2. ÜLKEMİZDE YETİŞTİRİLEN BAZI ÖNEMLİ KAYISI ÇEŞİTLERİ Kurutmalık Çeşitler
Indir 211.52 Kb.
Title2. ÜLKEMİZDE YETİŞTİRİLEN BAZI ÖNEMLİ KAYISI ÇEŞİTLERİ Kurutmalık Çeşitler
Page10/19
Date conversion01.04.2013
Size211.52 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.budakli.org/Kayisi/kayisi.yetistiriciligi.doc
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19

11.3. Cytospora Kanseri (Leucostoma spp.)


Bu hastalık kayısı bahçelerinde önemli boyutlarda kurumalara ve ağaç ölümlerine sebep olmaktadır. Hastalık genel olarak tüm sert çekirdekli meyve türlerinde ve özellikle kayısı da apoplexi olarak adlandırılan ani ağaç ölümlerine, gövde ve ana dallar üzerinde geniş kanserlere dal kurumalarına (Şekil 15) ve zamanla ağaçların tümden ölümüne sebep olmaktadır. Hastalık bölgede daha çok zayıf, bakımsız, kış donlarından etkilenmiş, yanlış dönemlerde budanmış ve aşırı azotlu gübreleme yapılmış bahçelerde daha şiddetli olarak görülmektedir.

Mücadelesi

Kültürel önlemler:

a. Hastalık problemi olan yörelerde bahçeler; çukur, nem tutan ve taban suyu yüksek alanlara tesis edilmemelidir.

b. Yeni bahçe tesislerinde kış soğuklarına dayanıklı çeşitler tercih edilmelidir.

c. Fidanlar hastalıksız ve yaralanmamış olmalıdır.

d. Özellikle azotlu gübreler geç kış veya erken ilkbahar döneminde uygulanmalı, aşırı gübrelemelerden kaçınılmalıdır.

e. Ağaçlarda kuruyan dallar her yıl düzenli olarak ilkbahar yağışlarının sona erdiği dönemde veya yaz döneminde budanmalı ve budama artıkları bahçe içerisinden uzaklaştırılmalıdır. Budamalarda büyük ve geniş yaralar açılmamalı, budama yerleri aşı macunu ile hemen kapatılmalıdır.

f. Kalın dallardaki kanserli kısımlar yaz döneminde uygun bir kesici ile sağlam dokuya kadar temizlenmeli ve yara yerleri aşı macunu ile kapatılmalıdır.

g. Toprak işlemesi yapılırken veya hasat esnasında ağaca zarar verilmemelidir.

h. Güneş gören yüzeyler kireçle boyanmalıdır.

ı. Böceklerle ve diğer hastalıklarla gerekli mücadeleler zamanında ve uygun şekilde yapılmalıdır.

Kimyasal Mücadele: Hastalığın etkili bir kimyasal mücadelesi yoktur.Şekil 15: Dallarda Cytospora kanseri ve zamklanma.

11.4. Kayısı Sürgün ve Dal Yanıklığı Hastalığı (Pseudomonas syringae pv syringae Van. Hall.)


Bakteriyel bir hastalık olup, etmenin yapraklarda oluşturduğu lekeler küçük, yuvarlak ve şekilsizdir. Başlangıçta soluk yeşil yağ lekesi görünüşünde olan bu lekeler, zamanla açık kahve ve kirli beyaza dönüşmektedir. Bu lekeli kısımlar kurumakta ve dökülmektedir. Böylece yapraklar delikli bir görünüm almaktadır. Genç sürgünlerde başlangıçta kabuk üzerinde kahverengi küçük belirtiler görülür (Şekil 16). Bu lekeler boyuna ve enine büyüme gösterir. Renkleri koyulaşır. Sonra bu belirtiler sürgünü çepeçevre sarar. Hastalık esas zararını 1-2 yıllık sürgünlerde meydana getirmektedir. Mayıs-Haziran aylarında hassas sürgünlerde geriye doğru ölüm başlar. 5-6 yıl sonra ağaçlar tamamen kurumaktadır. Meyvede ise çağla döneminde yüzeysel ve meyvenin iriliğine değişik ebatlarda lekeler oluşturmaktadır. Bu lekeler başlangıçta yeşil yağlımsı görünümünde olup, yaşlandıkça koyulaşmaktadır.Şekil 16: Dal kanserinin sürgün ve gözlerdeki görünüşü

Mücadelesi:

Kültürel Önlemler: Sonbaharda yaprak dökümü periyodu içinde ağaçlardaki kurumuş sürgünler ve kanser yaraları bulunan dallar kesilmelidir. Sürgünler ve dallar 3-4 cm sağlam kısım ihtiva edecek şekilde budanıp, imha edilmelidir.

