İBADETLERLE İLGİLİ KAVRAMLAR
Indir 87.91 Kb.
TitleİBADETLERLE İLGİLİ KAVRAMLAR
Date conversion11.04.2013
Size87.91 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.mny68.com/sinavlar/lise_3_2_ibadetlerin_faydalari.doc

11.2 - İBADETLERİN FAYDALARI


İBADETLERLE İLGİLİ KAVRAMLAR

 1. Hangisi ibadet değildir?

a)Tatlı sözle insanlara iltifat etmek

b)Bir fakire yardım etmek

c)Hayır dernekleri kurmak ve onlara yardım etmek

d)Ders çalışmak

e)İşimizin olmadığı zamanları evde geçirmek 1. İnsanın yaratılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?

f)Çoğalmak medeniyet kurmak için yaratılmıştır

g)Allah’ı tanıması ve ibadet etmesi için yaratılmıştır

h)Dünyanın güzelliklerini tanısın diye yaratılmıştır

i)Etrafındaki her şeyi tanısın, onları hükmü altına alarak kendine hizmet ettirsin

j)Cennetin güzelliklerini anlasın diye yaratılmıştır 1. Hangisinden ibadet sevabı alınmaz?

k)Kur’an okumak

l)Eve hızlı yürümek

m)Akrabayı ziyaret

n)Okul, cami vb. yaptırmak

o)Tatlı söz söylemek 1. Hangisi İslam’daki temel ibadetlerin beden ile yapılan çeşitlerinden değildir?

p)Zekat vermek

q)Namaz kılmak

r)Abdest almak

s)Dua etmek

t)Oruç tutmak 1. İnsanlara niçin iyilik ve yardım etmeliyiz?

u)Ne kadar güzel ahlaklı olduğumuzu göstermek için

v)Allah rızası için

w)Onlarda bize yardım etsin diye

x)İyi insan desinler diye

y)İnsanlar tarafından sevilmek için olduğu için 1. Aşağıdakilerden hangisi insanların Allah’a karşı ilk görevidir?

z)Herkese saygı duymak

aa)Şükretmek

bb)İbadet etmek

cc)Tevekkül etmek

dd)Dua etmek 1. Ölüm gelip çatıncaya kadar Rabb’ine ibadet et.” (Hicr,99) ayeti neyi vurgulamaktadır?

ee)İbadetin sürekliliğini

ff)Hayatın ölümlülüğünü

gg)Duanın önemini

hh)Ölürken ibadet etmek gerektiğini

ii)Her insanın mutlaka öleceğini 1. Gösterişten uzak, gönülden gelerek ve yaratana sığınarak iyi niyetle yapılan her türlü davranış aşağıdakilerden hangisidir?

jj)Taassup

kk)İman

ll)Ahlak

mm)İbadet

nn)Örf ve adetİBADETLERİN BİREYSEL FAYDALARI

 1. Aşağıdaki ibadetlerden hangisi diğerlerine göre insanın mal hırsını engeller, onu cimrilikten kurtarmayı amaçlar?

oo)Oruç

pp)Kurban

qq)Zekât

rr)Hac

ss)Namaz 1. İbadet için hangisi yanlıştır?

tt)İbadet, sorumluluk bilincini geliştirir.

uu)İbadet, güzel ahlakın gelişmesine katkı sağlar

vv)İbadet, insanı kötülüklerden alıkoyar.

ww)İbadet, dünyada zenginliğe ulaşmanın tek yoludur.

xx)İbadet, toplumsallaşmaya yardımcı olur. 1. Aşağıdakilerden hangisi ibadetin bireysel faydalarından değildir?

yy)İnsanın yaratanı ile ilişkisini güçlendirir.

zz)İç huzur verir

aaa)İnsanda güven duygusunu geliştirir

bbb)Kaynaşmaya katkıda bulunur

ccc)Güçlüklere karşı sabretmeyi öğrenir 1. Hangi ibadeti yaparken sabretmeyi öğreniriz?

ddd)Namaz

eee)Oruc

fff)Hac

ggg)Zekât 1. Hangisi ibadetlerin faydaları arasında yer almaz?

hhh)İç huzuru güçlendirir.

iii)Sosyal yardımlaşmayı güçlendirirler.

jjj)Sabırsızlık duygusu gelişir.

kkk)İnsana sorumluluk bilincini aşılarlar.

lll)Kötülüklerden ayrı koyarlar 1. Hangisi doğru değildir?

mmm)İbadetler Allah rızası için yapılır.

nnn)İbadetlerde, dünya menfaatlerinin artırılması öncelikli isteğimiz olmalıdır.

ooo)İbadet isteği insanın doğasında vardır.

ppp)İbadetler, insana manevi huzur verir.

qqq)İbadetler insana sabrı öğreterek, dünya hayatının daha yaşanılır olmasını sağlar. 1. Aşağıdakilerden hangisi ibadetin faydalarından değildir?

