MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER
Indir 163.04 Kb.
TitleMATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER
Page2/3
Date conversion08.04.2013
Size163.04 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.bdo.com.tr/vergi/kdv_beyannamesi_doldurma-2012.doc
1   2   3

TAM İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER


Bu bölümde tam istisna kapsamına giren yani indirim ve iade hakkı bulunan istisnalar uygulanmak suretiyle yapılan işlemlerin bedelleri gösterilir. Bu işlemlerin neler olduğu, hizalarındaki kod numaraları ve KDV Kanunu’ndaki ilgili madde numaraları aşağıdaki tablodadır.


Bu bölümün sağındaki “Yüklenilen KDV” sütununa hizasındaki istisna işlemle ilgili olarak yüklenilmiş olan ve İADESİ İSTENEN KDV tutarı yazılır. İADE İSTEMEK MECBURİ DEĞİLDİR. İADE İLE UĞRAŞMAK İSTEMEYENLER BU SATIRLARIN TAMAMINA VEYA BAZILARINA “0” YAZABİLİRLER. Böylelikle KDV iade haklarını devrolan KDV yoluyla kullanacaklarını beyan etmiş olurlar. (Daha sonra bu tercih değiştirilerek, düzeltme beyannamesi vermek suretiyle iade talebinde bulunmak mümkündür.) İadesi istenecek olan tutarın, istisna işlemle ilgili olarak direkt yüklenilen KDV lere, istenirse genel gider KDV payının ve bu işlemde kullanılan amortismana tabi iktisadi kıymetlerle ilgili olarak bu ayda indirilen veya daha önce indirilmiş olup, önceki aylardan devren gelen KDV nin içinde bulunan KDV lerin ilavesi suretiyle tespiti mümkündür. İadesi istenen KDV prensip olarak istisna işlem bedelinin genel KDV oranı ile çarpımı sonucu bulunan rakamı geçemez. Ancak zararına satış, yüksek oranlı girdi kullanımı, genel gider KDV payı ekleme gibi kabul gören izahlarla bu sınırın üstünde iade istenebilir. Fakat sınır aşımı amortismana tabi iktisadi kıymet KDV sinden kaynaklanıyorsa aşan bu kısım kabul edilmez.KOD NO

KDVK MD. NO

TAM İSTİSNA KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER

301

11 / 1 - a

Mal ihracatı302

11 / 1 - a

Hizmet İhracatı303

11 / 1 - a

Roaming hizmetleri316

11 / 1 - a

Serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler

304

13 / a

Deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının teslimi ile inşa, tadil, bakım ve onarımları

305

13 / b

Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler

306

13 / c

Petrol aramaları ve petrol boru hatlarının inşa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetler

307

13 / c

Kıymetli madenlerin arama, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetleri
308

13 / d

Teşvikli yatırım mallarının teslimi

309

13 / e

Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları ile liman ve hava meydanlarının inşası yenilenmesi ve genişletilmesi

310

13 / f

Ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetler


311

14 - 1

Uluslararası taşımacılık
315

14 - 3

İhraç konusu eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve yarı römorklara yapılan motorin teslimleri

312

15 / a

Diplomatik organ ve misyonlara yapılan teslim ve hizmetler313

15 / b

Uluslararası kuruluşlara yapılan teslim ve hizmetler


317

17 / 4 – s

Özürlülerin eğitimleri meslekleri ve günlük yaşamlarına ilişkin araç, gereç ve bilgisayar programları

314

19 / 2

Usulüne göre yürürlüğe girmiş uluslararası anlaşmalar kapsamındaki istisnalar (iade hakkı tanınan)

350
Diğerleri
DİĞER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER


Bu bölümde iade hakkı doğuran diğer işlemlerle ilgili teslim bedelleri ve bu bedellere ait kod numaraları ile ilgili madde numaraları gösterilir. İade hakkı doğuran diğer işlemlerin neler olduğu aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.


KOD NO.

KDVK MD. NO.

DİĞER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER

401

8 / 2

Fazla ve yersiz ödenen vergiler

409

9 / 1

İstisnadan vazgeçenlerin hurda ve atık teslimlerinde alıcı tarafından tevkif edilen KDV

410

9 / 1

91 no.lu G.T. (A/2) bölümünde belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan yapım işlerine ait tevkif edilen KDV

411

9 / 1

91 no.lu G.T. (A/2) bölümünde belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan temizlik işlerine ait tevkif edilen KDV

412

9 / 1

91 no.lu G.T. (A/2) bölümünde belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan bahçe ve çevre bakım işlerine ait tevkif edilen KDV

413

9 / 1

91 no.lu G.T. (A/2) bölümünde belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan özel güvenlik hizmetlerine ait tevkif edilen KDV

414

9 / 1

91 no.lu G.T. (A/2) bölümünde belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan tadil, bakım, onarım hizmetlerine ait tevkif edilen KDV

