DUA Çalışma hakkında kısa bir bilgi
Indir 120.71 Kb.
TitleDUA Çalışma hakkında kısa bir bilgi
Date conversion11.04.2013
Size120.71 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.tokatkuranevi.com/FileUpload/bs403208/File/dua_tum_calisma.doc
DUA


Çalışma hakkında kısa bir bilgi

Du’a’nın Kur’anı Kerimde Kulluk ve ibadet ile özdeş olarak kullanıldığını görüyoruz. Kur’anı Kerim ve Rasulullah’ın bize öğrettiği anlayıştan duasız bir müslümanın olamayacağı, istenilecek makamın kadrinin bilinerek, müslümanın alçak gönüllük ve muhtaçlık içerisinde, en mükemmel olana her zaman ve her yerde gönülden dua etmesi gerektiğini anlıyoruz. Bu açıdan


A)

Duanın Önemi:

40 Mümin 60

Rabbiniz şöyle dedi: -Bana dua edin, size cevap/karşılık vereyim. Bana kulluk etmekten büyüklenenler, zillet içinde cehenneme gireceklerdir

25 Furkan 77

De ki: "Duanız olmazsa Rabbim size ne diye değer versin ki? Ama siz, ey nankörler! Size bildirdiklerimi yalan saydınız, artık bu günahtan yakanızı kurtaramayacaksınız."

RAsulullah

Allah’a duadan daha üstün bir şey yoktur. (Tirmizi, Dua bölümü 3370 nolu hadis, RAvi: Ebu Hureyre)

Rasulullah

Dua ibadetin iliği, beyni ve özüdür. (Tirmizi Dua bölümü 3371 RAvi: Enes. B.Malik)

Rasulullah

Kim bütün eksik sıfatlardan uzak Allah’tan istemez, ona dua etmezse, Allah o kişiye gazaplanır. (Süneni İbni Mace Dua: 3827 Ravi: Ebu Hureyre)

Rasulullah

Bir şey isteyince Allah’tan iste Yardım talep edeceksen Allah’tan yardım dile Zira kullar, Allah’ın yazmadığı bir hususta sana faydalı olmak için biraraya gelseler, bu faydayı yapmaya muktedir olamazlar Allah’ın yazmadığı bir zararı sana vermek için biraraya gelseler, buna da muktedir olamazlar. (Kütüb sitte İbrahim Canan)

Rasulullah

”Dua ibadettir” buyurduktan sonra Mümin suresi 60. ayeti okudu. “Rabbiniz şöyle dedi: -Bana dua edin, size cevap/karşılık vereyim. Bana kulluk etmekten büyüklenenler, zillet içinde cehenneme gireceklerdir” (Tirmizi Dua bölümü 3372 RAvi: Numan. Bin Beşir’den)

Hz. Ali RAsulullaH’tan

Dua mü’minin silahıdır ve dinin direğidir. Göklerin ve Yerin nurudur. (Namaz için ortak kavram salat)B)

Dua aracısız, sadece Allah’a olmalı

40 Mümin 60

Rabbiniz şöyle dedi: -Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmekten büyüklenenler, zillet içinde cehenneme gireceklerdir

1 Fatiha 5:

Yalnız sana kulluk eder, sadece senden yardım isteriz.

15 Rad 14

“Yalvarmaya lâyık olan ancak O'dur. O'nun dışında dua ettikleri onların isteklerini hiçbir şeyle karşılamazlar.”

13 Rad: 36

De ki: “Ben ancak Allah’a kulluk etmek ve O’na ortak koşmamakla emrolundum. Ben yalnız ona yalvarıyorum, ve dönüşüm de yalnız O’nadır.”

10 Yunus 106


«Ve Allah’dan başka, sana faydası da, zararı da dokunmayacak olan şeylere yalvarma! Eğer yalvarırsan, o zaman hiç şüphesiz sen zalimlerden olursun. (Rasulullah: Allah kulunun Rabbim günahlarımı bağışla senden başkası bağışlayamaz demesinden hoşlanır.” buyurmuştur.)

6 Enam 56-

De ki: - Allah’tan başka yalvardıklarınıza benim kulluk etmem yasaklandı. De ki: -Sizin heveslerinize uymam, uyduğum takdirde sapıtır ve hidayete erenlerden olmamış olurum.

28 Kasas 88

Allah ile beraber başka hiçbir ilaha yalvarma! Ondan başka ilah yoktur.O’nun zatı hariç, her şey yok olacaktır.

72 Cin 18

Mescitler Allah’ındır. O halde Allah ile birlikte başkasına dua etmeyin.

23 Müminun 117

Kim Allah ile beraber, varlığına hiçbir belge bulunmayan başka bir ilaha dua eder yalvarırsa, onun hesabı ancak Rabbinin yanındadır…

22 Hac 62

İşte bu, Allah’ın hakkın kendisi olması, O’nu bırakıp da başkalarına dua etmenin batıl olması sebebiyledir. Allah, yücedir, büyüktür.

