B Bu Çalışmanın Sonunda Şunları Kavramış Olmanız Gerekir
Indir 221.4 Kb.
TitleB Bu Çalışmanın Sonunda Şunları Kavramış Olmanız Gerekir
Page5/6
Date conversion14.12.2012
Size221.4 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.adanahod.com/FileUpload/ds122216/File/basitmakinalar.doc
1   2   3   4   5   6

KASNAKLARKasnaklarda dişli çarklardan farklı olan, dişlerinin olmayışıdır.Ayrıca kasnaklar aynı ve zıt yönde hareket edebilirler ;
Aynı yönlü hareket Zıt yönlü hareketUYARI : Kasnakların bu özelliklerinin dışındaki bütün özellikleri ve hesaplamaları, dişli çarklarla aynıdır.
ÖRNEK :

3r 2r

II

X


r I


Kayışla birleştirilmiş X,Y,Z,T makaralarının yarıçapları sırayla r,r,3r,2r ve Y makarası Z üzerine perçinlenmiştir. X makarası ok yönünde 6 dönme yaparsa T makarası hangi yönde kaç dönme yapar ?


ÇÖZÜM : Önce dönüş yönlerini bulalım ;

Z ve Y makaraları aynı merkezli oldukları için aynı yönde dönerler. Z ve Y makaraları X makarası ile doğru bağlandıkları için onlar da X’in döndüğü yönde dönerler. Y ve T çapraz bağlandıkları için dönme yönleri ters olur. T makarası X’in tersi yönünde yani II yönünde döner.

Dönüş sayılarına gelince ;

r yarıçaplı X makarası 6 tur dönünce , ona kayışla bağlı olan 3r yarıçaplı Z makarası ;

nx . rx = nz . rz

6 . r = nz . 3r ⇒ nz = 2 tur olur.

Z makarası 2 tur döndüğü zaman aynı merkezli olan Y de 2 tur döner. Y 2 tur döndüğünde T nin dönüş sayısı ;

ny . ry = nt . rt

2 . r = nt . 2r ⇒ nt = 1 tur olur.

Sonuç olarak , T makarası II yönünde 1 dönme yapar.


VİDA


iki yüzeyi birbirine bağlamakta kullanılan ve bir silindir üzerine sarılmış eğik düzlemdir.

L


a a = Vida adımı

L = Vida kolu uzunluğuF . 2 л . L = P . a


P


Genel Özellikleri :

1 – Vidalarda kuvvetten kazanç, yoldan kayıp vardır.

2 – Kuvvet kazancı kadar yoldan kayıp vardır.

3 – Vida kolu bir tam dönme yapınca ( 360˚ ) , vida 1 adım ilerler. Yani, bir tam tur döndürülen vidanın alacağı yol ( Cisme gireceği derinlik ) vida adımı kadardır.


ÖRNEK : Vida adımı 0,5 mm olan bir vida, kalınlığı 4 cm olan tahtaya tamamen batırılmak isteniyor. Bunun için vida kolu kaç tur döndürülmelidir ?


ÇÖZÜM : Bu tip soruları çözerken öncelikli yapmamız gereken birimler arasındaki uyumu sağlamaktır. Bunun için de ya mm’yi cm’ye, ya da cm’yi mm’ye çevirmeliyiz.


4 cm = 40 mm

I YOL :Vida kolunun bir tam tur dönmesiyle vida 1 adım ilerleyeceğinden ;


1 turda 0,5 mm ilerlerse

x 40 mm


x = 40 : 0,5 = 80 tur dönmesi gerekir.


II YOL :


Yol = Dönme sayısı x vida adımı


40 mm = Dönme sayısı x 0,5 mm


Dönme sayısı = tur dönmelidir.


ÇALISMA NOTLARI

......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................


ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ


Bu testin amacı , konuyu tarayarak konu tekrarını sağlamak ve öğrenilen bilgileri pekiştirmektir. Bilgi eksikliklerinizi gidermeniz için , test bitiminde soruların çözümleri verilmiştir.


ÖRNEK 1 .
16 newtonluk bir cisim şekildeki gibi dengelenmiştir. Makaraların ağırlığı ve sürtünmeler önemsiz olduğuna göre F kuvveti kaç newtondur ?


A ) 4 B ) 6

C ) 8 D ) 16


ÖRNEK 2 .


