HZ. MUHAMMED VE DÖRT HALİFE
Indir 12.05 Kb.
TitleHZ. MUHAMMED VE DÖRT HALİFE
Date conversion10.04.2013
Size12.05 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.sosyalbilimler.biz/dersnotlari/yazilivar/07.doc
HZ.MUHAMMED VE DÖRT HALİFE

1. İlk “İslam Savaş Hukuku” hangi savaş sonunda belirlenmiştir?

* Bedir Savaşı (624).

2. İlk Türk Arap komşuluğu hangi halife döneminde olmuştur?

* Hz.Ömer döneminde oldu (Hazarlar ile).

3. Hz.Ömer döneminde yapılan yenilikler ve devlet teşkilatları nelerdir?

* Hicri takvim kullanılmaya başlandı.

* İkta sistemi uygulanmaya başlandı.

* İlk divan örgütü kuruldu.

* Beyt-ül Mâl denilen devlet hazinesi kuruldu.

* Ülke illere ayrıldı.

* Düzenli ordu kuruldu.

* Nüfus sayımı yapıldı.

4. Hz.Ali döneminde yapılan ve Müslümanların kendi aralarında yaptıkları savaşlar nelerdir?

* Cemel Savaşı,

* Sıffin Savaşı,

* Hakem Olayı.

5. İslam devletlerinde sosyal gruplar nelerdir?

* Müslüman Araplar,

* Arap olmayan Müslümanlar (Mevali),

* Gayrimüslimler (zımmi).

6. İslam devletinde alınan vergileri yazınız.

* Öşür: Müslümanlardan alınan toprak vergisi.

* Haraç: Gayrimüslimlerden alınan toprak vergisi.

* Cizye: Kelle vergisi. Gayrimüslimlerden.

* Zekat: Zengin Müslümanlardan (malının 1/40i)

* Fidye: Savaş esirlerinden alınan özgürlük bedeli.

7. İslamî bilimler nelerdir?

* Fıkıh, Kelam, Hadis, Tefsir, Kıraat.

8. Türklerin Müslümanlığı kabul etme nedenleri nelerdir?

* Talas Savaşı sonunda kurulan ticari ilişkiler,

* Abbasilerin hoşgörülü davranması,

* Türklerin Gök-Tanrı inancının, İslam inancına benzemesi. (Tek Tanrı inancı, Ahiret inancı, cennet-cehennem, kurban, aile, ahlak, namus.)

* Cihat anlayışının Türklerdeki cihan hakimiyeti anlayışına benzemesi.

9. Hz.Muhammed döneminde yapılan savaşlardan hangisi sonucunda Mekkeliler savunmaya, Müslümanlar saldırıya geçmiştir?

* Hendek Savaşı (627).

10. Kur’an-ı Kerim indirildikten sonra Hz.Muhammed’e ilk inananlar kimlerdir?

* Hz.Hatice, Hz.Ali, Hz.Zeyd, Hz.Ebubekir.

11. İslam devletinin başkenti hangi olay sonunda Mekke’den Kûfe’ye taşınmıştır?

* Hz.Ali döneminde yapılan Cemel Vakası sonunda başkent taşınmıştır.

DÖRT HALİFE SONRASI DÖNEM

1) 732 Puvatya Savaşı’nın Avrupa açısından önemi nedir?

* Emevilerin Avrupa’da ilerleyişi durdu. Yenilen İslam devleti Avrupa da geri çekilmeye başladı.

2) Tarık bin Ziyad’ın Emevilere en önemli hizmeti ne olmuştur?

* 711 yılında Septe (cebel-i Tarık) boğazını geçerek İspanya’nın fethini gerçekleştirmiş ve buraya Endülüs adını vermiştir.

3) İstanbul’u iki kez kuşatan İslam devleti hangisidir?

* Emeviler.

4) Emevilerin yıkılış sebepleri nelerdir?

  • Arap milletçiliği yapmaları ve Arap olmayan Müslümanlara köle muamelesi yapmaları.

