 Alın yazısı var mı? Deyim, atasözü ve şarkı sözlerinde geçen kaderle ilgili ifadeler araştırılır. Bu ifade tarzları tartışılarak kader anlayışı bakımından karşılaştırma yapılır (1 kazanımlar)
Indir 124.62 Kb.
Title Alın yazısı var mı? Deyim, atasözü ve şarkı sözlerinde geçen kaderle ilgili ifadeler araştırılır. Bu ifade tarzları tartışılarak kader anlayışı bakımından karşılaştırma yapılır (1 kazanımlar)
Date conversion10.04.2013
Size124.62 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.dkab.org/server/Depo/yillikplanlar/X/20052006_sinif_11_donem1_Gonderen_Sukru_CAKMAK.d

2005–2006 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TOKAT ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ

11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 1.DÖNEM

AY

HAFTA

SAAT

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

KONULAR

ÖĞRENME

ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)
ÖĞRENME ALANI: İNANÇ ÜNİTE: İNSAN VE KADERİ

EYLÜL

1. HAFTA

( 12–16 Eylül)

1

 1. Kader ve kaza kavramlarını açıklar.
1. Kader ve Kaza Kavramları


BERAT GECESİ

 Alın yazısı var mı? Deyim, atasözü ve şarkı sözlerinde geçen kaderle ilgili ifadeler araştırılır. Bu ifade tarzları tartışılarak kader anlayışı bakımından karşılaştırma yapılır (1-3. kazanımlar).


Akıllı ve özgür olmasaydı ne olurdu? “İnsan akıl sahibi, özgür ve sorumlu bir varlık olmasaydı günlük hayatta ne gibi sorunlar ortaya çıkardı?” sorusuna yönelik tartışma açılır, bir örnek olay verilerek akıl sahibi, özgür ve sorumlu insandan verilen olayla ilgili beklenen tutum ve davranışların neler olduğu konusunda öğrencilerin görüşleri alınır. Bu tutum ve davranışların kişinin kendi iradesi dâhilinde olup olmadığı tartışılır (2. kazanım).

Akıllı ve özgürüm: (bk. s.185) “İnsanın akıl sahibi, özgür ve sorumlu bir varlık olmasının kaderle ilişkisi kurulur (2. kazanım).

Ne ekersen onu biçersin: “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.” (Necm: 53/39) ayeti kaderle ilişkilendirilir (3. kazanım).

Önemli kavramları öğreniyoruz: Öğrencilerden ecel, ömür, rızık ve tevekkül gibi konularda Kur’an’dan ayet mealleri bulmaları istenir. Bu ayetlerle ilgili karşılıklı paylaşımda bulunulur (3. kazanım).


Kur’an ve Meali

[D.İ.B.Y.]


KELAM İLMİ

Prof. Dr. Şerafettin Gölcük,

Prof. Dr. Süleyman Toprak


Din Felsefesi

Prof. Dr. Mehmet AYDIN


Felsefe Tarihi

Alfred WEBER


Kelam İlmi

Prof. Dr. Bekir TOPALOĞLU


Mezhepler Tarihi

Prof. Dr. Muhammed Ebu ZEHRA


Dinler Tarihi

Prof. Dr. Günay TÜMER


KÜTÜBİ SİTTE


Slâyt ve Sunular


Konularla ilgili CD, VCD’ler


Türkçe sözlük

[T.D.K]


[!] Öğrencilerin kültür ve geleneklerin etkisi ile körü körüne bir kaderci anlayışı benimsememelerine dikkat çekilir.

[!] Bu ünitede, insanın sorumluluğuna vurgu yapılır.

[!] Öncelikle verilecek değerler; bilimsellik, sorumluluk, güven, tevekkül.

[!] Öncelikle verilecek beceriler; sorumlu bir şekilde davranma, eleştirel düşünme, problem çözme, sebep-sonuç ilişkisi, karar verme, kendini tanıma.

 Bu ünitede; tartışma, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı testler, proje değerlendirme ölçeği, kavram haritaları, yazılı raporlar, drama, gözlem formu, öz değerlendirme formu kullanılarak değerlendirme yapılabilir.

2. HAFTA

( 19–23 Eylül )

1

 1. İnsanın kaderle ilgili olarak akıl sahibi, özgür ve sorumlu olmak gibi özelliklerini sorgular.