Şekildeki makara düzeneği dengededir. Makaraların her birinin ağırlığı 2 N olduğuna göre F kuvveti kaç N’ dur ?

( Sürtünme yok )


A ) 4 B ) 5

C ) 6 D ) 7


ÖRNEK 3 .
Şekildeki düzenekte F kuvveti aşağı doğru 6 m giderse, P yükü kaç metre yükselir ?


A ) 2 B ) 3

C ) 6 D ) 12


ÖRNEK 4 . Bir apartmanın 8. katında çalışan inşaat işçisi, bulunduğu kata yerde duran 200 kgf ağırlığındaki yükü çıkarmak istemektedir. İşçi bulunduğu yerde en fazla 40 kgf uygulayabildiğine göre, kullanacağı palanganın makara sayısı en az kaç tane olmalıdır ?


A ) 4 B ) 5 C ) 6 D ) 8


ÖRNEK 5 . Bir palanga ile, yükü 30 cm yukarıya kaldırmak için, kuvvetin uygulandığı ipin 150 cm çekilmesi gerektiğine göre yükün ağırlığı kuvvetin kaç katıdır ?


A ) 3 B ) 4 C ) 5 D ) 8


ÖRNEK 6 .
Bir kaldıraçta 50 N luk yük 20 N luk bir kuvvetle kaldırılıyor.

Çubuğun ağırlığı önemsiz olduğuna göre destek nereye konmalıdır ?


A ) M da B ) O da

C ) K da D ) L de


ÖRNEK 7 .
Eşit bölmeli ağırlıksız bir KL çubuğu şekildeki gibi dengededir. Buna göre oranı nedir ?


A ) B ) C ) D ) 2


ÖRNEK 8 . Boyu 20 cm olan bir civatanın vida adımı 4mm’dir. Civatanın bir ağaca tam olarak gömülebilmesi için kaç kez döndürülmesi gerekir ?


A ) 25 B ) 50 C ) 80 D ) 200


ÖRNEK 9 . Bir vida 10 dönme yapınca 5 cm yol alıyor. Bu vidanın vida adımı kaç mm’dir ?


A ) 2 B ) 5 C ) 10 D ) 50


ÖRNEK 10 .

4r ve 2r yarı çaplı dişlilerin merkezine r yarı çaplı silindir kaynak yapılmıştır. 4r yarı çaplı dişli ok yönünde döndürülerk P1 cismi 1 metre yükseltiliyor. Bu sürede P2 nin hareketi için ne söylenebilir ?


A ) 1 m yükselir. B ) 2 m yükselir.

C ) 1 m alçalır. D ) 2 m alçalır.


ÖRNEK 11 . Pedal dişlisi 60, arka tekerlek dişlisi 12 olan bir bisikletin arka tekerleğinin tam bir tur yapması için pedal kaç defa döndürülmelidir ?


A ) 5 B ) C ) 6 D )

ÖRNEK 12 .


r yarı çaplı tekerlek 3r yarı çaplı tekerlek üzerine perçinlenmiştir. O noktasından geçen dönme ekseni sürtünmesiz olduğuna göre oranı nedir ?

( Cisim dengededir. )


A ) B ) 1 C ) 2 D ) 3


ÖRNEK 13 .

Şekildeki çıkrık sisteminde P yükünün sarıldığı silindirin yarı çapı r, Kuvvetin uygulandığı silindirin yarı çapı ise 3r dir.Sistem dengede olduğuna göre oranı nedir ?


A ) B ) C ) 1 D ) 3


ÖRNEK 14 .

Şekildeki kasnaklardan K ve L birlikte dönmektedir. M kasnağı 3 dönme yaparsa K kasnağı kaç dönme yapar ?


A ) 8 B ) 6 C ) 4 D ) 3


ÖRNEK 15 .


Şekildeki dişlinin yarı çapı 2r, dişli üzerine perçinlenmiş makaranın yarı çarı da r dir. Dişli K’dan L’ye dönerek giderse, P yükü kaç cm yükselir ?


A ) 15 B ) 30 C ) 45 D ) 60


ÖRNEK 16 .

Yarı çapları şekildeki gibi belirtilen X,Y ve Z tekerleri kayışlarla birbirine bağlanmıştır. X tekeri bir tam dönme yaptığında,Z tekeri 2 tam dönme yapıyor.

