Dersinizi düzenlerken Fatiha, İhlâs, Felak, Nas Sûrelerinin, Ayet-el Kürsi’nin ve İnşirah sûrelerinin özellikle okunmasını istemenizin, özel sebepleri var mı?
Indir 31.53 Kb.
TitleDersinizi düzenlerken Fatiha, İhlâs, Felak, Nas Sûrelerinin, Ayet-el Kürsi’nin ve İnşirah sûrelerinin özellikle okunmasını istemenizin, özel sebepleri var mı?
Date conversion09.04.2013
Size31.53 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.serefcakmak.com/40_surelerin_fazileti.doc

www.serefcakmak.com

09.05.2007

SORU 40: Dersinizi düzenlerken Fatiha, İhlâs, Felak, Nas Sûrelerinin, Ayet-el Kürsi’nin ve İnşirah sûrelerinin özellikle okunmasını istemenizin, özel sebepleri var mı? Bu sûrelerin faziletleri nelerdir?


CEVAP: Resûlüllah (S.A.V.) Efendimizin sûrelerin fazileti hakkında söylediği Hadis-i Şerifler:

Fatiha Sûresinin Fazileti:

Ebû Saîd Râfi’ İbni Muallâ (radıyallahu anh) şöyle dedi:

Resûlüllah (S.A.V.) bana:

“Mescidden çıkmazdan önce sana Kur’an’daki en büyük sûreyi öğreteyim mi?” buyurdu ve elimi tuttu. Çıkmak istediğimizde ben:

“Yâ Resûlüllah! Bana Kur’an’daki en büyük sûreyi sana öğreteyim mi demiştiniz” dedim. Bunun üzerine:

“Elhamdülillâhi Rabbi’l-âlemîn’dir. O seb’ul-mesânîdir; bana verilen Kur’an-ı Azîmdir” buyurdular.


“Fatiha sûresi Allahü Teâlâ’nın gadabını önler.”


“Fatiha ile Ayet-el Kürsi okuyana, o gün nazar değmez.”


“Fatiha sûresi bütün dertlere devadır.”


“Kur’an-ı Kerim’de hayrı en çok olan sûre Fatihadır.”


“Fatiha sûresi zehire şifadır.”


“Evinde, Fatiha ve Ayet-el Kürsi okuyana, o gün cin ve şeytan zarar veremez.”


“Bir kimse uykuya yatarken İhlâs ve Muavvizeteyn sûreleri ile beraber Fatiha-i Şerife’yi okursa muhakkak ki ölümünden başka her şeyden mahfuz olur.”


“Fatiha-i Şerife okunduğu şey içindir. Yani her ne için okunursa o şeydeki matlup hâsıl olur.”


“Ümmü’l-Kur’an yani Fatiha-i Şerife her derde şifadır.”


 • Fatiha Sûresi unutkanlığı giderir. Ağrı ve ızdırabın dinmesi için okunursa durur.

 • Şerrinden, hiddet ve gadabından korkulan bir zata karşı okunursa şerrinden emin olunur.

 • Uyuşukluk, Tembellik, üşengeçlik, işe ağır ve ciddiyetsiz davranan bir kişi bu sûreyi okursa bunlar bu kişiden kalkar zinde ve gayretli olur.


İhlâs Sûresinin Fazileti:

Ebû Saîd ei-Hudrî (radıyallahu anh)’den rivayet edildiğine göre, Resûlüllah (S.A.V.) “Kul hüvallahü ahad” sûresi hakkında şöyle buyurdu:

“Canımı gücü ve kuvvetiyle elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, bu sûre Kur’an’ın üçte birine denktir.”


Enes (radıyallahu anh)’den rivayet edildiğine göre, bir adam:

“Ben şu ‘Kul hüvallahü ahad’ sûresini seviyorum” dedi. Peygamberimiz:

“Şüphesiz ki onun sevgisi seni cennete sokar” buyurdular.


Resûlüllah (S.A.V.) ashabına şöyle buyurdu:

“Sizden biriniz bir gecede Kur’an’ın üçte birini okumaktan âciz mi kalıyor?” Bu onlara gerçekten zor geldi ve:

“Buna hangimizin gücü yeter ki, yâ Resûlüllah!” dediler. Bunun üzerine Efendimiz:

“Kul hüvallahü ahad Allahü’s-samed, Kur’an’ın üçte biridir.” Buyurdular.