6 Enam 71

De ki: «Biz Allah’ı bırakıp da bize fayda veya zarar vermeyen şeylere mi yalvaralım? Allah bizi doğru yola kavuşturduktan sonra ardımıza mı dönelim?... De ki: «Allah’ın gösterdiği yol, yegane doğru yoldur. Bize, bütün âlemlerin Rabb’ine teslim olmamız emrolundu».

35 Fatır 13-14

…… işte bu gördüklerinizi yapan Allah Rabbinizdir, mülk O’nundur. O’ndan başka çağırdıklarınız ise, bir çekirdek zarını bile yaratamazlar./ Eğer onlara dua ederseniz, duanızı işitmezler, işitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet gününde ise, sizin şirk koşmanızı tanımayacaklardır. Sana, her şeyden haberdar olan gibi, haber veren olmaz.

17 İsra 67

Denizde bir tehlikeyle karşılaştığınız zaman, O'ndan başka bütün o yalvarıp yakardığınız şeyler sizi yüzüstü bırakır; ama ne zamanki sizi sağ salim karaya çıkarır, hemen yüz çevirip (unutuverirsiniz O'nu); çünkü, insanoğlu gerçekten çok nankördür!

46 Ahkaf 4

De ki: -Allah’tan başka dua ettiklerinizi gördünüz mü? Yerde ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların ortaklıkları göklerde midir? Eğer doğru söyleyenler iseniz, bundan önce bana bir kitap veya ilminden bir eser getirin.

46 Ahkaf 5

Allah’ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere yalvarandan daha sapık kim olabilir? Oysa onlar, bunların yalvardıklarından habersizdirler.

7 Araf 94

Allah’ın dışındaki yalvardıklarınız tıpkı sizin gibi birer kul, birer yaratıkdırlar. Eğer onlara ilişkin düşünceniz doğru ise, çağırın onları da, size karşılık versinler bakalım.

16 Nahl 20

Allahtan başka yalvardıklarınız ise hiçbir şey yaratamazlar, halbuki kendileri yaratılıp duruyorlar

22 Hac 73

Allah’tan başka çağırıp yalvardıklarınızın hepsi bir araya toplansalar bir sinek bile yaratamazlar.

17 İsra 57

Onların dua ettikleri de Rablerine daha yakın olmak için vesile ararlar. O’nun rahmetini dilerler, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı korkunçtur.

19 Meryem 95

Ve onların hepsi, kıyamet günü O’na, ‘yapayalnız-tek başlarına’ geleceklerdir.

7 Araf 130

Vaktâ ki onların üzerlerine azap çöktü. Dediler ki: «Ya Mûsa! Bizim için Rabbine dua et, sana olan ahdi hürmetine eğer bizden azabı açarsa, andolsun ki sana elbette inanırız…

11 Hud 101 102

Onlara biz zulmetmedik, fakat onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin emri geldiği zaman Allah’ı bırakıp yalvardıkları ilahları onlara hiçbir fayda sağlamadı. Kayıplarını artırmaktan başka bir işe yaramadı. …

46 Ahkaf: 28

Allah’ı bırakıp da kendilerine yakınlık sağlamak için edindikleri ilâhları onlara yardım etselerdi ya! Ama hayır, aksine onlardan kaybolup gittiler. İşte bu onların yalanları ve uydurup durdukları iftiralarıdır.

12 Yusuf 40

"Sizin Allah'tan başka taptıklarınız, Allah'ın kendileri hakkında hiç bir delil indirmediği, sizin ve atalarınızın ad olarak adlandırdıklarınızdan başkası değildir. Hüküm, yalnızca Allah'ındır. O, kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru olan din işte budur, ancak insanların çoğu bilmezler."

39 Zümer 67

Allah’ı hakkıyla takdir edemediler. Yer tamamen onun avucundadır, kıyamet günü gökleri de sağ eliyle dürülmüş olacaktır. O, koştukları şirklerden uzak ve çok yücedir.

C) HAK DUA

Sadece Allah’a olmalı, samimi olmalı, ölçülere ve hayra uygun olmalı, fiili boyutu bulunmalı

13 Rad: 14-

El açıp yalvarmaya (duaya) lâyık olan ancak O’dur. O’nun dışında el açıp dua ettikleri onların isteklerini hiçbir şeyle karşılamazlar. Onlar ancak ağzına gelsin diye suya doğru iki avucunu açan kimse gibidir. Halbuki (suyu ağzına götürmedikçe) su onun ağzına girecek değildir. Kâfirlerin duası kuşkusuz hedefini şaşırmıştır.

