P İSTEM: Sabit veya hareketli makaralardan oluşan düzeneklere sistem denir. F F F F P
Indir 42.03 Kb.
TitleP İSTEM: Sabit veya hareketli makaralardan oluşan düzeneklere sistem denir. F F F F P
Date conversion14.12.2012
Size42.03 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.vizirvizir.net/dersnotu/fizik/fizik_146.doc
BASİT MAKİNELER


Üzerine uygulanan kuvvetin doğrultu , yön , şiddet ve uygulama noktasını değişikliğe uğratarak bir yük üzerindeki işin daha kolay yapılmasını sağlayan alete BASİT MAKİNE denir.

Basit makinelerde ; Kuvvet Kazancı = K.K =NOT: * Hiçbir basit makinede işten kazanç yoktur. Yükün yaptığı iş kuvvetin yaptığı işe eşittir.

*Kuvvetten ne kadar kazanç varsa yoldan da o kadar kayıp vardır.


Kuvvet . Kuvvet Kolu = Yük . Yük Kolu

KALDIRAÇ


1- Destek ortada ise : 2- Destek uçta ise:

P

F F

X Y X Y


P . X = F . Y

P . X = F . Y

ÖRNEK:

P . 2 = F . 3 30 . 2 = F . 3 F=? P=30 N 60 = F . 3

F = 20 N


ÖRNEK:

F/P oranı 2 ve çubuğun uzunluğu 6 m olduğuna

P göre yükün destekten uzaklığı kaç metredir?
F


MAKARALAR


SABİT MAKARALAR: Kuvvetten HAREKETLİ MAKARALAR:

bir kazanç yoktur. Kuvvet kazancı 2 dir. Yükün

Sadece kuvvetin yaptığı iş kuvvetin yönü değişir. F F yaptığı işe eşittir.


P = 2F

F


P
S

P

İSTEM:
Sabit veya hareketli makaralardan oluşan düzeneklere sistem denir.
F F F F

P

F 2F 2F


4F P = 4F


PALANGA


P
Hareketli ve sabit makaralardan oluşur.
İp aşağıdan İp yukarıdan

sarılmışsa ; sarılmışsa

F F


P

F =


Mak.say.P

F =


Mak.say.+1

P
SİSTEM


ÖRNEKLER:
F
F
F


P

P

P = 2F P = 8F P = 4FP

1 Sabit , 1 Hareketli 3 hareketli makaradan 1 sabit ve 2 hareketli maka-

makaradan oluşuyor. oluşuyor. Kuvvetten radan oluşuyor. Kuvvetten

Kuvvetten kazanç =2 kazanç =2.2.2 = 8 kazanç = 2.2.1 = 4

ÇIKRIK

Sabit ve sürtünmesiz eksen etrafında

dönebilen sisteme ÇIKRIK denir.

Kuvvet.Kuvvet Kolu = Yük.Yük Kolu


F . R = P . r

R: Büyük dairenin yarıçapı F

r : Küçük dairenin yarıçapı P


ÖRNEK: Büyük silindirin yarıçapı 80 cm olan bir çıkrıkta ÇÖZÜM: F = 30 N F . R = P . r

30 N kuvvet uygulayarak 150 N ‘luk yükü çekmek için P = 150 N 30 . 80 = 150 . r

çıkrıkta bulunan küçük silindirin yarıçapı ne olmalıdır? R = 80 cm 2400 = 150 . r

r = ? r = 16 cm


EĞİK DÜZLEM


F . L = P . h
L EĞİM = m = h / L

F = m . P

F

hVİDA F
Bir silindir etrafına sarılan eğik düzlemdir.

Vida da ard arda gelen iki çıkıntı arasındaki

uzaklığa vida adımı denir. a

V
F . 2.II.r = P . a
ida tam bir dönüş yaptığında bir vida adımı ilerler.

r = vidanın yarıçapı

a = vida adımı
ÖRNEK : Bir vidalı çivinin boyu 5 cm’dir. Bu vida 20 defa döndüğünde tamamen tahtaya giriyor. P

Buna göre vida adımını bulunuz.

