Prof. Dr. HALDUN N. GÜLALP
Indir 84.32 Kb.
TitleProf. Dr. HALDUN N. GÜLALP
Date conversion09.04.2013
Size84.32 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.sbu.yildiz.edu.tr/login/sys/admin/academic/img/cv turkce haldun gülalp.doc

Prof. Dr. HALDUN N. GÜLALP


ÖĞRENİM DURUMU

Lisans: Ekonomi Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1972

Y. Lisans: Ekonomi Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1975

Y. Lisans: Ekonomik & Sosyal Çalışmalar Manchester University 1978

Doktora: Ekonomi Ankara Üniversitesi (SBF) 1991

Doktora: Sosyoloji Binghamton University 1991


AKADEMİK ÜNVANLAR


Asistan Ekonomi AİTİA 1974 - 1978

Öğretim Görevlisi Siyaset Bil. ve Kamu Yön. ODTÜ 1979   1982

Araştırma Görevlisi Sosyoloji Binghamton University 1984 - 1985

Öğretim Görevlisi Sosyoloji Binghamton University 1985 – 1988

Öğretim Görevlisi Sosyoloji New York University 1989

Öğretim Görevlisi Sosyoloji Ramapo College 1988 - 1990


Yardımcı Profesör Sosyoloji Hamilton College 1990 - 1995

Yardımcı Doçent Sosyoloji Boğaziçi Üniversitesi 1996

Doçent Sosyoloji Boğaziçi Üniversitesi 1996 - 2002

Profesör Sosyoloji Boğaziçi Üniversitesi 2002 - 2005

Profesör Siyaset Bilimi Yıldız Teknik Üniversitesi 2005 –


Yarı zamanlı


Yardımcı Profesör Sosyoloji Colgate University 1995

Doçent Sosyoloji Koç Üniversitesi 1997 – 1999


Uluslararası


Misafir Doçent Uluslararası İlişkiler George Washington University 2000

Misafir Doçent Uluslararası İlişkiler University of Washington 2000

Misafir Profesör Sosyoloji Northwestern University 2006

Misafir Profesör Siyaset Bilimi University of California, LA 2009

Misafir Araştırmacı Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington 2002 – 2003

Misafir Araştırmacı St Antony’s College Oxford University 2005


YAYINLAR


Kitaplar (telif)


2003 Kimlikler Siyaseti: Türkiye’de Siyasal İslamın Temelleri, İstanbul: Metis Yayınları.

1993 Kapitalizm, Sınıflar ve Devlet, İstanbul: Belge Yayınları.

1983 Gelişme Stratejileri ve Gelişme İdeolojileri, Ankara: Yurt Yayınları.

1979 Yeni Emperyalizm Teorilerinin Eleştirisi, İstanbul: Birikim Yayınları.

(Orijinali: Imperialism and Underdevelopment, University of East Anglia, Development Studies Occasional Paper, No.26, 1978).


Kitap (editörlük)


2010 (Cengiz Çağla ile birlikte) Avrupa Birliği ve Türkiye: Semih Vaner Anısına, Demokrasi ve Laiklik Üzerine Yazılar, Istanbul: Metis Yayınları.

2006 Citizenship and Ethnic Conflict: Challenging the Nation-State, London: Routledge.

(Türkçe basımı: Vatandaşlık ve Etnik Çatışma, Istanbul: Metis Yayınları, 2007.)


Monograf (editörlük)


1998 UNDP Human Development Report, 1998: Turkey, İstanbul: Tesev Yayınları (İngilizce ve Türkçe).


Kitap çevirisi


1984 (Türker Alkan ile birlikte): Leslie Lipson, The Democratic Civilization, Oxford University Press, 1964. Türkçesi: Demokratik Uygarlık, Ankara: İş Bankası Kültür Yayınları.


SSCI ve AHCI tarafından taranan uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


2007 "Are Muslims Really That Special?" Contemporary Sociology, 36(6).

2005 "Enlightenment by Fiat: Secularization and Democracy in Turkey," Middle Eastern Studies, 41(3).

2003 "Whatever Happened to Secularization? The Multiple Islams in Turkey," South Atlantic Quarterly, 102(2/3).