Y tekerinin yarı çapı yarıya indirilirse, X bir tam dönme yaptığında, Z kaç tam dönme yapar?


A ) B ) 1 C ) 2 D ) 4


ÖRNEK 17 .


P1, P2 cisimleri şekildeki gibi dengededir. Eğik düzlemin oranı tür.P1 cismi

6 N olduğuna göre P2 cismi kaç N’dur ?

( Makaranın ağırlığı ve sürtünme önemsenmeyecektir. )


A ) 1,5 B ) 3 C ) 6 D ) 8


ÖRNEK 18 .


Şekildeki sürtünmesiz eğik düzlemde bulunan P yükü 30 N ağırlığındaki G yükü ile dengelenmiştir. Buna göre P yükü kaç N’dur ?

( Sin 30 = )


A ) 60 B ) 50 C ) 40 D ) 30


ÖRNEK 19 .
Yukarıdaki sistemde AB ve CD çubukları türdeş olup, eşit bölmelidir. Sistemdeki çubukların her ikisi de yere paralel durduğuna göre X kaçtır ?

( Çubukların ağırlığı ihmal edilecektir. )


A ) 5 B ) 10 C ) 15 D ) 20


( 1992 FL )


ÖRNEK 20 .


Şekildeki sistemde AB =300 cm ve OB = 270 cm’dir.

Buna göre F2 kuvveti kaç Newton olur ?


A ) 30 B ) 25 C ) 10 D ) 5


ÇÖZÜMLER


ÇÖZÜM 1 . Bu tip sorularda çözüm yapılırken bir uçtan başlayıp sona doğru gitmek en garanti yoldur. Biz de çözüme yükten başlayalım.

16 N’luk P yükü 2 iple, bir başka ifadeyle hareketli makarayla dengelenmiştir.

Hareketli makaralarda

F = olduğundan ;

F = N olur.

Diğer makara sabit olduğundan herhangi bir kazanç sağlamaz. O yüzden F = 8 N olur.


Doğru cevap ( C ) seçeneğidir.


ÇÖZÜM 2 .

Şekildeki makaraları numaralandıracak olursak ; 2 ve 3 nolu makaralar "hareketli", 1 nolu makara ise "sabittir." Bizden F kuvvetini istediği için, yine işleme aşağıdan başlayalım.


NOT : Makara ağırlıkları, hesaplamalarda sadece hareketli makaralarda dikkate alınır.

 En alttaki makaraya aşağı doğru kendi ağırlığı ve makara ağırlığı etki ettiğinden ;

10 + 2 = 12 N olur.

Makara hareketli olduğu için ;

12 :2 = 6 N dur.

 2 nolu makara da hareketlidir. O yüzden alttan etki eden kuvvetin yanı sıra kendi ağırlığı da hesaba katılır ;

6 + 2 = 8 N olur. Hareketli olduğu için kuvvetten yarı yarıya kazanç sağlayacağından ;

8 : 2 = 4 N dur.

 2 numaralı makara 3 numaralı sabit makaraya bağlıdır. Sabit makaralarda kuvvet kazancı olmadığı için

F = 4 N dur.


Doğru cevap ( A ) seçeneğidir.


ÇÖZÜM 3 . Basit makinalarda kuvvet kazancı kadar yoldan kayıp vardır. O yüzden bu soruda önce kuvvet kazancını bulmamız gerekir.

Şekle bakıldığında palanganın iki makaralı ve kuvvetin yönünün aşağı doğru olduğu görülür.Bu durumda ;

F = bağıntısı kullanılır. Bağıntıdan da anlaşılacağı gibi, P yükünün yarısı kadarlık bir kuvvetle yük yukarı çekilir. Yani ;

Kuvvet kazancı = dir. Kuvvet kazancının 2 olmasıyla yol kaybı da 2 olacağından, F kuvveti 6 m yol aldığında P yükü 3 m yukarı çıkacaktır.


Doğru cevap ( B ) seçeneğidir.


ÇÖZÜM 4 . İşçi yükü 8. kata çıkarmak istiyor yani uygulanan kuvvetin yönü yukarıya doğrudur. Bu durumda ;

bağıntısı kullanılır.40 M.S.x 40 = 200

40 M.S. = 200 – 40

40 M.S. = 160

M.S. adet

Doğru cevap ( A ) seçeneğidir.

ÇÖZÜM 5 .

