İslamın özellikleri
Indir 4.35 Kb.
Titleİslamın özellikleri
Date conversion09.04.2013
Size4.35 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://helicoptersiteonline.tripod.com/docs/Din/L10-1-2.doc
İslamın özellikleri: evrenseldir, son semavi , değişmemiş, akla,fikre, tüm sınıflara hitap eder, kuran son kitaptır, değişmemiştir, İnsanın yaradılışına uygundur, hen dünya hem ahiret dini, Allah ile kul arasına kimse giremez. /640 yılında Hz. Muhammed. /610 yılında ilk ayet: Nur dağı hira mağarası. /İlk müslümanlar: Hz.Hatice, Hz. Ebubekir (arkadaş), Hz. Ali (amca oğlu), Hz. Zeyd (köle). /Peygamberin çevresi (Ehlibeyt): akrabaları, 5 kişi: Muhammed, Ali, Fatma, Hasan, Hüseyin, Ümmü Gülsüm, Zeyneb. /Semavi dinlerin ortak özellikleri: 1-İnanç esasları, 2-İbadet esasları, 3-Ahlak Esasları*, 4-İnsan anlayışı. /*Ahlak esaslarının amacı: Canı korumak, Dini korumak, Aklı korumak, Malı korumak, Nesli Korumak. /Allah inancı: Allah Dinin koruyucusudur, (birdir, benzeri yoktur), (sonsuz ilim, kudret, güç sahibidir), (yalnız ona ibadet edilir ve yardım istenir.). /İnsan Anlayışı: İnsanın soyu Hz. Ademden gelir, Insanın sorumlulukları vardır, Ahiret inancı. /Allaha gereği gibi ibadet etmek ancak onun sıfatlarını bilmekle mümkündür./ Allahın sıfatları: Zati: Vücut (vardır, yok olması imkansızdır), Kıdem (ezeli), Beka (ebedi), Vahdaniyet (tektir, ortak yok), Muhalefetün lilhavadis (yaratılmışlara benzemez), Kıyam binefsihi (kendi kendine vardır, var olması için bir şeye muhtaç değildir). Subuti: Hayat (canlı ve diridir, ölü olamaz), İlim (Herşeyi bilir), Semi (Herşeyi işitir), Basar (herşeyi görür), İrade (İstediği her şey olur.), Kudret (Herşeye gücü yeter), Kelam (Melekler ve peygamberlerle konuşur),-bu özellikler insanda da var ama sınırlı- Tekvin (her şeyi yaratan odur). /Allahın isimleri (Esmaül-Hüsra): Rahman(esirgeyen), Rahim(bağışlayan), Rezzak(rızk veren), Alim(herşeyi bilen), Tevvab(tövbeleri kabul eden) /AHLAK: huy, karakter, yaradılış, alışkanlıklar, mizaç, tabiatı, adetleri. Ahlak-Din: Peygamberler örnek insanlardır, tevhid (allah insanı sürekli görür), ahiret (yaptığının karşılığını bulma kötü-iyi), dinin emirleri ahlak kuralları doğrultusundadır (içki içmek yasaktır) – Münafık: İki yüzlü (en kötü kişi)

Add document to your blog or website

Similar:

İslamın özellikleri iconİSLAMIN ENGELLİLERE BAKIŞI

İslamın özellikleri iconİSLAMIN KADINA VERDİĞİ DEĞER

İslamın özellikleri iconİSLAMIN SİYASALLAŞMASI Yahya Arıkan

İslamın özellikleri iconİSLAMIN RUH SAĞLIĞINA VERDİĞİ ÖNEM

İslamın özellikleri iconKur'an'ın iman çocuklarını, İslamın yozlaştırması olan İslamcılık'tan kurtarmak borcundayız diyor Garaudy ( Garaudy, Entegrizm, 38)

İslamın özellikleri iconHac; İslamın beş temel direğinden biri sayılan; sağlık yönünden herhangi bir engeli olmayan, dinen zengin sayılan Müslümanların hayatta bir kez yapmak zorunda

İslamın özellikleri iconA- İslamın şartları b- İmanın şartları c- Namazın Şartları d- Abdestin şartları Aşağıdaki kısa surelerden hangisi Allah’ın bir olduğunu anlatır ?

İslamın özellikleri iconMalzemelerin elektrik iletkenlikleri, Manyetik özellikleri, optik özellikleri ve ısıl özelliklerinin incelenmesi

İslamın özellikleri iconBu derste meliorasyon makinalarının konstruktif özelliklerinden çok genel özellikleri, sınıflandırılması, yönetimi ve işletmecilik özellikleri üzerinde durulmaktadır

İslamın özellikleri iconKARIŞIMLAR Karışım, birden fazla maddenin yalnız fiziksel özellikleri değişecek şekilde bir araya getirilmesiyle oluşturulan madde topluluğudur. Karışımın Özellikleri

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page