2001 "Globalization and Political Islam: The Social Bases of Turkey's Welfare Party," International Journal of Middle East Studies, 33(3).

- Turkish Studies Association (ABD), "Ömer Lütfi Barkan" En İyi Makale Ödülü, Mansiyon, 2003.

1999 "Political Islam in Turkey: The Rise and Fall of the Refah Party," The Muslim World, 89(1).

1998 "The Eurocentrism of Dependency Theory and the Question of 'Authenticity': A View From Turkey,"

Third World Quarterly, 19(5).

1997 "Globalizing Postmodernism: Islamist and Western Social Theory," Economy and Society, 26(3).

- Turkish Studies Association (ABD), "Ömer Lütfi Barkan" En İyi Makale Ödülü, 1999.

- Yüksek Öğrenim, Eğitim ve Araştırma Vakfı, Özel Ödülü, 1998.

1996 "State and Class in Capitalism: Marx and Weber on Modernity," Current Perspectives in Social Theory, Vol.16.

1994 "Capitalism and the Modern Nation-State: Rethinking the Creation of the Turkish Republic," Journal of Historical Sociology, 7(2).

1987 "Capital Accumulation, Classes and the Relative Autonomy of the State," Science and Society, 51(3).

1987 "Dependency and World System Theories: Varying Political Implications," Journal of Contemporary Asia, 17(2).

1985 "Patterns of Capital Accumulation and State Society Relations in Turkey," Journal of Contemporary Asia, 15(3).

1981 "Frank and Wallerstein Revisited: A Contribution to Brenner's Critique," Journal of Contemporary Asia, 11(2).

Yeniden basımı: Neo Marxist Theories of Development, der., Peter Limqueco and Bruce McFarlane (London: Croom Helm, New York: St. Martin's, 1983) içinde.

Kitabın Japonca basımı: Tokyo: Tsuge Shobo, 1988 (çeviren: Mitsumasa Okada)


Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


2002 "Using Islam as Political Ideology: Turkey in Historical Perspective," Cultural Dynamics, 14(1).

1999 "The Poverty of Democracy in Turkey: The Refah Party Episode," New Perspectives on Turkey, No.21.

1996-97 "The Market, the State and Democracy," Turkish Public Administration Annual, Vol 22-23.

1995 "Universalism versus Particularism: Ottoman Historiography and the 'Grand Narrative'," New Perspectives on Turkey, No. 13.

1995 "The Crisis of Westernization in Turkey: Islamism versus Nationalism," Innovation: The European Journal of Social Sciences, 8(2).

1995 "Islamism and Postmodernism," Contention, 4(2).

1995 "Islamist Party Poised for National Power in Turkey," Middle East Report, 25(3/4).

1992 "A Postmodern Reaction to Dependent Modernization: The Social and Historical Roots of Islamic Radicalism," New Perspectives on Turkey, No. 8.

1990 "The State and Democracy in Underdeveloped Capitalist Formations," Studies in Political Economy, No.32.

1989 "The Stages and Long Cycles of Capitalist Development," Review of Radical Political Economics, 21(4).

1988 "Nationalism, Statism, and the Turkish Revolution: An Early 'Dependency' Theory," Review of Middle East Studies, No.4.

1986 "Debate on Capitalism and Development: The Theories of Samir Amin and Bill Warren," Capital and Class, No.28.


Uluslararası kitaplarda bölümler


2010 "Islam and Democracy: Is Turkey an Exception or a Role Model?" Islamic Studies, der., Akbar Ahmed ve Tamara Sonn (London: Sage Publications) içinde (yayınlanacak).

2006 "Introduction: Citizenship vs. Nationality?" ve "Concluding Thoughts: Transcending the Nation-State?" Citizenship and Ethnic Conflict: Challenging the Nation-State, der., Haldun Gülalp, (London: Routledge) içinde.

2005 "The Turkish Route to Democracy: Domestic Reform via Foreign Policy," The Crisis in Transatlantic Relations, der., Samuel Wells and Ludger Künhardt (Bonn: Center for European Integration Studies, ZEI Discussion Paper, C143) içinde.

