A. DURUMSALLIK YAKLAŞIMI VE ÇEVRE
Indir 153.18 Kb.
TitleA. DURUMSALLIK YAKLAŞIMI VE ÇEVRE
Page2/5
Date conversion03.04.2013
Size153.18 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.eytpe.net/wp-content/uploads/2012/09/Durumsallık-Yaklaşımı-Ve-Çevre.doc
1   2   3   4   5

BÖLÜM 5

A. MATRİX ORGANİZASYON


Günümüzde işletmelerin faaliyetlerinin karmaşıklaşması;çevre koşullarının hızla

değişmesi;tek boyutlu organizasyon yapılarının işlerliğini azaltmış,işletmeleri çok boyutlu organizasyon yapısını kullanmaya yöneltmektedir.

Matrix organizasyonun en önemli özelliği ; en az iki bölümlere ayırma kriterinin birlite kullanılmasıdır.Daha etkin bir başarı sağlayabilmek için ; belirli fonksiyonel departmanların emir komutasında olan personel aynı zamanda bir projeyi tamamlamakla görevli bir yöneticinin emir komutasına verilir.

Matrix organizayonların en önemli özelliği ; tepe yöneticilerinin tüm yetkileri kendinde toplamayıp,proje ve fonksiyonel yöneticilere devretmesidir.Böylelikle tepe yöneticileri daha etkin stratejik kararlar alabilmektedir.Ancak bu organizasyon ; klasik yönetim ve organizasyon teorilerinin temel ilkesi olan emir-komuta ilkesine ters düşmektedir.Matrix organizasyonlarda; proje yöneticileri ve fonksiyonel yöneticiler olmak üzere iki tip yönetici vardır.Organizasyon üyeleri bu iki yönetici grubuna karşı da sorumludurlar.Bu iki tip müdür arasında yetki anlaşmazlığı nedeniyle sorunlar çıkmaması için sorumlulukları açıkça belirlenmeli ve aralarında koordinasyon sağlanmalıdır


GENEL

MÜDÜRPAZARLAMA

ÜRETİM

FİNANSA

MALIB

MALI
C

MALI

Şekil 6: Matriks organizasyon yapısı


Yararları Sakıncaları


Bu tip organizasyonlarda beşeri Bölüm sayısının ve uzmanlaşmış

kaynaklardan da en iyi biçimde kişilere duyulan gereksinimin

yararlanılır. Uzmanlığa dayalı bir artması, harcamaları artırmıştır.

çalışma söz konusu olduğundan

farklı proje gruplarına katılan Nitelikli insanların bulunmayışı ya

personelin daha iyi biçimde da eksikliği sıkıntı yaratır.

yetişmesi ve üst düzeylere

aday olması söz konusudur.


Matrix organizasyonların yapısı Proje bölümünde çalışan personel,

esnektir,standartlaşma yok gibidir. proje bitiminde eski görevleri olan

Standartlaşma için gereken kesin yol fonksiyonel birimlere dönmek ve yöntemler yerine yeni ve farlı faaliyetlere istemeyebilirler.

başvurulur.


a. Durumsallık Yaklaşımının Getirdiği YeniliklerDurumsallık görüşü gerçekçi bir planlamayı gerektirir.Farklı koşullar altında ,denetim ile birlikte yürütmeyi sağlayacak ana kurallar belirler,organizayonla ilgili en ideal düzenlemelerin tespitinde rol oynar.Durumsallık görüşü ; sorunları çözmede yeni ve pratik bir yaklaşım şeklidir.


B. MATRİX ÖRGÜTLER


Proje Yönetimi de denilen matrix yapıların verimlilik ve etkinliği, hiyerarşik yapılara göre daha hızlı işlemektedir.Proje; kendine özgü özellikleri olan işler grubu olarak tanımlanır.Bir iş grubunu “proje” haline getiren ana özellikler şunlardır:39

  1. İş grubu içinde yer alan faaliyetlerin belirli başlangıç ve bitiş noktalarının bulunması

  2. İş grubunun ve bunun içindeki faaliyetlerin genellikle bir kez olmak üzere yapılması

  3. İş Grubu içindeki bu faaliyetlerin her yönden her zaman tam olarak bilinmemesi

  4. İşlerin zamanında bitirilememesinin örgüt açısından önemli kayıplara neden olması

İş grubu içinde yer alan her işin bitiş zamanı maliyeti ve kalitesi açısından belirli standartların olması

Matrix örgüt uygulaması “proje” ve “proje ekibi” nin doğuşu ile başlamıştır.Proje ekibi belli bir amacı gerçekleştirmek üzere örgütün çeşitli görev alanlarından biraraya gelen üyelerden oluşur.Proje Yöneticisi; gerekli bütün faaliyetler üzerinde tam bir yetkiye sahiptir ve gönüllü işbirliğine, üyelerin eşitliğine ve uzman bilgilerine serbset ve çok yönlü iletişim ortamını oluşturmak durumdadır.40

Ana Örgüt ile Proje Yönetimi arasındaki ilişkinin derecesi geniş ölçüde, verilen görevin niteliğine ve projede çalışan iş görenlerin uzmanlık düzeyine bağlı olacaktır.Bir projenin gerektirdiği teknoloji ve uzman bilgi nekadar yüksek düzeyde , projede çalışan uzmanların sayısı ne kadar çok ve çözüm aranan sorunlar ne kadar karmaşık olursa, ana örgütün projeyi denetleme ve ona yön verme olanağı da bu ölçüde az olacaktır.

Proje Yönetimi genellikle geçici bir nitelik taşır.Verilen görevin tamamlanması ya da amacın gerçekleştirilmesi halinde proje de son bulmaktadır.


1   2   3   4   5

Similar:

A. DURUMSALLIK YAKLAŞIMI VE ÇEVRE iconDURUMSALLIK ( KOŞUL BAĞIMLILIK )YAKLAŞIMI

A. DURUMSALLIK YAKLAŞIMI VE ÇEVRE icon2. DURUMSALLIK YAKLAŞIMI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

A. DURUMSALLIK YAKLAŞIMI VE ÇEVRE iconEkoloji ve çevre bilimi, ekolojinin konulara yaklaşımı, ekolojinin temel kavramları, eko sistem, ekolojik sorunlar, Dünyada ve Türkiye’de çevre korumacılık

A. DURUMSALLIK YAKLAŞIMI VE ÇEVRE iconBu araştırmanın amacı, zihinsel engelli öğrencilere Amaçların Tüm Beceri Yaklaşımı ve ilen Zincirleme Yaklaşımı' na Göre Düzenlendiği Bireyselleştirilmiş

A. DURUMSALLIK YAKLAŞIMI VE ÇEVRE iconGünümüzde “ çevre” ve “ çevre koruma”ya verilen önem, gösterilen ilgi ve duyarlık, çevre koruma’nın ana ögelerinden birisi olan “ Ağaç ve Yeşillendirme”

A. DURUMSALLIK YAKLAŞIMI VE ÇEVRE iconMUHASEBEDE SOSYAL SORUMLULUK VE ÇEVRE Hulusi ÖZOCAK İ. S. M. M. M. O. Çevre Komisyonu Başkanı

A. DURUMSALLIK YAKLAŞIMI VE ÇEVRE iconDÜZELTME İLANI T. C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A. DURUMSALLIK YAKLAŞIMI VE ÇEVRE iconÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

A. DURUMSALLIK YAKLAŞIMI VE ÇEVRE iconÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

A. DURUMSALLIK YAKLAŞIMI VE ÇEVRE iconT. C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page