1- “Sergüzeşt”in kadın kahramanı Dilber İstanbul'a nereden ve
Indir 156.38 Kb.
Title1- “Sergüzeşt”in kadın kahramanı Dilber İstanbul'a nereden ve
Page1/3
Date conversion15.04.2013
Size156.38 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.dersturkce.com/medya/100-temel-eser-sorulari.doc
  1   2   3

100 TEMEL ESER KİTAP OKUMA YARIŞMASI
SINAV KİTAPÇIĞI


ADI SOYADI : …………………………………….

OKULU : …………………………………….

SINIFI : ……………………………………GENEL AÇIKLAMA

  • Bu testte okumuş olduğunuz kitaplarla ilgili 100 soru bulunmaktadır.

  • Testin tümü için cevaplama süresi 100 dakikadır.

  • Dört yanlış bir doğruyu götürecektir.

  • Soruların hangi esere ait oldukları belirtilmiştir.

  • Sınav kitapçıkları öğrencide kalacaktır.
SERGÜZEŞT (1-6. SORULAR)


1- “Sergüzeşt”in kadın kahramanı Dilber İstanbul'a nereden ve

nasıl gelmiştir?

A) Anadolu’dan karayoluyla

B) Batum'dan deniz yoluyla

C) Yunanistan'dan deniz y oluyla

D) Viyana'dan karayoluyla

E) Sofya’dan trenle


2- “Sergüzeşt” romanının kahramanları hakkında verilen bilgilerden

hangisi yanlıştır?

A) Dilber bir halayıktır ve çeşitli zorluklar yaşamıştır.

B) Celâl Bey ressamdır ve Avrupa'da eğitim görmüştür,

C) Cevher Dilber'in çalıştığı evin erkek hizmetçisidir.

D) Dilber'i satan Hacı Ömer adında biridir.

E) Zehra Hanım Celâl Beyin annesidir


3- “Sergüzeşt” romanıyla ilgili olarak yapılan değerlendirmelerden

hangisi nesneldir?

A) Sergüzeşt'in konusu Türk okuyucusunun ilgisini çekmiştir.

B) Dilber'in intihar etmekten başka çaresi yoktur.

C) Celâl Bey Avrupa'da eğitim görmüş ressam bir gençtir.

D) Eserin dili son derece ağır ve süslüdür.

E) Sergüzeşt romanı bugün de zevkle okunacak eserlerdendir.


4- “Sergüzeşt” romanı nasıl sona ermiştir?

A) Celâl Bey Dilbere'e kavuşup evlenmiştir.

B) Cevher Ağa Dilber'i hapisten kurtarmıştır.

C) Celâl Bey aklını kaybedince bir hastaneye yatırılmıştır.

D) Dilber yaşadığı acılara dayanamayarak veremden ölmüştür.

E) Dilber Nil nehrine atlayarak intihar etmiştir.

5- I- Ankara

II- İstanbul

III- Mısır

IV- Batum

V- Trabzon

“Sergüzeşt” romanındaki en önemli mekânlar hangileridir?

A) I-II B) I-IV C) II-V D) II-III E) III-V


6- "Celâl Beyin annesidir. Oğlunun Dilber'le evlenmesine karşı olduğu için

onu satar."

Yukarıda sözü edilen roman kahramanının adı nedir?

A) Zehra Hanım

B) Çaresaz

C) Atiye

D) Cevher

E) Mahpeyker


MAİ ve SİYAH (7-13. SORULAR)


7- Mir'at-i Şuun gazetesinin başmuharriri (başyazarı) kimdir?

A) Ali Şekip

B) Hüseyin Baha Efendi

C) Ahmet Cemil

D) Hüseyin Nazmi

E) Raci


8- Ahmet Cemil ile Raci arasındaki tartışmanın nedeni nedir?

A) Ahmet Cemil'in Raci'ye karşı kin beslemesi

B) Raci'nin Ahmet Cemil ile alay etmesi

C) Raci'nin Hüseyin Nazmi'yi çekiştirmesi

D) Raci ve Ahmet Cemil arasındaki baş muharrir olma yarışı

E) Ahmet Cemil'in Raci'ye karşı üstünlük taslaması


9- Ahmet Cemil'in yazdığı eseri arkadaşları neden beğenmedi?

A) Ahmet Cemil'i kıskandıkları için

B) Eski edebiyattan yana oldukları için

C) Kitabın konusunu beğenmedikleri için

D) Ahmet Cemil'in yazar olmasını istemedikleri için

E) Ahmet Cemil'in başka işle uğraşmasını istedikleri için


10- Romana niçin “Mai ve Siyah” adı verilmiştir?

A) Romanın konusunun yer ve gök ile ilgili olmasından dolayı.

B) Yazarın mavi ve siyah renkleri çok sevmesinden dolayı.