2002 "Political Islam and the Culture of Democracy in Turkey: Confrontation or Accommodation?" Religion Between Violence and Reconciliation, der., Thomas Scheffler (Beirut: Orient Institut, Vol.26) içinde.

1997 "Modernization Policies and Islamist Politics in Turkey," Rethinking Modernity and National Identity in Turkey, der., Sibel Bozdoğan ve Reşat Kasaba (Seattle: University of Washington Press) içinde.

(Kitabın Türkçe basımı: İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998, çeviren: Nurettin Elhüseyni)

1996 "Islamism and Kurdish Nationalism: Rival Adversaries of Kemalism in Turkey," Islamism and the Question of Minorities, der., Tamara Sonn (Atlanta: Scholars Press) içinde.

1995 "Turkey: Questions of National Identity," New Xenophobia in Europe, der., Bernd Baumgartl ve Adrian Favell (The Hague: Kluwers) içinde.

(Kitabın İtalyanca basımı: Firenze: Ponte Alee Grazie, 1995, çeviren: Mario Pachi)

1988 "Capital Accumulation and the State," Value, Social Form and the State, der., Michael Williams (London: Macmillan) içinde.


Uluslararası ansiklopedi maddesi


2002 "The Refah Party of Turkey," David Levinson and Karen Christensen, et.al, eds., Encyclopedia of Modern Asia (New York: Charles Scribner’s Sons) içinde.


Ulusal dergilerde yayınlanan makaleler ve kitaplarda bölümler


2009 "Kimlikler, Toplum ve İktidar," İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No.40.

2009 "Türkiye’de Laiklik ve Sol," Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Dönemler ve Zihniyetler, Cilt.9, der., Ömer Laçiner (İstanbul: İletişim Yayınları) içinde.

2008 "Jean-Jacques Rousseau’nun İkilemi: Türkiye’de Vatandaşlık ve Siyasal Kültür," Cogito, 54.

2008 "Sekülerleşme Kuramının Avrupa-Merkezciliği ve Demokrasi Sorunu," Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1). (Gülalp, MES, 2005’in Türkçe çevirisi).

2006 "Demokratik Vatandaşlık Kavramının Dönüşümü," Kemali Saybaşılı’ya Armağan, der., Burak Ülman ve İsmet Akça (İstanbul: Bağlam Yayınları) içinde.

2004 "Sol, Avrupa Birliği’ne Nasıl Bakmalı?" Birikim, 181.

2002 "Kamusal Yaşam ve Demokratik Kültür: Ülkemizden Trafik Öyküleri," Görüş, 51.

2002 "Sivil Toplum: Kısa bir Kavramsal Değerlendirme," Cogito, 32.

2002 "Entellektüeller, Modernite ve Postmodernite," Cogito, 31.

2002 "Popülizm İyi Birşey midir, Yoksa Kötü mü?" Birikim, 155.

1999 "Ulusal Devlet, Global Demokrasi?" Türk-İş Araştırma Yıllığı.

Yeniden basımı: Küreselleşme ve Ulus-Devlet, der., Meryem Koray (İstanbul: YTÜ, 2001) içinde.

1998 (Dilek Barlas ile birlikte) "Bilginin Evrenselliği, Farkın Sorunsallığı," Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek, der., Tanıl Bora, Semih Sökmen, Kaya Şahin (İstanbul: Metis Yayınları) içinde.

1998 "Sanayileşme ile Kalkınma Özdeş midir? Azgelişmişliğin Yeni Biçimleri," Sanayi Kongresi (Ankara: MMO Yayınları) içinde.

1997 "Modernist İyimserlikten Postmodernist Kötümserliğe," Türk-Iş Araştırma Yıllığı.

1996 "Demokrasinin İslamcı Eleştirisi ve Postmodernist Çoğulculuk," Sosyal Demokrat Değişim, 5.

1995 "Ulusçuluk, Devletçilik ve Türk Devrimi: Bir Erken Bağımlılık Teorisi," Türkiye'de Devletçilik, der., Nevin Coşar (İstanbul: Bağlam Yayınları) içinde. (Gülalp, 1988’in Türkçe çevirisi).