Kuvvetin aldığı yolun yükün aldığı yola oranı bize yol kaybını verecektir.

Yol kaybı 5 olduğuna göre kuvvet kazancı da 5 demektir.

KK = bağıntısından da anlaşılacağı gibi, P yükü F kuvvetinden 5 kat daha büyüktür.


Doğru cevap ( C ) seçeneğidir.


ÇÖZÜM 6 . Kaldıraçlar için genel bağıntı ;


Yük x Yük kolu = Kuvvet x Kuvvet kolu


50 . X = 20 . Y ⇒ 50 X = 20 Y

Bu durumda X 1 iken Y 2,5 olur. Çubuk 7 eşit parçadan oluştuğu için ;

X 2 birim , Y de 5 birim olmalıdır.
Doğru cevap ( C ) seçeneğidir.


ÇÖZÜM 7 .


Yük x yük kolu = kuvvet x kuvvet kolu

P . 2 = F . 4

P = 2F

bulunur.


Doğru cevap ( C ) seçeneğidir.


ÇÖZÜM 8 .

Yol = dönme sayısı x vida adımı

Vida adımı = 4mm = 0,4 cm

Dönme sayısı olur.

Doğru cevap ( B ) seçeneğidir.


Not : Vida ile ilgili sorularda genelde birimler birbirine uyumsuz sorulmaktadır. Doğru sonuca ulaşmak için birimler arasındaki uyum mutlaka sağlanmalıdır.


ÇÖZÜM 9 .


Yol = Dönme sayısı x vida adım

5 cm = 10 x vida adımı

vida adımı = cm.

bize mm cinsinden sorduğu için ;


0,5 cm = 5 mm


Doğru cevap ( B ) seçeneğidir.


ÇÖZÜM 10 .

Şekilde de görüldüğü gibi dişliler ters yönde dönerler. Bu durumda P1 yükselirken P2 alçalır. Küçük dişlinin yarı çapı büyük dişlinin yarı çapının yarısına eşit olduğundan, dönme sayısı 2 katıdır. İplerin bağlı olduğu silindirlerin yarı çapları eşit olduğundan çevreleri de eşittir. Ama onların bağlı olduğu dişlilerin dönüş sayıları dolayısıyla da iplerin bağlı olduğu silindirlerin dönüş sayıları da farklı olur. Buna göre, P1 1m yükselirken P2 2m alçalır.


Doğru cevap (D ) seçeneğidir.


ÇÖZÜM 11 . Arka tekerleğin bir tam tur dönmesi için, aynı eksenli arka dişlini de bir tam tur dönmesi gerekir.


NOT : Dişlilerde yarı çap ve diş sayısı birbirinin yerine kullanılabilir.


n1 = Pedalın tur sayısı

r1 = Pedalın diş sayısı

n2 = Arka dişlinin tur sayısı

r2 = Arka dişlinin diş sayısı


n1 . r1 = n2 . r2


n1 . 60 = 1 . 12

n1 = tur döndürülmelidir.


Doğru cevap ( B ) seçeneği.


ÇÖZÜM 12 .
F . R = P . r

F . 2r = P . r

P = 2F


bulunur.


Doğru cevap ( C ) seçeneğidir.


ÇÖZÜM 13 .

F . R = P . r


F .3r = P . r


3F = P


bulunur.


Doğru cevap ( D ) seçeneğidir.


ÇÖZÜM 14 .
Dönme sayısı yarı çap ile ters orantılıdır.


M 3 tam tur dönerse,

K 6 tam dönme yapar.

K ile L aynı merkezli olduklarından, dönüş yönleri ve sayıları da aynı olur. Yani L de 6 tam tur döner.


Doğru cevap ( B ) seçeneğidir.


ÇÖZÜM 15 .
Bu tip soruları çözerken olayları çok iyi görüp, bazı kavramlara değer verilmelidir. Örneğin 2r yarı çaplı dişlinin çevresine 10 cm dersek , r yarı çaplı makaranın çevresi de 5 cm olur.

Dişli 60 cm’lik yolu 6 tam turda giderse, aynı eksenli olan r yarı çaplı makara da 6 tam turda gider.

 6 tam tur sonunda makara üzerine 30 cm ip sarılır. ( Çevresini 5 cm kabul ettiğimizden dolayı )

 K dan L ye gelirken de ipi 60 cm çeker.