 2. Allah ve kulun iradesi arasındaki ilişkiyi kavrar.
2. İnsanın Kaderle İlgili Bazı Özellikleri

2.1. Akıl Sahibi Olmak

2.2. Özgür Olmak

2.3. Sorumlu Olmak


3. HAFTA

(26 -30 Eylül )


1

 1. Ecel, ömür, rızık, tevekkül, başarı, başarısızlık, afet, sağlık ve hastalık, hayır ve şer kavramlarının kaderle ilişkisini kurar.
3. Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar

3.1. Ecel ve Ömür

3.2. Rızık

3.3. Afet

AY

HAFTA

SAAT

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

KONULAR

ÖĞRENME

ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

EKİM

4. HAFTA

(03–07 Ekim)

1

 1. Kader ve kaza ile ilgili toplumda yaygın olan yanlış anlamaların neler olduğunu araştırır ve nedenlerini fark eder.
3.4. Sağlık ve Hastalık

3.5. Başarı ve Başarısızlık

3.6. Tevekkül


Akıllı ve özgürüm: (bk. s.185) “İnsanın akıl sahibi, özgür ve sorumlu bir varlık olmasının kaderle ilişkisi kurulur (2. kazanım).

Ne ekersen onu biçersin: “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.” (Necm: 53/39) ayeti kaderle ilişkilendirilir (3. kazanım).

Önemli kavramları öğreniyoruz: Öğrencilerden ecel, ömür, rızık ve tevekkül gibi konularda Kur’an’dan ayet mealleri bulmaları istenir. Bu ayetlerle ilgili karşılıklı paylaşımda bulunulur (3. kazanım).


Kur’an ve Meali

[D.İ.B.Y.]


KELAM İLMİ

Prof. Dr. Şerafettin Gölcük,

Prof. Dr. Süleyman Toprak


Din Felsefesi

Prof. Dr. Mehmet AYDIN


KÜTÜBİ SİTTE


Slâyt ve Sunular


Konularla ilgili CD, VCD’ler


Türkçe sözlük

[T.D.K]


[!] Öğrencilerin kültür ve geleneklerin etkisi ile körü körüne bir kaderci anlayışı benimsememelerine dikkat çekilir.

[!] Bu ünitede, insanın sorumluluğuna vurgu yapılır.

 Bu ünitede; tartışma, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı testler, proje değerlendirme ölçeği, kavram haritaları, yazılı raporlar, drama, gözlem formu, öz değerlendirme formu kullanılarak değerlendirme yapılabilir.

5. HAFTA

(10–14 Ekim)

1

 1. Hayır ve şerrin, insanın tercihi ve fiili olduğunu kavrar.

 2. Kaza ve kader inancının bireyin tedbir almasına engel olmadığını kavrar.
3.7. Hayır ve Şer


RAMAZAN (ORUÇ)

ÖĞRENME ALANI: İBADET ÜNİTE: İSLAM’DA İBADETLERİN FAYDALARI

6. HAFTA

(17–21 Ekim)

1

 1. İbadetlerin amacını kavrar.

 2. İbadetlerin bireysel ve toplumsal faydalarını irdeler.
1. İbadetlerin Bireysel Faydaları


1.1. İbadetler İnsanın Yaratanı ile İlişkisini Güçlendirir.


1.2. İbadetler İnsanın İç Huzurunu Güçlendirir.

Araştırma yapıyoruz: Öğrencilerden ibadetlerin bireysel ve toplumsal faydaları ile ilgili bir araştırma yapmaları istenir (2. ve 3. kazanımlar).


Kur’an ve Meali

[D.İ.B.Y.]


İslam Fıkhı Ansiklopedisi

Prof. Dr. Vehbe ZUHAYLİ


Bidayet’ül Müctehid

İbn RÜŞD Slâyt ve Sunular


Konularla ilgili CD, VCD’ler


 1 ve 2. kazanımlarla 9. sınıf “Temizlik ve İbadet” ünitesinin 1. kazanımı ilişkilendirilir.

[!] Bu ünitede, ibadetlerin davranış geliştirmedeki önemi, bireysel ve toplumsal yararları vurgulanacaktır.

[!] Öncelikle verilecek değerler; güven, sorumluluk, doğruluk ve dürüstlük, sabır, diğerkâmlık, yardımlaşma, ve dayanışma, temizlik, samimiyet.