Ebû Hüreyre (radıyallahu anh)’den rivayet edildiğine göre, Resûlüllah (S.A.V.) “Kul hüvallahü ahad” sûresi hakkında:

“Şüphesiz ki o sûre Kur’an’ın üçte birine denktir.”


Ebû Saîd ei-Hudrî (radıyallahu anh)’den rivayet edildiğine göre, bir adam başka bir adamın “Kul hüvallahü ahad”ı tekrar tekrar okuduğunu duydu. Sabah olunca Resûlüllah (S.A.V.)’e gelip durumu anlattı. Adamın kendisi bunu azımsıyordu. Bunun üzerine Resûlüllah (S.A.V.):

“Canımı gücü ve kudretiyle elinde bulunduran Allah’a yemin ederim ki, o sûre Kur’an’ın üçte birine denktir.”


 • İhlâs sûresini okumaya devam edenin dünya ve ahirette bütün hayırlara nail ve bütün şerlerden emin ve mahfuz olur.

 • Bu sûreyi okumaya devam edenin, karşılaştığı bela ve musibetler kendisinden kalkar.

 • İhlâs sûresini okumaya devam edenin, korktuğu şeylerden emin olur, bütün afet ve belalardan korunur.

 • İhlâs sûresini sürekli okuyan, kendisi için hep hayırlı işlerle karşılaşır. Hayır olmayan hiçbir işe teşebbüs edemez.


Felak ve Nas Sûrelerinin Fazileti:

Ukbe İbni Âmir (radıyallahu anh)’den rivayet edildiğine göre Resûlüllah (S.A.V.) şöyle buyurdu:

“Bu gece indirilen ayetleri görmedin mi? Onların benzerleri asla görülmemiştir: Kul eûzü birabbi’l-felak ve kul eûzü birabbi’n-nas”


“Ya Ukbe sana insanların okuduğu en hayırlı iki sûreyi haber vereyim mi?” “Haber ver Ya Resûlüllah” dedim. Bunun üzerine bana “Kul eûzü birabbi’l Felak”, “Kul eûzü birabbi’n nas” okuttu ve “ya Ukbe, bunları yattığın ve kalktığın vakit oku” buyurdu.


“Sabah ve Akşamları Sûre-i İhlas ve Muavvizeteyn’leri üçer defa oku, bunlar senden bütün belaları, afatları, sıkıntıları, kederleri ve senin istemediğin şeyleri giderir.”


“Bir kimse geceleyin Muavvizeteyn’i okusa bütün eşya: “Ey Allah’ım, onu şerrimizden koru, derler.”


Ebû Saîd ei-Hudrî (radıyallahu anh) şöyle dedi:

Resûlüllah (S.A.V.) cinlerden ve göz değmesinden Allah’a sığınırdı. Nihayet Muavvizeteyn (Kul eûzü birabbi’l Felak ve Kul eûzü birabbi’n nas) nâzil oldu. Ondan sonra Muavvizeteyn ile Allah’a sığınmaya başladı.


“Her kim Cuma namazından sonra Sûre-i İhlas ve Muavvizeteyn’i yedişer defa okursa, diğer Cuma’ya kadar Cenab-ı Ecelli Ala’nın muhafazası altındadır.”


“Muhakkak insanlar “Kul eûzü birabbi’l Felak”ve“Kul eûzü birabbi’n nas”ın misli gibi başka bir dua ile Cenab-ı Allah’a sığınamazlar.”


 • Sabah ve akşam bu iki sûreyi okuyan kimse şeytan, cin ve insan şerrinden, sihirden, nazardan ve her türlü şerlerden korunur.

 • Kendisinden sürekli, kötülük ve zalimlik çıkan bir kişiye karşı okunursa, ondan kendisine bir zarar gelmediği gibi, hürmet ve saygı görür.

 • Her hangi bir işin yapılması elinde olan, inad ederek sürüncemede bırakan bir kişiye karşı okunursa, bu tutumundan vazgeçer.

 • Zararlı ve zalim bir kişiye karşı okunursa okuyana karşı edepli ve saygılı davranır.


Ayet-el Kürsi’ni Fazileti:

“Bir Ayet-el Kürsi okumak bin ayet okumaya bedeldir.”