1995 "Kapitalizm ve Modern Ulus-Devlet: Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşu Üzerine Düşünceler," Mürekkep, 4. (Gülalp, 1994’ün Türkçe çevirisi).

1993 "Bağımlı Modernleşmeye Postmodern bir Tepki: İslamcı Radikalizmin Toplumsal ve Tarihsel Kökleri," Birikim, 52. (Gülalp, 1992’nin Türkçe çevirisi).

Yeniden basımı: Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 1994.

1992 "Sosyalizm Kavramındaki Yeni Eğilimler Üzerine Düşünceler," Gelecek, 5.

1991 "ABD'nin Körfez'deki Hedefleri ve 'Yeni Dünya Düzeni'," Mülkiyeliler Birliği Dergisi, 15(135).

1990 "Türkiye'nin Kapitalist Gelişiminde Ulusal Kimliğe Karşı Dinci Kimlik," Toplum ve Bilim, 51/52.

1986 "Bağımlılık ve Dünya Sistemi Teorileri: Frank ile Wallerstein'ın Eleştirisi," 11. Tez, 3.

(Gülalp, 1981’in Türkçe çevirisi).

1985 "Üçüncü Dünyada Devlet ve Demokrasi," 11. Tez, No.1.

1984 "Popülizm Kavramı Üzerine," Yapıt, No.3.

1981 "Gelişme Stratejileri Tartışması: Bir Eleştiriye Yanıt," METU Studies in Development, 8(3/4).

1980 "Türkiye'de İthal İkamesi Bunalımı ve Dışa Açılma," METU Studies in Development, 7(1/2).


Kitap tanıtımları


2005 "Review of: Stephen Vertigans, Islamic Roots and Resurgence in Turkey: Understanding and Explaining the Muslim Resurgence (Westport, CT: Prager, 2003)," Contemporary Sociology 34(3). (SSCI)

2001 "Review of: Ergun Özbudun, Contemporary Turkish Politics: Challenges to Democratic Consolidation (Boulder, CO: Lynne Rienneri 2000) and David Shankland, Islam and Society in Turkey (Huntingdon: The Eathon Press, 1999)," Middle East Journal, 55(4). (SSCI)

1996 "Review of: Sallama Shaker, State, Society, and Privatization in Turkey, 1979-1990 (Washington, DC: Woodrow Wilson Center Special Studies, 1995)," Turkish Studies Association Bulletin, 20(1).

1993 "Review of: Richard Tapper, der., Islam in Modern Turkey: Religion, Politics and Literature in a Secular State, (London: I.B. Tauris, 1991)," New Perspectives on Turkey, No.9.

1989 "Review of: Çağlar Keyder, State and Class in Turkey (London: Verso, 1987)," Journal of Peasant Studies, 17(1). (SSCI)


Diğer yayınlar


2008 "Anayasal Vatanseverlik," Yeni Anayasa İçin: Yeni Türkiye’yi Anlamak İçin bir Tartışma Ortamı http://www.yenianayasaicin.org/

2007 "11 Eylül’den Sonra Postmodernizm Bitti," Barış Alp Özden ve Foti Benlisoy ile mülakat, Mesele, Aralık, No.12. (Yeniden basımı: Pan-Kapitalizm Çağında Sol bir Dil Aramak: Mesele 2007 Söyleşileri, der., Osman Akınhay, İstanbul: Agora, 2008, içinde.)

2007 Yuvarlak Masa Toplantısı: "AKP Üzerine," İktisat Dergisi, Mart-Nisan, No.483-484.

2006 "Turkey in the European Union? The Ironies of History," SEESOX (South East European Studies at Oxford) Publication, Opinion Piece, St.Antony’s College, Oxford University www.sant.ox.ac.uk/esc/SEESOX-publications.shtml (Ocak 2006).

1997 Panel Tartışması: "Kapitalizm ve Azgelişmişlik: Kalkınma Iktisadının Sonu mu?" Iktisat Dergisi, Nisan-Mayıs.

1992 "Report on the First European Conference of Sociology," Footnotes: Newsletter of the American Sociological Association, December, 20(10).