C) Roman kahramanlarının umutlarının, umutsuzluklara dönüşmesinden

dolayı.

D) Romandaki karakterlerin, karakteristik özelliklerinin renge dönüşmesi.

E) Zaman diliminde o zamanın yazarlarının düşüncelerinin olumlu-

olumsuz tasviri.


11- Roman kahramanı Ahmet Cemil'in karakter özelliği nedir?

A) Ailesine bağlı, umutlan olan, hayatla mücadele etmeyen ve

romantik bir tip.

B) Ailesinden bağımsız yaşayan, alkolik ve sorunları olan biri.

C) Baba evinden koparak sokaklara sığınan kişilik.

D) Eşini ve çocuğunu terk eden, gece hayatı olan kişi.

E) Parayı seven, bu uğurda her şeyi yapan biri.


12- Ahmet Cemil'in kız kardeşi İkbal'in ölüm sebebi nedir?

A) Doğum yaparken rahatsızlanması

B) Eşinin onu şiddetli bir şekilde dövmesi

C) Verem

D) Ateşli bir hastalık geçirmesi

E) Merdivenlerden düşmesi


13- Ahmet Cemil'in yazdığı eseri yakmasındaki neden neydi?

A) Lamia'yı elinden kaçırdığı ve onu artık ona bırakmayacakları için

B) Yayın evlerinin eseri beğenmeyeceğini düşündüğü

C) Eser yakmayı âdet haline getirdiği için

D) Yazdıktan sonra saçma olduğunu düşündüğü için

E) Arkadaşları tarafından beğenilmediği için


ÇALIKUŞU (14-21. SORULAR)


14- “Çalıkuşu” romanında Feride'nin annesi öldükten sonra, babası onu bakmaları için nereye, kimin yanına göndermiştir?

A) İstanbul'daki Sor mektebine

B) İstanbul’a Gül misal dadının yanma

C) İstanbul'a büyükannesinin yanına

D) Tekirdağ'a Ayşe teyzesinin yanına

E) İstanbul'a Besime teyzesinin yanına


15- Feride'ye "Çalıkuşu" ismini ilk defa kim takmıştır?

A) Babası

B) Sör mektebindeki bir öğretmen

C) Kârman

D) Müjgan

E) Büyükannesi

16- Feride'ye "Çalıkuşu" ismi niçin takılmıştır?

A) Ağaç diplerinde uyuduğu için

B) Kuş yuvalarını düzeltmeyi sevdiği için

C) Çok haşan olduğu için

D) Okulun bahçesindeki kuru ağaca çıkarak daldan dala atladığı için

E) Çok konuştuğu için


17- Aşağıdakilerden hangisi Feride'yi Anadolu'da öğretmenlik yapmaya iten sebeplerden biri değildir?

A) Farklı maceralar peşinde koşmak istemesi

B) Kâmran'la evlenmekten vazgeçmesi

C) Tanıdıklarından uzaklaşmak istemesi

D) Kâmran'ın onu Avrupa'da aldattığını öğrenmesi.

E) Kâmran'ın onu Anadolu'da bulamayacağını düşünmesi


18- Feride, Anadolu'ya gittiğinde ilk olarak hangi göreve atanmıştır?

A) Edebiyat öğretmenliğine f

B) Fransızca öğretmenliğine

C) Tarih öğretmeliğine

D) Coğrafya ve resim öğretmenliğine

E) Müzik öğretmenliğine


19- Zeyniler köyündeki okul kapatılınca Feride, Anadolu'daki bir kız mektebinde hangi göreve başlamıştır?

A) Musikî öğretmenliğine

B) Coğrafya ve resim öğretmenliğine

C) Fransızca öğretmenliğine

D) Tarih öğretmenliğine

E) Edebiyat öğretmenliğine


20- Feride'nin günlüğü Kâmran'ın eline nasıl geçmiştir?

A) Tesadüfen Kâmran tarafından Feride'nin odasında bulunmuştur.

B) Feride'nin teyzesi tarafından Kâmran'a verilmiştir.

C) Feride'nin kocası Hayrullah Bey tarafından bizzat Kâmran'a verilmiştir.

D) Feride'nin büyükannesi tarafından Kâmran'a verilmiştir.

E) Hayrullah Beyin vasiyeti üzerine Müjgan tarafından Kâmran'a

ulaştırılmıştır.


21- Feride neden Doktor Hayrullah Beyle evlenmeyi kabul etmiştir?