22 Hac 15

Kim Allah’ın dünyada ve ahirette kendisine yardım etmeyeceğini sanıyorsa; bir sebeple göğe uzansın, sonra öteki ilişkilerini kessin de bakıversin: Oyunu, öfkelendirdiği şeyleri gerçekten giderecek mi?”

2 Bakara 186

-Kullarım benden sana sorarlarsa; şüphesiz ben yakınım. Bana dua edenin, dua ettiği zaman, duasına karşılık veririm. O halde onlar da benim davetime icabet etsinler ve bana inansınlar ki doğru yolda olsunlar.

10 Yunus 25

Ve Allah selamet yurduna davet ediyor.

6 Enam 82

İman edenler ve imanlarına zulüm karıştırmayanlar, işte emniyet onlar içindir, hidayette olanlar da onlardır.

17 İsra 11

İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder. İnsan çok acelecidir.

25 Furkan 62-77

68: Onlar Allah’ın dışında başka bir ilaha yalvarmazlar…77: De ki: -Sizin dua ve kulluğunuz olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin? Siz onu yalan saydınız, yakında bunun cezasını göreceksiniz.  

39 Zümer 45

Allah yalnız başına anıldığında, ahirete inanmayanların kalpleri nefretle ürperir; O’nun dışındakiler anıldığında ise hemen müjdelenmiş gibi sevinirler.

6 Enam 40-41

Bir düşünür müsünüz, kendinizi? Eğer AllaH’ın azabı başınıza gelir veya o saat başınıza gelirse Allah’tan başkasına mı dua edersiniz? Eğer siz doğru sözlü kimseler iseniz söyleyin bakayım? “Doğrusu yalnız ona dua edersiniz de…”

39 Zümer 8

10 Yunus 12

İnsana bir sıkıntı dokunduğu zaman Rabbine öyle dua eder ki, bütün gönlünü ona vererek…
İnsana bir sıkıntı dokundu mu gerek yan yatarken… bize dua eder durur.

7 Araf 55-56

Rabbinize yalvara yakara gizlice dua edin. O, sınırı aşanları sevmez. Yeryüzünde, ıslah edildikten sonra bozgunculuk yapmayın. Allah’a korku ve ümit ile dua edin. Allah’ın rahmeti iyi kimselere yakındır.

71 Nuh 10-13

(Nuh as :) Onlara dedim ki: -Rabbinizden bağışlanma dileyin, çünkü o çok bağışlayıcıdır. Gökten size bol yağmurlar yağdırır. Mallarınızı ve çocuklarınızı çoğaltır, sizin için bahçeler yaratır, nehirler yaratır. Size ne oluyor ki, Allah'tan bir vakarı ummuyorsunuz?" 7:"Ben onları, sen kendilerini affedesin diye çağırdıkça, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiseleriyle sarılıp sarmalandılar, inat ve ısrar ettiler ve kibirlendikçe kibirlendiler."

3 Ali İmran 135

Muhsinler, bir çirkin iş yaptıklarında veya nefislerine zulmettiklerinde Allah’ı zikredip günahları için mağfiret dilerler. Allah’tan başka günahları kim bağışlar? Onlar, yaptıklarında bile bile ısrar etmezler.

36 Yasin 23:...O’ndan başkasını ilahlar edinir miyim? Rahman bana bir zarar istese, onların şefaati bana hiçbir yarar sağlamaz ve beni kurtaramazlar

7 Araf 96:

“Hiç şüphesiz benim VELİM, kitabı indiren Allah’tır. O Salih kullarını koruyup gözetir.”

39 Zümer 36

Allah, kuluna yeterli değil mi? Seni O'ndan başkalarıyla korkutuyorlar Allah, kimi saptırırsa, artık onun için bir yol gösterici yoktur

10 Yunus 10

Onların oradaki duası: «Allah’ım! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz!» (sözleridir). Orada birbirleriyle karşılaştıkça söyledikleri ise «selâm» dır. Dualarının sonu da Elhamdülillahirabbil Alemin’dir.

D)

Rasulullah’ın duasının Mü’minler için önemi ve Rasulullah’ın dua ilgili anlayışı,

9 Tevbe 103

Mallarının bir kısmını kendilerini temizleyip, arındıracak sadaka olarak al, ve onlar için dua et. Senin duan, onlar için bir huzurdur. Allah işitendir, bilendir.

24 Nur 63

Elçinin çağırmasını aranızda herhangi birinizin çağırmasıyla bir tutmayın.

8 Enfal 24

22

Ey iman edenler, size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah'a ve Resulüne icabet edin. Ve bilin ki muhakkak Allah, kişi ile kalbi arasına girer ve siz gerçekten O'na götürülüp toplanacaksınız.

4 Nisa 64

Eğer onlar, kendi kendilerine zulmettikten sonra, sana gelip Allahtan bağışlanma dileselerdi Peygamber de onların bağışlanması için dua etseydi- Allahın tevbeleri kabul edici ve bir rahmet kaynağı olduğunu tereddütsüz görürlerdi.

