Şırnak Halk Sağlığı Müdürlüğü
Indir 23.32 Kb.
TitleŞırnak Halk Sağlığı Müdürlüğü
Date conversion12.04.2013
Size23.32 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://sirnakhsm.gov.tr/resimler/files/MART KARAR 1.doc
T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

Şırnak Halk Sağlığı Müdürlüğü

İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı


Karar Tarihi : 29.03.2012


Karar No. : 2012/04


İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26’ıncı maddeleri gereğince, 29.03.2012 Perşembe günü saat 14:00 ’de Vali Yardımcısı Turgay İLHAN başkanlığında, Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda aşağıda isimleri yazılı üyelerin iştirakiyle toplanmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.


KARARLAR:


  1. Su ile bulaşan hastalıkların başında ”tifo, salmonello türleri, sigellozis (basilli dizanteri, akut sulu-kanlı ishaller ve kolera gibi hastalıklar) gelmektedir. Bu amaçla öncelikli olarak içme ve kullanma sularına ait kaynak, depo ve şebekelerin muhtemel kirlenmelerine karşı alınacak tedbirlerin yanı sıra, yapılması gereken kontrollerinde titizlikle takip edilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle;

-Su kaynağının etrafında yeterli sağlık koruma bandı oluşturulması ve oluşturulan sağlık koruma bandının tel örgü ile korunmasına,

- Su kaynağının her türlü kirlenmeye karşı muhafaza altına alınması,

-Depo iç yüzeyleri fayans veya suyun niteliğini bozmayacak bir madde ile kaplanması.

-Depo, herhangi bir bina ile bitişik yapılmaz ve çatısının bulunmaması.

-Depoya giren ve çıkan sudan numune almak ve giren suyun debisini ölçmek için gerekli tertibatın bulunmasına,

-Depo gözlerinin havalandırılmasının sağlanması ve duvarlardan su ve başka maddelerin girmesinin önlenmesi için uygun bir havalandırma bacası bulunmasına,

- Depoya su girişi yapan, imlahaneye veren ve tahliyede kullanılan borular, depo içinde, su ile temas etmeyecek şekilde düzenlenmesine,

-Depo kapısını kilitli olmasına,

-Kapı ve pencerelerde sinek ve haşerelerin girmesini önleyici tedbir alınmasına,

–3 ayda bir depo genel temizliğinin yapılmasına,

-Deponun boya ve badanasının yapılmasına,

-Ayrıca suların niteliklerini değiştirmeyecek paslanmaz çelik ve benzeri maddeler ile yapılması, depolar ile su ile temas eden yüzeylerin epoksi gibi maddelerle kaplı çelik tanklar da kullanılabilir.

-Yerel yönetimlerce su ve kanalizasyon şebekesindeki bakım ve onarım çalışmalarının, Sağlık Müdürlüğü’ne bildirmesine,

- Yerel yönetimler su şebeke sisteminde olabilecek programlı veya programsız su kesintilerini öncelikli olarak Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesine,

- Yerel yönetimler su kaynaklı hastalıklarda sağlık teşkilatınca yapılan teknik uyarıların hemen yerine getirilmesine,

-Bulaşıcı ve salgın hastalıklara zamanında müdahale etmek ve etkin şekilde mücadele yürütmek için; Yerel yönetimlerce su şebeke sisteminin kaynak, depo, isale hattı, klorlama üniteleri vb. bilgileri içeren plan ve krokilerinin bir örneğinin Sağlık Müdürlüğü yetkililerine verilmesine,

-Su şebekesinde yapılan klorlamanın kaç noktadan yapıldığı, ne tür cihaz ve klorlama malzemesi kullanıldığı hususundaki bilgilerin Halk Sağlığı Müdürlüğüne bildirilmesine,

-Klorlama cihazının günün 24 saatinde mutlaka çalışır durumda bulunması gerekmektedir.

-Bitme, bozulma, onarım vb. nedenlerle klorlamada eksiklik olmaması için klorlama cihazlarının ve klorun yedekli olması sağlanmalıdır.