A) Hayrullah Bey varlıklı biri olduğu için

B) Hayrullah Beye vefa borcu olduğu için

C) Kâmran'ı unutmak için

D) Kuşadası'nda çıkan dedikodulara son vermek için

E) Yaşamına Anadolu'da devam etmek istediği için


SİNEKLİ BAKKAL (22-26. SORULAR)


22-İmam Efendi'nin Emine'yi evlatlıktan reddetmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kızının babasına bağırması

B) İmam efendinin bir işini yapmaması

C) Emine'nin Tevfik'e kaçması ve evlenmesi

D) Mahalleliyle kavga etmesi

E) Emine'nin babasının yerine başkalarını dinlemesi


23- Sabiha Hanım'ın Rabia'yı korumaya almasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güzel bir kız çocuğu olması

B) Çok güzel bir kız ve çok güzel konuşan birisi olması

C) İmam efendinin torunu olması

D) İyi bir aile terbiye alması

E) Kur'an ve Mevlit okuyup, güzel sesiyle herkesin ilgisini çekmesi


24- Sabiha Hanım Rabia'nın yeteneğinin geliştirilmesi için ne yapmıştır?

A) Onu özel bir okula göndermiştir.

B) Avrupa'da bir okulda eğitimini sağlamıştır.

C) Ona güzel elbiseler almıştır

D) Rabia'ya Vehbi Dede ile Peregrini'nin özel dersler vermesini

sağlamıştır.

E) Ona her mevlitte Kur'an okutmuştur


25- "Kız Tevfik" ile "Hilmi Beyin" Şam'a sürgüne gönderilmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hilmi Beyin Kız Tevfik'i yabancı postaneye göndermesi

B) Adam öldürmeleri

C) Selim Paşa ile kavga etmeleri

D) Hapishaneden kaçmaları

E) İhbarcı oldukları için


26-Aşağıdaki seçeneklerde belirtilen durumlardan hangisi “Sinekli Bakkal” adlı romanda geçmez?

A) Hakkı Celis'in askere alınması ve savaşta şehit olması

B) Rabia'nın Sabiha Hanım tarafından sevilip, korunmas

C) Tevfik ile Hilmi Beyin Şam'a sürgüne gönderilmesi

D) Mahallelinin ortaoyuncusundan Tevfık'e "Kız Tevfik" adını takmaları

E) Rabia'nın Peregrini ile evlenmesi, bir erkek çocuklarının olması


KİRALIK KONAK (27-33. SORULAR)


27- "Kiralık Konak" adlı roman için aşağıdakilerden hangisi uygun bir ifade değildir?

A) Batı etkisinde gelişen Türk toplumunun toplumsal dönüşümlerinin

romanıdır.

B) Üç kuşağın çatışmaları görülür.

C) Geleneksel değerlerin, kurumların durumları yüceltilir.

D) Geleneksel büyük aile yapısının dağılışı görülür.

E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu tarafından yazılmıştır


28- "Kiralık Konak" adlı romandaki karakterlerden biri olan "Seniha"nın özelliği aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yoktur?

A) Naim Efendinin torunudur.

B) Okuduğu kitaplar sonucu, eski ahlâk değerlerine harfi harfine uyan

birisidir.

C) Sürekli değişen, hayal dünyasında gezinen birisidir.

D) Servet Beyin kızıdır.

E) Kendini batılı olmaya hazırlayan şımarık bir tiptir.


29-"Kiralık Konak" adlı romanda İstanbul'da oluşan redingot dönemi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yarı uşak, yarı kapıkulu, ikiyüzlü, adi bir nesil türer.

B) Bu neslin en yüksek, kibar insanlarında bile bir saray hademesi hali vardır.

C) Bu neslin elinde İstanbul'da konak hayatı birdenbire aşk hayatına dönüşür.

D) Bu nesil her şeyini eski geleneklere göre yapar.

E) Binalar, eşyalar, elbiseler gibi ahlâk da terbiye de rokokolaşır.


30- "Kiralık Konak" adlı romandaki Naim Efendinin babasından kalan evleri, hanları satmasının nedeni ne olabilir?

A) Zenginliklerine zenginlik katmak

B) Naim Efendi istediği için

C) Artık servetini dağıtma kararı verdiği için

D) Naim Efendi hastalandığı için

E) Servet Bey çalışmadığı; ama konaktaki debdebeli yaşam sürdüğü için


31-Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi "Kiralık Konak" adlı romanında yer almaz?

A) Servet Beyin kaynatasına duyduğu ilginin artması ve konakta

onunla birlikte yaşamayı sürdürmesi

B) Seniha'nın kimseye haber vermeden Avrupa ya kaçması

C) Hakkı Celis'in askere alınması

D) Naim Efendinin Seniha’nın-sessizce kaçışına içerlemesi ve üzüntüden hasta

olması

E) Kumarda büyük bir para kaybeden Faik Beyin Seniha'dan para istemesi ve

zengin bir kadınla evlilik hayalleri kurması


32-“Kiralık Konak” adlı romanda Naim Efendiyle damadına imzasız mektuplar gelmesinin nedeni ne olabilir?