AY

HAFTA

SAAT

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

KONULAR

ÖĞRENME

ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

EKİM

7. HAFTA

(24–28 Ekim)

1

 1. İbadetlerin bireysel ve toplumsal faydalarına örnekler verir.

 2. İbadetlerin bireye iç huzuru sağladığını ve kendine güveni geliştirdiğini fark eder.

1.3. İbadetler İnsanda Güven Duygusunu Geliştirir.


1.4. İbadetler İnsanda Sorumluluk Bilincini Geliştirir.

KADİR GECESİ

Araştırma yapıyoruz: Öğrencilerden ibadetlerin bireysel ve toplumsal faydaları ile ilgili bir araştırma yapmaları istenir (2. ve 3. kazanımlar).

Hiçbir şey amaçsız değildir : (bk. s.194) İbadetlerin bireysel ve toplumsal faydalarını kategorize eden çalışma kâğıdı oluşturulur (2. ve 3. kazanımlar).

Sunu hazırlıyoruz: İbadetlerin faydaları ile ilgili ayet ve hadisler araştırılır ve Powerpoint sunusu hazırlanır (2. ve 3. kazanımlar).


Kur’an ve Meali

[D.İ.B.Y.]


İslam Fıkhı Ansiklopedisi

Prof. Dr. Vehbe ZUHAYLİ


Bidayet’ül Müctehid

İbn RÜŞD


İslam Tarihi

Prof. Dr. Hüseyin ALGÜL


KÜTÜBİ SİTTE


Slâyt ve Sunular


Konularla ilgili CD, VCD’ler


Türkçe sözlük

[T.D.K]


 1 ve 2. kazanımlarla 9. sınıf “Temizlik ve İbadet” ünitesinin 1. kazanımı ilişkilendirilir.

[!] Bu ünitede, ibadetlerin davranış geliştirmedeki önemi, bireysel ve toplumsal yararları vurgulanacaktır.

[!] Öncelikle verilecek değerler; güven, sorumluluk, doğruluk ve dürüstlük, sabır, diğerkâmlık, yardımlaşma ve dayanışma, temizlik, samimiyet.

[!] Öncelikle verilecek beceriler; eleştirel düşünme, Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma, ahlâklı ve hoşgörülü olma.

 Bu ünitede; tartışma, açık uçlu ve eşleştirmeli sorular, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı testler, proje değerlendirme ölçeği, kavram haritaları, görüşme, yazılı raporlar, öz değerlendirme formu kullanılarak değerlendirme yapılabilir.

KASIM

8. HAFTA

(31- Ekim–02 Kasım)

1

 1. İbadetin kendi hayatındaki faydalarını irdeler.
2. İbadetlerin Toplumsal Faydaları


2.1. İbadetler Güzel Ahlâkın Gelişmesine Katkıda Bulunur.


2.2. İbadetler Kötülüklerden Alıkoyar.

9. HAFTA

(07–11 Kasım)

1
DEĞERLENDİRME

( 1.YAZILI )

AY

HAFTA

SAAT

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

KONULAR

ÖĞRENME

ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

KASIM

10. HAFTA

(14–18 Kasım)

1

 1. Toplumda yaşanan sorunları gözlemleyerek hangi ibadetlerle çözüm sağlanabileceğine yönelik öneriler geliştirir.
2.3. İbadetler Sabrı ve Diğerkâmlığı Öğretir.


2.4. İbadetler Sosyal Yardımlaşmayı Teşvik Eder.


2.5. İbadetler Kaynaşmaya Katkıda Bulunur.

Hiçbir şey amaçsız değildir : (bk. s.194) İbadetlerin bireysel ve toplumsal faydalarını kategorize eden çalışma kâğıdı oluşturulur (2. ve 3. kazanımlar).

Sunu hazırlıyoruz: İbadetlerin faydaları ile ilgili ayet ve hadisler araştırılır ve Powerpoint sunusu hazırlanır (2. ve 3. kazanımlar).


Kur’an ve Meali

[D.İ.B.Y.]


İslam Fıkhı Ansiklopedisi

Prof. Dr. Vehbe ZUHAYLİ


Bidayet’ül Müctehid

İbn RÜŞD Slâyt ve Sunular


Konularla ilgili CD, VCD’ler


 Bu ünitede; tartışma, açık uçlu ve eşleştirmeli sorular, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı testler, proje değerlendirme ölçeği, kavram haritaları, görüşme, yazılı raporlar, öz değerlendirme formu kullanılarak değerlendirme yapılabilir.

