Canlı, cansız bütün varlıkları, kavramları, duygu ve düşünceleri karşılayan kelimelerdir
Indir 222.01 Kb.
TitleCanlı, cansız bütün varlıkları, kavramları, duygu ve düşünceleri karşılayan kelimelerdir
Page1/4
Date conversion18.04.2013
Size222.01 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.edebiyatdersi.net/derskonu/isimler-etkinlik.doc
  1   2   3   4
İSİMLER (ADLAR)

Canlı, cansız bütün varlıkları, kavramları, duygu ve düşünceleri karşılayan kelimelerdir.

A) Maddesine /Anlamlarına Göre

1. Somut İsimler: Varlığını beş duygu organlarımızdan en az birisiyle algılayabildiğimiz sözcüklerdir. Dağ, su, sıra, tahta, şeker…

2. Soyut İsimler: Varlığını beş duygu organlarından hiçbirisiyle algılayamadığımız, zihnimizde tasarladığımız sözcüklerdir: Sevgi, keder, iyilik...

3. İş ve Eylem Gösteren İsimler: İsim-fiil ekleriyle, fiillerden türetilen isimlerdir: Bakmak, bakma, bakış; kaçmak, kaçma, kaçış..

4. Yansımalı İsimler: Tabiat taklidi seslerden oluşmuş isimlerdir: Gıcırtı, takırtı, vızırtı…

B) Varlıkların Türüne Göre

1. Özel İsimler : Özel bir varlığa ad olmuş isimlerdir. Diğer varlıklara benzemeyen, tek bir varlığı karşılayan adlardır: Atatürk, Türkçe, Zafer Dergisi…

2. Tür İsimleri (Cins İsimleri): Aynı cinsten birçok varlığı birden karşılayan isimlerdir: masa, kitap,okul, insan, bahçe…


C) Varlıkların sayısına göre:

1. Tekil İsimler: Sadece bir varlığı karşılayan isimlerdir: ay, yıldız, taş…

2. Çoğul İsimler: Aynı türden birden çok varlığı gösteren isimlerdir. -lar, -ler çoğul ekleriyle oluşturulur: insanlar, taşlar, yıldızlar…

3. Topluluk İsimleri: Çoğul eki almadığı hâlde, çoğul ya da topluluk anlamındaki isimlerdir. Ordu, alay, deste, demet, sürü, kurultay, meclis, takım


D) Yapı Bakımından

1. Basit İsimler: Hiçbir yapım eki almamış isimlerdir: yol, meslek, sev- …

2. Türemiş İsimler: İsim ya da fiil kök ve gövdelerinden türetilmiş isimlerdir: yol-cu, meslek-taş, sev-gi,

3. Birleşik İsimler: İki ismin birleşmesiyle oluşmuş isimlerdir: Çanakkale, Pamukkale, Atatürk…


E) İsmin Hâlleri (Durum Ekleri)

1. yalın hâl (yalın durum) ev

1. +e hâli (yönelme durumu) ev+e

2. +da (bulunma durumu) ev+de

3. +den (ayrılma durumu) ev+de

4. +i (belirtme durumu) ev+i


F) İSİM TAMLAMALARI

En az iki ismin bir araya gelerek kurduğu kelime öbeğidir.

1. Belirtisiz İsim Tamlaması: çoban kız+ı

2.Belirtili İsim Tamlaması: çoban+ın kız+ı

3. Takısız (Eksiz) İsim Tamlaması taş duvar, yılan yollar

4. Zincirleme İsim Tamlaması: çoban kızının evi


ETKİNLİKLER


1. ETKİNLİK: Aşağıdaki sözcükleri özel isim ve tür ismi olarak cümle içinde kullanınız.


1


Pamuk

Özel isim
Tür isim

2


Lale

Özel isim
Tür isim

3


Gül

Özel isim
Tür isim

4


Kaya

Özel isim
Tür isim

5


Demir

Özel isim
Tür isim

6


Çiçek

Özel isim
Tür isim

7


Başak

Özel isim
Tür isim

8


Demet

Özel isim
Tür isimNiğde’ye yaklaşıyorduk. Yanımda oturan bir Niğdeli, şehrin eteğini saran ağaç kümeleri arasında pek iyi seçemediğim bir noktayı işaret etti:

-"Faruk Nafiz’in hanı" dedi.

Büyük şairin han sahibi olduğu günleri de inşallah görürüz. Fakat yol arkadaşımın bana gösterdiği bina, sadece Faruk Nafiz’in unutulmaz Han Duvarları şiirinde tasvir ettiği han idi.

