7. sınıf Ünite (Melek ve Ahiret İnancı) Çalışma Soruları ve Cevapları
Indir 16.85 Kb.
Title7. sınıf Ünite (Melek ve Ahiret İnancı) Çalışma Soruları ve Cevapları
Date conversion09.04.2013
Size16.85 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.yolyordam.com/calismakagitlari/7sinif/unite1/7snf1unitcalismasorulari.doc
7. sınıf 1. Ünite (Melek ve Ahiret İnancı) Çalışma Soruları ve Cevapları:


1.Allah’ın dışındaki varlık ve olayların tamamına ne denir?

C-Âlem


2. Görünmeyen varlıklar nelerdir?

C-Melekler, cinler, şeytanlar


3.Meleklerin özellikleri nelerdir?

C-Nurdan yaratılmış ve gözle görülemeyen varlıklardır, Erkelik ve dişilikleri yoktur, günah işlemezler, Yemezler, içmezler, sürekli iyilik yaparlar, kötülük yapma özellikleri yoktur. Allah’ın izniyle çeşitli şekillere girebilirler. Çok hızla hareket edebilen varlıklardır.


4.Dört büyük melek ve görevlerini söyleyiniz.

Cebrail: vahiy meleğidir, Allah’tan aldığı vahyi peygamberlere ileten melektir.

Azrail: Allah’ın izniyle eceli gelenlerin canlarını almakla görevli melektir.

Mikail: Evrende meydana gelecek doğa olaylarını yürütmekle görevli melektir.

İsrafil: Kıyamet vakti geldiğinde sura üfürmekle (Kıyameti ilan etmekle) görevli melektir.


5.Kabirde sorgulayıcı melekler hangilerdir?

C-Münker-Nekir


6.Sevap ve günahlarımızı yazan meleklerine ne denir?

C-Kiramen-Kâtibin Melekleri


7.Meleklere iman insana neler kazandırır?

C-Melekler insanları sürekli iyiye, güzele ve doğruya yönlendirirler. İnsana değer verip her şeyini kaydederler, kaybolmasını önlerler. İnsana her zaman arkadaşlık ederler. İnsanı muhafaza ederler.


8.Gerçek olmadığı halde sonradan uydurulan, aslı esası olmayan ve dinde varmış kabul edilen inançlara ne denir?

C-Hurafe veya batıl inanç


9. Sağlıkla ilgili Hurafe veya batıl inançlara örnek veriniz.

C-Gece tırnak kesilmesi, Ev süpürülürken birine değerse uyuz olması


10.Dinle ilgili hurafe ve batıl inançlara örnek veriniz.

C-iki bayram arası nikâh kıyılmaz, Türbelere adak adamak, çaput bağlamak, melekleri Allah’ın kızları kabul etmek.


11.Görülmeyen varlıklarla ve gelecekle ilgili batıl İnanışlara örnek veriniz.

C-Ruh çağırma, Sihir ve büyü, falcılık.


12.Kötülüğün simgesi olan ve insanın baş düşmanı kesilen, ateşten yaratılmış varlık nedir?

C-Şeytan


13.Şeytan Allah’ın huzurundan neden kovulmuştur?

C-Allah’ın emrine karşı gelmiş, ona isyan ederek baş kaldırdığı için.


14.Şeytandan korunmak için ne yapmalıyız?

C-Allah’a sığınmalı ve Ona güvenmeliyiz. Kur’an’ın öğütlerini dikkate almalıyız. Kötü söz söylemekten ve haramlardan sakınmalıyız. Şeytanın yönlendirmelerine hata ederek uymuşsak derhal tövbe etmeliyiz ve hatayı bir daha yapmamalıyız.


15. İnsanın ölümden kaçışının iki temel sebebi nedir? Ahirete imanın ne gibi bir etkisi olur?

C-İki temel sebep; biri, sevdiklerini kaybetme endişesi, diğeri ölümle birlikte ebediyen yok olma korkusudur. Ahirete iman, işte insanı yok olma korkusundan kurtarır ve sevdiklerine kavuşacağı inancını verir.


16.Peygamberimiz insanların en akıllısını nasıl nitelemiştir?

C-Ölümü unutmayan ve ona hazırlıklı olan kimseler.


17. Ahirete inanmak ne demektir?

C-Ölümden sonra sorgulanacağımıza ve yaptıklarımızın karşılığını alacağımıza inanmak anlamına gelmektedir.


18.Dünyadaki yaşamın son bulup bütün varlıkların ölmesine ne denir?

C-Kıyamet


19.Kıyametin kopuşu ve tüm canlıların ölüşü ne ile başlayacaktır?

