Yrd. Doç. Dr. Süleyman Kaan Yalçın
Indir 64.57 Kb.
TitleYrd. Doç. Dr. Süleyman Kaan Yalçın
Date conversion18.04.2013
Size64.57 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://portal.firat.edu.tr/Disaridan/_TEMP/66/konusma egitimi.doc

Bölüm

Türkçe Eğitimi Bölümü

Öğretim Yıl

2012-2013

Tarih

Ders Kodu

TEB 312

Ders Adı

Konuşma Eğitimi

Dönem/Yıl

Bahar/ 3.Sınıf

AKTS Kredisi

4.5

Ders Dili

Türkçe

Durumu

Zorunlu


On şartlar

Yok


Kredi

Teori

Uygulama

Laboratuar

Sunum

Proje/Alan Çalışması

3

2

2


Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Kaan Yalçın

-
Ders İçeriği

Konuşma becerisinin temel kavramları ve ilkeleri, konuşmanın fiziksel ve zihinsel unsurları, konuşma becerisinin diğer dil becerileriyle ilişkisi, ilköğretim Türkçe programlarında konuşma becerisi ile ilgili hususlar, konuşma tür ve yöntemleri, uygulama çalışmaları.

Doğru ve etkili konuşma becerisinin geliştirilebilmesi için kullanılan yöntemler, sesin eğitilmesi, konuşma ve düşünme ilişkisi, hafızayı güçlendirme, konuşmada vücut dilini kullanma.

Dersin Amacı

Konuşma eğitiminin amacı kişinin duygu ve düşüncelerini doğru, güzel ve etkili bir Türkçe kullanarak rahatlıkla ifade edebilmesini sağlamaktır..


Dersin Hedefleri


Ders Planı

Hafta

Konular

1

Konuşma becerisinin temel kavramları ve ilkeleri,

2

Konuşmanın fiziksel ve zihinsel unsurları-iletişim v e iletişimin unsurları

3

Konuşma becerisinin diğer dil becerileriyle ilişkisi,-Konuşma organları

4

İlköğretim Türkçe programlarında konuşma becerisi ile ilgili hususlar,

5

Konuşma tür ve yöntemleri, uygulama çalışmaları

6

Doğru ve etkili konuşma becerisinin geliştirilebilmesi için kullanılan yöntemler,

7

Konuşma tür ve yöntemleri, uygulama çalışmaları

8

ARA SINAV

9

Sesin eğitilmesi, konuşma ve düşünme ilişkisi, konuşma yanlışlıkları

10

Konuşma tür ve yöntemleri, uygulama çalışmaları.

11

Diksiyon-telaffuz-konuşma eksiklik ve yetersizlikleri

12

Konuşma tür ve yöntemleri, uygulama çalışmaları

13

Vurgu-tonlama-ulama

14

Konuşma tür ve yöntemleri, uygulama çalışmaları

15


Ders Kitapları

ve/veya Kaynaklar


Konuşma Eğitimi, Fahri Temizyürek, İlhan Erdem, Mehmet Temizkan, Öncü Kitabevi,

Birol Vural, Güzel ve Etkili konuşma Sanatı,

Suat Taşer, Konuşma Eğitimi, İzmir, 1992.

EminÖzdemir, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, İstanbul, 1992

Değerlendirme

Adet

Adet

Yüzde (%)

Ölçütleri

Ara Sınav

1

40
Derse katılım

1Ödev

1Dönem Sonu Sınavı

1

60
Ders Çıktıları (Kazanımlar)

Dersin Hedefleri


Dersin program çıktıları ile olan ilişkisi

Program çıktıları

. 1

2

3

1

Edebî metinleri okuma-anlama-anlatma ve yorumlayabilme2

Edebî metinleri belli metotlar çerçevesinde inceleyebilme3

Türk Edebiyatının dönemlerini tanıma ve çağdaş edebiyatlarla mukayese edebilme4

Tarihî edebi metinleri okuyup anlayabilmek ve günümüz kültürüne kazandırmak

x


5

Disiplinler arası grup çalışması yapabilmek6

Dil bilincinin geliştirilmesi. Ana dili bilincinin geliştirilmesi yoluyla ulusal birliğin güçlendirilmesi.7

Türk Dilinin ses, şekil, sözdizimi ve söz varlığı açısından yapı ve işlev özelliklerinin kavratılması. Bu yolla dilin yapı ve işlevlerini kavramış öğrencilerin, metin çözümlemelerini yapabilmelerinin sağlanması.8

Yazılı, sözlü anlatımda ve edebiyat incelemelerinde dil kurallarını bilmenin önemini benimseterek, bu alanlar arasında bağ kurma yoluyla dil ve edebiyat eğitiminin yapılması ilkesini yerleştirme9

Türk dilinin tarihî dönemlerindeki örneklerinden yola çıkılarak, günümüz araştırmaları için metot geliştirme becerilerinin geliştirilmesi.


10

Türk dilinin tarihî dönemlerindeki örneklerinden yola çıkılarak, günümüz


araştırmaları için metot geliştirme becerilerinin geliştirilmesi.11

Türk Dilinin ses, şekil, sözdizimi ve söz varlığı açısından yapı ve işlev özelliklerinin kavratılması. Bu yolla dilin yapı ve işlevlerini kavramış öğrencilerin, metin çözümlemelerini yapabilmelerinin sağlanması.


Dersin Katkısı: l:Hiç 2:Kısmi 3:TümüyleDüzenleyen Kişi(ler): Doç. Dr. Şener Demirel

Hazırlanma Tarihi: 14.02.2011Güzel ve etkili konuşma kurallarını bilme ve uygulama.

Doğru nefes alıp vermenin konuşma üzerindeki etkisini bilme.

Konuşma sırasında vurgu, tonlama ve vurguya dikkat etme

Edebi metinleri topluluk karşısında etkili bir biçimde okuma

Hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma kapsamında 5-10 dakikalık konuşmalar yapmak.
Add document to your blog or website

Similar:

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Kaan Yalçın iconYrd. Doç. Dr. Süleyman Kaan Yalçın

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Kaan Yalçın iconÖğr. Gör. D. Kaan YILDIRIM

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Kaan Yalçın iconÖğr. Gör. D. Kaan YILDIRIM

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Kaan Yalçın iconÖğr. Gör. D. Kaan YILDIRIM

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Kaan Yalçın iconHazreti Süleyman “Biz Davud'a Süleyman'ı armağan ettik. O, ne güzel kuldu. Çünkü o, (daima Allah'a) yönelip-dönen biriydi.” (Sad Suresi, 30)

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Kaan Yalçın iconI. BÖLÜM A. HZ. SÜLEYMAN KİMDİR? 1-Hz. Süleyman’ın Soyu

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Kaan Yalçın iconYOLALAN ŞEHİT JANDARMA ÜSTÇAVUŞ KAAN ŞEN YİBO

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Kaan Yalçın iconTasarım Raporu Kaan Turhan Mertcan Önder Can Muratoğlu Kısa Özet

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Kaan Yalçın iconCengis Kaan, Zalim bir Moğol hükümdarıdır görüşlerini sözlüklerine geçirerek, Türk yağılığı (düşmanlığı) yaptıklarını kanıtlamışlardır

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Kaan Yalçın iconYrd. Doç. Dr. Yalçın BOSTANCI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page