Kıyafetinden anlaşıldığına göre Niğdeli arkadaş bir esnaf, yahut işçi idi. Böyle olmakla beraber Han Duvarları’nı ve Faruk Nafiz’i biliyordu. Daha garibi trende ilk gördüğü yabancının bu şiiri, şiirde tasvir edilen hanı ve Faruk Nafiz’i tanımamasını kabul etmiyor, ateş ve su nevinden herkesçe malum şeylerden bahseder gibi iki kelime ile bana maksadını anlattığına inanıyordu.

Güzel şiirin kudreti. İyi yazılmış bir manzum hikaye koskoca bir hanı, koynundaki tapu senedine rağmen asıl sahibinin elinden alıyor, Faruk Nafiz’e mal ediyordu.

Reşat Nuri Güntekin

1. ETKİNLİK: Yukarıdaki parçada yer alan isimleri özelliklerine göre aşağıda gösterilen yerlere ikişer örnek yazınız.

A) Görev ve Anlamlarına Göre

Soyut İsimSomut İsimFiilimsiB) Varlıkların Türüne GöreÖzel İsimTür İsmiC) Varlıkların sayısına göre:

Tekil İsimÇoğul İsimTopluluk İsmD) Yapı Bakımından

Basit İsimTüremiş İsimBirleşik İsimE) İsmin Hâlleri (Durum Ekleri)

İsmin +i durumuİsmin +e durumuİsmin +de durumuİsmin +den durumu


  1   2   3   4

Add document to your blog or website

Similar:

Canlı, cansız bütün varlıkları, kavramları, duygu ve düşünceleri karşılayan kelimelerdir iconİSİM Canlı ve cansız varlıkları, duygu, düşünceleri ve kavramları anlatmak için kullanılan sözcüklere İSİM

Canlı, cansız bütün varlıkları, kavramları, duygu ve düşünceleri karşılayan kelimelerdir iconCanlı, cansız, tüm varlıkları, kavramları tanıtmaya yarayan kelimelere “

Canlı, cansız bütün varlıkları, kavramları, duygu ve düşünceleri karşılayan kelimelerdir iconİSİM: Canlı ce cansız varlıkarı, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelimelere İSİM denir

Canlı, cansız bütün varlıkları, kavramları, duygu ve düşünceleri karşılayan kelimelerdir iconOrman Yangını: Serbest yayılma eğiliminde olan ve ormanda yaşama birliği içinde bulunan canlı ve cansız bütün varlıkları yakarak zarar veren yanma olayıdır

Canlı, cansız bütün varlıkları, kavramları, duygu ve düşünceleri karşılayan kelimelerdir iconKainatta iki temel öğe vardır. Birincisi her türlü canlı, cansız nesne ve kavramı karşılayan isimler. İkincisi ise bu isimlerin meydana getirdiği iş, oluş ve

Canlı, cansız bütün varlıkları, kavramları, duygu ve düşünceleri karşılayan kelimelerdir iconCansız taşı diriltmek, uçurtmak, aşka getirmek, gerçek mimar denen adama vergi bir hüner. Cansız taşı, canlı kılmak işte bütün marifet burda

Canlı, cansız bütün varlıkları, kavramları, duygu ve düşünceleri karşılayan kelimelerdir iconİsimler varlıkları, kavramları karşılayan sözcüklerdir. Fiiller ise hareketleri, oluşları, durumları karşılar. Fiiller genel olarak mastar hâlinde ifade edilir

Canlı, cansız bütün varlıkları, kavramları, duygu ve düşünceleri karşılayan kelimelerdir iconCanlı ya da cansız varlıklarla ve duyu organlarımızla algılayamadığımız ama zihnimizde canlandı-rabildiğimiz kavramları anlatan sözcüklere ad ( isim ) denir

Canlı, cansız bütün varlıkları, kavramları, duygu ve düşünceleri karşılayan kelimelerdir iconEvren (population), araştırma sonuçlarının genellenmek istendiği elemanlar bütünüdür. Bu bütün, ortak özellikleri olan canlı ya da cansız her türlü elemanı

Canlı, cansız bütün varlıkları, kavramları, duygu ve düşünceleri karşılayan kelimelerdir iconÇevrebilimciler çevreyi canlı,cansız bütün doğal varlıkların ve doğadaki insan yapısı öğelerin bütünü olarak tanımlarlar. Bu çevre, çeşitli insan etkinlikleri

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page