ÖĞRENME ALANI: Hz. MUHAMMED ÜNİTE: HZ. MUHAMMED’İN ÖRNEKLİĞİ

11. HAFTA

(21–25 Kasım)

1

Kur’an_ı Kerim’in birey olarak insana bakış açısını tanımlar

Kur’an_ı Kerim’de insanların özelliklerini anlatan ayetlerden örnekler verir

1. Kur’an’da Örnek İnsan ve Özellikleri


En güzel örnek: (bk. s.197) Hz. Muhammed’in örnek alınmasını öğütleyen ve güzel ahlâkını öven ayetler hakkında konuşulur. Hz. Muhammed’in örnek ahlâkından hareketle kendi davranışlarını sorgulamaları istenir (1. ve 2. kazanım).  Duygularımızı arz ediyoruz: Öğrencilerden Hz. Muhammed’e mektup yazmaları istenir (1-3. kazanımlar).Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı

Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM


Siret Ansiklopedisi

Prof. Dr. Afzalur RAHMAN


İslam Peygamberi

Muhammed HAMİDULLAH


Kur’an ve Meali

[D.İ.B.Y.]


KÜTÜBİ SİTTE


Slâyt ve Sunular


Konularla ilgili CD, VCD’ler


Türkçe sözlük

[T.D.K]


 Bu ünite, 10. sınıf “Kur’an’a Göre Hz. Muhammed” ünitesiyle ilişkilendirilir.

[!] Bu ünitede, özellikle Hz. Muhammed’in bizim ahlâkî yönden gelişmemizde örnek olduğu vurgulanır ve onun güvenilirliliği, merhameti, adaleti, kolaylaştırıcılığı, hoşgörüsü, sabrı ve kararlılığı üzerinde durulur.

[!] Öncelikle verilecek değerler; güven, merhamet, adil olma, hoşgörü, sabır, sevgi, dürüstlük, samimiyet.


12. HAFTA

(28-Kasım–02 Aralık)

1

 1. Hz. Muhammed’in İslâm’ı anlamada örnek teşkil ettiğini kavrar.
2. Hz. Muhammed Bizim İçin Bir Örnektir.


2.1. Hz. Muhammed’in Güvenilirliği


2.2. Hz. Muhammed’in Merhametliliği

AY

HAFTA

SAAT

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

KONULAR

ÖĞRENME

ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

ARALIK

13. HAFTA

(05–09 Aralık)

1

 1. Hz. Peygamberin olaylar karşısındaki davranışlarından hareketle kişiliği ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
2.3. Hz. Muhammed’in Adaletli Oluşu


2.4. Hz. Muhammed’in Kolaylaştırıcılığı


En güzel örnek: (bk. s.197) Hz. Muhammed’in örnek alınmasını öğütleyen ve güzel ahlâkını öven ayetler hakkında konuşulur. Hz. Muhammed’in örnek ahlâkından hareketle kendi davranışlarını sorgulamaları istenir (1. ve 2. kazanım).

Duygularımızı arz ediyoruz: Öğrencilerden Hz. Muhammed’e mektup yazmaları istenir (1-3. kazanımlar).

Şiirlerde Hz. Peygamber: Arif Nihat Asya’nın naatı okunur (1, 2, 3, 5 ve 6. kazanımlar).

Edebiyatımızda Hz. Muhammed: Hoca Ahmet Yesevî, Yunus Emre, Mevlânâ, Hacı Bektaş Veli’nin, Hatayî’nin rolleri öğrencilere verilir. Diğer öğrencilerden de bu roller içerisinde Hz. Muhammed’in hangi özelliklerine yer verildiğini bulmaları istenir (4. kazanım).

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı

Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM


Siret Ansiklopedisi

Prof. Dr. Afzalur RAHMAN


İslam Peygamberi

Muhammed HAMİDULLAH


Kur’an ve Meali

[D.İ.B.Y.]


KÜTÜBİ SİTTE


Slâyt ve Sunular


Konularla ilgili CD, VCD’ler


Türkçe sözlük

[T.D.K]


 Bu ünite, 10. sınıf “Kur’an’a Göre Hz. Muhammed” ünitesiyle ilişkilendirilir.

[!] Bu ünitede, özellikle Hz. Muhammed’in bizim ahlâkî yönden gelişmemizde örnek olduğu vurgulanır ve onun güvenilirliliği, merhameti, adaleti, kolaylaştırıcılığı, hoşgörüsü, sabrı ve kararlılığı üzerinde durulur.