Yani ipi , ilerlerken + dönerken = 90 cm çeker

P yükünün ne kadar yol alacağına gelince :

P yükü şekilde de görüldüğü gibi hareketli bir makaraya bağlanmıştır ve hareketli makaralarda yoldan yarı yarıya kayıp vardı. Bu durumda, yükün bağlı olduğu ip 90 cm çekildiğinde yük, yol alır.


Doğru cevap ( C ) seçeneğidir.


ÇÖZÜM 16 .

Şekilde Y tekeri dönme hareketini iletmekle görevlidir. X ve Z tekerlerinin birbirine göre dönüş sayılarını etkilemez. O nedenle Z tekeri de 2 tam tur dönüş yapar. Biraz daha açıklarsak ; X’in 1 turluk dönüşüne karşılık,

Y = R iken, Y 4 tur ve Z 2 tur döner.

Y = R iken , Y 8 tur ve Z yine 2 tur döner.

Doğru cevap ( C ) seçeneğidir.


ÇÖZÜM 17 .

İpi geren kuvvet F ise :

F = P1.


F = = 4N olur.

Yükün bağlı olduğu makara hareketli olduğundan, bir başka ifadeyle makarayı 2F’lik kuvvet gengelediğinden ;

P2 = F +F

P2 = 4 + 4 = 8 N olur.


Doğru cevap ( D ) seçeneğidir.


ÇÖZÜM 18 . 17. soruyla bu sorunun çözüm mantığı aynıdır. Bu tip soruları ayrıca şu mantıkla da çözebiliriz :


Eğim = sin olduğundan ,


den h = 1 ve L = 2 düşünebiliriz.

G yükünün uyguladığı 30N’luk kuvveti direkt olarak P yükünü dengeleyen F kuvveti olarak düşünebiliriz. Bu durumda ;

F . L = P . h

30 . 2 = P .1


P = 60 N bulunur.


II YOL : F = P . sin30 ( Denge şartı )

30 = P .

P = 60N bulunur.


Doğru cevap ( A ) seçeneğidir.


ÇÖZÜM 19 .
CD ve AB çubuklarını ayrı ayrı birer kaldıraç olarak görebiliriz. Burada T1’i CD çubuğu için ve T2’yi de AB çubuğu için destek noktası olarak düşünecek olursak ,

CD çubuğu için ;

F . x = P . y

5 . 2 = Y . 4

4Y = 10

Y = 2,5 kg olur.

T1 , CD’ye asılı bulunan 5 kg ve Y’nin dengeleyicisi durumunda olduğundan :

T1 = 5 + 2,5 = 7,5

AB çubuğu için ;

T1 . 4 = X . 2

7,5 . 2 = 2 . X

30 = 2X ⇒ X = 15 kg bulunur

Doğru cevap ( C ) seçeneğidir.

ÇÖZÜM 20 .


1. ADIM : AB çubuğunu dengeleyen kuvveti bulalım :


Yük . yük kolu = Kuvvet . Kuvvet kolu


90 . ( 300- 270 ) = 270 . X


90 . 30 = 270X


X =


Makaraların her ikisi de sabit olduğundan herhangi bir kuvvet kazancı söz konusu değildir. Bu nedenle ,

X = F2 = 10 N olur.

Doğru cevap ( C ) seçeneğidir.


TEST 1


1 .P

P yükü üç sistemde şekildeki gibi dengede olduğuna göre, F1, F2 ve F3 kuvvetleri arasında nasıl bir bağıntı vardır?


A) F12=F3 B) F1>F2=F3

C) F1=F2=F3 D) F1=F2>F3

2 .


Şekildeki kaldıraçta = 4 olduğuna göre 80 N’luk yükü kaldırabilen en küçük F kuvveti değeri kaç N’dur?


A) 40 B) 32 C) 20 D) 16


3 .


Şekildeki eşit bölmeli homojen çubuğun ağırlığı P ve F kuvveti ile dengededir. Buna göre F kuvveti kaç P’dir?


A) 10P B) 8P C) 6P D) 4P


4 .


Şekildeki sistemde P yükünün 72 cm yükselmesi için B dişlisi hangi yönde kaç defa dönmelidir?


A ) I yönünde bir defa

B ) I yönünde iki defa

C ) II yönünde bir defa

D ) II yönünde iki defa


5 .

