Bu kitabın yayın hakları E. Tahsin Yücel’e aittir. Kitabın tamamı veya bir bölümü, alıntı amacı dışında hiçbir biçimde çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden elde
Indir 1.24 Mb.
TitleBu kitabın yayın hakları E. Tahsin Yücel’e aittir. Kitabın tamamı veya bir bölümü, alıntı amacı dışında hiçbir biçimde çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden elde
Page1/25
Date conversion04.12.2012
Size1.24 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.ataturkseverler.com/UmudaYolculuk.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


UMUDA

YOLCULUK


Ütopya


Yazan : E. Tahsin Yücel


YAZAN : E. Tahsin Yücel


UMUDA YOLCULUK


E. TAHSİN YÜCEL


Ütopya


İSBN: 978-605-61304-8-9


Birinci basım, Nisan 2011, İzmir


@2011

Bu kitabın yayın hakları E.Tahsin Yücel’e aittir. Kitabın tamamı veya bir bölümü, alıntı amacı dışında hiçbir biçimde çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden elde etmek üzere saklanamaz.


Kapak tasarımı

R. Güler


İletişim ve kitap isteme adresi

Tahsin Yücel

398. Sokak, nu: 71/1 – Dikili / İzmir

Tel: 0232 671 48 90

e-posta: yucelte@gmail.com


Baskı

Dilan matbaası-Gökhan Baki

1456.Sokak, nu: 23/A – Alsancak / İzmir

Tel: 0232 421 86 33


Cilt

Kardeşler Ciltevi

Tel. ve faks: 0232 435 78 18


Egetan Bas.Yay. Tan. Ltd. Şti.

1454. Sokak, nu:15/2 – Alsancak / İzmir

Tel: 0232 421 08 96

Faks: 0232 46476 48

e-posta: egetan96@gmail.com


Adres : Tahsin Yücel – 398. Sokak, nu : 71/1–Dikili/ İzmir


Tlf : (232)6714890


E - posta: yucelte@gmail.com


Ö N S Ö ZBu kitap bir ütopyadır. Ütopya, olmayan ülke demektir. Yazında, gerçekleşmesi özlenen kusursuz bir toplum düzeni tasarısı anlamında kullanılır.

Ütopya sözcüğünü, ilk kez İngiliz Düşünür Thomas More, 1516’da yayımladığı ÜTOPYA adındaki kitabında kullanmıştır. T. More, zamanının toplum düzenini çıkarcı, bencil, akıl dışı ve adaletsiz buluyordu. Kendisi, ÜTOPYA adında bir ülke varsaydı; bu ülkede, akla, özveriye ve adalete dayalı düşsel bir toplumsal düzen tasarladı. Kitabında bunu anlattı.

İÖ 427–347 yıllarında yaşayan Yunanlı filozof Platon’un yazdığı DEVLET adındaki kitap, ilk ütopya olarak kabul ediliyor. Ondan sonra günümüze kadar çeşitli ütopya kitapları yazılmıştır. Bu ütopyaların ortak yönleri şunlardır:

* Her yazar kendi düşüncesine göre; gerçek olmayan, övgüye değer düşsel bir ülkeyi ve orada yaşayanları anlatır.

* Anlatılan ülkede doğruluk, eşitlik, adalet, özgürlük, iyilik, özveri, çalışkanlık, barış içinde düzenli ve mutlu yaşam vardır; haksızlık, yoksulluk, kötülük ve savaş yoktur.

* Toplumsal yaşam, ekonomi, kültür ve siyaset ileri bir uygarlık düzeyindedir.

* Yazarın yaşadığı dönemdeki toplumun sorunları ve çözüm yolları belirtilmektedir.

İnsanlar; köy, kent, devlet gibi örgütlenme içinde yaşamaya başlayınca daha iyi bir düzen kurma özlemi de başlamıştır. Dinler bu özlemi, ölümden sonra cennet vaadi ve cehennem korkusu ile sağlamaya çalışmaktadır. Ölünce, iyi insanların cennete, kötü insanların cehenneme gideceği kabul edildiği için, yaşamda kötülüklerin önleneceği düşünülmüştür. Ütopya yazarları ise yaşarken daha iyi bir toplum kurulmasını umut ediyorlar.

Ütopya yazarlarının özlemleri henüz gerçekleşmedi. Bu nedenle ütopya yazanlar çoğaldı.

Ütopyaların çoğu gezi anıları ya da roman biçiminde yazılmıştır. Başlıca ütopyaların adları kaynaklarda belirtilmiştir. Bu kitap da gezi biçiminde düzenlenmiş bir ütopyadır. Dileğimiz başka ütopyalar yazılmasıdır. Her ne keder ütopyalar gerçek olmasa da insanları düşünmeye yöneltmesi de yeter.

