Kompozisyon Bilgileri, Edebiyat Türleri, Bilimsel Araştırma ve Yazım Yöntemleri, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Cümlenin Öğeleri, Cümle :İncelemesi ve
Indir 45.95 Kb.
TitleKompozisyon Bilgileri, Edebiyat Türleri, Bilimsel Araştırma ve Yazım Yöntemleri, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Cümlenin Öğeleri, Cümle :İncelemesi ve
Date conversion15.04.2013
Size45.95 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://portal.firat.edu.tr/WebPortal/Disaridan/_TEMP/20110502142325830.doc

Bölüm

Elektrik Eğitimi Bölümü

Öğretim Yıl

2010-2011

Tarih


Ders Kodu

TDE102

Ders Adı

Türk Dili-II

Dönem/Yıl

Bahar / 1.Sınıf

AKTS Kredisi

2

Ders Dili

Türkçe

Durumu

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin Adresi
Kredi

Teori

Uygulama

Laboratuar

Sunum

Proje/Alan Çalışması

2

2

0


Öğretim Üyesi
Ders Yardımcısı

-----
Ders

İçeriği

Kompozisyon Bilgileri, Edebiyat Türleri, Bilimsel Araştırma ve Yazım Yöntemleri, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Cümlenin Öğeleri, Cümle :İncelemesi ve Uygulaması, Anlatım ve Cümle Bozuklukları ile İlgili Çalışmalar.
Ders Planı

Hafta

Konular

1

Şekil bilgisi (İsim kökleri, fiil kökleri, ikili kökler) Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Ayraç (parantez), köşeli ayraç.

2

Şekil bilgisi (Türk dilinde ekler; isimden isim yapan ekler, isimden fiil yapan ekler). Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Sayıların yazılışı.

3

Şekil Bilgisi (Fiilden isim yapan ekler, fiilden fiil yapan ekler). Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Düzeltme işareti.

4

Şekil bilgisi (Çekim ekleri; isimler gelen çekim ekleri, fiillere gelen çekim ekleri). Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Kesme işareti.

5

Kelime grupları. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Satır sonuna sığmayan kelimelerin yazılışı.

6

Kelime grupları. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Tırnak işareti.

7

Cümle (Cümlenin ögeleri; yüklem, özne, nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci). Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Üç nokta, eğik çizgi.

8

ARA SINAV

9

Cümle (Cümle çeşitleri; Basit cümle, birleşik cümle, sıralı cümle, bağlı cümle).

10

Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Kısa çizgi, uzun çizgi.

11

Cümle (Cümle çeşitleri, cümle tahlilleri) Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Yabancı özel adların yazılışı.

12

Anlatım bozuklukları. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Ünlem işareti.

13

Anlatım bozuklukları. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Mastar eklerin yazılışı.

14

Anlatım biçimleri. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Noktalama işaretlerinin uygulaması. İnceleme yazıları, anlatım biçimleri. Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Noktalama işaretlerinin uygulaması.

15

MAZERET SINAVI
Ders Kitapları

/Kaynakları

  • Üniversiteler için Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Nesrin Kaya, Ahmet Oyar, Yüksel Topaloğlu, Oğuzhan Durmus, Muharrem Özden, Ersin Özden, Levent Doğan, Kriter Yayınları, 2008, İstanbul
Yardımcı Kitaplar

  • Türk Dili, Kemal ATES, İmge Kitabevi Yayıncılık, İstanbul, 2007

  • Türkçe Sözlük, İmla Kılavuzu, Deyimler Sözlüğü, Atasözleri SözlüğüDeğerlendirme Ölçütleri

Adet

Adet

Yüzde (%)

Ara Sınavlar

1

40

Kısa Sınavlar

-

-

Ödevler

-

-

Projeler

-

-

Dönem Ödevi

-

-

Laboratuar

-

-

Diğer

-

-

Dönem Sonu Sınavı

1

60

Değerlendirme Ölçütleri Hakkındaİçerik Ağırlıkları Yüzdesi (%)

Matematik ve Temel Bilimler

-

Mühendislik Bilimleri

-

Mühendislik Tasarımı

-

Sosyal Bilimler

100
Ders Çıktıları (Kazanımlar)

1) Türkçenin şekil yapısını bilir, imlâ-noktalama işaretlerini yerinde kullanır.

2) Kitap okuma alışkanlığını kazanır, günlük gazete ve diğer süreli yayınları takip eder.

3) Türkçeyi doğru, güzel ve başarılı bir üslupla konuşur, kendini ifade edebilme yeteneği sahip olur.

4) Topluluk önünde sunum yapabilme becerisine sahip olur, bilgi ve düşüncelerini başkalarının anlayabileceği düzeyde ifade edebilir, etkili iletişimi kullanır.

5) Sözlük ve yazım kılavuzu kullanma alışkanlığına sahip olur.

