PAZARLAMA PROGRAMI
Indir 18.16 Kb.
TitlePAZARLAMA PROGRAMI
Date conversion08.04.2013
Size18.16 Kb.
TypeProgrami
Sourcehttp://www.izzetbayraktar.com/dersler/pazarlama/yariyiluc/gumrukmevzuati.doc


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

İZZET BAYRAKTAR SOSYAL BİLİMLER

MESLEK YÜKSEKOKULU


PAZARLAMA VE REKLAMCILIK

BÖLÜMÜ

PAZARLAMA PROGRAMI
I. GENEL BİLGİLER

Ders Adı

GUM051-3 Gümrük Mevzuatı

Zorunlu

DERS SAATİ: 2

Dönemi

Güz

Bölümü

PAZARLAMA VE REKLAMCILIK

KREDİSİ: 2

Ders Sorumlusu

Doç. Dr. Tuncay ÇELİK

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 38039 Kayseri,

Tel:(352) 4374901 (43568),

E-mail: tcelik@erciyes.edu.tr Çalışma saatleri: 8.00-17.00

II. DERS BİLGİLERİ

DERSİN İÇERİĞİ:

Dersin içeriğini, Gümrük ve kamu mevzuatının amacı ve kapsamı, gümrük mevzuatı çerçevesinde kişilerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin çeşitli hükümler temsil hakkı, gümrük mevzuatının uygulamasına ilişkin kararlar, bilgi ve bilgiye ilişkin yükümler, basitleştirilmiş usul ve diğer hükümler, basitleştirilmiş usulün kapsamı, serbest dolaşıma giriş beyanı, ihracat rejimi, gümrük antrepo rejimi, hariçte işleme rejimi, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme veya geçici ithalat rejimleri, taşıtların kontrolü ve gümrük bölgesine getirilen eşya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tâbi tutulana kadar uygulanacak hükümler konuları oluşturmaktadır.


DERSİN ÖNKOŞULLARI:

Ön lisans öğrencileri (Herhangi bir önkoşul bulunmamaktadır).

DERSİN AMAÇLARI:

Öğrencilerin ihracat ve ithalatla ilgili gümrük işlemleri ile ilgili mevzuata hakim olmalarının sağlanması.

DERSİN YÖNTEMİ:

Sınıf dersleri

DERS DÖKÜMANLARI:

1- Uygulamalı Gümrük mevzuatı, Murat Canıtez, Gazi Kitapevi, Ankara, 2008.

ÖNERİLEN KAYNAKLAR:

1. T.C. Gümrük kanunu

DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ:

Kapalı notlarla bir yazılı ara sınav, bir yazılı yarıyıl sonu sınavı yapılır. Ham başarı puanı, yarıyıl sonu sınav puanının % 70'ine, ara sınavlar puan ortalamasının % 30'unun eklenmesiyle hesaplanır. Başarılı olmak için başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. AA, BA, BB, CB, CC (ham başarı puanı 100-70 arasında kalan notlar) şartsız başarılı notlardır. DC ve DD (ham başarı puanı 69-60 arasında kalan notlar) ise şartlı başarılı notlardır.

DİĞER BİLGİLER:

Öğrenciler, programlı ders faaliyetlerinin %70’ine devam etmek zorundadır.

DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)

1. Hafta: Gümrük mevzuatının amacı ve kapsamı

2. Hafta: Kişilerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin çeşitli hükümler

3. Hafta: Gümrüklerde Temsil Yöntemleri

4. Hafta: Gümrük Tarifeleri ve Türkiye Gümrük Tarife Giriş Cetveli

5. Hafta: Gümrük Vergilerinin Hesaplanması

6. Hafta: Eşyanın Menşei

7. Hafta: Eşyanın Gümrük Kıymeti

8. Hafta: Gümrük Rejimleri

9. Hafta: Gümrük Rejimleri

10. Hafta: Eşyanın Gümrüğe Sunulması

11. Hafta: Gümrükçe Onaylanmış İşlem

12. Hafta: Gümrük Beyan Yöntemleri

13. Hafta: Eşyanın Muayenesi

14. Hafta: Eşyanın Tahlili ve Teslimi

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ:

  • Dış ticaret işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli mevzuat bilgilerine sahip olma ve bu bilgileri pratikte uygulayabilme becerisinin kazanılması

Add document to your blog or website

Similar:

PAZARLAMA PROGRAMI iconİZZET BAYRAKTAR SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PAZARLAMA PROGRAMI

PAZARLAMA PROGRAMI iconPAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PAZARLAMA PROGRAMI

PAZARLAMA PROGRAMI iconPAZARLAMA REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PAZARLAMA PROGRAMI

PAZARLAMA PROGRAMI iconPAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PAZARLAMA PROGRAMI

PAZARLAMA PROGRAMI iconPAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PAZARLAMA PROGRAMI

PAZARLAMA PROGRAMI iconPAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PAZARLAMA PROGRAMI

PAZARLAMA PROGRAMI iconPAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PAZARLAMA PROGRAMI

PAZARLAMA PROGRAMI iconPazarlama uygulamalarının hukuki boyutunun önem kazanmasına paralel olarak pazarlama etiği konusu da sorgulanmaya başlanmıştır. Bu derste, pazarlama etiği

PAZARLAMA PROGRAMI icon1-Pazarlama araştırmalarını önemini kavrama 2-Pazarlama problemlerine ilişkin bilginin toplanması ve analizinde kullanılan araştırma yöntemlerini, metodolojisini kavrama 3-Pazarlama araştırmalarının uygulama alanlarını tanıma

PAZARLAMA PROGRAMI iconPazarlama: tanımı, kapsamı, amaçları ve hedefleri; üretim konsepti, ürün konsepti, satış konsepti ve pazarlama konsepti; toplumsal pazarlama; genel olarak

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page