Mezhep Arapça: مذهب
Indir 14.07 Kb.
TitleMezhep Arapça: مذهب
Date conversion10.04.2013
Size14.07 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.algul.av.tr/biraz_da_felsefe_word/islam_dininde_mezhepler.doc

Mezhep


Mezhep (Arapça: مذهب , çoğ. مذاهب), bir dinin çeşitli görüş ayrılıkları nedeniyle ortaya çıkan kollarından herbirine verilen isimdir.

İslam dininde mezhepler

İslam dininde sunni ve şii olmak üzere 2 ana mezhep vardır. Bu mezhepler de çeşitli açılarından kendi içinde alt-mezheplere sahiptir.

Sunniler günümüzde inanç açısından Maturidi ya da Eşarilik, fıkhi açıdan da bağlı sayısına göre sırayla Hanefi, Şafii, Maliki ya da Hanbeli mezheplerine bağlıdırlar.

Şiiliğin günümüzde bağlı olduğu en büyük fırka İmamiye (Caferiye)dir. Bunun dışında sayıları az olmakla birlikte Zeydiyye ve İsmailiyye fırkaları da günümüze ulaşmıştır.

İtikadi Açıdan Mezhepler İtikadi açıdan mezhepler iki tanedir.Bu iki mezhep temelde birdir. Ancak teferruata ait kırka yakın konuda fikir ayrılığına düşmüşlerdir. Fikir ayrılığına düştükleri konular sadece ayrıntılardan ibarettir.

Ameli Açıdan Mezhepler Ehl-i Sünnet itikatında, ameli konularda dört mezhep vardır:


Add document to your blog or website

Similar:

Mezhep Arapça: مذهب icon2011–2012 ÖĞRETİM YILI MESLEKİ ARAPÇA / ARAPÇA DERSİ

Mezhep Arapça: مذهب icon2012–2013 ÖĞRETİM YILI MESLEKİ ARAPÇA / ARAPÇA DERSİ

Mezhep Arapça: مذهب iconOkulumuzda Arapça, Almanca ve İngilizce’nin daha verimli ve etkin bir şekilde öğrenilmesi ve öğretilmesi için; Arapça, Almanca ve İngilizce’nin sevilmesini sağlama Madde 3

Mezhep Arapça: مذهب icon5 DÖRT MEZHEP FIKIH KİTABI

Mezhep Arapça: مذهب iconSuriye'de Mezhep Çatışmalarına Dahil Olmak

Mezhep Arapça: مذهب iconMEZHEP KAVRAMI VE MEZHEPLERİN DOĞUŞ SEBEPLERİ

Mezhep Arapça: مذهب icon1- Alevilik İslamiyet içindeki bir mezhep midir?

Mezhep Arapça: مذهب icon4. Alevilik, bir din mi, mezhep mi, tasavvuf anlayışı veya tarikat mıdır?

Mezhep Arapça: مذهب iconÇin Komünist Partisi’nin Nasıl Kötü Bir Mezhep Olduğuna Dair

Mezhep Arapça: مذهب iconIrak’ta Yaşanan Cinnet: Şii-Sünni / Mezhep Çatışması Üzerine

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page