Şekildeki palangalarda P1 ve P2 yükleri aynı F kuvveti ile dengelendiğine göre oranı kaçtır? (Sürtünme ve makara ağırlıkları ihmal edilecektir.)


A) 1 B) 2 C) D)


6 .
A, B ve C kasnakları şekildeki gibi birbirine bağlanarak A kasnağı ok yönünde 2 tur döndürülürse C kasnağı hangi yönde kaç tur döner?

  1. I yönünde 8 tur.

  2. I yönünde 4 tur.

  3. II yönünde 8 tur.

  4. II yönünde 4 tur.7 . Şekildeki palanga sisteminde kullanılan her bir makaranın ağırlığı 10 N dir. Bu sistemde 80 N ağırlığındaki yükü makaralarla birlikte dengeleyen kuvvet F1, makara ağırlıkları önemsenmediğinde dengeleyen kuvvette F2’dir. Buna göre oranı nedir?


A) 1 B) C) D )


8.
Makara ağırlıkları ve sürtünmelerin önemsenmediği şekildeki sistemde 80 N luk yükü dengeleyen F kuvveti kaç N dur?


A) 40 B) 30 C) 20 D) 10


9 .
Şekildeki sistem dengede olduğuna göre F/P oranı kaçtır? ( Sürtünme, makara ve çubuk ağırlığı önemsizdir.)

A) B) C) 4 D) 5

10 .


Şekildeki sistem dengede olduğuna göre oranı kaçtır ?


A ) B ) C ) 2 D ) 3

I
11 .


Şekildeki makara sisteminde P yükünün 108 cm aşağı inmesi için A makarası hangi yönde kaç defa döndürülmelidir ?

( r = 3 cm , r = , =3)


A ) I yönünde 3 defa

B ) I yönünde 6 defa

C ) II yönünde 3 defa

D ) II yönünde 6 defa


12 . Adımı 0,5 mm olan vida 50 defa döndürülürse tahtaya tamamen gömüldüğüne göre vidanın boyu kaç cm’dir ?


A ) 0,1 B ) 10 C ) 2,5 D ) 25


13 . 2 cm boyundaki vida 20 dönüş sonunda, tahtaya tamamen girdiğine göre bu vidanın adımı kaç mm’dir ?


A ) 2 B ) 1,5 C ) 1 D ) 0,5

14 .

r

Şekildeki sistemde A kasnağı ok yönünde 4 tam tur dönerse C kasnağı hangi yönde kaç tur döner ?


A ) A ile aynı yönde 8 tur.

B ) A ile zıt yönde 8 tur.

C ) A ile aynı yönde 12 tur.

D ) A ile zıt yönde 12 tur.


15 .

Ağırlıkları 40 N olan makaralarla oluşturulan şekildeki sistem dengede olduğuna göre, F kuvveti kaç N’dur ?


A ) 120 B ) 100 C ) 80 D ) 60


16 . Aşağıda verilen basit makinalardan hangisinde yalnızca kuvvetin yönü değiştirilerek iş yapmada kolaylık sağlanır ?


A ) Hareketli makara B ) Çıkrık

C ) Sabit makara D ) Eğik düzlem


17. Basit makinalarla ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır ?


A ) Kuvvetten kazanç sağlanır.

B ) Yükten kazanç sağlanır.

C ) Yoldan kazanç sağlanır.

D ) İşten kazanç sağlanır.


18 . I – Terzi makası

II – Soba maşası

III – Kerpeten

IV – El arabası

Yukarıda verilen basit makinalardan hangileri tek taraflı kaldıraçtır ?


A ) Yalnız I B ) I ve II

C ) II ve IV D ) II ve III


19 . Aşağıdaki basit makinalardan hangisinde kuvvetten ve yoldan kazanç yoktur ?


A ) Sabit makara B ) Hareketli makara

C ) Çıkrık D ) Palanga


20 . I – Hareketli makaralarda harcanan kuvvet, kaldırılan yüke eşittir.

II – Hareketli makaralarda kuvvetten kazanılıp, yoldan kaybedilir.

III – Hareketli makaralarda yükün ağırlığı G ise, kuvvet G/2 olur.


Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur ?


A ) Yalnız II B ) II ve III

C ) Yalnız I D ) I , II ve III


TEST 21 . Bir çıkrıkta ipin sarıldığı silindirin yarı çapı 0,4 m, çıkrık kolunun uzunluğu 0,6 m’dir. Bu çıkrıkla 90 N’luk yükü çıkarmak için en az kaç N’luk kuvvet harcanmalıdır ?