59 Haşr 7

Peygamber size ne verdiyse, onu alın ve sizi neden sakındırmışsa, ondan uzak durun. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah’ın azabı şiddetlidir.

Rasulullah

Kim bütün eksik sıfatlardan uzak Allah’a dua etmezse, Allah o kimseye gazap eder. (Süneni İbni Mace, Dua 3827 nolu hadis. Ravi Ebu Hureyre)

Rasulullah

Şüphesiz dua ancak ibadettir. Buyurdu ve Mü’min Suresi 60.ayeti okudu. (Numan b. Beşir, (Tirmizi Dua bölümü 3372 )

Rasulullah

Bir şey isteyince Allah’tan iste Yardım talep edeceksen Allah’tan yardım dile Zira kullar, Allah’ın yazmadığı bir hususta sana faydalı olmak için biraraya gelseler, bu faydayı yapmaya muktedir olamazlar Allah’ın yazmadığı bir zararı sana vermek için biraraya gelseler, buna da muktedir olamazlar. (Kütüb sitte İbrahim Canan)

Rasulullah

"Ey Kureyş ahalisi! Nefsinizi Allah'tan satın alın, ben Allah'tan size bir şey yapamam, Ey Abdül Muttalipoğlu Abbas, ben Allah'tan sana bir şey yapamam, Ey Rasulul­lah'ın halası Safiyye, ben sana Allah'tan bir şey yapamam, Ey Rasulullah'ın kızı Fatıma, benim malımdan istediğini dile, ama Allah'tan sana bir şey yapamam/Buharı; Tefsir: Şuara: 2; Cenaiz: 98, Menakıb: 13, Müslim; İman: 355./

Rasulullah

Her bir Müslüman Allah’a dua ettikçe Allah onun isteğini yerine getirir ve benzeri bir kötülüğünü de ondan siler. Bu dua günah için ve dinsel veya akrabalık bağlarını koparmak için olmadığı sürece böylece sürer gider. (Tirmizi/Dua:: 3381 nolu hadis)

ibnul hanbelden rivayetine göre Rasulullah


Dedim ki; Ey Allah’ın Rasulü! Kime dua edersin?” buyurdu ki; “Yalnız bir olan Allah’a dua ederim ki, O, sana zarar dokunduğu zaman kendisine dua ettiğin zaman senden bunu giderir. Bir yerde bir şey kaybettiğinde O’na dua etsen onu sana döndürür. Kıtlığa uğradığında O’na dua etsen sana yeryüzünü yeşertir. Ahmed(4/65,5/64,377) Beyhaki Şuabul İman(5/142) El İsabe(7/52) İbni Kesir Tefsir(3/371) İbni Kesir Camiül Mesanid(2/508) Mecmauz Zevaid(8/72) İbni Ebi Asım el Ahadu vel Mesani(2/393)

Rasulullah

Sizden birinizin duası acele etmediği ve ‘dua ettim fakat benim duam kabul edilmedi demediği takdirde kabul edilecektir. (Tirmizi/Dua 3387 nolu hadis, Ayrıca: Buhari/dualar 29, Müslim Zikir 17)

Rasulullah

Allah’a kabul edileceğini gerçekten bilerek dua ediniz. Biliniz ki, Allah, umursamazlık ve oyun, eğlence türünden yapılan duaları kabul etmez. (Tirmizi/Dua 3479)

Rasulullah

Allah kulunun Rabbim günahlarımı bağışla senden başkası bağışlayamaz demesinden hoşlanır.

Rasulullah

“Allahım sıkıntıdan, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, borcun belimi bükmesinden ve insanların bana tahükkümünden sana sığınırım” diye dua etmiştir. (Tirmizi 3484 nolu Hadis)

Rasulullah

Duaların en efdali Arafatta yapılan duadır. Ben ve benden önceki peygamberlerin yaptığı en faziletli dua, “Allahtan başka boyun eğilecek (ilah) varlık yoktur. O her bakımdan tektir. Ortağı ve benzeri yoktur. (İmam Malik Muvatta/dua 32, Tirmizi, Ebu Davut 43/22)

Rasulullah

“Her kim insanları hidayete çağırırsa, ona tabi olanların ecri kadar ecir alır. Kendi aldığı bu sevap ötekilerinden hiçbir şey eksiltmez. Her kim de bir sapıklığa çağırırsa, buna tabi olanların günahı kadar kendisine günah verilir. Bu onların günahlarından hiçbir şey eksiltmez. (İmam Malik Muvatta, Dua: 41)

“İnsan Allah’tan isteyecekse kesin olarak istesin. Sakın Rabbim istersen bana ver demesin. Şu muhakkak ki Allahı zorlayacak hiçbir kuvvet yoktur” (Buhari Dualar, Ayrıca, Tirmizi, Süneni İbna Mace 3854 nolu hadis)