6) İnternet ve bilgisayar terimlerini bilir.

7) Çevresinde sık olarak kullanılan yabancı kelimelerin Türkçe karşılıklarını bilir.

8) Yazacağı akademik tezlerde (lisans, yüksek lisans ve doktora) Türk dilini tez yazım kuralları çerçevesinde kullanır.

9) Edebî ve bilimsel metinleri inceleyip not çıkarma becerisi kazanır.
Dersin Hedefleri

Türkçenin şekil bilgisini kavratıp, imlâ-noktalama işaretlerinin yerinde kullanılmasını sağlamak, cümlenin ögelerini ve çeşitlerini kavratmak, anlatım bozukluğu yapmadan yazma ve konuşma becerisini kazandırmak, topluluk önünde sunum yapabime becerisini kazandırmak, bilimsel metinleri inceleyip not çıkarma becerisini kazandırmaktır.

Dersin İşleniş BiçimiDersin program çıktıları ile olan ilişkisi

Program çıktıları

1

2

3

1

2

Dersin Katkısı: 1:Hiç 2:Kısmi 3:Tümüyle


Düzenleyen Kişi(ler):

Hazırlanma Tarihi:

Add document to your blog or website

Similar:

Kompozisyon Bilgileri, Edebiyat Türleri, Bilimsel Araştırma ve Yazım Yöntemleri, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Cümlenin Öğeleri, Cümle :İncelemesi ve iconKompozisyon Bilgileri, Edebiyat Türleri, Bilimsel Araştırma ve Yazım Yöntemleri, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Cümlenin Öğeleri, Cümle :İncelemesi ve

Kompozisyon Bilgileri, Edebiyat Türleri, Bilimsel Araştırma ve Yazım Yöntemleri, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Cümlenin Öğeleri, Cümle :İncelemesi ve iconCümle bilgisi, imla kuralları, noktalama işaretleri, hatalı metin örnekleri, kompozisyon yazmanın metodu, yazılı kompozisyon örnekleri, sözlü kompozisyon

Kompozisyon Bilgileri, Edebiyat Türleri, Bilimsel Araştırma ve Yazım Yöntemleri, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Cümlenin Öğeleri, Cümle :İncelemesi ve iconNOKTALAMA İŞARETLERİ VE YAZIM KURALLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPRAĞI

Kompozisyon Bilgileri, Edebiyat Türleri, Bilimsel Araştırma ve Yazım Yöntemleri, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Cümlenin Öğeleri, Cümle :İncelemesi ve iconDil nedir?, dünya dilleri, Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması,hece, kelime bilgisi, imla kuralları, kompozisyon yazma plan, kompozisyon türleri, resmi yazışmalar, rapor ve tebliğ uygulama çalışmaları, anlatım ve cümle bozuklukları

Kompozisyon Bilgileri, Edebiyat Türleri, Bilimsel Araştırma ve Yazım Yöntemleri, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Cümlenin Öğeleri, Cümle :İncelemesi ve iconDers İçeriği Dil nedir, dünya dilleri, Türkçe'de sesler ve sınıflandırılması, hece, kelime bilgisi, imla kuralları, kompozisyon yazmada plan, kompozisyon türleri, resmi yazışmalar, rapor ve tebliğ uygulama çalışmaları, anlatım ve cümle bozuklukları

Kompozisyon Bilgileri, Edebiyat Türleri, Bilimsel Araştırma ve Yazım Yöntemleri, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Cümlenin Öğeleri, Cümle :İncelemesi ve iconIV. STAJ RAPORU YAZIM PLANI VE YAZIM KURALLARI 9

Kompozisyon Bilgileri, Edebiyat Türleri, Bilimsel Araştırma ve Yazım Yöntemleri, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Cümlenin Öğeleri, Cümle :İncelemesi ve iconBu tür alıntılama, metin, kelime, noktalama, paragraf vs ana kaynaktaki metnin olduğu gibi aktarılmasıdır. Alıntı Yazım Kuralları

Kompozisyon Bilgileri, Edebiyat Türleri, Bilimsel Araştırma ve Yazım Yöntemleri, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Cümlenin Öğeleri, Cümle :İncelemesi ve iconY. T.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü TEZ YAZIM KURALLARI

Kompozisyon Bilgileri, Edebiyat Türleri, Bilimsel Araştırma ve Yazım Yöntemleri, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Cümlenin Öğeleri, Cümle :İncelemesi ve iconARAŞTIRMA PROJESİ YAZIM KURALLARI

Kompozisyon Bilgileri, Edebiyat Türleri, Bilimsel Araştırma ve Yazım Yöntemleri, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Cümlenin Öğeleri, Cümle :İncelemesi ve iconIçinde fazla kelime bulunmadığı hâlde düşünceyi ek­siksiz olarak anlatabilen bir cümledir. CÜMLE İLE İLGİLİ YAZIM KURALLARI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page