İyilik ve kötülükten sakınma konusunda yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Allah’tan korkun; çünkü cezası çok şiddetlidir.”
Indir 35.83 Kb.
Titleİyilik ve kötülükten sakınma konusunda yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Allah’tan korkun; çünkü cezası çok şiddetlidir.”
Date conversion11.04.2013
Size35.83 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://arsiv.dinibil.com/submenu1/2-donem-1-sinavlar/sinav-7-2-1-ahasipek.doc
Adı, Soyadı : A- GRUBU

Sınıfı: 2011–2012 Melikşah İ. Ö. Okulu


Bismillahirrahmanirrahim

“…İyilik ve kötülükten sakınma konusunda yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Allah’tan korkun; çünkü cezası çok şiddetlidir.”(Maide suresi, 2)
No: DKAB Dersi 7. Sınıf II. Dönem I. Yazılı Değerlendirme Sınavı

SORULAR

İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.

1. Aşağıdaki ayet ve hadis mealinde Peygamberimiz(sas.)’in hangi yönüne dikkat çekilmektedir, belirtiniz(8 puan).  

“De ki: Ben de sizin gibi bir insanım; ancak bana tanrınızın tek bir tanrı olduğu vahyolunuyor.”(Kehf suresi, 110)

“Ben ruhbanlıkla emr olunmadım; evlenirim. Uyurum, uyanık da kalırım. Oruç tuttuğum gibi, tutmadığım da(ramazan ayı dışında) olur.”(Hz. Muhammed[sas.])

C. 1………………………………………………………………………………………………

2. "İnanıp, imanlarına herhangi bir haksızlık bulaştırmayanlar... İşte onlar güvendedir ve onlar doğru yolu bulanlardır." (En'am suresi, 82) ayeti indiğinde, buradaki “haksızlık” sözcüğünün hangi anlamda kullanıldığı anlaşılamamış, bazıları onu her türlü günah işlemek olarak anlamıştı. Peygamberimiz(sas.)’e sorulduğunda, söz konusu sözcüğü, 'Allah'a ortak koşmak' olarak açıkladı. İşte Peygamberimiz(sas.), bu örnek olayda anlatıldığı gibi, Kur’an’ı açıklayarak doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlamıştır.

Paragrafın konusu nedir, yazınız(8 puan).  

C. 2………………………………………………………………………………………………

3. Kur’an’ın açıklanması ve anlaşılmasında Hz. Muhammed(sas.)’in rolünü bir örnekle açıklayınız(12 puan).  

C. 3………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

4. Merhamet; toplumu ayakta tutan vicdani bir duygudur. Eğer insanlar merhamet duygularını yitirirse; çocuklar ve yaşlılar şefkatten yoksun kalır. Büyükler küçüklerini, küçükler büyüklerini tanımaz. Güçlüler güçsüzleri ezer. Herkes birbirine düşman kesilir; can ve mal güvenliği kalmaz. Dünya hayatı insanoğlu için tam bir cehennem olur.

Parçaya uygun bir başlık koyunuz(8 puan).  

C. 4………………………………………………………………………………………………

5. Aşağıda verilen bilgiler, hangi yorum biçiminin amaçlarındandır, yazınız(8 puan).  

√ İnsanlara Allah sevgisi kazandırarak onları manevi yönden eğitmek ve olgunlaştırmak,

√ İslam dininin temel ilkelerine dayanarak ahlakı güzelleştirmek,

√ İnsanlar arasında sevgi ve saygı bağı kurmak,

C. 5………………………………………………………………………………………………


6. Boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz(9 puan).  

…………….. mezhepler Allah(cc)'ın sıfatları, peygamberlik, melekler, kaza ve kader, ahiret, cennet ve cehennem gibi konularda ortaya çıkmıştır. Bu mezhepler, ……………….. Mezhebi ve ……………….. Mezhebi olmak üzere ikiye ayrılır. 


7. Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgilerden doğru olanların başına (D); yanlış olanların başına (Y) yazınız(10 puan).