Bir adam rasulullah’a gelerek, Rabbimden dilekte bulunmak istediğim zaman nasıl diyeyim, ey Allah’ın rasulü diye sordu. Rasulullah, “De ki: Allah’ım beni bağışla, bana rahmet et, beni afiyet ve selamette kıl, Beni rızıklandır.” Rasulullah, baş parmağı hariç dört parmağını birleştirirek bu dört cümle senin dinini ve dünyanın tümünü topluyor zaten” buyurdu. (Süneni İbna MAce, dua 3845 RAvi: Tarık b Eşyem)

Bir adam Rasulullah’a gelerek, “Hangi dua daha efdaldir diye sordu. “Rabbinden dünyada ve ahrette af ve mağfiret dile” buyurdu. Adam ikinci gün geldiğinde yine aynı soruyu sordu ve ayın cevabı aldı, üçüncü gün geldiğinde yine aynı soruyu sordu ve aynı cevabı aldı ve Rasulullah, ‘Dünyada ve ahrette af ve afiyet verilince muradına ermiş olursun.” Buyurdu. (Süneni İbni Mace Dua 3851, Enes b. Malik)

Bir savaş dönüşünde insanlar yüksek sesle Tekbir getirmeye başladılar. Rasulullah “Rabbiniz sağır değildir. Uzakta da değildir, o her yerdedir.” Buyurdu. (Tirmizi/Dua: 3374. Ravi: Ebu Musa El Eşari)

“Allahım ben senden dünya ve ahirette afiyet dilerim” duasından daha faziletli, yapacak bir dua yoktur.” (Süneni İbni Mace 3851 nolu Hadis)

Üç dua kabul olunur, Mazlumun duası, misafirin duası, Babanın çocuğuna yaptığı dua

Peygamber (s.a.v.) zamanında mü'minlere eziyet eden bir münafık vardı. Hz. Ebû Bekir: «Kalkın, bu münafık hususunda Resûlüllah (s.a.v.)'den istiğasede bulunalım» dedi. Bunun üzerine Resûlüllah (s.a.v.) :

«Benden istiğasede bulunulmaz; ancak Allah'tan istiğasede bulunulur» buyurdu

Resûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüyle ancak Allah'ın güç yetirdiği bir şeyin (yani fiziksel kurallara aykırı, insanın gücünün yetmediği, dünya için mümkün olmayan bir şeyin) kendisinden yani rasulullahtan istenilmesini reddetmiştir. Mecmauz Zevaid(10/159) Ahmed(5/317) İbni Sad(1/387) İbni Kesir Tefsiri(3/174) İbni Kesir Camiul Mesanid(7/140)

Allahım bize ve Ad’ın (Hud peygamberin kavmi) kardeşlerine rahmet etsin.

“Duada haddi tecavüz eden, bir topluluk olacaktır.” Süneni İbni MAce, 3864 nolu hadis, Ebu Name rivayet etmiştir.

"Ey Kureyş ahalisi! Nefsinizi Allah'tan satın alın, ben Allah'tan size bir şey yapamam, Ey Abdül Muttalipoğlu Abbas, ben Allah'tan sana bir şey yapamam, Ey Rasulul­lah'ın halası Safiyye, ben sana Allah'tan bir şey yapamam, Ey Rasulullah'ın kızı Fatıma, benim malımdan istediğini dile, ama Allah'tan sana bir şey yapamam/Buharı; Tefsir: Şuara: 2; Cenaiz: 98, Menakıb: 13, Müslim; İman: 355./

Okuyucu, yani Fatiha okuyan kimse Amin dediği zaman siz de Amin deyiniz. Çünkü melekler de amin derler. Her kimin amin demesi, meleklerin amin demesine rast gelirse, geçmiş günahları mağfiret olunur. (Amin, böyle olsun, kabul et anlamınadır) (Buhari, Dua 95 nolu hadis.

Allahım! Gazabından rızana, cezandan affına, senden, sana sığınırım. Allahım! Ne kadar istesem de seni lâyıkıyla övemem, buna gücüm yetmez. Sen, kendini övdüğün gibisin. Allahım! Ey göklerin, yerin ve her şeyin rabbi, padişahı. Ey daneyi ve çekirdeği yanp bitkiyi çıkaran, Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'ân'ı indiren rabbim. Her şerlinin ve senin perçeminden yakalamış olduğun her canlının şerrinden sana sığınırım. Sen Evvel'sin, senden önce bir şey yoktur. Sen Son'sun, senden sonra bir şey yoktur. Sen Açık'sın, senden açık bir şey yoktur. Sen Gizli'sin, senden gizli bir şey yoktur. Borcumu öde, beni fakirlikten kurtar (zengin eyle). Allahım! Canımı sen yarattın, yine sen alacaksın, canımın ölümü ve hayatı senin elindedir. Allahım! Eğer onu (bu gece) alacaksan, günahımı bağışla. Ve eğer yaşatacaksan, onu koru. Allahım! Senden dünyada ve ahirette sağlık, dirlik, düzenlik diliyorum. Rabbim! İsminle yanımı yere koydum, günahımı affet. Allahım! Nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana döndürdüm, işimi sana havale ettim, sırtımı sana dayadım. Senden umarak ve senden korkarak sana yöneldim. Senden başka kurtarıcı yoktur. İndirdiğin kitabına, gönderdiğin Peygamberine inandım."

