدَّ

" Onlar kıyâmete kadar sabah-akşam ateşe

sunulurlar. Kıyâmet günü geldiğinde ise, "Firavun ehlini azâbın en şiddetlisine sokun" denir. (Mü'min 46)

--Kâfir bir kul dünyadan ayrılıp âhiret yolculuğuna çıkacağı sırada yanına siyah yüzlü birkaç melek iner. Kâfirin görebileceği bir yere otururlar. Arkasından ölüm meleği gelerek yanı başına oturuverir ve;

ey kötü ruh! Allahın nefret ve gazâbına doğru yola çık”

--Böyle der demez hemen kâfir kulun vücudundaki tüm organları parçalamaya başlar ve ıslak yüzünden kızgın bir demir şişi çeker gibi ruhunu bedeninden çıkarır. Bu sırada damarlarla sinirler kesiliverir. Ölüm meleği kâfirin vücudundan böylece çıkardığı ruhu eline alır. Ruh çıkarılır çıkarılmaz öbür melekler göz açıp yumuncaya kadar bile Azrail’in elinde bırakmaksızın onu alıp yükseklere doğru yola çıkarırlar.

--Yolda rastladıkları her melek gurubu “bu kötü ruh kimindir?” diye sorarlar. Ruhu taşıyan melekler de o kâfir kulu en çirkin isimleri ile tanıtarak. Bu ruh falan oğlu filancınındır” diye cevap verirler.

--Böylece dünya semasına ulaşınca gök kapısının açılmasını isterler. Fakat kendilerine kapı açan olmaz. Nitekim yüce Allah şöyle buyurmuştur:


GÖK KAPILARI KİMLERE KAPALIDIR?

Bizim ayetlerimizi yalan sayarak onlara dudak bükenler var ya işte onlara gök kapıları açılmayacak ve deve iğne deliğinden geçmedikçe onlar cennete giremeyeceklerdir”

(Araf süresi ayet: 40 )

Bu sırada Allah meleklere “Onun yazısını Siciline kaydediniz” buyurur. Allahın bu emri üzerine o ruh melekler tarafından fırlatılır. Nitekim ulu Allah şöyle buyuruyor:

Savrularak atılıveren bu ruh tekrar eski vücuduna geri konur.” Arkasından yanına gelerek kendisini oturturlar ve ona “Rabbin kimdir?” diye sorarlar. Kâfir kul “Ah bilmiyorum” diye cevap verir. Aynı melekler daha sonra kendisine “size elçi olarak gönderilen şu adam hakkında ne diyorsun”? diye sorarlar.

Kâfir kul bu soruya da yine “Ah bilmiyorum” diye karşılık verir. O sırada şöyle bir ses duyulur; “kulum yalan söyledi!” Onun altına “Cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte Zalimleri böyle cezalandırırız. Kabrinde cehenneme açılan bir kapı yapın ki, cehennemin boğucu sıcaklığı ile zehirli havası onu sarıversin” (Araf süresi ayet: 41)

Var gör bir mezarlığa ibret al, dün bizim gibi gezen ferman dağıtıp hüküm veren, alim ile zalim aynı yerde değilmi? Beş kuruşsuz fakir ile malının sayısını bilmeyen yanyana değil mi? Belki biri ateş içinde diğeri sefa içinde değil mi? bizim görebildiğimiz bir gerçek var. Hepsinin mezarı aynı seviyede aynı toprakta, bugün kimsenin diğerinden fazlasıda yok eksiğide yok.


KABİR AZABI NASIL DİNDİRİLİR?

-Onun için sadaka verilir.

-Onun için istiğfar edilir.

-Onun için sevap işlenir.

-Onun için hac yapılır.

-Onun için kur’an okunur.


NASIL YAŞAMIŞSA KABRİNDEN ÖYLE KALKAR

-Hacca gitmiş ise, telbiye okuyarak çıkar.

-Müezzin ise ezan okuyarak çıkar.

-Erkek olduğu halde, kadın gibi yaşamışsa aynı şekilde Kabirden çıkar. Tergib ve Terhib


ŞÖYLE DÜŞÜNENLERDE OLABİLİR

Nice mezarlar açılıyor, cesetler yerinden hiç kıpırdamamış. Peki, kabir nasıl genişlemiş? Kabrin içinde ateş yok, kabirde mevta nasıl azap görüyor?
Bir misal:

-İki kişi bir yatakta yatar. Birisinin gördüğü rüyayı diğeri görmez. Bir tanesi rüyada öyle sıkıntı çeker ki, bunalır ve terler. Çoğu zamanda iyi ki rüyaymış der. Hemen yanındaki bu rüyadan ve bu sıkıntıdan hiç etkilenmez. Bazen de yatakta yatan kişi rüyasında gezer dış ülkelere bile gider. Bağlara, bahçelere zaman zaman hacılığa bile gider. Dünyayı gezmiş olur birde uyanır ki yatakta yatıyor. İşte kabirdeki hayatta böyledir.
ÖLÜLER NASIL DİRİLMİŞTİR?