1.(…)Evrenin ve insanın yaratılış amacını, dünya ve ahiret hayatının gerçeklerini anlattığı/açıkladığı için Kur’an’a “tefsir” de denilir.

2.(…)Anlamı herkes tarafından anlaşılabilen ayetlere “müteşabih ayetler” denir.

3.(…) İslam dininin bilgi kaynakları Kur’an, Sünnet, icma ve kıyas olmak üzere 4 tanedir.

4.(…)Dindeki farklı anlayışlar, İslam’ın dininin özünde; yani “Tevhid” konusundadır.

5.(…)Dede, cem, talip, musahip, semah, kırklar meydanı; Mevlevilikle ilgili kavramlardır.

8. Fıkıh alanında ortaya çıkan yorumlara 4 tane örnek yazınız(8 puan).  

1. …………………….. 2……………………..

3. …………………….. 4. ……………………..

9. Hangisi din hakkında doğru bir bilgi değildir?(3 puan).  

A-Vahye dayanır.

B-Birden fazla olabilir.

C-Değişmez.

D-Allah’ın peygamberler aracılığıyla gönderdiği ilahi kurallardır.

10. Hangisi inançla ilgili yorumlardan biridir?(3 puan).  

A-Hanbelilik B-Kadirilik C-Şafiilik D-Eşarilik

11. Aşağıda verilen bilgiler, hangi sorunun cevabı olabilir?(3 puan).  

―Ayetlerin ve hadislerin farklı şekilde anlaşılmaya uygun olmaları,

―Farklı metot ve yöntemlerin benimsenmesi,

―Arapçanın dil yapısı,

―İslam coğrafyasının genişlemesi,

―Siyasi etkenler vb,

A-Peygamberlerin gönderiliş amacı nedir?

B-İnsanın farklı düşünmesinin sebebi neler olabilir?

C-İnsanın inanma ihtiyacının sebebi neler olabilir?

D- Mezheplerin ortaya çıkış sebepleri nelerdir?

12. Aşağıdaki duayı tamamlayınız(15 puan).  

Allahuekber

Allâhümme iyyâke n’abüdü……………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………


Not: Yazının doğru ve güzel yazımı 5 puandır. Başarılar dilerim.

Ahmet HASİPEK

DKAB Öğrt.

CEVAP ANAHTARI

Adı, Soyadı : A- GRUBU

Sınıfı: 2011–2012 Melikşah İ. Ö. Okulu


Bismillahirrahmanirrahim

“…İyilik ve kötülükten sakınma konusunda yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Allah’tan korkun; çünkü cezası çok şiddetlidir.”(Maide suresi, 2)
No: DKAB Dersi 7. Sınıf II. Dönem I. Yazılı Değerlendirme Sınavı

SORULAR

İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.

1. Aşağıdaki ayet ve hadis mealinde Peygamberimiz(sas.)’in hangi yönüne dikkat çekilmektedir, belirtiniz(8 puan).  

“De ki: Ben de sizin gibi bir insanım; ancak bana tanrınızın tek bir tanrı olduğu vahyolunuyor.”(Kehf suresi, 110)

“Ben ruhbanlıkla emr olunmadım; evlenirim. Uyurum, uyanık da kalırım. Oruç tuttuğum gibi, tutmadığım da(ramazan ayı dışında) olur.”(Hz. Muhammed[sas.])

