2007-2008 BOYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
Indir 14.43 Kb.
Title2007-2008 BOYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
Date conversion13.12.2012
Size14.43 Kb.
TypeProgrami
Sourcehttp://uzunyolmyo.kocaeli.edu.tr/boyaiçerik.doc
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

HEREKE ÖMER İSMET UZUNYOL MESLEK YÜKSEKOKULU

2007-2008 BOYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

BBT101 BOYA TEKNOLOJİSİ I

Boyanın tanımı, boyada kullanılan temel ham madeler, polimerleşme, bağlayıcılar, yağ ve yağ asitleri, polioller, poliasitler.


TDB101 TÜRK DİLİ I


BBT121 YABANCI DİL I


AIB101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I


BBT141 MATEMATİK I

Kümeler, sayılar, denklemler ve eşitsizlikler. Fonksiyon kavramı, üstel ve logaritmik fonksiyonlar.


BBT161 FİZİK

Ölçme, birim sistemleri, vektörler, dinamik, hidrodinamik, enerji, iş güç kavramları, temel elektrik bilgisi, doğru akım devreleri, ışık ve spektrum.


BBT163 GENEL KİMYA I

Kimya ve madde, atomun yapısı ve periyodik sistem, semboller ve denklemler, kimyasal bağlar, gazlar sıvılar ve katılar.


BBT165 ORGANİK KİMYAI

Organik bileşiklerin yapısı, alkanlar ve siklo alkanlar, stereokimya, alkanlar ve alkinler, iyonik reaksiyonlar, nükleofilik sübstitüsyon ve eliminasyon reaksiyonları, alkol ve etkileri.


BBT177 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Bilgisayarın tanıtımı, bellek ve bellek çeşitleri, virüs ve virüs programları. bilgisayarın donanımı ve yazılımı ile ilgili temel kavramlar, PC’lerde işletim sistemleri hakkında genel bilgiler , Dos 6.22 İşletim sistemi, Dos 6.22 İşletim sisteminin iç ve dış komutları, Windows’ 95/98/2000 veya Windows me işletim sistemi ve komutları,İnternet hakkında genel bilgiler.


BBT102 BOYA TEKNOLOJİSİ II

Boya ve özellikleri, boyanın sınıflandırılması, boya ile ilgili prosesler, yaş ve kuru boya filmi özellikleri, pigmentler ve özellikleri, solventler, katkı maddeleri, boya üretiminde kullanılan ekipmanlar, depolama ve muhafaza.


BBT104 RENK BİLGİSİ

Renk nedir, renk ölçüm teknikleri, renk ayarı, laboratuar uygulamaları, formül hazırlama, renklerin psikolojik etkileri, ışığın yapısı, gözün rengi algılaması, oksokromların özellikleri, boyar maddeler, mikalı boyalar, titanize mika pigmentleri.


BBT102 BOYA TEKNOLOJİSİ II


AIB102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II


BBT142 MATEMATİK II

Türev, limit, integral,matrisler ve determinantlar, olasılık ve istatistik kavramı.


BBT164 GENEL KİMYA II

Elektrokimya, kimyasal termodinamik, reaksiyon hızı ve denge, çözeltiler, sulu çözeltilerde denge, organik kimyaya giriş.


BBT166 ORGANİK KİMYA II

Serbest radikalik reaksiyonlar, konjüge sistemler, aromatik yapılar ve reaksiyonları, nükleofilik aromatik substitusyon reaksiyonları, aldehit ve ketonlar, karboksilik asit ve türevleri, aminler.


BBT178 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

MS Ofis programlarından “MS Word’97/2000’in kullanımı, MS Excel’97/2000’de elektronik tablolamaya giriş ve grafik çizimleri. PowerPoint’97/2000 programının tanıtımı.


BBT201 BOYA UYGULAMA TEKNİKLERİ I

Zemin tanımı, uygulamada kullanılan malzemeler ve kullanılma şekilleri, oto boya uygulama teknikleri.


BBT203 TEKNİK RESİM

Yazı çizgi çalışmaları, teknik resim normları, geometrik çizimler ve uygulamaları, perspektif, izdüşüm, izdüşüm düzlemleri, Avrupa ve Amerika normlarına göre görünümler, ölçülendirme ve uygulamaları, kesit alma, yüzey işlem işaret ve uygulamaları, tolerans, arakesit, eleman çizimleri, toplu resimler.Autocad 2000’de çizimler.


BBT205 BOYA ÜRETİM TEKNIKLERİ

Boyaların sınıflandırılması, Boya üretimi, Su bazlı iç ve dış cephe boya üretimi, Solvent bazlı iç ve dış cephe boya üretimi, Üretim safhalarında kontrol yöntemleri, Son kontroller, Pigmentlerin sınıflandırılması, renk pastalarının üretimi ve özellikleri, renk ayar işlemleri, dolum ve ambalajlama.


