ETKİNLİK ÖRNEĞİ Atatürk şiiri
Indir 52.81 Kb.
TitleETKİNLİK ÖRNEĞİ Atatürk şiiri
Date conversion14.04.2013
Size52.81 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.ogretimhane.com/wp-content/uploads/2011/10/5._sinif_3_ve_4._hafta1.doc
SERBEST EKİNLİKLERİ DERSİ GÜNLÜK PLÂNI 3. HAFTA


Süre: 40+40

DERS

SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ

SINIF

5

DERS

Şiir Okuma

KAZANIM

Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme.

BECERİ

  1. Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma

  2. Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama

Okunan ya da dinlenen şiiri yazma


BÖLÜM II:

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ


Sesli okuma , Soru – yanıt , Dinleme ve İzleme , Birlikte çalışmalar , Gözlem , Anlatım , Tartışma , Bireysel çalışmalar

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER


Ders kitapları , Belirli Günler ve Haftalar kitabı , Şiir kitapları

DERS ALANI

Okul, sınıf


ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

ETKİNLİK ÖRNEĞİ

Atatürk şiiri


Atatürk
Şimdi bir deniz varsa
Pamuk tarlaları
Rüzgârlar altında
Şimdi bir tren geçiyorsa ovalardan.


Buğday sarısı güneşte
Bir kuş uçuyorsa
Şimdi bir bayrak dalgalanıyorsa
Ay yıldızlı...

Yaşamak seninle güzel
Yaşamak bunun için büyük
Sevgili Atatürk.

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri

(Ödev, deney, problem çözme vb.)

Atatürk ile ilgili şiirleri bilip okuyabilmesi bireye neler kazandırır.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)
Özet

Öğrencilerin şiir okuma kabiliyetlerinin arttırılması için değişik şiirler bulup okumaları istendi.
BÖLÜM III

Ölçme-Değerlendirme:


Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

1.Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar


Drama

[!] Sınıfça bilinen ve çocukların gelişim seviyesine uygun değişik şiirler seçilebilir.
BÖLÜM IV

Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Öğrencilerin şiir okuma kabiliyetlerinin gelişmesi için değişik şiirlerle devam edilebilirSERBEST EKİNLİKLERİ DERSİ GÜNLÜK PLÂNI 3. HAFTA


Süre: 40 dakika

DERS

SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ

SINIF

5

DERS

Güzel Konuşma Ve Yazma:

Konuşma ve yazmanın günlük hayattaki yeri ve önemi.

KAZANIM

Dilin etkili kullanımının öneminin farkında oluş.BÖLÜM II:

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ


Sesli, sessiz okuma, araştırma.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER


Seviyelerine uygun öykü, masal, fıkra, şiir ve roman, tam öğrenme.

DERS ALANI

Okul, sınıf


ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

ETKİNLİK ÖRNEĞİ

Günlük konuşmalarımızda bağırırız, kızarız, iltifat ederiz, gülerek ağlayarak konuşunuz. Güzel konuşmak insana daha çok arkadaş kazandırın.Bireysel Öğrenme Etkinlikleri

(Ödev, deney, problem çözme vb.)

Güzel ve etkili konuşma becerilerinin olması bireye neler kazandırır.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)
Özet

Öğrencilerin kelime öğrenmesi ve bunları cümle içinde anlatmaları suretiyle anlatım kabiliyetleri geliştirildi.
BÖLÜM III

Ölçme-Değerlendirme:


Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme


1. Etkili konuşma, nasıl olur?

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar


Drama


BÖLÜM IV

Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Öğrencilerin düşünsel becerilerini geliştirmek için değişik olayları dinlemeleri, öğrenmeleri ve etkili biçimde anlatmaları istenebilir.SERBEST EKİNLİKLERİ DERSİ GÜNLÜK PLÂNI 4. HAFTA


Süre: 40+40

DERS

SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ

SINIF

5

DERS

Gözlem

KAZANIM

Sosyal ortamlar ve mekânlarda insan davranışlarıyla ilgili gözlem yapar.


BÖLÜM II:

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ


Gözlem, anlatım, soru cevap

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER


Gözlenecek mekan

DERS ALANI

Okul, sınıf


ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

ETKİNLİK ÖRNEĞİ

Gözlem


Sosyal ortamlar olarak hastane, düğün, okul, pazaryeri, kütüphane, park, otobüs, dolmuş, ev, sokak, tiyatro, lokanta, terminal vb. alınabilir.

Örneğin teneffüs saatinde öğrencilere teneffüs yapan öğrencileri gözlemeleri istenebilir gözlem sonuçları bir kağıda yazdırılarak okumaları istenir.

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri

(Ödev, deney, problem çözme vb.)

Gözlem yapabilme yeteneklerinin gelişmesi bireye neler kazandırır.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)

.

