7 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü, tür yönüyle diğerlerinden farklıdır?
Indir 33.36 Kb.
Title7 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü, tür yönüyle diğerlerinden farklıdır?
Date conversion18.04.2013
Size33.36 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.ilkokuma.com/yazili_sorulari/12/dil/1-3/dil1-3 (16).doc

powerpluswatermarkobject99484212

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı zamir olan bir isim tamlaması yoktur?
 1. Onun şiirleri bir yanıyla halk kültürüne dayanır.

 2. Gönlümün en güzel yerine senin sevgi­ni koydum.

 3. Odur beni günden güne eriten.

 4. Onların sorunları da bizimki kadar çok.

 5. Bizim evi kırıp döktükten sonra kaçmış­lar.
 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anla­mı, bir zamirle sağlanmıştır?
 1. Şimdiye kadar niçin sustun?

 2. Nasıl bir çanta düşünürsünüz?

 3. Hangi konuda benden yardım istiyorsu­nuz?

 4. Doğum gününde sana ne aldılar?

 5. Siz onunla ne zaman tanıştınız?


3.Aşağıdakilerden hangisinde niteleme sıfatı kullanılmamıştır?


A)Kara cahilinden bilginine her insanın bir tarihi görüşü vardır.

B)Bu küçücük kuşları yakalamak günahtır, demediler mi sana?

C)Hangi kahramanlığından dolayı resmini bastılar acaba onun?

D)Çok tutumlu bir insandı, ama evin içinde bolluk olsun isterdi.

E)Oldukça kalın bir kitaptı Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar’ı.


4.Aşağıdakilerden hangisinde bir ad, birden çok sıfat almıştır?


A)Temiz hava, kendisini toparlayıp yürüyüşe çıkma isteği uyandırdı.

B)Kıvırcık saçlarının lüleleri o yürüdükçe sallanıyor, uçuyordu.

C)Parlak, renkli renkli yanıp sönen havai fişeklerin altında büyülenmiştik.

D)Ağaçların yeşil yaprakları kuru dallarına canlılık vermiş gibiydi.

E)İnsanın bilmediği yollardan akşam vaktinde geçmesi ürkütücüdür.


Her taşı can pahasına

Kazanılan vatanda

Yaşıyorum, mutluyum

Gezerim her ilinde

Köyünde, yaylasında


5-Yukarıdaki dizelerde iyelik eki almış kaç sözcük kul­lanılmıştır?


A) 2        B) 3     C)4     D)5       E) 6


6-.I.Bir, iki, üç, dört diye sayacak olursak akşama kadar bitiremeyiz bunları.

   II. Yazarın kaleme aldıklarının beşi öykü, ikisi roman türünde başyapıtlardı.

   III. Beş kez denedi takla atmayı, ama başaramayacağını düşünüp bundan vazgeçti.

   IV. Üç, beş, yedi tek sayılara; iki, dört, altı çift sayılara örnek olarak verilebilir.

   V.Yapılan deneme sınavında öğrencilerden yalnızca biri başarısız oldu.

Yukarıdaki cümlelerden hangilerinde sayı sıfatı kullanılmıştır?


 A)I ve IV B)II ve III C)III ve IV


D)III ve V E)IV ve V


7-  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü, tür yönüyle diğerlerinden farklıdır?


A) Yeni çevresinde uyumsuzluk yaşaması oldukça do­ğaldı.

B) Yaşadığı yoksulluk yüzünden gittikçe sessizleşiyor.

C) Artık sevimlilik sınırlarını aştığını düşünüyorum.

D) Aramızdaki kırgınlık elbet bir gün geçecek.

E) Bilimsellik gerçeği hiç değiştirmeden incelemektir.


8. Divan edebiyatında Şeyhi’nin Hârname’si edebiyatımızdaki ilk ..................... örneğidir.

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Fabl

B) Mektup

C) Eleştiri

D) Otobiyografi

E) Anı


9- "Bu davranışın yanlış ve yerinde yapılmadığını hemen anladım."

Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?

A) "yanlış" yerine "doğru" getirilerek.

B) "davranışın" yerine "sözlerin" getirilerek.

C) "yerine" sözcüğü yerine "doğru" sözcüğü getirilerek.

D) "hemen" yerine "şimdi" sözcüğü getirilerek.

E) "yanlış" sözcüğünden sonra, "olduğunu" sözcüğü getirilerek.


10-Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?


A) Bulduğun sonucu bana da söyle.

B) Düşündüğün konuyu şimdi uygulayabiliriz.

C) Birkaç gün sonra bu konuyu yeniden düşünelim.

D) Senin böyle hesaplara aklın ermez.

E) Düşündüğünü yapma özgürlüğüne sahipsin.


11-Aşağıdakilerden hangisinde “için” edatı cümleye amaç anlamı katmamıştır?

 

A)Yorucu bir günün sonunda açlıklarını gidermek için masaya oturdular.

B)Teyzemlere gitmek için hazırlanmaya koyulmuştuk.

C)Para kazanmak için her işte çalışabileceğini söylüyordu.

D)Evini kurtarmak için canını tehlikeye katıp alevlere daldı.

E)Karnesindeki zayıfları gördüğü için hüngür hüngür ağlıyordu.