  • Devlette önemli görevlere Emevi (ümeyye) soyundan olan kişileri getirmeleri.

  • Harici, Şii ve Abbasoğullarının halifeliği ele geçirmek için yaptığı çalışmalar.

  • Sınırların çok genişlemesi

5) Türk-Arap münasebetleri Emeviler ve öncesi dönemlerde nasıldı?

  • Türk-Arap münasebetleri ilk defa Hz.Osman döneminde olmuştur.

  • Emeviler döneminde Türgişler ile savaşılmıştır.

6) Halifelik unvanını ve İslam dünyasının siyasi liderliğini aynı anda üç devlet birden kullanmıştır. Bu devletleri yazınız.

  • Bağdat’ta Abbasiler

  • İspanya’da Endülüs Emevileri

  • Afrika ve Mısır’da Fatimiler

7) Endülüs Emevi (756-1031) devleti yıkıldıktan sonra yerine 20 kadar devlet kurulmuştur. Bu devletlerden en güçlüsü olan ve 1492’ye kadar varlığını sürdüren devlet hangisidir?

* Beni Ahmer Devleti (1230-1492)

8. Bâbek İsyanını anlatınız?

* Abbasilerde, Me’mun döneminde 816’da başlamıştır. Eski Zerdüşt dinine benzer bir din ortaya atan Bâbek, Abbasileri çok uğraştırmıştır. Türk komutan Afşin tarafından öldürülmüştür.

9. Abbasilerde Türklerin etkinlikleri nelerdir?

* Devlet kademelerinde ilk defa görev almaları Mansur döneminde oldu.

* Harun Reşid döneminde saray muhafızları Türklerden oluşmuştur.

* Mu’tasım döneminde ordunun çoğunluğu Türklerden oluşuyordu. Bağdat yakınlarında Samerra şehri kuruldu (836). Bizans sınırına avasım şehirleri kuruldu ve Türkler yerleştirildi.

Add document to your blog or website

Similar:

HZ. MUHAMMED VE DÖRT HALİFE iconDÖRT HALİFE DÖNEMİ VE ALTINÇAĞ

HZ. MUHAMMED VE DÖRT HALİFE iconHALİFE a (ar halife) -Büyük larousse sözlük ve ansiklobedisi bilgileri milliyet yayınları

HZ. MUHAMMED VE DÖRT HALİFE iconMUHAMMED ESED’İN MEZHEPLERİN (DÖRT) DIŞINDA KALAN YORUMLARI ÇERÇEVESİNDE AHKAM AYETLERİNİ ANLAMA BİÇİMİ

HZ. MUHAMMED VE DÖRT HALİFE iconRıza Filizok Edebî bir metnin ayrıntılı bir tahlilini yapmadan önce metin, dört farklı açıdan değerlendirilmelidir. Bu dört temel yaklaşım şunlardır: DÖRT TEMEL YAKLAŞIM

HZ. MUHAMMED VE DÖRT HALİFE icon“Shaft”, “2 Fast 2 Furious” ve “Boyz N the Hood”un yönetmeninden dört kardeşin sıradışı intikamının öyküsü “FOUR BROTHERS – DÖRT KARDEŞ”

HZ. MUHAMMED VE DÖRT HALİFE icon18 Mart şehitlerimizin kalan kan damlalarını akıttığı gündür. Vatan dört bir yandan kuşatılmış şehitlerimiz dört bir yanda savaşırken analar oğullarını

HZ. MUHAMMED VE DÖRT HALİFE iconTez, dört bölüm olarak tasarlanmış, konu değişik yönleriyle bu dört bölüm içinde verilmiştir

HZ. MUHAMMED VE DÖRT HALİFE iconA Islâmiyetin baslangicindan Hz. Ömer'in halife

HZ. MUHAMMED VE DÖRT HALİFE iconBir zamanlar Rabb'in meleklere: "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım" demişti.”

HZ. MUHAMMED VE DÖRT HALİFE iconAbu Dabi’nin 10 milyar doları, Burj Dubai’yi ‘Halife’ye dönüştürdü

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page