İŞLETMELER ve MUHASEBE BÜROLARI için
Indir 26.47 Kb.
TitleİŞLETMELER ve MUHASEBE BÜROLARI için
Date conversion08.04.2013
Size26.47 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.asmo.org.tr/tablolar/haberler/bulten.doc
İŞLETMELER ve MUHASEBE BÜROLARI için

MUHASEBE YARDIMCI ELEMANI


Kursun amacı;işletmelerin ön bürosunda çalışabilecek düzeyde ön muhasebe elamanı yetiştirmek veya bu seviyede çalışan elemanların bilgi düzeylerini yükseltip, bilgilerini güncellemektir.


Başarılı olanlar iş yerlerine ,muhasebe bürolarına yönlendirilecektir..


Kursun İçeriği

• İşletmenin maliyeye karşı sorumlulukları,

• İşletmenin Sosyal Sigortalar Kurumuna karşı sorumlulukları,

• İşletmenin Bağ-Kur' a karşı sorumlulukları,

• İşletmenin düzenlemesi gereken tüm belgeler.


Ayrıca;


• Muhasebede kullanılan tüm belgeler (Vergi Usul Kanununda yer alanlar) fatura ve fatura yerine geçen belgeler, Ücret bordrosu, Sevk ve taşıma irsaliyesi, adisyon vb. Türk Ticaret Kanunda yer alan; çek, bono ve poliçe, kasa ve işletme defteri kayıtları, ambar kartları, cari hesap kartları, belgelerin temin edilmesi ve saklanması işlenmektedir.

Kurs içinde yaklaşık 80 değişik çeşit belge düzenlenmekte, tanıtılmakta ve çeşitli kurumlara yazılan dilekçe örnekleri de gösterilmektedir.

Katılımcı Profili


Lise ve Meslek Lisesi mezunları, kendisini geliştirmek isteyen Ticaret Meslek Lisesi ve meslek edinmek isteyen Yüksek Okul ,Üniversite mezunları,işletme sahipleri

KURSLAR HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU ŞEKLİNDE DÜZENLENECEKTİR.

Her kurs döneminde bedensel özürlü iki kişiye kurs verilecektir.


Katılım:

Antalya Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Web Sitesi ‘ndeki form, ödeme dekontu ( Ödeme Oda veznesine veya İşbankası Şarampol Şubesi 191126 numaralı hesaba yapılabilir) ve kimlik fotokopisi ile odaya başvurulacaktır.

Oda Tel:238 63 74

Koordinatör:TESMER Bşk.Yard. Muharrem Özaltın – 542 349 96 66


KURS KONULARI:


Genel Muhasebe ve Mali Mevzuat

- Tek Düzen Muhasebe Sistemi

- Cari Hesap

- İşletme defteri

- Vergi Kanunları (Ana Hatlarıyla)

- Ticari ve Mali Belgeler

- Mesleki Etik Kuralları

Büro Yönetimi ve Yazışma Kuralları

- Dosyalama Teknikleri

- Yazışma Kuralları

Sosyal Güvenlik Mevzuatı

Ana Hatları ile

- SSK Mevzuatı

- Bağkur Mevzuatı

- İş Kanunu ve İşkur Mevzuatı

Bilgisayar Programları

  • Luca Temel Eğitimi

- Word – Excel- Power Point
DETAYLI KONU BAŞLIKLARI VE ELE ALINACAK KONULAR:


İŞLETME

- Tanım, tür, amaçları (Otel,Kuyumculuk,Eczane,Taşımacılı,İnşaat ve diğerleri)

- Ticari işletmeler

- Üretim işletmeleri

- Hizmet işletmeleri

- İşletmenin yapısı, varlık ve kaynakları

- Gerçek kişi işletmesi, Tüzel kişi işletme


MUHASEBE

- Tanımı, amaçları

- Muhasebenin temel kavramları ve mali tablo ilkeleri

- Mali tablolar

- Muhasebecilik mesleği, mevzuatı


İŞE BAŞLAMA, BİLDİRİMLER,

MUHASEBEDE KULLANILAN DEFTERLER, KAYITLAR

- İşe başlama bildirimi ve yapılacaklar

- Muhasebede kullanılan defterler

. İşletme defteri

. Yevmiye defteri

. Defteri kebir

. Envanter defteri

. Diğer defterler

- Defter tutmak zorunda olanlar

- Defter tutma bakımından tüccarlar (İşletme hesabı esası, Bilanço esası, S.Meslek Kazancı elde edenlerde)

- Defterlerin onayı

- Kullanılan belgeler, Fatura, fatura yerine geçen belgeler, diğer ispat araçları

. Fatura

. Gider Pusulası

. Müstahsil makbuzu

. Perakende satış vesikaları

. Diğer belge ve kayıtlar


İŞLETME HESABI ESASI

- Yapılacak işlem ve kayıtlar

. Alış ve masrafların kaydı

. Satış ve diğer gelirlerin kaydı

. Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin kaydı

. Stokların takibi, değerlemesi, satılan mal maliyetinin bulunması

. İşletme hesap özetinin çıkarılması


BİLANÇO ESASI

- Bilanço; tanımı, unsurları

. Aktif – Pasif kavramları, Varlıklar ve Kaynaklar

- Gelir ve gider kavramı

- Hesap kavramı

- Tek düzen hesap planının yapısı

- Hesapların işleyişi

- Bilanço hesapları, Gelir tablosu hesapları, 7 sınıfı maliyet hesapları

. Alışların kaydı, alış masrafları, alım iadeleri

. Satışların kaydı, satış masrafları, satıştan iadeler

. Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin kaydı

. Ödeme ve tahsilat araçlarının kaydı (nakit, çek, senet, havale, virman vb)