BBT213 PROJE I

Serbest çalışma.


BBT265 ANALİTİK KİMYA

Analitik kimyanın tanımı, su ve çözeltileri, kimyasal reaksiyonlar, reaksiyon türleri, reaksiyon hızı ve kütlelerin etkimesi kanunu, çözünürleştirme ve eritiş yöntemleri, çözünürlük, çözünürlük çarpımı, çözünürlüğe etki eden faktörler, çökme ve çökmeye etki eden nedenler, asit ve bazlar, tampon çözeltiler, indikatörler, kalitatif ve kantitatif analiz, gravimetrik ve volumetrik analiz, asit baz titrasyonları, saflaştırma yöntemleri.


BBT267 FİZİKOKİMYA

Atom yapısı ve madde, gazlar, sıvılar, katılar, termodinamik, kimyasal denge ve serbest enerji, sıvı buhar dengesi, kimyasal kinetik.


BBT269 ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI

Teknik iş emniyeti, iş güvenliği, işçi sağlığı, ilk yardım, su kirlenmesi, hava kirlenmesi, toprak kirlenmesi, atıkların toplanması ve değerlendirilmesi, sanayileşme ve çevre sorunları, arıtma sistemleri.


BBT271 İŞLETME I

İnsan toplum ve ekonomi, ekonomi üretim ilişkisi, üretim kaynağı olarak işletmenin doğuşu ve işletme kavramı, işletmenin kuruluşu, büyüklüğü, türleri, kapasitesi.


BBT202 BOYA UYGULAMA TEKNİKLERİ II

İnşaat ve sanayi boyaları, mobilya boyaları uygulama teknikleri.


BBT204 KALİTE KONTROL YÖNTEMLERİ

Tanım ve sınıflandırma, ölçüm teknikleri, numune alma yöntemleri, testler, analizler, istatistiksel yöntemler, kabul kriterleri, kalibrasyon, laboratuar uygulamaları, kalite çemberleri, İSO 9000 ve bölümleri, kalite el kitabı, hammadelere uygulanan test yöntemleri.


BBT208 PROJE II

Serbest çalışma.


BBT266 ENSTRUMENTAL ANALİZ

Elektromagnetik radyasyonun madde ile etkileşimi, alev emisyon spektroskopisi, atomik absorbsiyon spektroskopisi, UV ve görünür alan spektroskopisi, IR spektroskopisi, NMR spektroskopisi, kütle spektroskopisi, x ışınları spektroskopisi, absorbsiyon bant analizi, gaz kromatografisi, lambert beer kanunu ve uygulamaları.


BBT268 POLİMER KİMYA

Polimerlerin terihsel gelişimi, polimer, monomer tanımları,polimer yapılar, polimer türleri, elde ediliş metotları, molekül ağırlıklarının tesbiti, kondenzasyon ve katılma polimerleri, radikalik ve iyonik polimerleşme, kopolimerleşme.


BBT270 ANORGANİK KİMYA

Kimyasal bağlar, Atom ve molekül kavramları ve molekül ağırlıkları, atomun elektronik yapısı, moleküler geometri, periyodik tablo, kolloidler, katılar ve kristal yapılar.


BBT272 İŞLETME II

Yönetimin tanımı, yönetim işlevleri, yönetim ve yönetici özellikleri, pazarlama üretim, finansman, halkla ilişkiler kaynakları, AR-GE.


BBT274 PAZARLAMA VE HALKLA İLİŞKİLER

Pazarlama genel tanımı, pazarlama araştırmalarının nasıl yapılacağı ve bunların değerlendirilmesi, halkla ilişkiler.

Add document to your blog or website

Similar:

2007-2008 BOYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI icon2007-2008 KOZMETİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

2007-2008 BOYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI icon2007-2008 YALITIM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

2007-2008 BOYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI icon2009-2010 BOYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

2007-2008 BOYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI iconKök Boya Pamuk ve yün mamullerine renk vermek için bitki ve böceklerden elde edilen tabii boya. Bu boyalar halk arasında "kök boya" olarak bilinir. On dokuzuncu

2007-2008 BOYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI icon2007/2008 ÖĞRETİM YILI SEÇMELİ-BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ DERSİ SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI

2007-2008 BOYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI icon2007-2008 İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI

2007-2008 BOYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI icon2007 2008 ETKİNLİK PROGRAMI

2007-2008 BOYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI icon2007-2008 GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI

2007-2008 BOYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI icon2007-2008 FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK PROGRAMI

2007-2008 BOYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI icon2007-2008 I. YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page