C. 1. Yukarıdaki ayet meallerinde, Peygamberimiz(sas.)’in insani yönüne dikkat çekilmektedir.

C. 2. Paragrafın konusu; Hz. Muhammed(sas.)’in Kur’an’ın açıklayıcısı olduğudur.

3. Kur’an’ın açıklanması ve anlaşılmasında Hz. Muhammed(sas.)’in rolünü bir örnekle açıklayınız(12 puan).  

C. 3 Hz. Muhammed(sas.) Kur’an ayetlerini sözleri ve davranışlarıyla açıklamıştır. Kur’an’da namaz, oruç, zekât gibi yapılması istenilen ibadetlerin nasıl yağılacağı hakkında ayrıntılı bilgi verilmez. Hz. Muhammed(sas.) söz ve davranışlarıyla Kur’an’da açıklanmayan bu ayrıntıların uygulanmasını göstermiştir. Mesela; Kur’an’da namaz emredilmiş; ancak namazın nasıl kılınacağı konusunda ayrıntılı bilgi verilmemiştir. Hz. Peygamber(sas.)’in uygulamaları, namazın nasıl kılınacağı konusunda ayrıntılı bilgi vererek Kur’an’ın namazla ilgili ayetlerini açıklayıp, anlaşılmasını sağlar.

4. Merhamet; toplumu ayakta tutan vicdani bir duygudur. Eğer insanlar merhamet duygularını yitirirse; çocuklar ve yaşlılar şefkatten yoksun kalır. Büyükler küçüklerini, küçükler büyüklerini tanımaz. Güçlüler güçsüzleri ezer. Herkes birbirine düşman kesilir; can ve mal güvenliği kalmaz. Dünya hayatı insanoğlu için tam bir cehennem olur.

Parçaya uygun bir başlık koyunuz(8 puan).  

C. 4 Parçada merhamet duygusunun önemi konu edilmiştir. Dolayısıyla “Merhamet” ya da Merhamet Duygusu” uygun bir başlık olarak konulabilir.

5. Aşağıda verilen bilgiler, hangi yorum biçiminin amaçlarındandır, yazınız(8 puan).  

√ İnsanlara Allah sevgisi kazandırarak onları manevi yönden eğitmek ve olgunlaştırmak,

√ İslam dininin temel ilkelerine dayanarak ahlakı güzelleştirmek,

√ İnsanlar arasında sevgi ve saygı bağı kurmak,

C. 5 Verilen bilgiler tasavvufi yorumların temel amaçlarındandır.

6. Boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz(9 puan).  

İtikadi mezhepler Allah(cc)'ın sıfatları, peygamberlik, melekler, kaza ve kader, ahiret, cennet ve cehennem gibi konularda ortaya çıkmıştır. Bu mezhepler, Maturidilik Mezhebi ve Eşarilik Mezhebi olmak üzere ikiye ayrılır. 

7. Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgilerden doğru olanların başına (D); yanlış olanların başına (Y) yazınız(10 puan).

1.(Y)Evrenin ve insanın yaratılış amacını, dünya ve ahiret hayatının gerçeklerini anlattığı/açıkladığı için Kur’an’a “tefsir” de denilir.

2.(Y)Anlamı herkes tarafından anlaşılabilen ayetlere “müteşabih ayetler” denir.

3.(D) İslam dininin bilgi kaynakları Kur’an, Sünnet, icma ve kıyas olmak üzere 4 tanedir.

4.(Y)Dindeki farklı anlayışlar, İslam’ın dininin özünde; yani “Tevhid” konusundadır.

5.(Y)Dede, cem, talip, musahip, semah, kırklar meydanı; Mevlevilikle ilgili kavramlardır.

8. Fıkıh alanında ortaya çıkan yorumlara 4 tane örnek yazınız(8 puan).  

1. Caferilik 2. Hanefilik 3. Şafiilik 4. Malikilik

9. Hangisi din hakkında doğru bir bilgi değildir?(3 puan).  

A-Vahye dayanır.

B-Birden fazla olabilir.

C-Değişmez.

D-Allah’ın peygamberler aracılığıyla gönderdiği ilahi kurallardır.

C. 9. B şıkkında verilen bilgi yanlıştır; din tektir; din anlayışı birden fazla olabilir.

10. Hangisi inançla ilgili yorumlardan biridir?(3 puan).  

A-Hanbelilik B-Kadirilik C-Şafiilik D-Eşarilik

C. 10. Eşarilik

11. Aşağıda verilen bilgiler, hangi sorunun cevabı olabilir?(3 puan).  

―Ayetlerin ve hadislerin farklı şekilde anlaşılmaya uygun olmaları,

―Farklı metot ve yöntemlerin benimsenmesi,

―Arapçanın dil yapısı,

―İslam coğrafyasının genişlemesi,

―Siyasi etkenler vb,

A-Peygamberlerin gönderiliş amacı nedir?