( İpin ağırlığı ve sürtünme ihmal edilecek )


A ) 50 B ) 60 C ) 80 D ) 90


2 . Birbirini döndüren ve çaplarının oranı olan iki dişli çarktan küçüğü 4 devir yaparsa, büyüğü kaç devir yapar ?


A ) B ) 1 C ) 2 D ) 4


3 . 40 N’luk bir yükü 10 N’luk kuvvetle 3 metre yükseğe çıkarmak için kullanılacak eğik düzlemin boyu kaç metre olmalıdır ?


A ) 3 B ) 8 C ) 10 D ) 12

4 .


P yükü çıkrık ve kaldıraçta dengededir.

F1 = 12N olduğuna göre , F2 kaç N dur?


A ) 2 B ) 4 C )6 D ) 8


5 .


P yükü 3 şekilde de dengededir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

( Makaralar ağırlıksızdır. )


A ) F1 = F2 = F3 B ) F1 > F2 > F3

C ) F1 < F2 < F3 D ) F1 = F2 < F3


6 . Şekildeki X çarkının diş sayısı 10, Y çarkının diş sayısı 40 ve Z çarkının diş sayısı 20’dir. X çarkı I yönünde 4 tam devir yaparsa Z çarkı hangi yönde kaç devir yapar?


Yönü Devir sayısı

A ) I 2

B ) II 4

C ) II 2

D ) I 4


7 .

Şekildeki sistem dengede olduğuna göre F1, F2 ve F3 kuvvetlerinin büyüklükleri arasında nasıl bir ilişki vardır ? ( Eşit bölmeli homojen çubuğun ve makaraların ağırlığı önemsizdir. )


A ) F1 > F2 = F3 B ) F1 = F2 = F3

D ) F3 > F1 = F2 D ) F1 > F2 > F3

8 . Şekildeki düzenekte, P yükü F kuvveti ile dengede tutuluyor.

Yükü, daha küçük bir kuvvetle dengede tutabilmek için, aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır ?


I – Makaranın çapını küçültmek

II – İpler arasındaki açıyı büyütmek

III – İpler arasındaki açıyı küçültmek.


A ) Yalnız I B ) I ve II

C ) Yalnız III D ) I ve III

9 . Adımı a olan bir vida, şekilde gösterilen b uzunluğundaki kolun ucundan dik olarak uygulanan F kuvveti ile döndürülüyor.

Vidanın kuvvet kazancı aşağıda verilenlerden hangisine bağlıdır ?

I – Vida adımına

II – Kolun uzunluğuna

III – Birim zamandaki dönme sayısına


A ) Yalnız I B ) Yalnız III

C ) I ve II D ) I ve III


10 .

P

Sürtünmenin önemsenmediği şekillerdeki makaralarla ağırlıkları eşit P yükü, aynı h yüksekliğine çıkarılıyor.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?


A ) F1 = P dir.

B ) F2 = dir.

C ) F2 yerçekimine karşı daha fazla iş yapmıştır.

D ) F2 nin aldığı yol F1 in aldığının 2 katıdır.

11 . Aynı P yükü , eşit bölmeli homojen çubukla değişik biçimlerde kaldırılıyor. Hangisinde uygulanan kuvvet en küçüktür ?

( Çubukların ağırlığı önemsizdir. )

A ) B )


C ) D )

12 .


Şekildeki sistem dengededir. Buna göre, P yükü kaç N olur ?

( Eşit bölmeli homojen çubuğun ve makaranın ağırlığı önemsizdir. )


A ) 450 B ) 750

C ) 900 D ) 1500


13 . Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı kaldıraca örnektir ?


A ) Makas B ) Tahterevalli

C ) Eşit kollu terazi D ) El arabası


14 . Kapı anahtarı aşağıdaki basit makinalardan hangisine örnektir ?


A ) Eğik düzlem B ) Vida

C ) Çıkrık D ) Kaldıraç


15 . Bir palangada üç sabit ve üç hareketli makara vardır. Palangaya 750 kg yük yüklendiğinde, palanga ipinin ucuna 150 kg’lık başka bir kuvvet asılınca denge sağlanıyor.