rrr)İnsanı toplumsal hayattan uzaklaştırır.

sss)İnsana huzur verir.

ttt)Merhamet duygusunu geliştirir

uuu)İnsana sabırlı olmayı öğretir.

vvv)İnsanın ahlâkını güzelleştirir. 1. Hangisi zekat ibadetinin faydalarından olamaz?

www)İnsanı cimrilikten kurtarır

xxx)Merhamet duygusunu deliştirir

yyy)Kendini sever ve topluma sevdirmeye çalışır

zzz)İnsana toplumsal bir varlık olduğunu öğretir

aaaa)Sosyal yardımlaşmayı güçlendirir?


İBADETLERİN TOPLUMSAL FAYDALARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi, zekâtın toplumsal yararları arasında yer almaz?

bbbb)Zengin fakir yardımlaşmasının sağlanması

cccc)Verenin huzur duymasını sağlaması

dddd)Toplumsal dayanışmayı sağlaması

eeee)Hırsızlık, yağmacılık gibi toplum olaylarının yaygınlaşmasını önlemesi

ffff)Toplumun orta tabakasını desteklemesi 1. Aşağıdakilerden hangisi, dinimizin barışa verdiği önemin ortaya koyan en açık göstergelerinden biri değildir?

gggg)Kin ve düşmanlığı yasaklaması

hhhh)İnsanlara sevgi ve saygıyla yaklaşmayı emretmesi

iiii)Kan davalarını yasaklaması

jjjj)Günde beş vakit namazı emretmesi

kkkk)Bütün insanları yaratandan dolayı hoş görmesi 1. “Kişi kendisi için istediğini başkaları için de istemedikçe gerçek mümin olmaz.”

  Hz. Muhammed.

  Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu hadiste verilmek istenen ana mesaj yer almaktadır?

llll)Herkese saygılı olmalıyız.

mmmm)Herkese eşit davranmalıyız.

nnnn)Bizim dışımızdaki insanlarında farkında olmalıyız.

oooo)Davranışlarınızda doğru ve dürüst olmalıyız.

pppp)Evde pişirdiğimiz her şeyin yarısını komşumuza vermeliyiz. 1. Üzüm üzüme baka baka kararır” atasözü bize neyi ifade eder?

qqqq)İnsanlar birbirlerini örnek almalıdırlar

rrrr)Önemli bir atasözüdür.

ssss)İnsanlar birbirlerine iyi davranmalıdırlar

tttt)İnsanlar birbirlerinden etkilenirler

uuuu)Üzümler yavaş yavaş olgunlaşır 1. Zenginlerle fakirler arasında kardeşlik duygularını artırmada en etkili ibadet hangisidir?

vvvv)Namaz

wwww)Oruç

xxxx)Hac

yyyy)Zekât

zzzz)Kurban 1. Hangisi oruç ibadetinin faydalarından olamaz?

aaaaa)Sabrı öğretir

bbbbb)Merhamet duygusunu deliştirir

ccccc)Kendini sever ve topluma sevdirmeye çalışır

ddddd)İnsana toplumsal bir varlık olduğunu öğretir

eeeee)Sosyal yardımlaşmayı güçlendirir?


TEST BİTTİ


Mehmet Nuri YILMAZ

mny68@hotmail.comCEVAP ANAHTARI

1-

E

2-

B

3-

B

4-

A

5-

B

6-

B

7-

C

8-

A

9-

D

10-

C

11-

D

12-

D

13-

A

14-

C

15-

B

16-

A

17-

C

18-

B

19-

D

20-

C

21-

D

22-

D

23-

CAdd document to your blog or website

Similar:

İBADETLERLE İLGİLİ KAVRAMLAR iconI. BÖLÜM HALICILIKLA İLGİLİ TANIM VE TEKNİKLER HALICILIKLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

İBADETLERLE İLGİLİ KAVRAMLAR iconZamanla İlgili Kavramlar

İBADETLERLE İLGİLİ KAVRAMLAR icon2. ÖZSAYGI İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

İBADETLERLE İLGİLİ KAVRAMLAR iconKALITIMLA İLGİLİ KAVRAMLAR

İBADETLERLE İLGİLİ KAVRAMLAR iconBILGISAYAR ILE ILGILI TEMEL KAVRAMLAR

İBADETLERLE İLGİLİ KAVRAMLAR iconHIV/AIDS İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

İBADETLERLE İLGİLİ KAVRAMLAR iconGELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

İBADETLERLE İLGİLİ KAVRAMLAR iconİŞ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

İBADETLERLE İLGİLİ KAVRAMLAR iconGELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

İBADETLERLE İLGİLİ KAVRAMLAR iconFONLARIN YÖNETİMİYLE İLGİLİ KAVRAMLAR

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page