Uluslararası gazete yazıları


2003 "Turkey’s 9/11," (altı ayrı dilde) www.project-syndicate.org (Aralık 2003)

(Ayrıca, dünyanın farklı ülkelerinde doksandan fazla gazetede)

2003 "A Democratic Windfall for Turkey?" (altı ayrı dilde) www.project-syndicate.org (Mayıs 2003)

(Ayrıca, dünyanın farklı ülkelerinde doksandan fazla gazetede ve çok sayıda web sayfasında)


Ulusal gazete yazıları


2010 "Rektör: Tebaasını Kendisi Oluşturan Kral," Radikal (1 Şubat 2010).

2009 "12 Eylül’ün Iktidar Aracı Olarak YÖK," Radikal İki (8 Kasım 2009).

2006 (Nihal Saban ile birlikte) "Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi," Radikal İki (17 Eylül 2006).

2004 "Kadının Gücü Artırılmalı: Hükümetin Zina Önerisi Kadınlara Zarar Verecek," Radikal (23 Eylül 2004).

2003 "AKP Neyi Amaçlıyor?" Radikal İki (20 Temmuz 2003).

1999 "Üniversiteler," Radikal İki (24 Ekim 1999).


Uluslararası toplantılarda sunulan bildiriler (Doçentlik sonrası)


2009 "Secularism, Democracy and the AKP in Turkey," Oriental Institute, University of Tokyo (9 Kasım 2009, Tokyo, Japonya).

2009 "Laicite and the Fear of Islam," Oriental Institute, University of Tokyo (11 Kasım 2009, Tokyo, Japonya).

2009 "The Ottoman Contribution to the Rise of Capitalism and the Modern State," European Sociological Association (2-5 Eylül 2009, Lizbon, Portekiz)

2009 "The Impact of Court Judgments and the Rights of Religious Minorities," The European Court of Human Rights in the National Legal and Political Order, JURISTRAS Project and Council of Europe Joint Conference (18 Haziran 2009, Strasbourg, Fransa)

2009 "Secularism in Europe, As Refracted through the Prism of the European Court of Human Rights," Center for European and Eurasian Studies, UCLA (28 Mayıs 2009, Los Angeles, ABD)

2009 "Laicite as State Religion vs. Islam in France and Turkey," Association for the Study of Nationalities, Annual Meeting (23-25 Nisan 2009, New York, ABD)

2008 "Jean-Jacques Rousseau’s Dilemma and the Turkish Solution," European Sociological Association, Social Theory Conference (11-13 Eylül 2008, Innsbruck, Avusturya)

2007 (Fulya Atacan ile birlikte) "Politics of Islamic Identity in Turkey: Diversity and Transformation,"

International Convention of Asian Scholars (2-5 Ağustos 2007, Kuala Lumpur, Malezya)

2007 "Globalization, Neoliberalism and Islamic Politics in Turkey," CGIRS (UCSC) - CGS (GMU) Conference (16-19 Mart 2007, Washington, ABD)

2006 "Historical Materialism and Political Islam: Class Struggle vs. Unilinear ‘Progress’"

Historical Materialism Annual Conference (8-10 Aralık 2006, Londra, İngiltere)

2006 "Nationalism vs. Globalism: The JDP and Political Realignment in Turkey," Middle East Studies Association, Annual Meeting (18-21 Kasım 2006, Boston, ABD)

2006 "What’s with the Headscarf?" Columbia University, Law School (9 Mart 2006, New York, ABD)

2006 "Citizenship and Ethnic Conflict," Woodrow Wilson International Center for Scholars (2 Mart 2006, Washington, ABD)

2006 "Religion and Politics in Turkey," Columbia University, Seminar on Ottoman and Turkish Studies (24 Şubat 2006, New York, ABD)

2005 "Historical Materialism and Political Islam," European Sociological Association (9-12 Eylül 2005, Torun, Polonya)

2005 "Globalism vs. Nationalism: The EU and Political Realignment in Turkey," South East European Studies Programme, University of Oxford (7 Mart 2005, İngiltere)

2005 "Turkey’s Accession to the EU and the Justice and Development Party," St. Antony’s College, University of Oxford (23 Şubat 2005, İngiltere)

2004 "Living Islam in Secularists’ Turkey," ELIAMEP Conference on Christian-Muslim Relations in 21st Century Europe (26-27 Kasım 2004, Atina, Yunanistan)