B-İnsanın farklı düşünmesinin sebebi neler olabilir?

C-İnsanın inanma ihtiyacının sebebi neler olabilir?

D- Mezheplerin ortaya çıkış sebepleri nelerdir?

C. 11. Verilen bilgiler, mezheplerin ortaya çıkış sebepleriyle ilgilidir.

12. Aşağıdaki duayı tamamlayınız(15 puan).  

Allahuekber

Allâhümme iyyâke n’abüdü ve leke nusallî ve nescüd. Ve ileyke nes’â ve nahfid. Nercû rahmeteke ve nahşâ ‘azâbek. İnne ‘azâbeke bilküffâri Mülhık.


Not: Yazının doğru ve güzel yazımı 5 puandır. Başarılar dilerim.

Ahmet HASİPEK

DKAB Öğrt.


Add document to your blog or website

Similar:

İyilik ve kötülükten sakınma konusunda yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Allah’tan korkun; çünkü cezası çok şiddetlidir.” icon“Allah’ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez.”

İyilik ve kötülükten sakınma konusunda yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Allah’tan korkun; çünkü cezası çok şiddetlidir.” iconAllah (c c) şöyle buyuruyor: "Resul size ne verdiyse onu alın. Size ne yasak ettiyse ondan da sakının. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çetindir."(Haşr: 7)

İyilik ve kötülükten sakınma konusunda yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Allah’tan korkun; çünkü cezası çok şiddetlidir.” iconKitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah’ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir. Allah, yaptıklarınızı biliyor.”

İyilik ve kötülükten sakınma konusunda yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Allah’tan korkun; çünkü cezası çok şiddetlidir.” iconAllah katında, namazda iken Allah’ın emri olmadan) doğu veya batıya yönelmeniz iyilik değildir. Asıl iyilik, o kimsenin yapmış olduğu iyiliktir ki, Allah’a,âhiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere îmân eder

İyilik ve kötülükten sakınma konusunda yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Allah’tan korkun; çünkü cezası çok şiddetlidir.” icon”Allah(cc)’ın sana verdiği (maldan harcayıp) ahiret yurdunu ara. Dünyadan nasibini de unutma. Allah(cc)’ın sana iyilik ettiği gibi (insanlara sadaka vererek)sen de iyilik yap ve Yeryüzünde bozgunculuğu isteme. Muhakkak ki Allah (cc) bozguncuları sevmez

İyilik ve kötülükten sakınma konusunda yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Allah’tan korkun; çünkü cezası çok şiddetlidir.” iconEy iman edenler! Allah tan korkun ve doğru söz söyleyin. (Yalan söylemeyip doğru söylerseniz) Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim Allah’a ve Rasülüne itaat ederse, muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır.(2)

İyilik ve kötülükten sakınma konusunda yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Allah’tan korkun; çünkü cezası çok şiddetlidir.” iconResulüm)Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.’’

İyilik ve kötülükten sakınma konusunda yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Allah’tan korkun; çünkü cezası çok şiddetlidir.” icon“Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları af edenlerdir. Allah, iyilik edenleri sever.”

İyilik ve kötülükten sakınma konusunda yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Allah’tan korkun; çünkü cezası çok şiddetlidir.” iconKul bir günah işler. Ama onunla cennete girer. Bu şöyle olur: İşlediği günah devamlı hatırındadır. Ondan her hatırladıkça tövbe edip kaçınır. Böylece o günah

İyilik ve kötülükten sakınma konusunda yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Allah’tan korkun; çünkü cezası çok şiddetlidir.” icon“And olsun ki Allah (c c) mü’minlere (Allah’ın) ayetlerini okuyan, onları kötülükten temizleyen, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Hâlbuki onlar önceleri apaçık bir sapıklık içindeydiler.”

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page