12. (I) İnsanlık tarihi boyunca fazla kilolar, sağlığın ve refahın simgesi olarak görülegelmiştir. (II) Günümüzdeyse şişman­lık, dünyanın en varlıklı ülkelerinde yaşayan insanların sağlıklarını tehdit eden bir hastalık olarak algılanıyor. (III) Şişmanlık kalıtımsal bir hastalıktır. (IV) Özellikle gelişmiş ülkelerde şişmanlığın görülme sıklığı sürekli artıyor. (V) Öyle ki şişmanlığa bir tür salgın hastalık gözüyle bakılıyor. (IV) Bu hastalığı tedavi etmeye aday sağlık merkezleri de artıyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi dü­şüncenin akışını bozmaktadır?


A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.


Belediye, suyu akmayan halkın şikâyetlerine göz yummuştu.

13-Buradaki dil yanlışlığı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?


A) Nesne - yüklem uyumsuzluğu

B) Deyimi yanlış kullanma

C) Öğe eksikliği

D) Özne - yüklem uyumsuzluğu

E) Gereksiz sözcük kullanma


14. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan ikilemelerden hangisi türce diğerlerinden farklıdır?

A) Evli barklı bir adam böyle davranır mı?

B)Ülkede dirlik düzenlik sağlamayı başarmışlardı.

C)Güllük gülistanlık bir dünyada yaşamıyoruz.

D) Küçükken oldukça akıllı uslu bir çocuktu.

E)Yüzünde belli belirsiz bir yara izi vardı.


I.Senin sezgin kuvvetlidir.

II. Selim şaşkın bir çocuktu.

III. Bu işte senin hiç katkın yok.

IV. Ne kadar üzgün görünüyorsun.

15-Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangi ikisi hem yapım hem de çekim eki almıştır?

A) I. ve II.

B) I. ve III.

C) I. ve IV.

D) II. ve IV.

E) III. ve IV.

16- Onun istediğiniz bir hikâyesini seçin, seçtiğiniz hikâyenin herhangi bir yerinden bir kelime çıkarın ya da onun yerine başka bir kelime koymaya çalışın. Bunu genellikle başaramadığınızı göreceksiniz.

Bu parçada sözü edilen yazarın öykülerinde görülen anlatım özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Açıklık

B) Akıcılık

C) Yoğunluk

D) Duruluk

E) Doğallık


17- I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.
II. Derin karakter tahlilleri yoktur.
III. Romana göre daha kısa bir türdür.
IV. Hikâyede kişi kadrosu geniştir.
V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekân yer alır.
Yukarıda hikâye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I B) II C) III


D) IV E) V


18- “Mendil Altında” eserinin yazarı ve hikâye türü hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) Memduh Şevket Esendal- Maupassant Tarzı

B) Sait Faik Abasıyanık-Çehov Tarzı

C) Ömer Seyfettin-Maupassant Tarzı

D) Memduh Şevket Esendal- Çehov Tarzı

E) Sait Faik Abasıyanık-Maupassant Tarzı


19- Aşağıdakilerden hangisi fablın özelliklerinden değildir?

A) Olay kahramanlarının genellikle insan dışı varlıklardan seçilmesi.

B) Sonunda ahlâk ve hayat dersi verilmesi.

C) Teşhis ve intak sanatına yer verilmesi.

D) Olayın çoğunlukla kır, orman veya köyde geçmesi

E) Süslü ve sanatlı bir dilin kullanılması


20- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin yanlış kullanılmasından doğan bir anlatım bozukluğu vardır?


A) Sınıf geçmenin sevinciyle burnundan soludu.

B) Korkudan bir an yüreğim ağzıma geldi.

C) Durup dururken öfkeden kudurmak da neyin nesi?

D) Hep böyle saman altından su yürütür zaten.

E) Bu sözleriniz onun kulağına küpe olmalı.

Başarılar Dilerim

Şehmus CENGİZ

Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım Öğretmeni


Add document to your blog or website

Similar:

7 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü, tür yönüyle diğerlerinden farklıdır? iconAşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemin çatısı diğerlerinden farklıdır?

7 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü, tür yönüyle diğerlerinden farklıdır? iconAşağıdaki cümlelerin hangisinde “uzun” kelimesi sözcük türü yönüyle farklıdır?

7 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü, tür yönüyle diğerlerinden farklıdır? icon1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamının dışında

7 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü, tür yönüyle diğerlerinden farklıdır? iconAşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır?

7 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü, tür yönüyle diğerlerinden farklıdır? icon1. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

7 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü, tür yönüyle diğerlerinden farklıdır? icon206. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisinde hem ünsüz yumuşaması hem de benzeşmesi kuralı vardır?

7 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü, tür yönüyle diğerlerinden farklıdır? iconAşağıdaki cümlelerde, altı çizili sözcüklerden hangisinde bu ek sıfat-fiil yapan ek görevinde değildir?

7 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü, tür yönüyle diğerlerinden farklıdır? icon1 Aşağıdaki tamlamalardan hangisi diğerlerinden farklıdır?

7 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü, tür yönüyle diğerlerinden farklıdır? icon2.”Ne geniş adam, borçlular kapıya gelmiş umrunda değil.” Cümlesinde altı çizili sözcüğün kullanıldığı anlam özelliği bulmacada gizlidir

7 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü, tür yönüyle diğerlerinden farklıdır? icon1. Klübe geliyorsunuz değil mi? Her halde yâni Yukarıdaki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page