... وَاِذْ قَالَ اِبْرهيمُ رَبِّ اَرِنى كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ

-“İbrahim(a.s) Rabbine: Ey Rabbim! Ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster, demişti. Rabbi ona: Yoksa inanmadın mı? dedi. İbrahim(a.s) Hayır! İnandım, fakat kalbimin mutmain olması için (görmek istedim), dedi. Bunun üzerine Allah (c.c) : Öyleyse dört tane kuş yakala, onları yanına al, sonra (kesip parçala), her dağın başına onlardan bir parça koy. Sonra da onları kendine çağır; koşarak sana gelirler. Bil ki Allah (c.c) azizdir, hakîmdir, buyurdu.” Ve bunu yapmıştı kuşlar koşarak gelmişti. Bakara 260

ÖLÜLERİN DİRİLMESİNE BİR MİSAL

. . . وَهُوَ الَّذى يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِه

-Rüzgârları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O’dur. Sonunda onlar (o rüzgârlar), ağır bulutları yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. A’raf 57


AZRAİL CANINI KİME TESLİM EDECEK?

-Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şeriflere göre her canlı ölümü tadacak, yani ölecek. Dünyanın âhırında güneş batıdan doğacak. Yerde büyük depremler olacak, dağlar pamuk gibi savrulacak, denizler birbirine kavuşacak, yeryüzü su ile dolacak. Bu arz yani bu toprak başka bir toprakla değiştirilecek. Bütün canlılar öldükten sora Azrâil (a.s.) kendi canını yüce Allah’a teslim edecek.


KIYÂMET

Bu yalan dünyanın sonu gelecek,

Dünyada her canlı birgün ölecek,

Hakk’tan başka onu yoktur bilecek,

O gün dönüşümüz, Hakk’adır Hakk’a!
Zaman âhırında gün doğmayacak,

Bu cihan da karanlıkta kalacak,

Ve Kürre-i arz da su ile dolacak,

O gün dönüşümüz, Hakk’adır Hakk’a!
Denizler birbirine kaynaşacak,

Dağlar da pamuk gibi atılacak,

Bu arz, başka arza tebdil olacak,

O gün dönüşümüz, Hakk’adır Hakk’a!


Gökten yıldızlar tek tek dökülecek,

Melekler de bu arzda can verecek,

Azrâil de Mevlâ’ya can verecek,

O gün dönüşümüz, Hakk’adır Hakk’a!


Gel sen Ey Müslüman! kendini yakma,

Dünyayı yapıp da âhireti yıkma,

garip der ki hakkın emrinden çıkma,

O gün dönüşümüz, Hakk’adır Hakk’a!

.


.

DİRİLMEYE İNANMAYANLARA

..يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فى رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ

-Ey insanlar! Öldükten sonra tekrar dirilmekten şüphe içindeyseniz şunu biliniz ki, Biz sizi topraktan sonra nutfeden, sonra alakadan (aşılanmış yumurta) sonrada uzuvları belirsiz bir çiğnem et parçasından yarattık ki size kudretimizi gösterelim. Dilediğimizi belli bir süre kadar rahimde bekletir; sonra sizi bir bebek olarak çıkartırız, böylece yetişip ergenlik çağına varırsınız.

-Kiminiz vefat eder,kiminiz de ömrün en verimsiz zamanına ulaştırılır ki, bilirken bir şey bilmez olur. Sen, yeryüzünü görürsün kupkurudur, ölüdür, fakat biz ona yağmur indirdiğimiz zaman harekete geçer, her iç açıcı bitkiden çift çift yetiştirir. ( Ayet-i c.) Hacc
AMEL DEFTERİ ÜÇ ŞEYDE KAPANMAZ

- Öldükten sonra devam eden hayrı,

- İlminden başkalarının yararlanması,

- Peşinden dua eden evlatlar olması,

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Similar:

Ey Allah’ın kulları Allah’tan gelen emirleri size tebliğ iconAllah (c c) şöyle buyuruyor: "Resul size ne verdiyse onu alın. Size ne yasak ettiyse ondan da sakının. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çetindir."(Haşr: 7)

Ey Allah’ın kulları Allah’tan gelen emirleri size tebliğ icon“Allah’ın mescitlerini sadece Allah’a ve ahire gününe inanan, namaz kılan, zekât veren ve ancak Allah’tan korkan kimseler imar eder”

Ey Allah’ın kulları Allah’tan gelen emirleri size tebliğ icon“Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder.”

Ey Allah’ın kulları Allah’tan gelen emirleri size tebliğ icon“Ey Allah’ın kulları tedavi olunuz.! Zira Allah, ihtiyarlıktan başka dermansız bir hastalık vermemiştir.”

Ey Allah’ın kulları Allah’tan gelen emirleri size tebliğ iconMuhakkak ki Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Gerçekten Allah bu emriyle size ne

Ey Allah’ın kulları Allah’tan gelen emirleri size tebliğ iconAllah’ın mescidlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namaz kılan, zekât veren ve yalnız Yüce Allah’tan korkanlar imar ederler. İşte onlar doğru yolda bulunanlardan olabilirler

Ey Allah’ın kulları Allah’tan gelen emirleri size tebliğ iconAllah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur

Ey Allah’ın kulları Allah’tan gelen emirleri size tebliğ icon“Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve âhiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler îmar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur.”(1)

Ey Allah’ın kulları Allah’tan gelen emirleri size tebliğ iconEy iman edenler! Allah’tan sakının ve doğru söz söyleyin. Böyle davranırsanız, Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse, büyük bir kurtuluşa ermiş olur.” (Ahzab: 70)

Ey Allah’ın kulları Allah’tan gelen emirleri size tebliğ iconMuhacirlerden ve Ensar’dan İslam’a girmekte ilk öne geçenler ile bunlara tabi olanlar, Allah onlardan razı oldu onlarda Allah'tan razı oldular. Allah onlara

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page