-İsale hattında kullanılan malzeme suyun niteliğini bozmayacak bir maddeden yapılmış olması gerekmektedir.

- Yapılan kontrollerde kirli bulunan içme ve kullanma sularının kirlilik nedenlerinin araştırılması, kirlilik odak noktaları tespit edilerek izale edilmesi; kirliliği giderilinceye kadar bu su kaynaklarının kullanımına engel olunması; gerekli durumlarda mahalli yayın organları ile halka duyurulmasına,


  1. Havaların ısınmasıyla birlikte vektör ve haşere kontrolü için; haşere ve vektörlerle mücadelede doğal yaşama uygun ilaçların tercih edilmesine, ilaçlama ekibinde yer alan personelin ilaçlama konusunda eğitimli olmasına, halk sağlığı alanında kullanılan ilaçların Sağlık Bakanlığından ruhsatlı olmasına, hedef canlıya hitap eden ilaçların kullanılmasına,
  1. İlimiz Şırnak, Cizre, Silopi ve İdil Devlet Hastanelerine son 3 ay içinde 933 yanık vakası başvurusu yapıldığı tespit edilmiştir. Vaka sayısının fazla olması göz önüne alınarak tüm İl Genelinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde İl Halk Sağlığı Müdürlüğünün desteğiyle tüm İlk ve Orta Öğretim Okullarında ev kazalarının önlenmesi konusunda eğitim çalışmalarının yapılmasına,


Alınan kararların tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilmesine, başta İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer resmi kurumların internet sayfalarında yayınlanmasına ve yerel basın yoluyla halkın bilgilendirilmesine; oybirliğiyle karar verilmiştir.


BAŞKANTurgay İLHAN

Vali a.

Vali Yardımcısı

ÜYEÜYEÜYE

Dr. Esin YILMAZ ASLAN

Toplum Sağlığı Merkezi

Sorumlu Tabibi

Uzm. Dr. Mithat GÖKAY

Şırnak Devlet Hastanesi

Başhekim Yardımcısı

Berat MELİK

İl Gıda Tarım ve Hay. Müd.

Gıda ve Yem Şube Müdür V.
ÜYEÜYEÜYE

Abdullah ÖĞMEN

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Müdür Yardımcısı


Fatma ÜNAL

Çevre ve Şehircilik İl Müd. İmar ve İsk.Yapı Kop.Şube Müd.V.

İsmail İKE

Şırnak Belediye Başkanlığı

Zabıta Müdür V.

ÜYEÜYE

ÜYE

İhsan Süreyya YILDIZ

İl Özel İdaresi

Çevre Mühendisi

Nil ERTEKİN

Halk Sağlığı Laboratuvar

Müdür V.

Nejla ÖZTÜRK

İl Halk Sağlığı Müdürlüğü

Bulaşıcı, Çevre ve Çalışan Sağ.Br.Add document to your blog or website

Similar:

Şırnak Halk Sağlığı Müdürlüğü iconT. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Şırnak Halk Sağlığı Müdürlüğü İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı

Şırnak Halk Sağlığı Müdürlüğü iconT. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Şırnak Halk Sağlığı Müdürlüğü Karar Tarihi

Şırnak Halk Sağlığı Müdürlüğü iconT. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Şırnak Halk Sağlığı Müdürlüğü Karar Tarihi

Şırnak Halk Sağlığı Müdürlüğü iconİzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü, Çalışan Sağlığı Hizmetleri Birimi

Şırnak Halk Sağlığı Müdürlüğü iconHALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Şırnak Halk Sağlığı Müdürlüğü iconİl Halk Sağlığı Müdürlüğü

Şırnak Halk Sağlığı Müdürlüğü iconVAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Şırnak Halk Sağlığı Müdürlüğü iconAKSARAY HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Şırnak Halk Sağlığı Müdürlüğü iconBİNGÖL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Şırnak Halk Sağlığı Müdürlüğü iconKİLİS HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page