“Muhakkak Ayet-el Kürsi’nin lisanı vardır. Bir mü’min Ayet-el Kürsi’yi okuduğunda, Arş-ı Ala’nın altında secdeye kapanır. Kendisini okuyanın Rabbül Aleminden affolunmasını ister…”


“Yatağına geldiğin vakit Ayet-el Kürsi’yi oku, muhakkak ki Allahü Teâlâ sana bir melek gönderir, sabaha kadar seni şeytanın şerrinden korur.”


“Kur’an’daki en büyük ayet; Ayet-el Kürsi’dir. Bir kimse okursa Allah ona bir melek gönderir. Ertesi günü okunduğu saate kadar o kimsenin hasenatını yazar, seyyiatını mahveder…”


“Ya Eba Münzir, Kur’an-ı Kerim’in ayetleri içinde hangisi en büyüktür?” buyurduklarında, “Allah (c.c.) ve Resûlü daha iyi bilir”, Resûlüllah(S.A.V.) ikinci defa sorduklarında, (Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum)u okudu, bunun üzerine Resûlüllah mübarek ellerini Kaab’ın göğsüne koydular: “Bu ilim, sana afiyet olsun…”


“Her kim evinden dışarı çıktığında Ayet-el Kürsi’yi okursa, Cenab-ı Hak o kimse için yetmiş bin melaike vazifelendirir, onun için istiğfar ederler. Evine avdetinde de okursa Cenab-ı Hak o kulundan fakirliği kaldırır.”


“Bir mü’min, Ayet-el Kürsi’yi okursa, Cenab-ı Ecelli ve Ala ervah-ı mü’minin kabirlerini nurlandırır, vasi kılar. Okuyana da ecri azim verilir. Her harfi için bir melek halk olunur. Okuyan kimse için kıyamete kadar istiğfar ederler…”


 • Ayet-el Kürsi’yi okumaya devam eden kişi her türlü kaza, bela, zarar ve ziyandan korunur.

 • Rüyasında korkulu şeyler gören bu sûreyi okursa, rahat ve huzurlu bir şekilde uyur.

 • Ayet-el Kürsi’yi okumaya devam edenin hanesine hırsız, düşman, bela, afat, sihir ve muzır gibi benzeri şeyler giremez.

 • Bu sûreyi sürekli ticarethanesinde okuyan kimsenin alışverişi artar, kârı çoğalır, zarar ve ziyana uğramaz.

 • Her hangi bir nedenle iktidarsız olan veya cinsel soğukluğu bulunan kişi, Ayet-el Kürsi’yi sürekli okursa bu sorunundan kurtulur.

 • Birbirine kırgın, dargın olan, sürekli aralarında sorun çıkan, birbiriyle anlaşamayan kişiler bu sûreyi devamlı okurlarsa aralarında sevgi ve saygı başlar.

 • Ayet-el Kürsi’yi devamlı okuyan çok kısa zamanda hayırlı bir izdivaç yapar.


İnşirah Sûresi’nin Fazileti

“Elem neşrah leke’yi okuyan kimse, bana gelip te sıkıntımı alan gibidir.”


- Bu sûreyi okumaya devam edenler ruhi bunalım, sıkıntıdan kurtulur.


- Maneviyatta ilerlemek isteyenler, bu sûreyi her gün okumaya devam etsinler.


- Kişi saçını ve sakalını tararken bu sûreyi okursa asla fakirlik görmez.


- Bu sûreyi sürekli okuyanlar, kalp ve göğüsle ilgili hastalıklardan şifa bulur.


 • Yorgunluk, bunalım ve sıkıntı içinde olanlar bu sûreyi okuyunca rahatlar, dinlenir ve huzur bulur.

 • Bu sûreyi okuyandan gam, keder, evham, vesvese, korku ve endişe yok olur.

 • Bu sûreyi sürekli okuyan ümid ve hesap etmediği yerlerden rızkının arttığını görür. Geçim sıkıntısı, çalışma ve ibadetlerdeki tembelliği üzerinden kalkar.