[!] Öncelikle verilecek değerler; güven, merhamet, adil olma, hoşgörü, sabır, sevgi, dürüstlük, samimiyet.

[!] Öncelikle verilecek beceriler; eleştirel düşünme, iletişim, ahlâklı ve hoşgörülü olma, katılım ve iş birliği, Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma.

 Bu ünitede; tartışma, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı testler, proje değerlendirme ölçeği, kavram haritaları, drama, yazılı raporlar, grup değerlendirme formu, öz değerlendirme formu kullanılarak değerlendirme yapılabilir.

14. HAFTA

(12–16 Aralık)

1

 1. Hz. Peygamberin kendisine verilen görevi yerine getirmedeki sorumluluk bilincini örneklerle açıklar.
2.5. Hz. Muhammed’in Hoşgörüsü


2.6. Hz. Muhammed’in Sabrı ve Kararlılığı


15. HAFTA

(19–23 Aralık)

1
DEĞERLENDİRME

( 2.YAZILI )

AY

HAFTA

SAAT

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

KONULAR

ÖĞRENME

ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

ARALIK

16. HAFTA

(26–30 Aralık)

1

 1. Kültürümüzde Hz. Muhammed sevgisini Hoca Ahmet Yesevî, Yunus Emre, Mevlâna, Hacı Bektâş Veli, Nesimî, Hatayî vb. den örneklerle açıklar.

 2. Ehl-i Beyt kavramının içeriğini açıklar.

 3. Türk kültüründe Ehli-Beyt sevgisinin çeşitli tezahürleri olduğunu fark eder.

3. Kültürümüzde Hz. Muhammed Sevgisi


4. Kültürümüzde Ehl-i Beyt SevgisiEn güzel örnek: (bk. s.197) Hz. Muhammed’in örnek alınmasını öğütleyen ve güzel ahlâkını öven ayetler hakkında konuşulur. Hz. Muhammed’in örnek ahlâkından hareketle kendi davranışlarını sorgulamaları istenir (1. ve 2. kazanım).

Duygularımızı arz ediyoruz: Öğrencilerden Hz. Muhammed’e mektup yazmaları istenir (1-3. kazanımlar).

Şiirlerde Hz. Peygamber: Arif Nihat Asya’nın naatı okunur (1, 2, 3, 5 ve 6. kazanımlar).

Edebiyatımızda Hz. Muhammed: Hoca Ahmet Yesevî, Yunus Emre, Mevlânâ, Hacı Bektaş Veli’nin, Hatayî’nin rolleri öğrencilere verilir. Diğer öğrencilerden de bu roller içerisinde Hz. Muhammed’in hangi özelliklerine yer verildiğini bulmaları istenir (4. kazanım).

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı

Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM


Siret Ansiklopedisi

Prof. Dr. Afzalur RAHMAN


İslam Peygamberi

Muhammed HAMİDULLAH


Kur’an ve Meali

[D.İ.B.Y.]


KÜTÜBİ SİTTE


Slâyt ve Sunular


Konularla ilgili CD, VCD’ler


Türkçe sözlük

[T.D.K]


[!] Bu ünitede, özellikle Hz. Muhammed’in bizim ahlâkî yönden gelişmemizde örnek olduğu vurgulanır ve onun güvenilirliliği, merhameti, adaleti, kolaylaştırıcılığı, hoşgörüsü, sabrı ve kararlılığı üzerinde durulur.

[!] Öncelikle verilecek değerler; güven, merhamet, adil olma, hoşgörü, sabır, sevgi, dürüstlük, samimiyet.

[!] Öncelikle verilecek beceriler; eleştirel düşünme, iletişim, ahlâklı ve hoşgörülü olma, katılım ve iş birliği, Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma.

 Bu ünitede; tartışma, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı testler, proje değerlendirme ölçeği, kavram haritaları, drama, yazılı raporlar, grup değerlendirme formu, öz değerlendirme formu kullanılarak değerlendirme yapılabilir.

OCAK

17. HAFTA

(02–06 Ocak)

1

Kültürümüzde Hz. Muhammed sevgisini Hoca Ahmet Yesevî, Yunus Emre, Mevlâna, Hacı Bektâş Veli, Nesimî, Hatayî vb. den örneklerle açıklar.