- Yevmiye defteri, Defteri kebir (Örnek uygulama kayıtları)

- Satışların maliyeti tablosu

- Geçici mizan

- Dönem sonu işlemleri (Envanter çıkarma)

- Kesin mizan

- Mali tabloların çıkarılması

- Kapanış kayıtları


7/A MALİYET SEÇENEĞİ UYGULAMASI

- Fonksiyonel maliyet hesapları, gider yerleri ve gider çeşitleri kavramları

- Ticari işletmelerde

. 750 Araştırma ve geliştirme giderleri

. 760 Pazarlama satış ve dağıtım giderleri

. 770 Genel yönetim giderleri

. Maliyet hesaplarının yansıtma hesapları kanalı ile sonuç hesaplarına aktarılması

- Üretim işletmelerinde

. 710 Direkt ilkmadde ve malzeme giderleri

. 720 Direkt işçilik giderleri

. 730 Genel üretim giderleri

. Yansıtma hesapları kanalı ile maliyetlerin üretime yüklenmesi ve stoklara aktarılması

. Satılan mamul maliyeti

- Hizmet işletmelerinde

. 740 Hizmet üretim maliyeti

. Yansıtma hesabı kanalı ile sonuç ya da aktif hesaplara aktarılması


7/B MALİYET SEÇENEĞİ UYGULAMASI

- Ticari işletmelerde

- Üretim işletmelerinde

- Hizmet işletmelerinde


TİCARİ KAR VEYA ZARAR – MALİ KAR ZARAR

- Ticari karın bulunması

- İlaveler ve mahsuplar

. KKE giderlerin eklenmesi

. İndirim, istisna ve geçmiş yıl zararlarının çıkarılması

- Mali karın (Vergiye tabi kar) bulunması

- Vergi ve yasal yükümlülük karşılıklarının bulunması ve muhasebeleştirilmesi


İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK

- Ücret, tanımı unsurları, bordrosu

- İş ilişkisi, iş sözleşmesi

- İş ve Sosyal güvenlik belge ve bildirimleri

. SSK’da işyeri sicil dosyası açmak

. İşe giriş bildirgeleri (ilk-tekrar)

. Aylık prim ve hizmet bildirimi

. Bölge Çalışma Müd. İşyeri dosyası açmak

. EK-1 ve Ek-2 bildirimleri

. Personel özlük dosyası oluşturma

BEYANNAMELER

- Muhtasar beyanname ve uygulaması

- KDV Beyannamesi ve uygulaması

- Geçici Vergi Beyannamesi ve uygulaması

- Yıllık gelir vergi beyannamesi

- Yıllık kurumlar vergi beyannamesi

MUHASEBE LUCA EĞİTİMİ

Uygulamada kullanılacak materyal listesi:

- Kira sözleşmesi

- İşe başlama/bırakma bildirim formu

- Fatura

- Sevk irsaliyesi

- Gider pusulası

- Serbest meslek kazanç makbuzu

- İşletme defteri

- Stok kartları

- İşletme hesap özeti

- Yevmiye defteri

- Büyük defter

- Mizan cetveli

- Gelir tablosu

- Bilanço tablosu

- SSK İşyeri bildirgesi

- Sigortalı işe giriş bildirgesi

- Aylık SSK Prim hizmet belgesi

- Eksik gün bildirim formu

- Bölge Çalışma Müdürlüğü bildirim formu

- Ek-1 İşçi işe giriş bildirim formu

- Ek-2 İşçi işten çıkış bildirim formu

- Ücret bordrosu

- Ücretli hesap pusulası

- Muhtasar Beyanname

- KDV Beyannamesi

- Yıllık vergi beyannameleri


Amaç; işletmelerin, muhasebe bürolarının gereksinim duyduğu temel muhasebe elemanı yetiştirilmesidir

Add document to your blog or website

Similar:

İŞLETMELER ve MUHASEBE BÜROLARI için iconİŞLETMELER ARASI BİRLEŞME, VERGİ YASALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHASEBE İŞLEMLERİ

İŞLETMELER ve MUHASEBE BÜROLARI için iconEKONOMİK DEĞER OLARAK BİLGİNİN MUHASEBE, İŞLETMELER VE GENEL EKONOMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

İŞLETMELER ve MUHASEBE BÜROLARI için iconÖzel işletmeler, Kamu işletmeleri, Karma işletmeler

İŞLETMELER ve MUHASEBE BÜROLARI için iconKüçük İşletmeler için Büyük Fırsatlar

İŞLETMELER ve MUHASEBE BÜROLARI için iconKaplıcalar İşletmeler Ruhsatı İçin İstenen Belgeler

İŞLETMELER ve MUHASEBE BÜROLARI için iconHASTALIKTAN ARİ İŞLETMELER İÇİN SAĞLIK SERTİFİKASI, MÜRACAAT VE TESPİTİ

İŞLETMELER ve MUHASEBE BÜROLARI için iconKüçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı

İŞLETMELER ve MUHASEBE BÜROLARI için icon“Alıcı ortama tehlikeli madde deşarjı olan kurum, kuruluş ve işletmeler için çevre izni

İŞLETMELER ve MUHASEBE BÜROLARI için iconAlıcı ortama atıksu deşarjı olan kurum, kuruluş ve işletmeler için çevre izni başvurusu ve izin verilmesi

İŞLETMELER ve MUHASEBE BÜROLARI için iconKalite, işletmeler için günümüzde her alanda en önde tutulması gereken bir değer haline dönüşmüştür. İşletme tüm süreçlerinde kaliteyi hedeflemek zorundadır

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page