E)

Kur’andan Dua örneklerinden bazıları (Sahihi Buhari’nin Kitabut Dua bölümünden alıntılandı, Tüm dua örnekleri yer almamakta)

Fatiha Suresi

Hamd Alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur, O rahmandır, rahimdir. Din gününün sahibidir. Biz yalnızca sana kulluk eder, sadece senden yardım isteriz, bize doğru yolu göster. Kendilerine nimet verdiklerinin yolunu, gazaba uğrayanların ve sapıtanların yolunu değil. (Amin)

2 Bakara 286

Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez. (Herkesin) kazandığı (iyilik) lehine ve işlediği (kötülük) ise aleyhinedir! -Rabbimiz, eğer unuttuk veya hata yaptıysak, bizi hesaba çekme, Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir görev yükleme. Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceğini bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bizim mevlâmızsın. Kafir topluma karşı bize yardım et.  

2 Bakara 201

İnsanlardan: -Rabbimiz, bize bu dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru! diyenler vardır. (Rabbena atine fiddünya)

18 Kehf 10

Hani bir kaç genç mağaraya sığınmıştı ve şöyle demişlerdi: -Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver ve işimizde doğruyu başarmayı bize nasip et! (ashabı Kehf’in duası)

14 İbrahim 40-41

Hz. İbrahim’in duası: “Ey Rabbim, beni ve soyumdan gelenlerin bir bölümünü namaz kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz, duamı kabul eyle. Ey Rabbimiz, hesaba durulacağı günde beni, ana- babamı ve tüm mü'minleri affeyle. (İkinci cümle RAbbenağfirli)

17 İsra 80

De ki: “Rabbim, beni girdireceğin yere hoşnutluk ve esenlikle girdir. Çıkaracağın yerden hoşnutlukla çıkar ve bana katından yardımcı bir kuvvet ver.” (Sıkıntılarla karşılaşılaşılınca, göçe zorlanınca)

20 Taha 25-33

Hz. Musa’nın duası: “- Rabbim göğsümü genişlet, dedi. İşimi bana kolaylaştır." Dilimdeki düğümü çöz. Ki sözümü iyi anlasınlar. «Ailemden bana bir yardımcı kıl,» Kardeşim Harun’u. Arka olsun bana, onunla kuvvetlendir beni. Onu görevim de bana ortak et. ki seni çokça tesbih edebilelim.”

3 Ali İmran 147

Onların sözü: -Rabbimiz, günahlarımızı ve işlerimizdeki aşırılığımızı bağışla ayaklarımızı sabit kıl, kafir topluma karşı bize yardım et! demekten başka bir şey değildi.

59 Haşr 10

Bir de onlardan sonra gelenler, derler ki: "Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Rabbimiz, gerçekten sen, çok şefkatlisin, çok esirgeyicisin."

37 Saffat 180-182

Gücün ve üstünlüğün sahibi olan Rabbin, onların nitelediklerinden yücedir (uzaktır). Selam elçilere! Ve Alemlerin Rabbi olan Allah'a da hamd olsun! (Sübhane rabbike rabbil ızzeti amme yesifun, veselamun alel mürselin, velhamdülillahi rabbil alemi)

Zuhruf 13-14 -15

Rasulullah yolculuğa çıkarken, Allahım bu biniti bize sen verdin, dönüp dolaşıp sana varacğız diye dua ederdi. Zuhruf 13-14’ü okurdu.” 13-14) Onların sırtlarına bitip oturmanız, sonra da: Rabbiniz'in nimetlerini hatırlamanız, onlara yerleştikten sonra da: -Bunu, hizmetimize veren Allah ne yücedir. Yoksa buna bizim gücümüz yetmezdi ve biz elbette Rabbimiz'e döneceğiz demeniz için..” O’na, kendi kullarından bir parça yakıştırdılar. İnsan gerçekten apaçık bir nankördür.