Okuma Metni: Şiirlerimizde Hz. Muhammed Sevgisine Örnekler (bk. s.93)

Şükrü ÇAKMAK

Tokat Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÖğretmeniAdd document to your blog or website

Similar:

 Alın yazısı var mı? Deyim, atasözü ve şarkı sözlerinde geçen kaderle ilgili ifadeler araştırılır. Bu ifade tarzları tartışılarak kader anlayışı bakımından karşılaştırma yapılır (1 kazanımlar) iconAlın yazısı var mı? Deyim, atasözü ve şarkı sözlerinde geçen kaderle ilgili ifadeler araştırılır. Bu ifade tarzları tartışılarak kader anlayışı bakımından karşılaştırma yapılır. (1 kazanımlar)

 Alın yazısı var mı? Deyim, atasözü ve şarkı sözlerinde geçen kaderle ilgili ifadeler araştırılır. Bu ifade tarzları tartışılarak kader anlayışı bakımından karşılaştırma yapılır (1 kazanımlar) iconAlın yazısı var mı? Deyim, atasözü ve şarkı sözlerinde geçen kaderle ilgili ifadeler araştırılır. Bu ifade tarzları tartışılarak kader anlayışı bakımından karşılaştırma yapılır. (1 kazanımlar)

 Alın yazısı var mı? Deyim, atasözü ve şarkı sözlerinde geçen kaderle ilgili ifadeler araştırılır. Bu ifade tarzları tartışılarak kader anlayışı bakımından karşılaştırma yapılır (1 kazanımlar) iconDEYİM-ATASÖZÜ

 Alın yazısı var mı? Deyim, atasözü ve şarkı sözlerinde geçen kaderle ilgili ifadeler araştırılır. Bu ifade tarzları tartışılarak kader anlayışı bakımından karşılaştırma yapılır (1 kazanımlar) iconDEYİM, ATASÖZÜ VE VECİZE

 Alın yazısı var mı? Deyim, atasözü ve şarkı sözlerinde geçen kaderle ilgili ifadeler araştırılır. Bu ifade tarzları tartışılarak kader anlayışı bakımından karşılaştırma yapılır (1 kazanımlar) iconATASÖZÜ DEYİM –TERİM – Test 1

 Alın yazısı var mı? Deyim, atasözü ve şarkı sözlerinde geçen kaderle ilgili ifadeler araştırılır. Bu ifade tarzları tartışılarak kader anlayışı bakımından karşılaştırma yapılır (1 kazanımlar) iconÖZLÜ SÖZLER ( Deyim Atasözü Özdeyiş )

 Alın yazısı var mı? Deyim, atasözü ve şarkı sözlerinde geçen kaderle ilgili ifadeler araştırılır. Bu ifade tarzları tartışılarak kader anlayışı bakımından karşılaştırma yapılır (1 kazanımlar) iconRİSALE-İ NUR’DA BAHSİ GEÇEN KİTABLAR HAKKINDA BİR DERLEMEDİR
Ö :ö¯-x­9öÅv­$ö ¾ *@ A #ö±¬s E¬ öcümlesinde Risale-i Kader'e işaret eden yirmialtıncı mertebede, ²-x­9öÅv­$öSuresi Kader Sözüyle...

 Alın yazısı var mı? Deyim, atasözü ve şarkı sözlerinde geçen kaderle ilgili ifadeler araştırılır. Bu ifade tarzları tartışılarak kader anlayışı bakımından karşılaştırma yapılır (1 kazanımlar) iconAlın yazısı ve kadere inan

 Alın yazısı var mı? Deyim, atasözü ve şarkı sözlerinde geçen kaderle ilgili ifadeler araştırılır. Bu ifade tarzları tartışılarak kader anlayışı bakımından karşılaştırma yapılır (1 kazanımlar) iconİÇİNDE MELEK VE ŞEYTAN KELİMESİ GEÇEN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

 Alın yazısı var mı? Deyim, atasözü ve şarkı sözlerinde geçen kaderle ilgili ifadeler araştırılır. Bu ifade tarzları tartışılarak kader anlayışı bakımından karşılaştırma yapılır (1 kazanımlar) iconIrkçılığın ve Yabancı Düşmanlığının Bazı Biçimleri ve İfade Ediliş Tarzları ile Ceza Yasaları Yoluyla Mücadele için AB Çerçeve Kararı

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page