4. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ YILLIK PLANI
Indir 176.66 Kb.
Title4. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ YILLIK PLANI
Page3/3
Date conversion08.04.2013
Size176.66 Kb.
TypePlani
Sourcehttp://www.baharyayinevi.com.tr/planlar2/doc/ilkogretim/4-sinif/05-din.doc
1   2   3
SÜRE

ÖĞRENME ALANI: AHLAK DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

ÜNİTE AÇILIMLARI

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

MART

25. HAFTA

2

5. Sevginin, dostluk ve kardeşlik

bakımından önemini irdeler.


4. Dostluk ve Kardeşliğin Temeli Sevgidir


Bir Mektubum Var: Öğrencilerden arkadaşlarına dostluk ve sevgi mesajı içeren bir mektup yazmaları istenir (7. kazanım).

Bu ünitede genelde sevgi, dostluk ve

kardeşlik, özelde ise İslam dininin bu

değerlerle ilişkisi kurulacak ve öğrenciler

konuşturularak onların somut deneyimlerinden

yararlanılacaktır.


[!] Atatürkçülük ile ilgili konular (1 - 9)


[!] Kur’an’dan Allah’ın sevgisini ifade eden isim ve sıfatlarına ilişkin örnekler ve Hz. Muhammed’in “İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız.” gibi hadisleri kullanılacaktır.


[!] Öncelikle verilecek değerler; sevgi,

barış, kardeşlik, dostluk, güven,

samimiyet.


[!]Öncelikle verilecek beceriler; eleştirel

düşünme, araştırma, sosyal katılım.


Özel Eğitim (7-10)


Rehberlik (7-4)


Bu ünitede tartışma, sözlü ve yazılı anlatım, görselleştirme, araştırma kâğıtları, sergileme ve akran değerlendirme formu ve kendini değerlendirme ölçeği kullanılarak değerlendirme yapılabilir.MART

26. HAFTA

2

6. İslam’da sevgi ve barışın önemini

örnekleri ile açıklar.


4. Dostluk ve Kardeşliğin Temeli Sevgidir


Küsleri Barıştırıyoruz: Sınıfta (varsa) birbirleri ile dargın olan öğrencilerin barıştırılması sağlanır (3 ve 7. kazanımlar).


NİSAN

27. HAFTA

2

7. Dostça ve kardeşçe yaşamaya özen

gösterir.


5. İslam Dini Dostça ve Kardeşçe Yaşamayı Öğütler


Varsa Ne Olur, Yoksa Ne Olur? Öğrencilerle dostluk, kardeşlik, sevgi, dayanışma vb. kavramların toplumda benimsenip yaygınlaştığı zaman ne olacağı, olmadığı zaman da neler olabileceği üzerinde konuşulur (5, 6 ve 7. kazanımlar).

Derliyoruz: Öğrenciler iki gruba ayrılır. 1. gruptan sevgi, dostluk ve kardeşlik ile ilgili atasözlerini, 2. gruptan bunlarla ilgili şiirleri bulmaları istenir. Yapılan çalışmalar sunu hâline getirilerek sınıfta paylaşılır (5, 6 ve 7. kazanımlar).


NİSAN

28. – 29. HAFTA

2 + 2

8. Sevginin, yaratılmışların hayatlarını

sürdürmedeki önemini kavrar.

9. Atatürk’ün insan sevgisi ve evrensellik konularındaki

Görüşleri


AÇIKLAMA: Atatürk’ün insan sevgisine verdiği önem,

Atatürk’ün insanların kin ve nefretten uzaklaşacak şekilde

eğitilmelerini istediği, Atatürk’ün barışa verdiği önemin temelinde

insan sevgisinin yer aldığı açıklanarak Atatürk’ün insan sevgisi ile

ilgili görüşlerinden örnekler verilecektir.

6. Yaşatmak Sevgi İşidir

Nasıl Bir Dünya İstiyoruz? Öğrencilerden sevgi ve dostluğun hâkim olduğu bir dünyanın nasıl oluşturulabileceği konusunda slogan oluşturma çalışması yapılır (1-8. kazanımlar).