ÇÖZÜM : 20 dönüşte 5 cm ilerlerse 1 dönüşte a kadar ilerler20 . a = 1 . 5

a = 0 , 25 cm

DİŞLİ ÇARKLAR

Üzerlerinde dişler bulunan silindirlerdir.
Şekilde verilen dişlilerin dönme sayıları diş sayıları

veya yarıçapları ters orantılıdır. Yani diş sayısı fazla

dönme sayısı azdır. Aynı şekilde yarıçapı fazla olan

dişli az dönüş yapar. A B

ÖRNEK : Bir bisikletlinin pedal dişli sayısı 45 ; tekerlekteki ÇÖZÜM: 15 dişli 60 dönüş yaparsa

dişli sayısı 15’dir. Tekerlek 60 defa döndüğünde pedal kaç 45 dişli X defa döner

kez çevrilmelidir?

45 . X = 15 . 60

X = 20 dönüş yapar.

NOT : Dişlilerin diğer bir özeliği de hareketi istenilen yöne iletmelerdir.

Yukarıdaki A dişlisinin yönüyle B dişlisinin yönü birbirine zıttır.

Add document to your blog or website

Similar:

P İSTEM: Sabit veya hareketli makaralardan oluşan düzeneklere sistem denir. F F F F P iconAynı cins atomlardan oluşan kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılamayan veya birleşim yoluyla elde edilemeyen saf maddelere denir

P İSTEM: Sabit veya hareketli makaralardan oluşan düzeneklere sistem denir. F F F F P icon7 — Gaz emme duyarlığı
Trafonda daha ziyade tek veya ayrı ayrı noktalarda kırmızımtırak ve hareketli bir ışık yolu oluşur. Yağ içinde katı izolasyon maddelerinin...

P İSTEM: Sabit veya hareketli makaralardan oluşan düzeneklere sistem denir. F F F F P iconAğzımızın bir hareketi ile çıkan ses veya ses topluluğuna hece denir. Bir sözcüğü, her hecesinde bir sesli harf olacak şekilde seslendirmeye veya yazmaya heceleme denir. Örnek

P İSTEM: Sabit veya hareketli makaralardan oluşan düzeneklere sistem denir. F F F F P icon2-Oluşan üreme hücreleri n sayıda kromozom içerdiği için, döllenme sonucu oluşan zigot 2n kromozoma sahiptir. Bu şekilde, canlılarda nesiller boyunca kromozom sayısının sabit kalması sağlanır

P İSTEM: Sabit veya hareketli makaralardan oluşan düzeneklere sistem denir. F F F F P iconİki noktası ya da en az bir noktası sabit olan cisimlere bir kuvvet uygulandığında, cisim sabit bir nokta veya eksen etrafında dönme hareketi yapar

P İSTEM: Sabit veya hareketli makaralardan oluşan düzeneklere sistem denir. F F F F P iconBir işi daha kolay yapabilmek için kullanılan düzeneklere basit makineler denir. Bu basit makineler kuvvetin doğrultusunu, yönünü ve değerini değiştirerek

P İSTEM: Sabit veya hareketli makaralardan oluşan düzeneklere sistem denir. F F F F P iconTek bir hücreden mitoz bölünmeyle oluşan bir dizi hücre, tek bir atadan aseksüel üremeyle oluşan birey veya popülasyondur. Klonlama üç değişik başlık altında

P İSTEM: Sabit veya hareketli makaralardan oluşan düzeneklere sistem denir. F F F F P iconMonitörde hareketli ya da sabit resim olarak algılananlar aslında tek karelik resimlerdir. Bu tek karelik resimler satır satır oluşturulmuştur ve saniyede kere

P İSTEM: Sabit veya hareketli makaralardan oluşan düzeneklere sistem denir. F F F F P iconBir cismin sabit bir noktaya göre zamanla yer değiştirmesine “hareket” denir

P İSTEM: Sabit veya hareketli makaralardan oluşan düzeneklere sistem denir. F F F F P iconHAREKET Çevremize baktığımızda birçok hareketli cisim görebiliriz. Cismin konumunun değişmesine hareket denir

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page