2004 "Dilemmas of Citizenship: The Bahai Community in Turkey," Social Science Research Council, Conference on Public Spheres (22-24 Ekim 2004, Beyrut, Lübnan)

2004 "Reconceptualizing Secularization: A Durkheimian Perspective," European Sociological Association, Social Theory Conference (16-17 Eylül 2004, Paris, Fransa)

2004 "Islamists or Reformists? AKP’s Conservative Democracy as Post-Kemalist Liberalism,"

American Sociological Association (14-17 Ağustos 2004, San Francisco, ABD)

2003 "AKP’s ‘Conservative Democracy’: A Post-Kemalist Liberalism?" AFEMOTI Lecture, Institute de Sciences Politiques (26 Kasım 2003, Paris, Fransa)

2003 "Islamism and Politics," University of Antwerp (24 Kasım 2003, Belçika)

2003 "Islam and Democracy: The Turkish Model," Woodrow Wilson International Center for Scholars (11 Şubat 2003, Washington, ABD)

2002 "Questions of Democracy in Turkey: Islam and Modernity," University of Texas at Austin, The Center for Middle Eastern Studies Colloquium (20 Kasım 2002, Austin, Texas, ABD)

2002 "The Eurocentrism of Secularization Theory and the Question of Democracy: A View From Turkey," International Social Theory Consortium, Social Theory Conference (1-4 Temmuz 2002, Dubrovnik, Hırvatistan)

2002 "Multiculturalism versus Liberalism? Islamist Perspectives on Pluralism and Democracy in Turkey,"

Third Mediterranean Social and Political Research Meeting, European University Institute (20-24 Mart 2002, Floransa, İtalya)

2000 "The Sociology of Religion in Turkey: From Kemalism to Multi-Culturalism and Beyond,"

Alman Sosyoloji Derneği Konferansı, (26-29 Eylül 2000, Köln, Almanya)

2000 "Democracy versus Secularization? Kemalism as Turkey's Quasi-Religion," Mediterranean Programme Seminar, European University Institute (30 Mart 2000, Floransa, İtalya)

1999 "Globalization, Social Classes and Political Islam in Turkey" & "Citizenship and Democracy beyond the Nation-State," European Sociological Association (17-21 Ağustos 1999, Amsterdam, Hollanda)

1999 "Political Islam and the Culture of Democracy in Turkey," Middle East Studies Association (19-22 Kasım 1999, Washington, ABD)

1998 "The Eurocentrism of Dependency Theory and the Question of 'Authenticity': A View from Turkey,"

American Sociological Association (21-25 Ağustos 1998, San Francisco, ABD)

1998 "Islam and Democracy in Turkey: Confrontation or Accommodation?" Orient-Institut der Deutschen Morgenlandischen Gesselschaft, "Religion Between Violence and Reconciliation" konulu konferans (11-13 Eylül 1998, Beyrut, Lübnan)

1997 "Nationalism versus Secularization: The Case of Turkey," International Society for the Sociology of Religion (7-11 Temmuz 1997, Toulouse, Fransa)

1997 "Kemalism versus Islam: The Limits of Secularization in Turkey," Middle East Studies Association (21-25 Kasım 1997, San Francisco, ABD)

1997 "The Social Foundations of Political Islam in Turkey," University of Manchester, Centre for the Study of Globalisation, Eurocentrism and Marginality, "Muslim Voices in the European Union" konulu workshop (27-30 Kasım 1997, Manchester, İngiltere)


İDARİ GÖREVLER


Uluslararası dergi editörlüğü ve yayın kurulu üyelikleri


2005-2007 Avrupa ve Ortadoğu Editörü, Cultural Dynamics

1995-2000 Danışma Kurulu Üyesi, Syracuse University Press, Series on the Modern Intellectual and Political History of the Middle East

1987-2000 Yayın Kurulu Üyesi, New Perspectives on Turkey

1986-1987 Yayın Kurulu Üyesi, The Insurgent Sociologist


Üniversite içi idari görevler


2007- Yıldız Teknik Üniversitesi, Küresel İncelemeler Merkezi Müdürü

2006-2009 Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

2001-2004 Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müdür Yardımcısı

2001-2002 Boğaziçi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu üyesi

2000-2002 Boğaziçi Üniversitesi, Karşılaştırmalı Kurumsal ve Ekonomik Değişim (UygAr) Merkezi, Müdür Yardımcısı

1998-1999 Boğaziçi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Yayın Ödül Komisyonu üyesi.