415

9 / 1

91 no.lu G.T. (A/2) bölümünde belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan yemek servis hizmetlerine ait tevkif edilen KDV

416

9 / 1

91 no.lu G.T. (A/2) bölümünde belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan danışmanlık-denetim hizmetlerine ait tevkif edilen KDV

417

9 / 1

91 no.lu G.T. (A/2) bölümünde belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan iş gücü hizmetlerine ait tevkif edilen KDV

418

9 / 1

Bakır, alüminyum ve çinko külçe teslimlerinde alıcı tarafından tevkif edilen KDV

419

9 / 1

Bakır, alüminyum, çinko ve bunların alaşımlarından elde edilen mamullerin teslimlerinde alıcı tarafından tevkif edilen KDV

420

9 / 1

Yapı denetim hizmeti ile ilgili olarak alıcı tarafından tevkif edilen KDV (91 no.lu G.T. kapsamı dışındaki mükelleflere yapılanlar)

421

9 / 1

İş gücü hizmeti ile ilgili olarak alıcı tarafından tevkif edilen KDV (91 no.lu G.T. kapsamı dışındaki mükelleflere yapılanlar)

422

9 / 1

Özel güvenlik hizmeti ile olarak alıcı tarafından tevkif edilen KDV (91 no.lu G.T. kapsamı dışındaki mükelleflere yapılanlar)

423

9 / 1

Fason tekstil ve konfeksiyon işlerinde alıcı tarafından tevkif edilen KDV

424

9 / 1

Diğer kısmi tevkifata tabi işlemlerde alıcı tarafından beyan edilecek KDV

428

9 / 1

Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimlerinde alıcı tarafından tevkif edilen KDV

429

9 / 1

Büyük ve küçükbaş hayvan etlerinin tesliminde alıcı tarafından tevkif edilen KDV

430

9 / 1

Hurda metalden elde edilen külçe teslimlerinde alıcı tarafından tevkif edilen KDV

431

9 / 1

Turizm, acente, rehber ve benzerlerine yapılan komisyon ödemelerine ilişkin alıcı tarafından tevkif edilen KDV

403

11 / 1 - a

61 No.lu KDV Genel Tebliği kapsamındaki satışlarla ilgili yüklenilen KDV

405

11/1-c ve Geçici 17

İhracatı bu dönemde gerçekleşen indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla teslimleri ile ilgili yüklenilen KDV farkı

406

29 / 2

İndirimli orana tabi işlemler

408

11 / 1 - b

43 No.lu KDV Genel Tebliği kapsamındaki teslimlerle ilgili olup bu dönemde alıcıya iade edilen KDV

425

13 – a

Sipariş verenin bu istisna kapsamındaki araçların imal ve inşasında kullanılan KDV’ye tabi mal ve hizmet alımları

426

13 – c

Kıymetli madenlerin arama, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetleri

427

13 – f

Ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetin yapılmasından önceki iade talepleri ile tedarikçilerin iade talepleri

450
Diğerleri


1   2   3

Similar:

MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER iconVERGİ İNCELEMESİ SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN MATRAH FARKININ, VERGİ ASLI VE CEZALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER icon1 – Mükellef bilgileri bildirimi düzenlemek için internet vergi dairesi sistemine giriyorum. Bilgi giriş başlığında mükellef bilgileri bildirimi alt başlığı görülmüyor

MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER icon1 – Mükellef bilgileri bildirimi düzenlemek için internet vergi dairesi sistemine giriyorum. Bilgi giriş başlığında mükellef bilgileri bildirimi alt başlığı görülmüyor

MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER iconVERGİ KİMLİK NUMARASI KULLANILACAK İŞLEMLER ve VERGİ KİMLİK NUMARASI KULLANMAK ZORUNDA OLANLAR

MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER icon413 SERİ NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNEGÖRE ALINACAK MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ KLAVUZU

MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER iconUkrayna’da vergi düzenlemesi ‘Vergi Sistemi Kanunu’ ile yapılmıştır. Söz konusu kanun vergi oranlarının, muafiyetlerin ve vergi matrahının hesaplamasında

MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER iconYABANCI ULAŞTIRMA KURUMLARINDA MATRAH ve SORUNLAR–I-1

MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER iconVERGİ ASLINA BAĞLI OLMAKSIZIN KESİLMİŞ VE ÖDENMEMİŞ VERGİ CEZALARI: Vergi cezasının 20’si ödenecek 80’i kaldırılacaktır

MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER iconHırvatistan’da vergi sistemi Genel Vergi Yasası çerçevesinde düzenlenmektedir. Başlıca vergi türleri ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir

MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER iconUNIX OLANAKLARI İŞLEMLER, KOMUT GİRME, YÖNLENDİRME, İŞLEMLER ARASI İLETİŞİM

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page