Yurtta Barış, Dünyada Barış: Öğrencilerle Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” sözündeki evrensel değerler belirlemeye çalışılır (5. kazanım).
SÜRE

ÖĞRENME ALANI: DİN ve KÜLTÜR DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

ÜNİTE AÇILIMLARI

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

NİSAN

30. Hafta


1

Bu ünitenin sonunda öğrenciler;

1. Ailenin birey ve toplum için önemini açıklar.


AİLE VE DİN

1. Aile Toplumun Temelidir


Ne Çağrıştırıyor? Öğrencilerle aile kurumunun çağrıştırdığı kavramlar üzerine konuşulur ve bir kavram haritası oluşturulur (1. kazanım).


Bu ünitede konular ailenin önemi, aile içi iletişim ve İslam dininin aile ile ilgili öğütleriyle sınırlandırılacak ve öğrencilerin geçmiş deneyimlerinden yararlanılacaktır.


[!] Sınıf içinde aile bireylerinden birini, birkaçını ya da tümünü kaybetmiş çocukların olabileceği dikkate alınarak

onların psikolojisini bozmayacak bir hassasiyetle yaklaşılmalıdır.


[!] Bu ünitede kadına, çocuğa karşı şiddet, ayrımcılık ve her türlü istismar konularına vurgu yapılır.


[!] Sınıfta aile içi boşanmalar ve farklı problemlere sahip öğrenciler olduğu daima dikkate alınacaktır.


[!] Öncelikle verilecek değerler; sevgi, saygı, güven, aile birliğine önem verme, dayanışma, şefkat, paylaşma, özveri, hoşgörü, anlayış, sorumluluk duyarlılık.


[!] Öncelikle verilecek beceriler; iletişim ve empati, problem çözme.

Bu ünitenin 5. kazanımıyla “Din ve Ahlak Hakkında Neler Biliyorum?” ünitesinin 7. kazanımı; 4 ve 5.kazanımlarıyla “Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik” ünitesinin

7. kazanımı ilişkilendirilir.

İnsan Hakları ve Vatandaşlık (5-14; 1-30)

Bu ünitede kavram haritası, sergileme, çalışma yaprakları, sözlü ve yazılı anlatım, uzun cevaplı sorular ve görüşme formu kullanılarak değerlendirme yapılabilir.

NİSAN-MAYIS

31. HAFTA2

2. Anne ve babaların, çocuklarının iyiliğini

istediğinin farkında olur.

3. Kardeşleriyle iyi geçinmeye istekli olur.


2. Anne-Babam Benim İyiliğimi İster

3. Kardeşlerimle İyi Geçinirim


Ne Çağrıştırıyor? Öğrencilerle aile kurumunun çağrıştırdığı kavramlar üzerine konuşulur ve bir kavram haritası oluşturulur (1. kazanım).

Ne Çağrıştırıyor? Öğrencilerle aile kurumunun çağrıştırdığı kavramlar üzerine konuşulur ve bir kavram haritası oluşturulur (1. kazanım).

MAYIS

32. -33. HAFTA

2+2

4. Ailedeki sevgi, saygı ve yardımlaşmanın aile

mutluluğundaki önemini kavrar.

5. Aile içinde kendi sorumluluklarını yerine getirmeye istekli olur.

4. Ailemizde Birbirimize Saygı Gösterir, Yardım Ederiz

Beni Anlıyor musun? Öğrencilerden bir gruba anne, baba, ağabey, abla ve kardeş gibi aile bireylerinin rolleri verilerek aile ortamında bireylerin birbirlerine nasıl davranmaları gerektiğine yönelik bir drama çalışması yapmaları sağlanır (5 ve 6. kazanımlar).

Beni Anlıyor musun? Öğrencilerden bir gruba anne, baba, ağabey, abla ve kardeş gibi aile bireylerinin rolleri verilerek aile ortamında bireylerin birbirlerine nasıl davranmaları gerektiğine yönelik bir drama çalışması yapmaları sağlanır (5 ve 6. kazanımlar).
SÜRE

ÖĞREN ME ALANI: DİN ve KÜLTÜR DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

ÜNİTE AÇILIMLARI

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR


MAYIS

34. HAFTA

2

6. Aile bireylerinin birbirlerini anlamalarının önemini kavrar.


5. Ailemizde Birbirimizi Anlamalıyız ve Sorunlarımızı Birlikte Çözmeliyiz


Neden Aile? Aile ile ilgili bir ayet ve hadis

meali tahtaya yansıtılır ve öğrencilerle İslam

dininin neden aileye önem verdiği üzerinde

konuşma ortamı oluşturulur (8.kazanım).