Diğer profesyonel görevler


2009 Bilim Kurulu Üyesi, Türkiye Sosyoloji Derneği’nin 2009 Kongresi

2006 Bilim Kurulu Üyesi, Türkiye Sosyoloji Derneği’nin 2006 Kongresi

2005-2007 Turkish Studies Association, aday belirleme komisyonu üyesi.

2001 Turkish Studies Association, "Ömer Lütfi Barkan Article Prize" komitesi başkanı.

1990- Yayın Hakemliği: University of Wisconsin Press; Comparative Studies in Society and History; Comparative Political Studies; International Journal of Middle East Studies; Middle East Journal; Current Sociology; Sociological Inquiry; Radical History Review; Research in Social Movements, Conflicts and Change; Harvard International Journal of Press/Politics; Interventions:International Journal of Postcolonial Studies; European Sociological Review; vd.


Düzenlenen Konferanslar


2009 Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yer alan "Almanya Türkiye Etkileşiminde Dini Kimlik ve Kurumlara Kültürlerarası Bir Bakış" konulu uluslararası konferansın (Dr. Günter Seufert ve Dr. Evren Balta ile birlikte) YTÜ, Küresel İncelemeler Merkezi adına düzenleyicisi.

2008 Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yer alan "Göç, Kültür, Kamu Politikası ve Toplum: Ulusaşırı Sorunlar ve Perspektifler" konulu uluslararası konferansın (Prof.Dr. Mitchell Rice, Texas A&M University, ile birlikte) YTÜ, Küresel İncelemeler Merkezi adına düzenleyicisi.

2007 Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yer alan "Türkiye’de Vatandaşlık Rejimi ve Siyasal Katılım Sorunu" konulu konferansın Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, YTÜ, Küresel İncelemeler Merkezi ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü adına düzenleyicisi.

2006 Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yer alan "Türkiye’de Vatandaşlık Rejimi ve Azınlıklar Sorunu" konulu konferansın (Yrd.Doç.Dr. Ozan Erözden, YTÜ, SBU ile birlikte) Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği ve YTÜ, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü adına düzenleyicisi.

2006 Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yer alan ve WWICS-EAA olağan toplantısı olarak gerçekleşen "Europe and the Muslim World" konulu uluslararası konferansın (Dr. Samuel Wells, WWICS, ile birlikte) WWICS-EAA adına düzenleyicisi.

1999 Boğaziçi Üniversitesi’nde yer alan "Redefinition of National Identity and Citizenship in the Age of Culturalist Politics: Germany, Israel, Lebanon, and Turkey" konulu uluslararası konferansın (Dr. Günter Seufert, Orient Institut, ile birlikte) B.Ü., Karşılaştırmalı Kurumsal ve Ekonomik Değişim (UygAr) Merkezi adına düzenleyicisi.


PROJELER


2006- Avrupa Birliği, 6.Çerçeve Programı bağlamında, "The Strasbourg Court, Democracy and the Human Rights of Individuals and Communities: Patterns of Litigation, State Implementation and Domestic Reform" başlıklı, çok ortaklı projenin Türkiye ayağının (Yrd.Doç.Dr. Ozan Erözden ile birlikte) yürütücüsü.

1998 T.C. Toplu Konut İdaresi'nin, Dünya Bankası kaynaklı, "Güneydoğu Anadolu bölgesindeki dargelirli vatandaşların yerleşimi" başlıklı projesinde araştırma danışmanı.

1997-1998 University of Manchester, Center for the Study of Globalisation, Eurocentrism and Marginality'nin, Avrupa Birliği kaynaklı, "Muslim Voices in the European Union" başlıklı projesinde araştırma danışmanı.

1996 Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu kaynaklı, "Türkiye: Ulusçuluktan İslamcılığa" başlıklı projenin yöneticisi.