 • Ezber kabiliyeti az olan veya ezberlediğini unutan kişi bu sûreyi okumaya devam ederse, hafıza kuvveti artar unutkanlığı gider.

www.serefcakmak.com


Add document to your blog or website

Similar:

Dersinizi düzenlerken Fatiha, İhlâs, Felak, Nas Sûrelerinin, Ayet-el Kürsi’nin ve İnşirah sûrelerinin özellikle okunmasını istemenizin, özel sebepleri var mı? iconYapılan çalışmalarda, yetersiz ve dengesiz beslenen öğrencilerin dikkat sürelerinin kısaldığı, algılamalarının azaldığı, öğrenmede güçlük ve davranış bozuklukları çektikleri, okulda devamsızlık sürelerinin uzadığı ve okul başarılarının düşük olduğu ortaya konmuştur

Dersinizi düzenlerken Fatiha, İhlâs, Felak, Nas Sûrelerinin, Ayet-el Kürsi’nin ve İnşirah sûrelerinin özellikle okunmasını istemenizin, özel sebepleri var mı? iconİlan sürelerinin hesaplanmasında, ilanın yayımlandığı gün dikkate alınır

Dersinizi düzenlerken Fatiha, İhlâs, Felak, Nas Sûrelerinin, Ayet-el Kürsi’nin ve İnşirah sûrelerinin özellikle okunmasını istemenizin, özel sebepleri var mı? iconSosyal Güvenlik Kurumlarında Çakışan Hizmet Sürelerinin İptali

Dersinizi düzenlerken Fatiha, İhlâs, Felak, Nas Sûrelerinin, Ayet-el Kürsi’nin ve İnşirah sûrelerinin özellikle okunmasını istemenizin, özel sebepleri var mı? iconİLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN GÖREV SÜRELERİNİN YAŞADIKLARI ÇATIŞMALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Dersinizi düzenlerken Fatiha, İhlâs, Felak, Nas Sûrelerinin, Ayet-el Kürsi’nin ve İnşirah sûrelerinin özellikle okunmasını istemenizin, özel sebepleri var mı? iconYARDIMCI DOÇENT, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN, UZMAN VE ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN ATANMALARI VE GÖREV SÜRELERİNİN YENİLENMESİ

Dersinizi düzenlerken Fatiha, İhlâs, Felak, Nas Sûrelerinin, Ayet-el Kürsi’nin ve İnşirah sûrelerinin özellikle okunmasını istemenizin, özel sebepleri var mı? iconMEAL-TEFSİR ÇALIŞMASI FATİHA SURESİ VE BAKARA SURESİ İLK 100 AYET HAZIRLAYAN : ZAFER KARLI

Dersinizi düzenlerken Fatiha, İhlâs, Felak, Nas Sûrelerinin, Ayet-el Kürsi’nin ve İnşirah sûrelerinin özellikle okunmasını istemenizin, özel sebepleri var mı? icon213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU UYARINCA YAPILAN FAZLA ÇALIŞMALARIN SÜRELERİNİN KISALTILIP SAAT ÜCRETLERİNİN ARTIRILARAK FAZLA ÇALIŞMA SÜRELERİNDE OLUŞAN GEREKSİZ MALİYETLERİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ PROJESİ

Dersinizi düzenlerken Fatiha, İhlâs, Felak, Nas Sûrelerinin, Ayet-el Kürsi’nin ve İnşirah sûrelerinin özellikle okunmasını istemenizin, özel sebepleri var mı? iconAdaylık süresinin ilk yılının sonunda olumsuz, ikinci yılının sonunda olumlu sicil alarak asıl memurluğa atanan memurların adaylıkta geçen sürelerinin

Dersinizi düzenlerken Fatiha, İhlâs, Felak, Nas Sûrelerinin, Ayet-el Kürsi’nin ve İnşirah sûrelerinin özellikle okunmasını istemenizin, özel sebepleri var mı? iconKULU : ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU

Dersinizi düzenlerken Fatiha, İhlâs, Felak, Nas Sûrelerinin, Ayet-el Kürsi’nin ve İnşirah sûrelerinin özellikle okunmasını istemenizin, özel sebepleri var mı? icon“Ve şöyle de: Rabbim! Beni sıdk be ihlas girişi ile (Medine`ye) girdir. Sıdk ve ihlas çıkarışı ile (Mekke`den) çıkart. Ve tarafından bana hakkıyla yardım edici bir kuvvet (devlet) ver.”

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page