Bu ünitede konular ailenin önemi, aile içi iletişim ve İslam dininin aile ile ilgili öğütleriyle sınırlandırılacak ve öğrencilerin geçmiş deneyimlerinden yararlanılacaktır.

[!] Sınıf içinde aile bireylerinden birini, birkaçını ya da tümünü kaybetmiş çocukların olabileceği dikkate alınarak onların psikolojisini bozmayacak bir hassasiyetle yaklaşılmalıdır.

[!] Bu ünitede kadına, çocuğa karşı şiddet, ayrımcılık ve her türlü istismar konularına vurgu yapılır.

[!] Sınıfta aile içi boşanmalar ve farklı problemlere sahip öğrenciler olduğu daima dikkate alınacaktır.

[!] Öncelikle verilecek değerler; sevgi, saygı, güven, aile birliğine önem verme, dayanışma, şefkat, paylaşma, özveri, hoşgörü, anlayış, sorumluluk duyarlılık.

[!] Öncelikle verilecek beceriler; iletişim ve empati, problem çözme.

Bu ünitenin 5. kazanımıyla “Din ve Ahlak Hakkında Neler Biliyorum?” ünitesinin 7. kazanımı; 4 ve 5. kazanımlarıyla “Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik” ünitesinin

7. kazanımı ilişkilendirilir.

İnsan Hakları ve Vatandaşlık (5-14; 1-30)


Bu ünitede kavram haritası, sergileme, çalışma

yaprakları, sözlü ve yazılı anlatım, uzun cevaplı sorular ve görüşme formu kullanılarak değerlendirme yapılabilir.

MAYIS-HAZİRAN

35. HAFTA

2

7. Sorunlarını aile bireyleri ile birlikte çözme alışkanlığı kazanır.


5. Ailemizde Birbirimizi Anlamalıyız ve Sorunlarımızı Birlikte Çözmeliyiz


Neden Aile? Aile ile ilgili bir ayet ve hadis

meali tahtaya yansıtılır ve öğrencilerle İslam

dininin neden aileye önem verdiği üzerinde

konuşma ortamı oluşturulur (8.kazanım).


HAZİRAN

36. HAFTA

2

8. Kadınlara ve çocuklara yönelik olumsuz tutum ve davranışların etkilerini fark eder.


6. Aile İçi İlişkilere Yönelik İslam’ın Öğütleri

Ne Yapabiliriz? Öğrencilerden aile

içerisindeki sevgi, saygı, güven ve sorumluluğun geliştirilmesi için neler yapılabileceği ile ilgili önerilerin yer aldığı bir yazı oluşturmaları istenir (4,5, 6 ve 7. kazanımlar

HAZİRAN

37.HAFTA

2

9-İslam dininin aile hayatına ilişkin prensiplerini fark eder.
).SINIF ÖĞRETMENİ OKUL MÜDÜRÜ
1   2   3

Similar:

4. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ YILLIK PLANI icon4. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI DÖNEM

4. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ YILLIK PLANI icon6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI DÖNEM

4. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ YILLIK PLANI icon2006 / 2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

4. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ YILLIK PLANI icon2006 / 2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

4. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ YILLIK PLANI icon8. SINIFLAR DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ YILLIK PLANI

4. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ YILLIK PLANI iconDİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN SINIF: 8

4. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ YILLIK PLANI iconDİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN SINIF: 7

4. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ YILLIK PLANI icon6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN DÖNEM

4. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ YILLIK PLANI iconALİ RIZA ÇEVİK İLKÖĞRETİM OKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SINIF YILLIK PLAN

4. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ YILLIK PLANI icon2005-2006 ÖĞRETİM YILI SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page