DOÇENTLİK SONRASI DÖNEMDE KAZANILAN ÖDÜLLER


2005 Oxford Üniversitesi, St. Antony’s College’da Üyelik ve Programme on Contemporary Turkey’de Misafir Araştırmacılık Ödülü

2003 Boğaziçi Üniversitesi, “Araştırmada Üstün Başarı” Ödülü

2003 "Ömer Lütfi Barkan" En İyi Makale Ödülü (Mansiyon), Turkish Studies Association (ABD).

2002 Woodrow Wilson International Center for Scholars (Washington, D.C.), 2002-2003 yılı için

Misafir Araştırmacı Ödülü

1999 "Ömer Lütfi Barkan" En İyi Makale Ödülü, Turkish Studies Association (ABD).

1998 Yüksek Öğrenim, Eğitim ve Araştırma Vakfı, Özel Ödülü


BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER


- Türkiye Sosyoloji Derneği

- American Sociological Association (1992-1996 arasında, Türkiye temsilcisi)

- European Sociological Association

- Middle East Studies Association (A.B.D.)

- Turkish Studies Association (A.B.D.)


DOÇENTLİK SONRASI DÖNEMDE VERİLEN DERSLER


Genel Sosyoloji / Siyaset Sosyolojisi / Örgütler Sosyolojisi / Toplumsal Değişim ve Gelişme /

Araştırma Yöntemleri / Modernleşmenin Alternatif Yolları / Karşılaştırmalı Açıdan Devlet ve Toplum /

Din, Siyaset ve Toplumsal Yapı / Din ve Milliyetçilik / Türkiye’de ve İran’da Sekülerleşme /

Ortadoğu’da Devlet ve Toplum / Türkiye’nin Güncel Sorunları / Demokrasi: Kuramlar ve Modeller

Add document to your blog or website

Similar:

Prof. Dr. HALDUN N. GÜLALP iconProf. Dr. HALDUN N. GÜLALP

Prof. Dr. HALDUN N. GÜLALP iconBu gece (çarşamba) Ülkü ve Haldun Özen'in evinde hindi yiyoruz, Haldun hocam dedi ki

Prof. Dr. HALDUN N. GÜLALP iconBAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ’NE TEPDAD / UTEAK TARAFINDAN “AKREDİTASYON BELGESİ”NİN VERİLMESİ TÖRENİNDE DEKAN PROF. DR. İ. HALDUN MÜDERRİSOĞLU’NUN

Prof. Dr. HALDUN N. GÜLALP iconOnur Kurulu Prof. Dr. Oktay ASLANAPA Prof. Dr. Semavi EYİCE Prof. Dr. Halil İNALCIK Prof. Talât S. HALMAN Prof. Dr. Orhan OKAY Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. HALDUN N. GÜLALP iconYer : Şişli Kültür Merkezi – Haldun Dormen Sahnesi

Prof. Dr. HALDUN N. GÜLALP iconİbn Haldun’a Göre Bedavet ve Hadaret’te Fert Toplum İlişkisi*

Prof. Dr. HALDUN N. GÜLALP iconProf. Sevda Bekman, Prof. Ayhan Aksu- Koç, Prof. Eser Erguvanlı -Taylan

Prof. Dr. HALDUN N. GÜLALP iconNÜKLEER ENERJİ ÇÖZÜM MÜ ? Yönetici: Prof. Dr Semih Bilgen Konuşmacılar: Ünal ERDOĞAN Prof. Dr. İnci GÖKMEN Prof. Dr. Güngör GÜNDÜZ

Prof. Dr. HALDUN N. GÜLALP iconTürk tiyatrosunun büyük ustası Haldun Dormen, sekiz yıl aradan sonra yeniden sahnelere döndüğü Moliere'in ölümsüz eseri “Kibarlık Budalası”nı Lüleburgaz Anadolu Lisesi yararına Aşkiye Neşet Nejat Çal Salonu’nda sahneledi…

Prof. Dr. HALDUN N. GÜLALP iconProf. Dr. Mehmet KAYA;Prof. Dr. Mehmet COŞKUN;Prof. Dr. Kadir DEMİRELLİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page