Kullanılan palangadaki her makaranın ağırlığı kaç kg’dır ?


A ) 600 B ) 250

C ) 175 D ) 50


16 .


Şekildeki gibi 120 kg’lık yükü dengede tutan G1 ve G2 ağırlıkları ne kadardır ?


G1 G2

A ) 30 30

B ) 60 60

C ) 90 30

D ) 120 120

17. Şekildeki sistem dengededir. Eşit bölmelere ayrılmış homojen çubukların ağırlığı önemsiz olduğuna göre ,

X ve Y kaçar gramdır?


X Y

A ) 12 6

B ) 6 12

C ) 3 9

D ) 9 3


18 . Birbirini döndüren ve çapları oranı olan iki dişli çarktan küçüğü 3 devir yaptığında, büyüğü kaç devir yapar ?


A ) 2 B ) 1 C ) D )


19 .


X ve Y kasnakları kayışla birbirine bağlanmıştır. X kasnağı 1 dakikada 300 devir yapıyorsa, Y kasnağı 1,5 dakikada kaç devir yapar ?


A ) 100 B ) 150

C ) 200 D ) 450


20 .
Yarı çapları r, 2r ve 3r olan dişliler şekildeki gibi birbirine zincirle bağlıdır. X dişlisi ok yönünde 18 dönme yaparsa Z dişlisi hangi yönde kaç dönme yapar ?


A ) I yönünde 6 tur.

B ) II yönünde 6 tur.

C ) I yönünde 12 tur.

D ) II yönünde 12 tur.1   2   3   4   5   6

Similar:

B Bu Çalışmanın Sonunda Şunları Kavramış Olmanız Gerekir iconBaşarılı olabilmek, çalışmanın-emeğin karşılığını en iyi seviyede alabilmek verimli çalışmanın yollarının iyi bilinmesinden, uygulamalı ve programlı çalışma

B Bu Çalışmanın Sonunda Şunları Kavramış Olmanız Gerekir iconDÜŞLEDİĞİNİZ YERDE OLMANIZ DİLEĞİYLE

B Bu Çalışmanın Sonunda Şunları Kavramış Olmanız Gerekir iconMike Gane, “Baudrillard Live” başlıklı metnin girişinde “Foucault’yu Unutmak”la ilgili olarak şunları söylemektedir

B Bu Çalışmanın Sonunda Şunları Kavramış Olmanız Gerekir iconAdaylık süresinin ilk yılının sonunda olumsuz, ikinci yılının sonunda olumlu sicil alarak asıl memurluğa atanan memurların adaylıkta geçen sürelerinin

B Bu Çalışmanın Sonunda Şunları Kavramış Olmanız Gerekir iconYavuz Sultan Selim'in nedimlerinden Hasan Can, Tacü't-tevarîh adlı meşhur kitabın yazarı olan oğlu Hoca Saadettin Efendi'ye şunları anlatmıştır

B Bu Çalışmanın Sonunda Şunları Kavramış Olmanız Gerekir iconMecburi ilköğretim çağı 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter.” MADDE 2

B Bu Çalışmanın Sonunda Şunları Kavramış Olmanız Gerekir icon1Net Telekom çözüm ortağı olmanız durumunda 1Net Telekom’un Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından kendisine verilen lisanslar dâhilinde yasal biz zeminde

B Bu Çalışmanın Sonunda Şunları Kavramış Olmanız Gerekir iconTÜRK TURİZMİNİN BEKLENEN VE ARZU­LANAN SEVİYEYE GELEBİLMESİ İÇİN ULAŞTIRMA, KONAKLAMA VE PAZARLA­MAYI GELİŞTİRMENİN YANISIRA KENDMİZİ TANITMA KONUSUNDA ÇOK DAHA
«etkile­me dönemini» aşmadığını kabul etmemiz gerekir Türk tu­rizminin başarılı olabilmesi için ulaştırma, konaklama ve pazarlama...

B Bu Çalışmanın Sonunda Şunları Kavramış Olmanız Gerekir iconAhretteki hayat için hazırlanalım
«Bir kurbağa, mandayı görüp dedi: “Ben de manda olmak istiyorum”. Kurbağa şişti-şişti ve sonunda patladı. Allah, bunu kurbağa yarattı,...

B Bu Çalışmanın Sonunda Şunları Kavramış Olmanız Gerekir icon1 Çalışmanın Amacı

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page