İ Ç İ N D E K İ L E RKONULAR Sayfa

-------------------------------- -------

Önsöz …………………. 3

Yolculuk. . . . . . . . . . . . . . 7

Kıyatur’da demokrasi yöne-

timi var ………………. 15

Ulusal meclisteyiz. . . . . … 16

Başbakan yardımcısı ile

görüşme . . . . . . . . . . . 22

Yargı bağımsız, hızlı ve gü. 28

Devlet örgütü çok nitelikli 30

Vergi vermek onur verici

davranış . . . . . . . . . . 40

Kişilik kartı ve nüfus dosyası 44

Bir konferans ………… 46

Bir genel seçimi izledik . . 53

Devlet görevlileri dikkatli

seçiliyor . . . . . . .. . . 59

Güzel sanatlar yaygın . . . 63

Bilimsel araştırma kentleri 65

Çalışmak bir din olmuş … 70

Her işte sık denetim var 81

Yayın kuruluşları ………. 88

Toplumsal güvence yeterli 90
KONULAR Sayfa

-------------------------------- -------

Güvenlik örgütü çok iyi . . 91

Kenro Üst Birliği : KÜB …. 92

Doğa titizlikle korunuyor 98

Gezegende ortak dil var 99

Çeşitli dinler bulunuyor … 102

Eğitim; yaygın, nitelikli ve

parasız . . . . . . . . . . . 106

Ronako Bilimtayı . . . . . 132

Tatil yerleri ……………. 136

Kalkınma planlı yürütülüyor 138

Karma ekonomi uygulanıyor 141

Taşınmaz mallar …….. 160

Halk örgütleri güçlü….. …. 166

Sağlık işleri çok ucuz . . 170

Tarım çok gelişmiş . . …. 173 Bencillikle uygarlığın ilişkisi 180 Siyasi partiler . . . . . . . . . 188

Kunbas gezisi . ………. 194

Dünyaya dönüş ………. 202

Sözlük ………………. 203

Kaynaklar …………….. 204


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Add document to your blog or website

Similar:

Bu kitabın yayın hakları E. Tahsin Yücel’e aittir. Kitabın tamamı veya bir bölümü, alıntı amacı dışında hiçbir biçimde çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden elde icon5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu gereğince eserin yayın hakları Sokak Kitapları Yayıncılık’a aittir. Yayıncının yazılı izni olmadan eserin tümü veya bir bölümü çoğaltılamaz, dağıtılamaz, satılamaz

Bu kitabın yayın hakları E. Tahsin Yücel’e aittir. Kitabın tamamı veya bir bölümü, alıntı amacı dışında hiçbir biçimde çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden elde iconGeneral Mobile USA, Inc.'in yazılı izni olmadan bu belgenin hiçbir bölümü hiçbir biçimde veya ortamda yeniden çoğaltılamaz ve aktarılamaz

Bu kitabın yayın hakları E. Tahsin Yücel’e aittir. Kitabın tamamı veya bir bölümü, alıntı amacı dışında hiçbir biçimde çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden elde icon©Bu kitabın tüm hakları Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir. Bu kitabın tamamen ya da kısmen çoğaltılması kaynak gösterilerek ve/veya Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün onayı ile yapılabilir

Bu kitabın yayın hakları E. Tahsin Yücel’e aittir. Kitabın tamamı veya bir bölümü, alıntı amacı dışında hiçbir biçimde çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden elde iconKİTABIN ADI : İNTİBAH KİTABIN YAZARI : NAMIK KEMAL YAYIN EVİ : ENGİN YAYINCILIK

Bu kitabın yayın hakları E. Tahsin Yücel’e aittir. Kitabın tamamı veya bir bölümü, alıntı amacı dışında hiçbir biçimde çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden elde iconBu eserin bir kısmı veya tamamı, İstanbul Bilim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, kopya edilemez

Bu kitabın yayın hakları E. Tahsin Yücel’e aittir. Kitabın tamamı veya bir bölümü, alıntı amacı dışında hiçbir biçimde çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden elde iconKİTABIN ADI : BEYAZ GEMİ KİTABIN YAZARI : CENGİZ AYTMATOV YAYIN EVİ VE ADRESİ : ÖTÜKEN NEŞRİYAT A.Ş. Klodfarer Caddesi 40/7 Divanyolu-İstanbul

Bu kitabın yayın hakları E. Tahsin Yücel’e aittir. Kitabın tamamı veya bir bölümü, alıntı amacı dışında hiçbir biçimde çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden elde iconKİTABIN ADI : BEYAZ GEMİ KİTABIN YAZARI : CENGİZ AYTMATOV YAYIN EVİ VE ADRESİ : ÖTÜKEN NEŞRİYAT A.Ş. Klodfarer Caddesi 40/7 Divanyolu-İstanbul

Bu kitabın yayın hakları E. Tahsin Yücel’e aittir. Kitabın tamamı veya bir bölümü, alıntı amacı dışında hiçbir biçimde çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden elde iconKİTABIN ADI : BEYAZ GEMİ KİTABIN YAZARI : CENGİZ AYTMATOV YAYIN EVİ VE ADRESİ : ÖTÜKEN NEŞRİYAT A.Ş. Klodfarer Caddesi 40/7 Divanyolu-İstanbul

Bu kitabın yayın hakları E. Tahsin Yücel’e aittir. Kitabın tamamı veya bir bölümü, alıntı amacı dışında hiçbir biçimde çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden elde iconTÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON-1 DERSİ KİTAP ÖZETİ KİTABIN ADI : Eğil Dağlar KİTABIN YAZARI : Yahya Kemal Beyatlı YAYIN AVİ VE ADRESİ : Kültür Bakanlığı yayınları/Ankara

Bu kitabın yayın hakları E. Tahsin Yücel’e aittir. Kitabın tamamı veya bir bölümü, alıntı amacı dışında hiçbir biçimde çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden elde iconYayın Hakları : © Bu yapıtın tüm hakları saklıdır. Yapıt tamamen, bölüm olarak ya da özetlenerek kaynak gösterilmeden kopya edilemez, çoğaltılamaz ve

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page