F) Dua kavramının Sözlük Anlamı ve Dua içeriği

De-ı-ye: De-u Çağırmak, B harfi ceri ile olursa Çağırtmak, emirle davet etmek, Lam ile veya ila ile kullanılırsa, davet etmek, b ile kullanılırsa, ikna ve teşvik etmek,

Du-ıye olursa, çağırılmak, b ile kullanılırsa isimlendirilmek, Lam ile hayır dua etmek, Ala ile beddua etmek,

De-Aaa, meydan okumak, tedeaaa, karşılıklı meydan okumak,

İddia: İleri sürmek, iddia etmek,

İsted’a; Çağırmak, ile, davet etmek, cazip hale getirmek,

Dua-e: Talep, iddia, Lam ile kullanılırsa, beddua ve lanet anlamına gelir.

(Serdar Mutçalı, Arapça-Türkçe Sözlük, Dağarcık Yayınları)

De_A fiilinden nida gibidir, nida’da ardından bir isim gelmesi gerekmezken, dua kavramında mutlaka bir ismin bulunması zorunludur. Yani filancaya dua. Bakara 171 de olduğu gibi.

Dua, temelde çağırmak anlamına gelir, isimle çağırmak olduğundan kelimenin anlam içeriğinde isimlendirmek de vardır. O yüzden müşrikler, putlarına hak etmedikleri halde ilah ismini verdiklerinden dolayı, ilah olarak çağırmışlardır ve onlara yalvarıp, onlardan yardım dilemişlerdir. (Ali Ünal: Kur’anda Temal Kavramlar, Beyan Yayınları)


Dua nasıl olmalı?

Aciz ve her şeyin yaratıcısına muhtaç olan kula düşen dua etmektir. Rabbe yaraşan ise kabul ve icabettir. (Bakara 186, Mü’min 60) Ancak kendini her bakımdan güçlü kuvvetli, Allah’ın kudretinden uzak sayanlar Allah’a dua etmezler. Ayetlerde açık olduğu üzere dua ile ibadet birbirini bütünleyen iki kavramdır. Hatta dua bütünüyle ibadet, ibadet bütünüyle duadır. Çünkü duada hem ibadet edileni ilah olarak çağırma, hem de onun huzurunda eğilip yalvarma ve emrine boyun eğme durumu vardır.

Bunun yanı sıra dua salt sözden ibaret değildir. Hz. Musa kavmi için Allah’tan su istediğinde kendisine “asanı taşa vur”emri verilmiştir. Burada iki önemli durum ortaya çıkmaktadır. İlki, istediğin duanın bir eylemle birlikte olması gerektiğidir. Yani dua eylem ile tamamlanır. Allah’ın çizdiği sınırlar içinde kalmayı gerektirir ve kula isteği doğrultusunda bir sorumluluk yükler. Hz. Musanın isteği karşısında bir pınar veya yağmur göndermemiştir. İkinci olarak, gerek duada gerekse duanın eyleminde mutlaka teslimiyet gerekir. Hz. Musa taştan su çıkar mı gibi bir şüpheye düşmeden emri yerine getirmiştir. İşte bu şekildeki bir dua, eylemiyle birlikte olursa Dr. A. Carrel’in dediği gibi kanseri de iyileştirebilecek en geçerli bir ilaçtır. Her keskin şeyden daha keskin ve nüfuz edici bir özelliği vardır.”

Dua mü’minin silahıdır, inmiş ve inecek belaları def eder, her derde devadır. Şu kadır ki ilaç almak duanın gerektirdiği eylem olup, devayı verecek olan Allah’tır. Hiçbir zaman ilacı almak deva bulmak demek değildir. Kur’anda samimiyetle yapılan duaların kabul edileceği müjdelenmiştir. Duada hamd ve tesbih olmalıdır.

Dua davet etmek veçağırmak anlamına da gelir. (Yunus 25, Enfal 24, Mü’min 41, Rad 14)

(Ali Ünal, Kur’anda Temel Kavramlar, Beyan Yayınları, Sy 459-500’Den alıntılanmıştır.)

ÖLÜDEN YARDIM İSTEME

35 Fatır 22Dirilerle ölüler de bir değildir. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirlerde olanlara işittiremezsin. (ölmüş olan hiç kimseden yardım beklenmez, onun adı anılarak dua edilmez. Ancak RasulullaH’ın geçmiş ümmetlerle ilgili “Allahım bize ve Ad’ın (Hud peygamberin kavmi) kardeşlerine rahmet etsin.” Buyurduğu gibi, Allah’tan ölmüş olanlar için rahmet dilenir. Sadece Allahtan istenir.”

5 Maide 117

(Örneğin Allah’a yakın sayılan bir varlıktan yardım istenildiğinde, mesela peygamberlerden onlara sen mi böyle söyledin diye sorulunca verilecek cevap:) "Ben onlara bana emrettiklerinin dışında hiç bir şeyi söylemedim. (O da şuydu:) 'Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin.' Onların içinde kaldığım sürece, ben onların üzerinde bir şahidim. Benim (dünya) hayatıma son verdiğinde, üzerlerindeki gözetleyici Sen'din. Sen her şeyin üzerine şahid olansın." (Hz. İsa)

35/14

46 Ahkaf 5


Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere yalvarandan daha sapık kim olabilir? Oysa onlar, bunların yalvardıklarından habersizdirler.

