HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Indir 1.47 Mb.
TitleHARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Page9/27
Date conversion08.04.2013
Size1.47 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://ilahiyat.harran.edu.tr/programlar/ilahiyat_lisans_ders_icerikleri.doc
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   27
Haftalar

Konular

1

Hadisin tanımı, değeri ve sahabe tarafından rivayeti

2

Hadis yazımının yasaklanması, izin verilmesi ve ilk yazılı hadisler

3

Hadis sahifeleri

4

Bazı sahabilerin hadis sahifeleri

5

Sahabinin tanımı, sahabe devrinde hadislerin yayılması, bazı ilim merkezleri

6

Mevzu hadisin tanımı, uydurma hadisin başlangıcı

7

Arasınav

8

Hadis ilminin teşekkülü ve bunu hazırlayan sebepler

9

Siyasi ihtilaflar, ilhad hareketleri, itikadi mezhepler

10

Hadis uydurma sebepleri

11

Cerh ve tadil hareketinin doğuşu

12

Hadisin teşri değeri üzerinde münakaşalar

13

Mutezile ve hadis

14

İlk hadis kaynakları
NOT: Her hafta ikinci dersin sonunda Nevevi’nin el-Erbeun adlı eserinden üç hadis okunacaktır.
Genel Yeterlilikler

1-Hadis Tarihiyle ilgili temel prensipleri kavrama

2-Hadis Tarihiyle ilgili temel amaç ve hedefleri doğru anlama

3-Hadis Tarihinde cereyan eden olayları karşılaştırabilme

4-Hadis Tarihiyle ilgili problemleri değerlendirip çözebilme
Kaynaklar

el-Azami, Muhammed Mustafa, İlk Devir Hadis Edebiyatı, Trc. Hulusi Yavuz, İstanbul: İz Yayıncılık, 1993.

Koçyiğit, Talat, Hadis Tarihi, Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1988.

Koçkuzu, Ali Osman, Hadis İlimleri ve Hadis Tarihi, İstanbul: Dergâh Yayınları, 1983.

el-Hatib, Muhammed Accac, Sünnetin Tesbiti, İstanbul: Akademi Yayınları, 2007.

Nevevi, Kırk Hadis, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayını, 1991.
Değerlendirme Sistemi

Arasınav:
Final:

Projeler:

Ödevler:HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ


Dersin Adı

Kodu

Yarıyılı

T+U

Kredisi

AKTS

Hadis Usulü
III

2+0

2

2
Ön koşul DerslerDersin Dili

Türkçe

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Koordinatörü
Dersi Veren

Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN

Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı

Bu dersin genel amacı; Hadis usulü, Hadis usulü kaynakları ve hadis ıstılahları konularında öğrencilerin bilgi edinmeleri, bilgiyi kullanabilmeleri ve değerlendirebilmeleridir.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenci; 

  1. Hadis usulü ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.

  2. Hadis usulü ile ilgili temel prensipleri açıklayabilecektir.

  3. Hadis usulüne ait temel özellikleri açıklayabilecektir.

  4. Hadis usulü prensipleri arasında karşılaştırma yapabilecektir.

Dersin İçeriği

Hadis usulü ile ilgili temel kavramlar, temel prensipler, hadis usulü ile ilgili çağdaş gelişmeler ve benzeri konulara değinilecektir. Ayrıca Müslim’den uygulamalı metin okunacaktır.
Haftalar

Konular

1

Hadis usulünün doğuşu ve kaynakları

2

Hadis ve Sünnetin tanımı. Hadisin yapısı: Sened ve Metin

3

Rivayetin adabı, hadis öğrenim ve öğretim metodları

4

Lafzan ve manen rivayet.

5

Ravinin vasıfları: Adalet ve zabt.

6

Ravi tabakaları: Sahabe, Tabiun ve Etbau’t-Tabiun

7

Arasınav

8

Ravinin Tenkidi: Cerh ve Ta’dil

9

Hadislerin çeşitli açılardan sınıflandırılması

10

Senedin sonu itibariyle hadisler: Kutsi, merfu, mevkuf ve maktu.

11

Sıhhat ve hüküm açısından hadisler: Sahih, hasen ve zayıf.

