Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının …/…/2006 tarihli ve B. 08 TKB 02. 01. 100/ sayılı Makam oluru ile adet basılmıştır
Indir 4.07 Mb.
TitleMillî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının …/…/2006 tarihli ve B. 08 TKB 02. 01. 100/ sayılı Makam oluru ile adet basılmıştır
Page58/78
Date conversion10.04.2013
Size4.07 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://mersin.meb.gov.tr/media/dosya/59/inceleme_sorusturma_oninceleme_rehberi.doc
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   78

Yurtiçi geçici görev yolluğu


Madde 22 - Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde duruma göre aşağıdaki belgeler aranır.

a) Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde;

- Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı,

- Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 27),

-Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura ,

ödeme belgesine bağlanır.


b) Denetim elemanlarının yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde;

- Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek: 27),

- Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura ,

- Özel şahıslardan ev veya pansiyon kiralama halinde, ilk ödemede kira sözleşmesinin aslı, sonraki ödemelerde ise onaylı örneği; kira ödemesinin banka hesabına yatırılmak suretiyle yapılmış olması halinde ayrıca banka makbuzu,

ödeme belgesine bağlanır.

Yurtiçi sürekli görev yolluğu

Madde 23 –Yurtiçi sürekli görev yolluklarının ödenmesinde;


- Atamalarda atama onayı, diğer hallerde harcama talimatı,

- Yurtiçi / Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 28),

- Resmi mesafe haritasında gösterilmeyen yerler için yetkili mercilerden alınacak onaylı mesafe cetveli,

ödeme belgesine bağlanır.

Kamu görevlilerinden emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere ve terhis olunan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına mevzuatları gereğince verilen tazminatların ödenmesinde ise yetkili makamın onayı ödeme belgesine bağlanır.

Yolluk karşılığı verilen tazminatlar


Madde 24- Yolluk karşılığı verilen tazminatlar ile seyahat kartı bedellerinin ödenmesinde aşağıda belirtilen belgeler aranır.

a) Memuriyet mahalli dışında seyyar olarak görev yapanların tazminatlarının ödenmesinde;

-Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek : 13),

- Mali hizmetler birimince onaylı, seyyar görev dağılım listesi,

b) Fiilen arazi üzerinde çalışanların tazminatlarının ödenmesinde;

-Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek : 13),

c) Tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satın alma memuru, tebliğ memuru, posta ve evrak dağıtıcısı, takip memuru, mübaşir gibi unvanlarla memuriyet mahallinde gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilerden fiilen bu görevlerde çalışanlar ile sayılan unvanlara sahip olmamakla birlikte, fiilen bu hizmetleri gören personele verilecek seyahat kartı bedellerinin ödenmesinde;

- İlgililerin adı, soyadı ve unvanları ile fiilen bu görevleri yaptıklarını gösteren onay,

-Taşıt işleten kuruma ait fatura,

- Mali hizmetler birimince onaylı, seyahat kartı verilecek personel listesi,

ödeme belgesine bağlanır.

Seyyar görev dağılım listesi ile seyahat kartı verilecek personel listesinin mali yılın ilk ödemesine ait ödeme belgesine bağlanması gerekir.

Yurtdışı geçici görev yolluğu


Madde 25-Yurtdışı geçici görev yolluklarının ödenmesinde;

- Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı,

- Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 27),

- Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura,

ödeme belgesine bağlanır.

Yatacak yer temini için alınan faturanın dairesince onaylanmış tercümelerinin de ödeme belgesine bağlanması gerekir.


Yurtdışı sürekli görev yolluğu


Madde 26- Yurtdışı sürekli görev yolluklarının ödenmesinde;

- Atamalarda atama onayı, diğer hallerde harcama talimatı,

- Yurtiçi / Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 28),

ödeme belgesine bağlanır.
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   78

Similar:

Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının …/…/2006 tarihli ve B. 08 TKB 02. 01. 100/ sayılı Makam oluru ile adet basılmıştır iconİçişleri Bakanlığı Bakanlık Makamının 09. 12. 1996 gün ve Teftiş Kurulu Başkanlığı 236-4/2751-435 sayılı onay emirlerine dayalı, Teftiş Kurulu Başkanlığının

Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının …/…/2006 tarihli ve B. 08 TKB 02. 01. 100/ sayılı Makam oluru ile adet basılmıştır iconİçişleri Bakanlığı Bakanlık Makamının 09. 02. 2005 tarihli olurları ve Teftiş Kurulu Başkanlığının 14. 02. 2005 tarih ve 546 ve 547 sayılı yazıları üzerine bu “İnceleme-Araştırma Raporu” düzenlenmiştir

Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının …/…/2006 tarihli ve B. 08 TKB 02. 01. 100/ sayılı Makam oluru ile adet basılmıştır icon1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar

Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının …/…/2006 tarihli ve B. 08 TKB 02. 01. 100/ sayılı Makam oluru ile adet basılmıştır icon30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazete 22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının …/…/2006 tarihli ve B. 08 TKB 02. 01. 100/ sayılı Makam oluru ile adet basılmıştır icon2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında Adana ilinde 1 adet Milli Park ve 4 Adet Tabiatı Koruma Alanı ve 4 adet Tabiat Anıtı bulunmaktadır

Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının …/…/2006 tarihli ve B. 08 TKB 02. 01. 100/ sayılı Makam oluru ile adet basılmıştır iconEkli “Taşınır Mal Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 21/11/2006 tarihli ve 19423 sayılı yazısı üzerine, 10/12/2003 tarihli

Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının …/…/2006 tarihli ve B. 08 TKB 02. 01. 100/ sayılı Makam oluru ile adet basılmıştır iconA. Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği ( 19. 10. 2005 tarihli 25971 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelik.) b

Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının …/…/2006 tarihli ve B. 08 TKB 02. 01. 100/ sayılı Makam oluru ile adet basılmıştır iconEkli “Taşınır Mal Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 21/11/2006 tarihli ve 19423 sayılı yazısı üzerine, 10/12/2003 tarihli ve 5018

Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının …/…/2006 tarihli ve B. 08 TKB 02. 01. 100/ sayılı Makam oluru ile adet basılmıştır iconMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIKLARI REHBERLİK VE TEFTİŞ YÖNERGESİ

Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının …/…/2006 tarihli ve B. 08 TKB 02. 01. 100/ sayılı Makam oluru ile adet basılmıştır iconPROJENİN ADI: İçi şleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişlerinin İnsan Hakları Eğitimine Destek & Teftiş Tekniklerinin Artırılması Projesi

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page