Kimyasal Mücadele

1.İlaçlama: Sonbaharda yaprakların %70’i dökülünce (%3’lük bordo bulamacı ile)

2.İlaçlama: İlkbaharda pembe tomurcuk döneminde (%1’lik bordo bulamacı ile)

11.5. Sharka (Plum pox) Virüs Hastalığı


Sert çekirdekli meyve türlerinin yetiştirildiği dünyanın bütün yerlerinde ekonomik olarak büyük zararlara yol açan önemli bir hastalıktır. Daha çok ülkemizin batı bölgelerinde etkilidir. Karantina tedbirlerinin uygulanması ve bölgeye dışarıdan üretim materyalinin (fidan, çöğür, aşı kalemi) girmesinin engellenmesi hastalığın yayılmasını önleyen en önemli tedbirdir. Kayısıda görülen en belirgin şekli meyve çekirdeğine kadar inen şekil bozukluğudur (Şekil 17).

Mücadelesi: Bu virüsün enfeksiyon kaynakları ve taşıyıcıları ile mücadele edilmeli, temiz sertifikalı üretim materyali kullanılmalı ve karantina şartlarına titizlikle uyulmalıdır.

Kayısılarda bu hastalıklardan başka köklerde urlara sebep olan Kök kanseri hastalığı solgunluk hastalıkları olan Verticillium solgunluğu, Rosallinia kök çürüklüğü, Armillaria kök çürüklüğü ve Phytopthora kök boğazı çürüklüğü gibi hastalıklar da görülür.Şekil 17: Sharka (Plum Pox) ile enfekteli meyveler.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19

Similar:

2. ÜLKEMİZDE YETİŞTİRİLEN BAZI ÖNEMLİ KAYISI ÇEŞİTLERİ Kurutmalık Çeşitler iconAyçiçeği dünyada ve ülkemizde en önemli yağ bitkilerinden biri olup ülkemizde genelde yağlık olarak yetiştirilir

2. ÜLKEMİZDE YETİŞTİRİLEN BAZI ÖNEMLİ KAYISI ÇEŞİTLERİ Kurutmalık Çeşitler icon11. ÖNEMLİ KAYISI HASTALIKLARI VE MÜCADELESİ 11 Monilya (Sclerotinia laxa Aderh et Ruhl.)

2. ÜLKEMİZDE YETİŞTİRİLEN BAZI ÖNEMLİ KAYISI ÇEŞİTLERİ Kurutmalık Çeşitler iconKazova (Tokat) Yöresinde Yetiştirilen Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinde Olgunlaşma Sırasında Meydana Gelen Kimyasal Değişmeler

2. ÜLKEMİZDE YETİŞTİRİLEN BAZI ÖNEMLİ KAYISI ÇEŞİTLERİ Kurutmalık Çeşitler iconTARİHTE DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE ÖNEMLİ OLAYLAR

2. ÜLKEMİZDE YETİŞTİRİLEN BAZI ÖNEMLİ KAYISI ÇEŞİTLERİ Kurutmalık Çeşitler iconÜLKEMİZDE MÜZE İLE İLGİLİ YAYIMLANAN ÖNEMLİ KAYNAKLAR

2. ÜLKEMİZDE YETİŞTİRİLEN BAZI ÖNEMLİ KAYISI ÇEŞİTLERİ Kurutmalık Çeşitler iconSICAKLIK STRESİ ALTINDA YETİŞTİRİLEN (30 OC) BILDIRCIN RASYONLARINA KALSİYUM KAYNAĞI OLARAK FARKLI ORANLARDA KATILAN TATLI SU MİDYESİ KABUKLARININ (UNİO ELANGATUS EUCİRRUS BOURGUİGNAT SHELL) BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

2. ÜLKEMİZDE YETİŞTİRİLEN BAZI ÖNEMLİ KAYISI ÇEŞİTLERİ Kurutmalık Çeşitler iconKonu : Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6322 Sayılı Kanunla Vergi Kanunlarımızda Yapılan Bazı Önemli Değişiklikler

2. ÜLKEMİZDE YETİŞTİRİLEN BAZI ÖNEMLİ KAYISI ÇEŞİTLERİ Kurutmalık Çeşitler icon1. Paragrafın ana düşüncesi nedir? A Önemli eserlerde kaliteli malzeme kullanmalıdır B Önemli işler bazı zararları göze almayı gerektirir C Bir eserin kalıcılığı güzelliğine bağlıdır D Her iş sağlam temele bağlanmalıdır 2

2. ÜLKEMİZDE YETİŞTİRİLEN BAZI ÖNEMLİ KAYISI ÇEŞİTLERİ Kurutmalık Çeşitler iconTüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sık karşılaşılan allerjik hastalıklar Birinci Basamak hekimlerinin günlük pratiklerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır

2. ÜLKEMİZDE YETİŞTİRİLEN BAZI ÖNEMLİ KAYISI ÇEŞİTLERİ Kurutmalık Çeşitler iconÜlkemizde akraba evliliği sıklığı %21-25 olarak bildirilmektedir. Bu oran bazı bölgelerde daha da sık olabilmektedir. Pekçok sosyoekonomik ve kültürel nedeni

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page