12

Seneddeki inkıta sebebiyle zayıf hadisler

13

Ravideki cerhi gerektiren hallere göre zayıf hadis çeşitleri

14

Zayıf hadisle amel meselesi
NOT: 8. haftadan itibaren 2. dersin sonuna doğru Müslim’den seçme hadisler okutulacaktır.
Genel Yeterlilikler

1-Hadis usulü ile ilgili temel prensipleri kavrama

2-Hadis usulünün temel amaç ve hedeflerini doğru anlama

3-Hadis usulü prensiplerini karşılaştırabilme

4-Hadis usulü ile ilgili problemleri değerlendirip çözebilme
Kaynaklar

Çakan, İsmail Lütfi, Hadis Usulü, İstanbul: Marm. Üniv. İlahiyat Fak. Yayınları, 1990.

Koçyiğit, Talat, Hadis Usulü, Ankara: Ank. Üniv. İlahiyat Fak. Yayınları, 1987.

Naim, Ahmet, Tecrid-i Sarih Mukaddimesi, Ankara: Diyanet İşleri Başk. Yayını, 1982.
Değerlendirme Sistemi

Arasınav:
Final:

Projeler:

Ödevler:HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ


Dersin Adı

Kodu

Yarıyılı

T+U

Kredisi

AKTS

Hadis
IV

2+0

2

2
Ön koşul DerslerDersin Dili

Türkçe

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Koordinatörü
Dersi Veren

Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN

Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı

Bu dersin genel amacı; öğrencilerin hadis kaynakları hakkında ve bu kaynaklardan yararlanma konusunda bilgi edinmeleri, bu bilgiyi kullanabilmeleri ve değerlendirebilmeleridir.

Dersin Öğrenme Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenci; 

1.Temel hadis kaynaklarını tanıyacaktır.

2.Bu kaynakların değeri hakkında bilgi sahibi olacaktır.

3.Hadis kaynakları arasında karşılaştırma yapabilecektir.

4.Hadis kaynaklarıyla diğer İslami kaynaklar arasında bağlantı kurabilecektir.

Dersin İçeriği

Temel hadis kaynakları tanıtılacak ve bu kaynaklardan yararlanma usulleri öğretilecektir. Ayrıca Buhari’den seçme hadis metinleri okutulacaktır.
Haftalar

Konular

1

Hadis edebiyatının oluşum safhaları

2

Tasnif devri hadis edebiyatı.

3

Ale’l-ebvab tasnif sistemi: Musannefler ve Camiler.

4

Sünenler: Ebu Davud, Nesai…

5

Tasnif devri sonrası hadis edebiyatı.

6

Zevaid edebiyatı, belirli konulara ait hadis edebiyatı.

7

Arasınav

8

Kırk hadis edebiyatı, alfabetik hadis edebiyatı.

9

Halk dilinde hadis diye dolaşan sözlerle ilgili edebiyat.

10

Şerh edebiyatı.

11

Bazı meşhur hadis eserlerinin şerhleri.

12

Hadis ıstılahlarıyla ilgili edebiyat.

13

Rical tanıtımıyla ilgili edebiyat.

14

Hadis edebiyatından yararlanma usulleri. Bir hadisi bulma usulleri.
NOT: 8. haftadan itibaren 2. dersin sonuna doğru Buhari’den seçme hadisler okutulacaktır.
Genel Yeterlilikler

1-Hadis edebiyatını kavrama

2-Hadis kaynaklarının telifindeki temel amaç ve hedefleri doğru anlama

3-Hadis kaynaklarını birbirleriyle karşılaştırabilme

4-Hadis kaynaklarıyla ilgili problemleri değerlendirip çözebilme
Kaynaklar

Kettani, Hadis Literatürü, Trc. Yusuf Özbek, İstanbul: İz Yayıncılık, 1994.

el-Azami, Muhammed Mustafa, İlk Devir Hadis Edebiyatı, Trc. Hulusi Yavuz, İstanbul: İz Yayıncılık, 1993.

Uğur, Mücteba, Hadis İlimleri Edebiyatı, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1996.

Çakan, İsmail Lütfi, Hadis Edebiyatı, İstanbul: Marm. Üniv. İlahiyat Fak. Yayınları, 1996.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   27

Similar:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ iconHARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ iconHARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖRGÜN ÖĞRETİM HAFTALIK DERS PROGRAM ÇİZELGESİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ iconAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ iconSAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ iconAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ iconMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ iconFIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ iconUludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ icon6 İlahiyat 2 Sümeyra TURSUN 86 389. 305 Yedek İLAHİYAT FAKÜLTESİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ icon©sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 15 / 2007, s. 123-152

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page