7 Araf 188

De ki: -Benim kendim için bir fayda ve zarara Allah’ın dilediği kadardan başka gücüm yetmez. Eğer ben, görülmeyeni bilseydim, iyilik yapmayı artırırdım ve bana bir kötülük de dokunmazdı. İnanan bir toplum için sadece uyarıcı ve müjdeciyim. (Hiçbir kimsenin ne sağ ken ne de vefat ettikten sonra kendisinden başkasına gücü yetmez. Bu yüzden Rasulullah as. Kızı fatmaya “Kızım fatıma kendine dikkat. Bana güvenme. Kıyamet gününde benim sana bir faydam dokunmaz, seni ben bile kurtaramam.. Demiştir.Bu açıdan peygamberlerin gönderilme amacı:

4 Nisa 64

Zira Biz her peygamberi, ancak, Allahın izniyle kendisine tabi olunsun diye göndermişizdir. Eğer onlar, kendi kendilerine zulmettikten sonra, sana gelip Allahtan bağışlanma dileselerdi Peygamber de onların bağışlanması için dua etseydi- Allahın tevbeleri kabul edici ve bir rahmet kaynağı olduğunu tereddütsüz görürlerdi.

50 Kaf 16

İnsanı Biz yarattık. Onun için, nefsinin kendisine neler fısıldadığını, neler telkin ettiğini de Biz pek iyi biliriz.Çünkü Biz ona şahdamarından daha yakınız.

7 Araf 96:

“Hiç şüphesiz benim VELİM, kitabı indiren Allah’tır. O Salih kullarını koruyup gözetir.”

39 Zümer 36

Allah, kuluna yeterli değil mi? Seni O'ndan başkalarıyla korkutuyorlar Allah, kimi saptırırsa, artık onun için bir yol gösterici yoktur

H) Kaynaklar


  1. Hasenat Kur’an Meali Programı

  2. Hayran 2.3. versiyon Kuran Paralel Meal Programı (Genellikle Elmalılı Hamdi Yazır orijinal meali ve Şaban Piriş Meali, kısmen Diyanet İşleri başkanlığı)

  3. Ahmet Çetin Özel çalışmaları Kur’an Fihristi

  4. Ali Ünal, Temel Kuran Kavramları Beyan Yayınları

  5. Ragıp el-İsfahani, El-Müfredat,(kuran kavramları sözlüğü) Pınar yayınları

  6. Süneni Tirmizi Tercemesi, Konya Yayıncılık

  7. Sahihi Buhari Tercemesi, Ötüken yayıncılık

  8. Süneni İbni Mace Tercemesi, Kahraman Neşriyat

  9. İmam Malik Muvatta, Beyan Yayıncılık

Not: Hadisi kitapları incelenirken, duanın önemi ve sınırlarıyla ilgili vurguya dikkat edildiğinden bu çalışmada, çeşitli zamanlarda yapılan dualara yer verilmemiştir. Zayıf hadisler alınmamıştır. Velhamdülillahi rabbil alemin


Add document to your blog or website

Similar:

DUA Çalışma hakkında kısa bir bilgi iconA- Bölge hakkında kısa bir bilgi

DUA Çalışma hakkında kısa bir bilgi iconA- ATTİLA HAKKINDA KISA BİLGİ

DUA Çalışma hakkında kısa bir bilgi icon1 – İSLAM DİNİNİN MAHİYETİ HAKKINDA KISA BİLGİ : ?

DUA Çalışma hakkında kısa bir bilgi iconYazar Hakkında Kısa Bilgi: Esat Mahmut Karakurt

DUA Çalışma hakkında kısa bir bilgi iconNevruz Bayramı ve Onu Kutlamanın Hükmü Hakkında Kısa Bilgi

DUA Çalışma hakkında kısa bir bilgi iconJason Cope, Vanessa Haywood FİLM HAKKINDA KISA BİLGİ

DUA Çalışma hakkında kısa bir bilgi iconAGRİATA Tarım Ürünleri A.Ş. Nazilli Tesisi Hakkında Kısa Bilgi

DUA Çalışma hakkında kısa bir bilgi iconBu çalışma, diz eklemi ve muaynesi hakkında bilgi vermek amacı ile yapılmıştır. Çalışma teorik ve sunum kısmı olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Sunum kısmı

DUA Çalışma hakkında kısa bir bilgi iconSitemizin ozanlar ve yazarlar bölümüne,öncelikle ozan ve şairler hakkında, bir bilgi notu niteliğinde kısa bir yazı yazma gereği duydum. Görevleri, işlevleri

DUA Çalışma hakkında kısa bir bilgi iconKISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page