A) Seniha'nın iyi durumlarını bildirmek için

B) Seniha ile Faik'in oldukça serbest yaşam biçiminin olduğunu bildirmek için

C) Büyükada'nın güzelliklerini anlatmak için

D) Naim Efendinin hal ve hatırını sormak için

E) Büyükada'da oturan Neibe Hanımın durumunu bildirmek için.


33- Yakup Kadri Karaosmanoğlu “Kiralık Konak” romanında üç kuşağı bir arada anlatmak ister. Bu üç kuşağın temsilcileri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Servet Bey - Naim Efendi - Hakkı Çeliş

B) Hakkı Celis – Sekine Hanım - Cemil

C) Naim EfendL- Servet Bey - Faik

D) Naim Efendi- Servet Bey - Seniha

E) Naim Efendi- Sekine Hanım - Servet Bey


FATİH-HARBİYE (34–41. SORULAR)


34- Peyami Safa “Fatih-Harbiye” romanında Doğu kültürüyle Batı kültürü arasındaki çatışmayı işlemiştir. Romanda bu çatışmayı İstanbul'un hangi iki semti ifade etmektedir?

A) Üsküdar - Eminönü

B) Fatih-Üsküdar

C) Beyoğlu-Üsküdar

D) Beyoğlu-Eminönü

E) Fatih- Beyoğlu


35- “Fatih-Harbiye” işlediği konu itibariyle ne tür bir romandır?

A) Sosyal

B) Psikolojik

C) Macera

D) Tarihî

E) Politik


36- Roman kahramanlarından Neriman'ın babası hangi müzik aletini çalmaktadır?

A) Keman

B) Kemence

C) Ud

D) Ney

E) Kanun


37- Aşağıdakilerden hangisi “Fatih-Harbiye” romanının kahramanlarından biri değildir?

A) Neriman

B) Şinasi

C) Gülter

D) Ferit

E) Bihter


38- Romanda ismi geçen Darülelhan bugün hangi eğitim kurumunun karşılığıdır?

A) Güzel sanatlar musikî okulu

B) Güzel sanatlar resim okulu

C) Fen Fakültesi

D) Edebiyat Fakültesi

E) Güzel sanatlar tiyatro okulu


39- Neriman Macıfle nerede tanışmıştır?

A) Darülfünun'da

B) Fahriye'nin evinde

C) Darülelhan'da

D) Beyoğlu'nda düzenlenen bir baloda

E) Tramvayda


40- Neriman İstanbul'a geldikten sonra, Neriman'ın batı kültürüyle tanışmasına sebep olan ilk kişi kimdir?

A) Fahriye

B) Darülelhan'daki arkadaşları

C) Macit

D) Büyük dayısı

E) Şinasi


41- Aşağıdakilerden hangisi “Fatih-Harbiye” romanının konusudur?

A) Millî Mücadele

B) Anadolu insanının yaşadığı maddî sıkıntılar

C) Yanlış batılılaşma

D) Köyden kente göç

E) Atatürk inkılâpları ve çağdaşlaşma

  1   2   3

Add document to your blog or website

Similar:

1- “Sergüzeşt”in kadın kahramanı Dilber İstanbul\1- “Sergüzeşt”in kadın kahramanı Dilber İstanbul'a nereden ve

1- “Sergüzeşt”in kadın kahramanı Dilber İstanbul\İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI KOMİSYONU

1- “Sergüzeşt”in kadın kahramanı Dilber İstanbul\ULUSLARARASI KADIN HATTATLAR SEMPOZYUMU KÜLTÜRLER BAŞKENTİ İSTANBUL’DA BAŞLIYOR

1- “Sergüzeşt”in kadın kahramanı Dilber İstanbul\Zamanımızın Bir Kahramanı

1- “Sergüzeşt”in kadın kahramanı Dilber İstanbul\Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı /Kadın Kooperatfileri İletişim ve Destek Merkezi

1- “Sergüzeşt”in kadın kahramanı Dilber İstanbul\27 Eylül 2012 ‘Ekonomiye Kadın Gücü’ ile kadın kalkınacak, Türkiye kazanacak

1- “Sergüzeşt”in kadın kahramanı Dilber İstanbul\Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve Kadın Kooperatifleri İletişim Ağı Aralık 2010

1- “Sergüzeşt”in kadın kahramanı Dilber İstanbul\Türkiye’nin Az Gelişmiş Bölgelerinde Kadın ve Kadın STK’ların Güçlendirilmesi Projesi’

1- “Sergüzeşt”in kadın kahramanı Dilber İstanbul\Adil Okay KADIN GİBİ KADIN− HAYKIRIŞ: OYUN TEK PERDE

1- “Sergüzeşt”in kadın kahramanı Dilber İstanbul\HASAN KIYAFET: Eserlerinde kahramanı tüm emekçi olan yazar

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page