C-İsrafil adlı meleğin Sur’a üflemesiyle.


20.İsrafil adlı meleğin Sur’a ikinci defa üflemesiyle ne olacaktır?

C-Bütün insanlar dirilecektir.


21.Öldükten sonra dirilmeyi inkâr edene karşı Kur’an nasıl bir cevap verir ve nereye dikkat çeker?

C-Kur’an-ı Kerim İnsanın ilk yaratılışına dikkat çeker. İnsanı yoktan var eden Allak tekrar ikinci defa yaratmaya gücü yeter.


22.İnsanların dünyada yaptıklarından hesap vermek üzere ahirette toplandıkları meydanın adı nedir?

C-Mahşer.


23. Mahşer meydanında Allah’ın huzurunda toplanmaya ne denir?

C-Haşr.


24.İnsanların yapıp ettikleri nerde yazılmıştır?

C-Amel defterlerinde


25.İnsanların bütün davranışları Allahın hangi adalet terazisinde değerlendirilecektir?

C-Mizan


26.Ahirette mizandan sonra iyilikleri fazla olanların gidecekleri ve sonsuz olarak kalacakları mükâfat yerinin adı nedir?

C-Cennet.


27.Ahirette mizandan sonra kötülükleri fazla olanların gideceği ceza çekme yeri neresidir?

C-Cehennem


28. Ahirete üzerinden geçilen köprünün adı nedir?

C-Sırat Köprüsü.


29.Kabir hayatına aynı zamanda ne denir?

C-Berzah


30. Nerden geldik ve nereye gidiyoruz? Şematik olarak gösteriniz.

C-Ruhlar âleminde yaratıldıkDoğumDünya hayatıÖlümBerzahYeniden DirilişKıyametHaşr, MahşerHesap, MizanCennet ve Cehennem.


31.Ahirete İmanın davranışlarımıza Etkileri nelerdir?

C-Ahirete inanan yaptıklarının hesabını vereceğini ve karşılıksız kalmayacağını bilerek sorumluk bilinciyle hareket eder. Ahirete inanan kötü davranışlardan kaçınır. Ahirete inanan geleceğini düşünür, hazırlık yapar, vaktini boş şeylerle harcamaz.. Ahirete inanan ümitsiz olmaz. Sevdiklerini kaybetse bile bir gün onlara kavuşacağını bilerek büyük çöküntü yaşamaz. Bunalıma girmez. Hayatını anlamdırır.


32.Ahirete inanan insan için kabir nasıl görünür?

C-Sevdiklerine kavuşma kapısı, cennet bahçelerinden bir bahçe olarak görünür.


33. “Nas” Suresinde insanlara ne öğütlenmektedir?

C-Kötülüklerden korunma ve Allah’a sığınma öğütlenmektedir.


www.yolyordam.com

Add document to your blog or website

Similar:

7. sınıf Ünite (Melek ve Ahiret İnancı) Çalışma Soruları ve Cevapları icon2. DÖNEM 11. SINIF DİL VE ANLATIM YAZILI ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI

7. sınıf Ünite (Melek ve Ahiret İnancı) Çalışma Soruları ve Cevapları icon2010-2011 ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DÖNEM YAZILI ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI

7. sınıf Ünite (Melek ve Ahiret İnancı) Çalışma Soruları ve Cevapları icon6. Sınıf Ünite (Namaz İbadeti) Çalışma Soruları

7. sınıf Ünite (Melek ve Ahiret İnancı) Çalışma Soruları ve Cevapları icon8. Sınıf Ünite (Kaza ve Kader) Çalışma Soruları

7. sınıf Ünite (Melek ve Ahiret İnancı) Çalışma Soruları ve Cevapları icon2011-2012 YILI ÖZEL BALKANLAR AKŞAM LİSESİ 10. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DÖNEM ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI

7. sınıf Ünite (Melek ve Ahiret İnancı) Çalışma Soruları ve Cevapları iconİSLAMDA AHİRET İNANCI

7. sınıf Ünite (Melek ve Ahiret İnancı) Çalışma Soruları ve Cevapları iconKURAN'DA TARİF EDİLEN AHİRET İNANCI

7. sınıf Ünite (Melek ve Ahiret İnancı) Çalışma Soruları ve Cevapları icon1. İNSANIN ÖLÜMSÜZLÜK İSTEĞİ VE AHİRET iNANCI

7. sınıf Ünite (Melek ve Ahiret İnancı) Çalışma Soruları ve Cevapları iconBiyoloji Çalışma Soruları ve Cevapları

7. sınıf Ünite (Melek ve Ahiret İnancı) Çalışma Soruları ve Cevapları icon12. SINIFLAR GEOMETRİ ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page