Özet

Öğrencilerin gözlem becerilerinin arttırılması için değişik gözlem yerleri seçilebilir.
BÖLÜM III

Ölçme-Değerlendirme:


Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme

Bu sınıfta öz değerlendirme, akran değerlendirme, derecelendirme ölçekleri, açık uçlu sorular, performans ödevleri kullanılarak değerlendirme yapılabilir.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar


Drama

[!] Türkçe, sosyal bilgiler ve fen ve teknoloji derslerinde de gözleme dayalı çalışmalar yapılır.
BÖLÜM IV

Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar

Öğrencilerin evde okulda sokakta ve ya gittikleri bir ortamda gözlem yapmaları istenir.SERBEST EKİNLİKLERİ DERSİ GÜNLÜK PLÂNI 4. HAFTA


Süre: 40+40 dakika

DERS

SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ

SINIF

5

DERS

Şarkı Söyleme

KAZANIM

Birlikte şarkı söyleyebilme, şarkı söylemeye istekli olabilme

BECERİ

Sevilen bir şarkıyı sınıfça söyleme


BÖLÜM II:

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ


İyi seslendirilmiş şarkı, türkü vb. örnekleri dinleme ve söyleme, birlikte çalışmalar, tekrar.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER


Müzik ders kitabı, müzik defteri, kasetçalar, kaset

DERS ALANI

Okul, sınıf


ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

ETKİNLİK ÖRNEĞİ

GEZSEN ANADOLUYU

TÜRKMEN KIZI


Türkmen kızı, türkmen kızı

Yanakları kan kırmızı(2)

Nazlı nazlı yürü fistanını sürü(2) (sekerek yürü,çömel)

Türmen kızı ekin biçer

Testisinden ayran içer(2)

Lıkır lıkır lıkır lıkır lıkır lıkır(2)


Türkmen kızı saçın tarar

Ayna düşmüş yerde arar(2)

Ayna nerde nerde(2)

Türkmen kızı inek sağar

İnek tepmiş dizin oğar(2)

Aman aman aman, benim halim yaman(2)

Türkmen kızı elma soyar

Elin kesmiş kanlar akar(2)

Lili lili lili lili lili lili (2)

Türkmen kızı aynaya bakar

Ayna düşmüş yerde arar(2)

Ayna nerde nerde, parçalanmış yerde(2)

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri

(Ödev, deney, problem çözme vb.)

Öğrencilere bireysel ve grupça söylettirilen şarkı ve türküler bireye neler kazandırır.

Grupla Öğrenme Etkinlikleri

(Proje, gezi, gözlem vb.)
Özet

Verilen şarkı sözleri öğrencilere söylettirilerek kavratılmaya çalışıldı.
BÖLÜM III

Ölçme-Değerlendirme:


Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme


1.Şarkı söyleme kurallarına dikkat ediyor mu?

2.Grup çalışmaları dinlenir, en güzel şarkı söyleyen grup seçilir, alkışlanır.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi/Açıklamalar


Drama


BÖLÜM IV

Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar


Mahmut BUCAKSınıf Öğretmeni
Zeliha SAYIN Müdür Yrd. ...../..../.... Uygundur.
Add document to your blog or website

Similar:

ETKİNLİK ÖRNEĞİ Atatürk şiiri iconETKİNLİK ÖRNEĞİ Kullanılacak Yöntem

ETKİNLİK ÖRNEĞİ Atatürk şiiri iconATATÜRK İNKİLAPLARI ETKİNLİK

ETKİNLİK ÖRNEĞİ Atatürk şiiri iconATATÜRK İNKİLAPLARI ETKİNLİK

ETKİNLİK ÖRNEĞİ Atatürk şiiri iconKapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı Bağlamında Geliştirilen Bir Etkinlik Örneği: Psikososyal Gelişim Alanları1

ETKİNLİK ÖRNEĞİ Atatürk şiiri iconTürk Dili, Türk Şiiri Özel Sayısı II (Divan Şiiri)

ETKİNLİK ÖRNEĞİ Atatürk şiiri iconSÖZLÜ BİLDİRİ ÖZET BAŞLIĞI: İlköğretim Öğretmen Adaylarının Program Yaklaşımlarının İncelenmesi: Atatürk Üniversitesi Örneği

ETKİNLİK ÖRNEĞİ Atatürk şiiri iconNazım Birimi : Şiiri oluşturan mısra gruplarına denir. Nazım birimi şiiri oluşturan yapı taşlarından biridir. Şiirdeki her bir satıra mısra denir. Tek mısralık

ETKİNLİK ÖRNEĞİ Atatürk şiiri icon! Etkinlikler yıllık plana göre sıraya konmuştur. Etkinlik numaraları dikkate alınmadan her etkinlik bir günlük plan olacak şekilde işlenecektir

ETKİNLİK ÖRNEĞİ Atatürk şiiri iconÖZET: Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile bu kuruma bağlı ve kamu tüzel kişiliğine haiz olan Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Atatürk Kültür

ETKİNLİK ÖRNEĞİ Atatürk şiiri iconOTUZBEŞ YAŞ ŞİİRİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page